Suggestions

  Meddelelse om beskyttelse af personlige

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  For kunder, forbrugere og andre forretningspartnere


  Senest opdateret: 
  Januar 2020

   INDLEDNING

    

   Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for Signify.

    

   Vi har udfærdiget denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (også kaldet “Meddelelsen”) på en nem og forståelig måde for at hjælpe dig med at forstå, hvem vi er; hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig; hvorfor vi indsamler dem; og hvad vi gør med dem. Husk på, at “personoplysninger” (i denne Meddelelse også kaldet “oplysninger”) betyder alle oplysninger eller sæt af oplysninger, gennem hvilke vi er i stand til, direkte eller indirekte, at identificere dig personligt, i særdeleshed med henvisning til en identifikator, f.eks. dit navn, dit efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer osv.

    

   Husk på, at eftersom Signify er en international virksomhed, kan denne Meddelelse blive erstattet eller suppleret for at opfylde lokale krav samt for at give dig yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med specifikke Signify-produkter, -tjenester, -systemer eller -applikationer. Eftersom specifikke produkter eller tjenester (herunder web- og app-baseret funktionalitet) kan have specifik behandling af dine oplysninger, bliver denne Meddelelse suppleret af vores produkt-specifikke meddelelser, som giver mere specifik eller yderligere oplysninger om behandlingen af dine oplysninger relateret til det konkrete produkt eller service. Hvor dette er påkrævet, offentliggør vi en yderligere (lagdelt) meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, eftersom vi ønsker, at du er informeret og bevidst om dette. Du finder de yderligere (lagdelte) meddelelser om beskyttelse af personoplysninger her.

    

   Vi opfordrer dig på det kraftigste til, at du tager dig tid til at læse hele Meddelelsen igennem. Hvis ikke du accepterer denne Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, skal du ikke give os dine oplysninger.

   HVORNÅR FINDER DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER ANVENDELSE?

    

   Denne meddelelse beskriver, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger, f.eks. når du

   • besøger eller anvender vores forbruger- og kundeorienterede websider, applikationer eller sociale medier;
   • køber og anvender vores produkter, tjenester, systemer eller applikationer;
   • abonnerer på vores nyhedsbreve;
   • tilbyder os dine varer eller tjenester;
   • kontakter vores kundesupport;
   • deltager i vores forretningsarrangementer;

   eller på anden vis interagerer (direkte eller indirekte) med os i egenskab af forbruger, kunde, partner eller (under-)leverandør eller er en anden person i et forretningsforhold med os.

   HVEM ER SIGNIFY?

    

   Vi er en førende global virksomhed på belysningsmarkedet med en unik konkurrenceposition og anerkendt ekspertise inden for udvikling, fremstilling og anvendelse af innovative belysningsprodukter, -systemer og -tjenester.

    

    

   Når denne Meddelelse anvender “vi”, “os” eller “virksomheden”, henviser det til den dataansvarlige med hensyn til dine oplysninger, dvs. det associerede Signify-selskab, med hvilket du har et forretningsforhold eller som på anden vis beslutter, hvilke af dine oplysninger, der indsamles eller hvordan de anvendes, samt Signify Netherlands B.V. (registreringsnummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Bemærk, at associerede Philips Lighting-selskaber omfatter de datterselskaber, som Signify N.V. kontrollerer, enten gennem direkte eller indirekte ejerskab. Du kan rekvirere en liste over associerede Signify-selskaber ved at kontakte Signify Privacy Office (du kan finde kontaktoplysningerne i afsnittet ”Hvilke valg har du?”) nedenfor.

   HVILKE TYPER OPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG?

    

   Afhængigt af hvem du er (f.eks. en kunde, forbruger, leverandør, samarbejdspartner osv.) og hvordan du interagerer med os (f.eks. online, offline, via telefon osv.) kan vi behandle forskellige oplysninger om dig. Vi kan indsamle dine oplysninger, når du f.eks. besøger eller anvender vores forbruger- og kundeorienterede websider, applikationer eller sociale medier, køber og anvender vores produkter, tjenester, web-baserede værktøjer, mobilapplikationer, systemer, abonnerer på vores nyhedsbreve, installerer en softwareopdatering, tilbyder os dine varer eller tjenester, kontakter vores kundesupport, deltager i vores forretningsarrangementer, deltager i vores konkurrencer, kampagner og spørgeundersøgelser eller på anden måde interagerer med os.


   Nedenfor finder du en oversigt over de kategorier af oplysninger, som vi kan indsamle.

    

   Oplysninger, du giver os direkte

   Kategorier af oplysninger
   Eksempler på typer af oplysninger
   Personlige identifikationsoplysninger
   Navn, efternavn, titel, fødselsdato
   Kontaktoplysninger
   E-mail, telefonnummer, adresse, land
   Konto-logonoplysninger
   Logon-id, adgangskode eller andre sikkerhedskoder
   Billeder og/eller videoer, hvorigennem du kan blive identificeret
   Billeder uploadet til Signify-konti eller på anden vis stillet til vores rådighed
   Finansielle oplysninger
   Oplysninger om kreditkort og bankkonto
   Eventuelle andre oplysninger, som du beslutter dig for frivilligt at dele med Signify eller dets partnere
   Feedback, meninger, anmeldelser, kommentarer, overførte filer, interesser, eller oplysninger overført i forbindelse med due diligence-processer.

   Afslutningsvis, hvis du besøg vores forretningssteder, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager også registrere dine oplysninger via video eller et andet elektronisk, digitalt eller trådløst overvågningssystem eller en enhed med lignende funktioner (f.eks. CCTV).

    

   Oplysninger, som vi automatisk indsamler

    

   Når du besøger eller anvender vores websider eller applikationer, abonnerer på vores nyhedsbreve eller på anden måde interagerer med os via vores digitale medier, kan vi udover de oplysninger, du giver os direkte, indsamle oplysninger, der sendes til os af din computer, mobiltelefon eller anden adgangsenhed. F.eks. kan vi indsamle:

   Kategorier af oplysninger
   Eksempler på typer af oplysninger
   Enhedsoplysninger
   Hardwaremodel, IMEI-nummer og andre unikke enhedsidentifikatorer, MAC-adresse, IP-adresse, operativsystemversion indstillinger for den enhed, du anvender til at få adgang til tjenesterne samt konfiguration af enheder
   Log oplysninger
   Tid, varighed og karakter af din brug af vores produkter og tjenester eller produkter og tjenester, som er forbundne til vores
   Lokations oplysninger
   Din placering (afledt af din IP-adresse, Bluetooth beacons eller identifikatorer eller andre lokalitetsbaserede teknologier), der muligvis indsamles, når du aktiverer lokationsbaserede produkter eller funktioner, f.eks. gennem vores apps
   Luminaireoplysninger
   Luminaire-unikke identifikatorer, luminaireoplysninger, som gemmes i enheden
   Andre oplysninger om din brug af vores digitale medier eller produkter
   Navngivelseskonventioner for indstillingen af dit smart home, apps, du anvender; websider, du besøger; links, du klikker på i vores reklamemails; eller bevægelsessensoroplysninger

   Oplysninger, som vi kan indsamle fra andre kilder

    

   I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi ud over vores websider, applikationer og andre digitale medier, også få oplysninger om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige databaser, fælles marketingpartnere, sociale medieplatforme og andre tredjeparter. Hvis du for eksempel vælger at knytte din sociale mediekonto til din Signify-konto, vil visse oplysninger fra din sociale mediekonto, afhængigt af det pågældende sociale medie, blive delt med os, hvilket kan omfatte oplysninger, der er en del af din profil. Hvis du interagerer med os via en social netværkstjeneste (Social Network Service, SNS) vil vi muligvis behandle dine personoplysninger i henhold til denne Meddelelse. Hvilke oplysninger, vi behandler, vil afhænge af, hvilke personoplysninger du har opgivet til en SNS (som f.eks. dit navn, mailadresse og andre oplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige), da du oprettede din konto. Bemærk at de oplysninger, som vi indsamler fra og via en SNS, kan afhænge af de indstillinger vedrørende beskyttelse af personoplysninger, som du har foretaget hos en SNS, og de tilladelser, som du giver os i forbindelse med, at du forbinder din konto til vores produkter eller tjenester med din konto hos en SNS. Din interaktion med tredjeparter via en SNS eller tilsvarende egenskaber reguleres af disse tredjeparters respektive politikker for beskyttelse af personoplysninger og din aftale med denne SNS. Du anerkender, at du har ret til at bruge din SNS-konto til de formål, som er beskrevet i denne, uden at du vil overtræde nogle af de betingelser og bestemmelser, som regulerer denne SNS.


   Oplysninger, som vi kan indsamle til din profil fra forskellige kilder


   Hvis du har meddelt os, at du ønsker at modtage personaliseret direkte markedsføringskommunikation, kan vi indsamle data fra forskellige kilder (både interne og eksterne) for at opnå en bedre forståelse af dine præferencer og interesser, så vi kan betjene dig med mere relevant kommunikation. Du kan altid protestere over for disse aktiviteter ved at modsætte dig dette. Mere specifikt kan du altid fravælge modtagelse af markedsføringsrelaterede mails ved at følge de afmeldingsanvisninger, som findes i alle mails. Hvis du kan logge på en Signify-konto, får du muligvis mulighed for at ændre dine kommunikationspræferencer i det relevante afsnit på vores websider eller i ansøgningen. Du kan altid kontakte os (du finder kontaktoplysningerne i afsnittet ”Hvilke valg har du?” nedenfor) for at fravælge modtagelsen af markedsføringsrelateret kommunikation.

   HVORDAN ANVENDER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   Vi kan anvende dine oplysninger til forskellige legitime og forretningsmæssige formål.

   Nedenfor finder du en oversigt over de formål, i forbindelse med hvilke vi kan behandle dine oplysninger:

   Formål
   Eksempler
   Evaluering og (re-)evaluering af (potentielle) kunder, leverandører og/eller forretningspartnere
   Gennemførelse af due diligence
   Indgåelse af aftaler
   Salg, fakturering, forsendelse af produkter eller tjenester, tilmelding til mobile applikationer eller websider, garanti, servicekommunikation, kontoadministration
   Ydelse af support (efter anmodning fra dig)
   Ydelse af support via kommunikationskanaler, såsom kundecenter- eller kontaktcentersupport
   Direkte marketing

   Formidling af kontakt med forbrugere og/eller erhvervskunder (kun i visse lande), e-mailmarketing og/eller elektroniske markedsundersøgelser, individualisering af din oplevelse ved at præsentere produkter og tilbud, som er skræddersyet til dine præferencer, interesser eller profil (såsom på vores websider, applikationer eller i andre kommunikationskanaler)

    

   Sikkerhed og beskyttelse af vores interesser/aktiver
   Implementering og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, gennemførelse af interne revisioner og undersøgelser, eller gennemførelse af evalueringer for at bekræfte interessekonflikter
   Overholdelse af juridiske forpligtelser
   Videregivelse af oplysninger til offentlige institutioner eller tilsynsmyndigheder, hvis det er relevant, i alle lande, hvor vi driver virksomhed, såsom skatte- og nationale forsikringsfradrag, bogførings- og rapporteringsforpligtelser, gennemførelse af revisioner, iagttagelse af inspektioner foretaget af eller andre anmodninger fra offentlige myndigheder, respons i forbindelse med juridiske processer som f.eks. stævninger, udøvelse af juridiske rettigheder og retsmidler samt håndtering af interne klager eller krav
   Forsvar af juridiske krav
   Etablering, fremsættelse eller forsvar af juridiske krav, som vi er eller kan blive omfattet af.
   Produktudvikling
   For at forbedre tjenester, produkter, onlinetjenester, mobilapplikationer og kommunikation vi leverer til de og andre.

   Hvis vi beder dig om at give os dine oplysninger, men du har valgt ikke at gøre det, vil vi i visse tilfælde ikke være i stand til at tilbyde dig den fulde funktionalitet af vores produkter, tjenester, systemer eller applikationer. Derudover vil vi muligvis ikke kunne besvare forespørgsler, du eventuelt måtte have.

    

   Hvis du beslutter dig for at sælge eller dele vores produkter med andre personer, skal du være opmærksom på, at visse produkter kan gemme personoplysninger, som relaterer sig til dig eller til din brug af produktet. I sådanne tilfælde, hvor du ønsker at dele, returnere, overlade ejendomsretten til eller besiddelsen af en enhed, bør du sikre dig,
   (1) at du genindstiller det pågældende produkt til dets fabriksindstillinger. Instruktion i, hvordan en genindstilling af fabriksindstillingerne udføres, findes i brugsanvisningen og
   (2) at du, når du forsyner os med personoplysninger med andre personer som en del af din anvendelse, har opnået tilladelse fra disse personer, inden du forsyner os med disse oplysninger.
   Det er dit ansvar at sikre, at oplysninger, som du deler med os, ikke overtræder en tredjeparts rettigheder.

   HVORDAN ANVENDER VI DINE OPLYSNINGER I MARKEDSFØRINGSØJEMED?

    

   Signify Netherlands B.V. og andre relevante associerede Signify-selskaber kan sende dig regelmæssig reklamekommunikation om deres produkter, tjenester, arrangementer og kampagner.
   Sådan reklamekommunikation kan bl.a. være brandet ”PHILIPS”, ”HUE”, ”SIGNIFY”, ”INTERACT” og kan blive sendt til dig via forskellige medier såsom: e-mail, telefon, SMS-beskeder, postforsendelser, sociale tredjepartsnetværk. Du finder vores aktuelle liste af brands her.
   For at give dig en bedre oplevelse kan denne kommunikation nogle gange være tilpasset dine præferencer (f.eks., du kan have informeret os om dine præferencer; eller vi kan have udledt dine præferencer på baggrund af dine webside-besøg eller baseret på de links, du klikker på i vores e-mails eller på andre oplysninger, vi udleder om dig).
   Vi kan også kontakte dig angående oplysninger, produkter, tjenester, begivenheder og reklame fra Signify samt fra tredjepart (’vores betroede partner’), som vi mener er relevant for dig på baggrund af din brug af vores produkter eller for at udvide deres funktionalitet, hovedsageligt når vi finder en partner, som har specifikke tjenester eller løsninger, der passer til dine behov, eller for at optimere din brug af vores produkter og tjenester. Vi kan kontakte dig via kanaler for elektronisk markedsføring eller bruge andre kommunikationskanaler (som sociale kanaler) for at sende dig personaliseret reklame og særtilbud. Vi vil ikke dele dine registrerede data med vores betroede partner, med mindre vi har tilstrækkelig anledning til at gøre det.
   Når det er påkrævet i henhold til gældende lov, anmoder vi om dit samtykke, inden vi påbegynder ovenstående aktiviteter.
   Bemærk, at selvom du vælger ikke at modtage marketingkommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser samt meddelelser om tjenester og transaktioner fra os, såsom tekniske og/eller sikkerhedsmæssige opdateringer af vores produkter, ordrebekræftelser, meddelelser om dine kontoaktiviteter og andre vigtige meddelelser.

   PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG ANVENDER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   For at kunne behandle dine oplysninger, kan vi handle ud fra forskellige retsgrundlag, herunder:

   • Dit samtykke (kun når det er påkrævet eller tilladt i henhold til lov). Hvis vi benytter dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke;
   • Nødvendigheden af ​​at etablere et kontraktforhold med dig og for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt;
   • Nødvendigheden af at vi overholder lovmæssige forpligtelser og for at etablere, fremsætte eller forsvare os selv mod juridiske krav;
   • Nødvendigheden af at forfølge vores legitime interesser, herunder:

   o    For at sikre vores netværk og oplysninger;

   o    For at administrere og gennemføre virksomhedens almindelige forretningsgang;

   o    For at forebygge eller undersøge formodede eller faktiske lovovertrædelser, brud på kontrakter med en erhvervskunde eller manglende overholdelse af Signifys integritetsbestemmelser eller andre Signify-politikker;
   o     For at optimere eller udvide dækningen af vores markedsføring og relevansen af vores kommunikation

   • Nødvendigheden af at imødekomme dine anmodninger;
   • Nødvendigheden af at beskytte enhver persons vitale interesser;
   • Ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i henhold til lokal lovgivning.

   HVORNÅR DELER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   Vi deler ikke nogen af dine oplysninger undtagen i de begrænsede tilfælde, der er beskrevet her.

   • Hvis det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Meddelelse kan vi muligvis videregive dine oplysninger til følgende enheder.
   • Associerede Signify-selskaber. Grundet virksomhedens globale karakter, kan dine oplysninger blive delt med visse associerede Signify-selskaber. Adgang til dine oplysninger i Signify vil blive givet efter behov.
   • Tjenesteudbydere. Ligesom mange andre virksomheder kan vi udlicitere visse databehandlingsaktiviteter til betroede tredjepartstjenesteudbydere, der vil udføre funktioner og tjenester for os, såsom ITC-tjenesteudbydere, konsulentvirksomheder, forsendelsestjenesteudbydere, udbydere af betalingstjenester, platforme for elektroniske kommunikationstjenester.
   • Forretningspartnere: Vi kan dele dine oplysninger med pålidelige forretningspartnere, så de kan udføre de tjenester, du anmoder om.
   • Offentlige og statslige myndigheder.  Når det er påkrævet ved lov eller efter behov for at beskytte vores rettigheder, kan vi dele dine oplysninger med enheder, der regulerer eller har jurisdiktion over Signify.
   • Professionelle rådgivere og andre.  Vi kan dele dine oplysninger med andre parter, herunder professionelle rådgivere, såsom: banker, forsikringsselskaber, revisorere, advokater eller andre professionelle rådgivere.
   • Andre parter i forbindelse med virksomhedstransaktioner.  Vi kan også fra tid til anden dele dine oplysninger i forbindelse med virksomhedstransaktioner, f.eks. ved salg af en virksomhed eller en del af en virksomhed til en anden virksomhed, eller eventuelle omorganiseringer, fusioner, joint ventures eller anden afhændelse af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med en konkurs eller en lignende proces).
   • Når du anmoder om det i tilfælde af en anmodning om overføring af personoplysninger.

   HVORNÅR OVERFØRER VI DINE OPLYSNINGER TIL UDLANDET?

    

   Grundet virksomhedens globale karakter, kan dine oplysninger blive overført til eller tilgås af associerede Signify-selskaber samt betroede tredjeparter fra mange lande rundt om i verden. Som følge heraf kan dine oplysninger blive behandlet uden for det land, hvor du er bosat, hvis dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Meddelelse.

   Hvis du er bosat i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan vi overføre dine oplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Nogle af disse lande anses af Europa-Kommissionen for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Med hensyn til overførsler fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til lande, der ikke anses af Europa-Kommissionen for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, har vi indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, såsom organisatoriske og juridiske foranstaltninger (f.eks. bindende virksomhedsregler og godkendte standardkontraktklausuler fra Europa-Kommissionen). Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte Signify Privacy Office (du finder kontaktoplysningerne i afsnittet ”Hvilke valg har du?” nedenfor).

   HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   Vi opbevarer dine oplysninger så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål med henblik på hvilke, oplysningerne blev indsamlet (for nærmere oplysninger om disse formål, jf. afsnittet ”Hvordan anvender vi dine oplysninger?”). Vær opmærksom på, at i visse tilfælde kan en længere opbevaringsperiode være påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. De kriterier, vi anvender ved fastsættelse af vores opbevaringsperioder, omfatter:

   • Hvor længe er der behov for de pågældende oplysninger for at kunne tilbyde dig vores produkter eller tjenester eller for at drive vores virksomhed?
   • Har du en konto hos os? I så fald opbevarer vi dine oplysninger, mens din konto er aktiv, eller så længe det er nødvendigt, for at kunne levere de pågældende tjenester til dig.
   • Er vi underlagt en juridisk, kontraktlig eller lignende forpligtelse til at opbevare dine oplysninger? Eksempler herpå kan omfatte obligatoriske dataopbevaringslove i den pågældende jurisdiktion, offentlige dekreter om dataopbevaring, der er relevante for en undersøgelse, eller oplysninger, der skal opbevares med henblik på retssager eller beskyttelse mod mulige krav.

   HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   For at beskytte dine oplysninger træffer vi passende foranstaltninger, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af oplysninger og datasikkerhed, herunder fremsættelse af krav til vores tjenesteudbydere om, at de træffer passende foranstaltninger til beskyttelse af fortroligheden og sikkerheden af dine oplysninger. Desværre er der intet system for overføring eller opbevaring af data, der med garanti er 100% sikkert. Afhængig af den nyeste teknologi, implementeringsomkostningerne og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, træffer vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre risici såsom ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dine personoplysninger. Hvis du har anledning til at tro, at din interaktion med os eller at dine oplysninger ikke længere behandles på betryggende vis, bør du straks kontakte Signifys ansvarlige for personoplysninger i henhold til ”HVILKE VALG HAR DU?”, som beskrevet nedenfor.

   HVAD ER DIT ANSVAR?

    

   Vi vil gerne minde om, at det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du giver os, efter bedste overbevisning, er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Hvis du deler andres oplysninger med os er det derudover dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. For eksempel, bør du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger, du giver os, om indholdet af denne Meddelelse, og indhente deres forudgående samtykke.

   HVILKE VALG HAR DU?

    

   Vi stiler efter at give dig adgang til dine oplysninger. Du kan almindeligvis selv kontrollere dine oplysninger (f.eks. ved at logge på din konto) og opdatere, ændre eller, hvis det er lovligt, slette dem. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig på det kraftigste til at udøve kontrol med dine oplysninger.
    

   Du kan altid kontakte vores Privacy Office, hvis du ønsker at:

   • gennemgå, ændre eller slette de oplysninger, du har givet os (i det omfang Signify ikke ellers har tilladelse eller forpligtelse til at opbevare sådanne oplysninger)
   • gøre indsigelse mod visse former for databehandling (f.eks. ved at fravælge modtagelse af marketingmeddelelser)
   • modtage en kopi af dine oplysninger (i et gængs maskinlæsbart format, i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning)
   • stille os eventuelle andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af oplysninger i Signify.
     

   Kontakt Signifys Privacy Office vedrørende ethvert spørgsmål eller rimelig forespørgsel, der vedrører beskyttelsen af dine oplysninger i Signify eller generelt vedrørende denne meddelelse.

   • Post: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg, 102, 1101 CM Amsterdam Zuid Oost, Holland; eller
   • Online: Signify Privacy Center, afsnittet “Privatlivsforespørgsel”.
    
   Bemærk at mailkommunikation ikke altid er sikker. Medtager derfor ikke følsomme oplysninger i mails til os.

    

   Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning rettidigt og gebyrfrit, undtagen i tilfælde af, at det kræver en uforholdsmæssig indsats eller omkostning. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, inden vi kan imødekomme din anmodning. Hvis ikke du er tilfreds med det modtagne svar, har du herefter mulighed for at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i din jurisdiktion.

   HVORDAN ANVENDER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

    

   For yderligere oplysninger om, hvordan vi anvender cookies og andre sporingsteknologier, læs vores Meddelelse om cookies (som kan findes på websiden for Signify Privacy Center, jf. afsnittet ”Juridiske oplysninger”).

   INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA BØRN?

    

   Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 16 år.

   • Særlig meddelelse til børn under 16 år: Hvis du er under 16 år, anbefaler vi, at du taler med din forælder eller værge og indhenter dennes samtykke, inden du deler dine oplysninger med os.
   • Særlig meddelelse til forældre til børn under 16 år: Vi anbefaler, at du kontrollerer og holder øje med dit barns brug af vores produkter, systemer, tjenester, applikationer (herunder websider og andre digitale kanaler) for at sikre, at dit barn ikke deler personlige oplysninger med os, uden først at anmode om din tilladelse.

   HVORNÅR VIL DER VÆRE OPDATERINGER TIL DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER?

    

   Denne Meddelelse om beskyttelse af oplysninger kan blive ændret fra tid til anden.

   Den nyeste version af denne Meddelelse regulerer vores brug af dine oplysninger og kan findes på webstedet for Signify Privacy Center, jf. afsnittet ”Juridiske oplysninger”.