Forslag

  Meddelelse om beskyttelse af personlige

  Last updated: January 2021    See previous versions

  Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for kunder, forbrugere og andre forretningspartnere


  Senest opdateret:
  Januar 2021

   INDLEDNING

    

   Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for Signify.

    

   Vi har udfærdiget denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (også kaldet “Meddelelsen”) på en nem og forståelig måde for at hjælpe dig med at forstå, hvem vi er; hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig; hvorfor vi indsamler dem; og hvad vi gør med dem. Husk på, at “personoplysninger” (i denne Meddelelse også kaldet “oplysninger” eller ”dine oplæysninger”) betyder alle oplysninger eller sæt af oplysninger, gennem hvilke vi er i stand til, direkte eller indirekte, at identificere dig personligt, i særdeleshed med henvisning til en identifikator, f.eks. dit navn, dit efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer osv.

    

   Husk på, at eftersom Signify er en international virksomhed, kan denne Meddelelse blive erstattet eller suppleret for at opfylde lokale krav samt for at give dig yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med specifikke Signify-produkter, -tjenester, -systemer eller -applikationer. For specifikke produkter eller tjenester (herunder web- og app-baseret funktionalitet), der kan medføre specifik behandling af dine oplysninger, kan denne Meddelelse blive suppleret af vores produkt-specifikke meddelelser, som giver mere yderligere oplysninger om behandlingen af dine oplysninger relateret til produktet eller servicen.

    

   Vedrørende disse specifikke meddelelser om beskyttelse af personoplysninger, besøg venligst vores Signify privacy center (se afsnittet “Juridiske oplysninger”).

    

   Vi opfordrer dig på det kraftigste til, at du tager dig tid til at læse hele Meddelelsen igennem. Hvis ikke du accepterer denne Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, skal du ikke give os dine oplysninger.

   HVORNÅR FINDER DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER ANVENDELSE?

    

   Denne meddelelse beskriver, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger, f.eks. når du

   • besøger eller anvender vores forbruger- og kundeorienterede websider, applikationer eller sociale medier;
   • køber og anvender vores produkter, tjenester, systemer eller applikationer;
   • abonnerer på vores nyhedsbreve eller andre former for markedføringskommunikation;
   • tilbyder os dine varer eller tjenester;
   • kontakter vores kundesupport;
   • deltager i vores forretningsarrangementer; eller på anden vis interagerer (direkte eller indirekte) med os i egenskab af forbruger, kunde, partner eller (under-)leverandør eller er en anden person i et forretningsforhold med os.

    

   Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger gælder for dig, hvis vi betragtes som dataansvarlig for behandling af personoplysninger. Hvis vi fungerer som databehandler, vil den meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, som deles af den dataansvarlige, finde anvendelse på dine personoplysninger.

   HVEM ER SIGNIFY?

    

   Vi er en førende global virksomhed på belysningsmarkedet med en unik konkurrenceposition og anerkendt ekspertise inden for udvikling, fremstilling og anvendelse af innovative belysningsprodukter, -systemer og -tjenester.

    

   Når denne Meddelelse anvender “vi”, “os” eller “virksomheden”, henviser det til den dataansvarlige med hensyn til dine oplysninger, dvs. det associerede Signify-selskab, med hvilket du har, har haft eller får et forretningsforhold eller som på anden vis beslutter, hvilke af dine oplysninger, der indsamles eller hvordan de anvendes, samt Signify Netherlands B.V. (registreringsnummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Bemærk, at associerede Philips Lighting-selskaber omfatter de datterselskaber, som Signify N.V. kontrollerer, enten gennem direkte eller indirekte ejerskab. Du kan rekvirere en liste over associerede Signify-selskaber ved at kontakte Signify Privacy Office (du kan finde kontaktoplysningerne i afsnittet ”Hvilke valg har du?”) nedenfor.

   HVILKE TYPER OPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG?

    

   Afhængigt af hvem du er (f.eks. en kunde, forbruger, leverandør, forretningspartner osv.) og hvordan du interagerer med os (f.eks. online, offline, via telefon osv.) kan vi behandle forskellige oplysninger om dig. Vi kan indsamle dine oplysninger, når du f.eks. besøger eller anvender vores forbruger- og kundeorienterede websider, applikationer eller sociale medier, køber og anvender vores produkter, tjenester, web-baserede værktøjer, mobilapplikationer, systemer, abonnerer på vores nyhedsbreve, installerer en softwareopdatering, tilbyder os dine varer eller tjenester, kontakter vores kundesupport, deltager i vores forretningsarrangementer, deltager i vores konkurrencer, kampagner og spørgeundersøgelser eller på anden måde interagerer med os. De oplysninger, som indsamles via din interaktion med og brug af vores services og websider, må ikke, i sig selv, afsløre din specifikke identitet eller relatere direkte til en person, men kan, når de kombineres med andre oplysninger, vise tilbage til dig.

    

   Nedenfor finder du en oversigt over de kategorier af oplysninger, som vi kan indsamle.

    

   Oplysninger, du giver os direkte

   Kategorier af oplysninger
   Eksempler på typer af oplysninger
   Personlige identifikationsoplysninger
   Navn, efternavn, titel, fødselsdato
   Kontaktoplysninger
   E-mail, telefonnummer, adresse, land
   Konto-logonoplysninger
   Logon-id, adgangskode eller andre sikkerhedskoder
   Billeder, citater og/eller videoer, hvorigennem du kan blive identificeret
   Billeder uploadet til Signify-konti eller på anden vis stillet til vores rådighed, f.eks. i forbindelse med et webinar eller interview
   Finansielle oplysninger
   Oplysninger om kreditkort og bankkonto
   Eventuelle andre oplysninger, som du beslutter dig for frivilligt at dele med Signify eller dets partnere
   Feedback, meninger, anmeldelser, kommentarer, overførte filer, interesser, eller oplysninger overført i forbindelse med due diligence-processer

   Afslutningsvis, hvis du besøg vores forretningssteder, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager også registrere dine oplysninger via video eller et andet elektronisk, digitalt eller trådløst overvågningssystem eller en enhed (f.eks. CCTV).

    

   Oplysninger, som vi automatisk indsamler

   Når du besøger eller anvender vores websider eller applikationer, abonnerer på vores nyhedsbreve eller på anden måde interagerer med os via vores digitale medier, kan vi udover de oplysninger, du giver os direkte, indsamle oplysninger, der sendes til os af din computer, mobiltelefon eller anden adgangsenhed. F.eks. kan vi indsamle:

   Kategorier af oplysninger
   Eksempler på typer af oplysninger
   Enhedsoplysninger
   Hardwaremodel, IMEI-nummer og andre unikke enhedsidentifikatorer, MAC-adresse, IP-adresse, versionsindstillinger for operativsystemer for den enhed, der er anvendt til at få adgang til tjenesterne, samt konfiguration af enheder
   Logoplysninger
   Tid, varighed og karakter af din brug af vores produkter og tjenester eller produkter og tjenester, som er forbundne til vores
   Lokationsoplysninger
   Din placering (afledt af din IP-adresse, Bluetooth beacons eller identifikatorer eller andre lokalitetsbaserede teknologier), der muligvis indsamles, når du aktiverer lokationsbaserede produkter eller funktioner, f.eks. gennem vores apps
   Luminaireoplysninger
   Luminaire-unikke identifikatorer, luminaireoplysninger, som gemmes i enheden
   Andre oplysninger om din brug af vores digitale medier eller produkter
   Apps, du anvender; websider, du besøger; links, du klikker på i vores reklamemails; eller bevægelsessensoroplysninger

   Oplysninger, som vi kan indsamle fra andre kilder

   I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi ud over vores websider, applikationer og andre digitale medier, også få oplysninger om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige databaser, fælles marketingpartnere, sociale medieplatforme og andre tredjeparter.

    

   Oplysninger, som vi kan indsamle til din profil fra forskellige kilder

   Hvis du har meddelt os, at du ønsker at modtage personaliseret direkte markedsføringskommunikation, kan vi indsamle data fra forskellige kilder (både interne og eksterne) for at opnå en bedre forståelse af dine præferencer og interesser, så vi kan betjene dig med mere relevant kommunikation. Du kan altid protestere over for disse aktiviteter ved at modsætte dig dette. Mere specifikt kan du altid fravælge modtagelse af markedsføringsrelaterede mails ved at følge de afmeldingsanvisninger, som findes i alle mails. Hvis du kan logge på en Signify-konto, får du muligvis mulighed for at ændre dine kommunikationspræferencer i det relevante afsnit på vores websider eller i ansøgningen. Du kan altid kontakte os (du finder kontaktoplysningerne i afsnittet ”Hvilke valg har du?” nedenfor) for at fravælge modtagelsen af markedsføringsrelateret kommunikation.

   HVORDAN VI ANVENDER COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER

    

   Når du besøger eller anvender vores websider og/eller apps, kan vi registrere din IP-adresse, browsertype, operativsystem, overførende webside, den generelle geografiske placering, som det fremgår af din IP-adresse, din browseropførsel, appopførsel og hvordan du interagere med indhold, der er tilgængeligt på vores websider og i vores apps. Vi anvender forskellige metoder til at indsamle disse oplysninger, herunder vores egne cookies og tredjepartscookies. For yderligere oplysninger om, hvordan vi anvender cookies og andre sporingsteknologier, se vores Cookie Notice. I den udstrækning, at du har delt dit samtykke, kan vi modtage data om din placering eller få adgang til visse data, som er gemt på din mobiltelefon, som f.eks. billeder, stemmemeddelelser og kontakter.

   For yderligere oplysninger om, hvordan vi anvender cookies og andre sporingsteknologier, se vores Cookie Notice (som findes på hjemmesiden for vores Signify Privacy Center, se afsnittet “Juridiske oplysninger”. Du kan styre dine præferencer via vores funktionalitet vedrørende valg af cookies.

   HVORDAN ANVENDER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   Vi kan anvende dine oplysninger til forskellige legitime og forretningsmæssige formål.
   Nedenfor finder du en oversigt over de formål, i forbindelse med hvilke vi kan behandle dine oplysninger:

   Formål
   Eksempler
   Evaluering og (re-)evaluering af (potentielle) kunder, leverandører og/eller forretningspartnere
   Gennemførelse af due diligence
   Indgåelse af aftaler
   Salg, fakturering, forsendelse af produkter eller tjenester, tilmelding til mobile applikationer eller websider, garanti, servicekommunikation, kontoadministration
   Ydelse af support (efter anmodning fra dig)
   Ydelse af support via kommunikationskanaler, såsom kundecenter- eller kontaktcentersupport
   Direkte marketing
   Formidling af kontakt med forbrugere og/eller erhvervskunder (kun i visse lande), herunder mulige kunder, e-mailmarketing og/eller elektroniske markedsundersøgelser, individualisering af din oplevelse ved at præsentere produkter og tilbud, som er skræddersyet til dine præferencer, interesser eller profil (såsom på vores websider, applikationer eller i andre kommunikationskanaler)
   Sikkerhed og beskyttelse af vores interesser/aktiver
   Implementering og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, gennemførelse af interne revisioner og undersøgelser, eller gennemførelse af evalueringer for at bekræfte interessekonflikter
   Overholdelse af juridiske forpligtelser
   Videregivelse af oplysninger til offentlige institutioner eller tilsynsmyndigheder, hvis det er relevant, i alle lande, hvor vi driver virksomhed, såsom skatte- og nationale forsikringsfradrag, bogførings- og rapporteringsforpligtelser, gennemførelse af revisioner, iagttagelse af inspektioner foretaget af eller andre anmodninger fra offentlige myndigheder, respons i forbindelse med juridiske processer som f.eks. stævninger, udøvelse af juridiske rettigheder og retsmidler samt håndtering af interne klager eller krav
   Forsvar af juridiske krav
   Etablering, fremsættelse eller forsvar af juridiske krav, som vi er eller kan blive omfattet af.
   Produktudvikling
   For at forbedre tjenester, produkter, onlinetjenester, mobilapplikationer og kommunikation vi leverer til dig og andre.

   Det kan være, at du vælger at deltage i lotterier, præmiespil eller andre konkurrencer (”Konkurrencer”) via vores websider. Når du deltager i en konkurrence, bruger vi dine data til at tillade, at du deltager, til at identificere dig, til at forbygge/opdage bedrageri og til at levere gevinsten til dig (hvis du vinder), og vi betragter behandlingen af disse oplysninger i denne sammenhæng som værende nødvendig for aftalens opfyldelse. Læs venligst betingelser for den enkelte konkurrence for yderligere oplysninger.

    

   Hvis vi beder dig om at give os dine oplysninger, men du har valgt ikke at gøre det, vil vi i visse tilfælde ikke være i stand til at tilbyde dig den fulde funktionalitet af vores produkter, tjenester, systemer eller applikationer. Derudover vil vi muligvis ikke kunne besvare forespørgsler, du eventuelt måtte have.

    

   Det er dit ansvar at sikre, at oplysninger, som du deler med os, ikke overtræder en tredjeparts rettigheder.

   HVORDAN ANVENDER VI DINE OPLYSNINGER I MARKEDSFØRINGSØJEMED?

    

   Signify Netherlands B.V. og andre relevante associerede Signify-selskaber kan sende dig regelmæssig reklamekommunikation om deres produkter, tjenester, arrangementer og kampagner.

   Sådan reklamekommunikation kan bl.a. være brandet ”PHILIPS”, ”HUE”, ”SIGNIFY” og/eller ”INTERACT” og kan blive sendt til dig via forskellige medier såsom: e-mail, telefon, SMS-beskeder, postforsendelser, sociale tredjepartsnetværk. Du finder vores aktuelle liste af brands her.

    

   Vi kan også kontakte dig angående oplysninger, produkter, tjenester, begivenheder og reklame fra Signify samt fra andre tredjepartleverandører af produkter og tjenester, der komplementerer vores produkter og tjenester, som vi mener er relevant for dig på baggrund af din brug af vores produkter eller for at udvide din funktionalitet, hovedsageligt når vi finder en partner, som har specifikke tjenester eller løsninger, der passer til dine behov, eller for at optimere din brug af vores produkter og tjenester. Vi vil ikke dele dine registrerede data med vores betroede partner, medmindre vi har tilstrækkelig anledning til at gøre det.

    

   Når det er tilladt og/eller påkrævet i henhold til gældende lov eller vi har dit samtykke til at kunne skræddersy kommunikationen i henhold til dine præferencer og opførsel og forsyne dig med den bedste personlige oplevelse, kan vi analysere og kombinere alle oplysninger, der relaterer til dine oplysninger og med din interaktion med os. Vi kan også anvende disse oplysninger med henblik på at skabe segmenter af vores publikum, der viser, hvilke af vores produkter og/eller tjenester, som brugerne er interesserede af, og spore, hvorvidt vores markedsføringsindsats har været vellykket. Vi kan opbevare oplysninger om, hvorvidt du åbner vores elektroniske kommunikation samt om de links, du klikker på i vores elektroniske kommunikation.

   HVAD ER DINE VALG PÅ DE SOCIALE MEDIER?

    

   Når du interagerer eller kommunikerer på sociale medier/sider/reklamer og blogge (f.eks. når du trykker på ‘synes godt om’ eller ‘del’, når du poster og deler kommentarer og når du giver vurderinger og anmeldelser), behandles dine oplysninger af en tredjepart, som leverer sociale medieovervågning til os. Det betyder, at tredjeparten, som leverer den sociale medieovervågning, vil beholde en kopi af din interaktion, som er offentligt tilgængelig online, og som denne tredjepart har givet os adgang til. Dine oplysninger, som vi indsamler, omfatter offentlig tilgængelige oplysninger leveret i sammenhængen sociale medier af dig fra de relevante udbyder af sociale medier via den tredjepart, som leverer social medieovervågning. Vi bruger dine oplysninger til at opnå en generel indsigt i personer opfattelse af os og vores varemærker, til at afgøre tvister og/eller forbedre vores produkter og services og/eller påbegynde en reklameorienteret samtale med dig. Hvis du ikke ønsker at dele disse oplysninger med os som beskrevet ovenfor, skal du ikke interagere med os på sociale medier.

    

   Vi modtager besøgsstatistik fra vores sociale medier og kampagner. Selvom Signify og vores leverandør af sociale medietjenester er ansvarlig for denne besøgsstatistik, er den relevante leverandør af sociale medietjenester dit vigtigste kontaktpunkt og vil håndtere anmodninger fra dig, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder og i forhold til eventuelle klager, du måtte have. Vi bistår leverandøren af sociale medietjenester, når det måtte være nødvendigt, i forhold til at svare på dine anmodning eller klager. For flere oplysninger om de personoplysninger, vi modtager fra leverandører af sociale medier og hvordan du kan ændring dine indstillinger, bør du læse hjemmesiderne og persondatapolitikkerne hos leverandørerne af sociale medier.

   HVORDAN ANVENDER VI DINE DATA I ANDRE FORMER FOR KOMMUNIKATION?

    

   Kundeundersøgelser: Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores tjenester og med at bringe dem mere i overensstemmelse med kundernes ønsker. Der kan bruge dine oplysninger (kunde-ID og e-mailadresse) til at invitere dig til en kunde- eller markedsundersøgelseskampagne. Vi kan have sådanne undersøgelser udført af en tredjepart. På denne måde hjælper du os med at blive endnu bedre. Vi sender kun denne form af kommunikation til dig med dit forudgående samtykke, med mindre dette ikke er nødvendigt i henhold til gældende lov.

    

   Anmodet kommunikation: I visse tilfælde kan det være, at du vil have Signify til at informere dig om noget specifik via elektronisk kommunikation, men du ønsker ikke at give samtykke til vores markedsføringskommunikation. I sådanne tilfælde vil vi kommunikere med dig vedrørende den anmodning, du har foretaget.

    

   Kommunikation om administration, tjenester og transaktioner: Du vil altid modtage kommunikation vedrørende administration, tjenester og transaktioner fra os, som f.eks. tekniske og/eller sikkerhedsmæssige opdateringer af vores produkter, ordrebekræftelser, notifikationer om dine kontoaktiviteter og andre vigtige meddelelser. Denne type kommunikation kan ikke vælges bort

   PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG ANVENDER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   For at kunne behandle dine oplysninger, kan vi handle ud fra forskellige retsgrundlag, herunder:

   • Dit samtykke (kun når det er påkrævet eller tilladt i henhold til lov). Hvis vi benytter dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke;
   • Nødvendigheden af at etablere et kontraktforhold med dig og for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt;
   • Nødvendigheden af at vi overholder lovmæssige forpligtelser og for at etablere, fremsætte eller forsvare os mod juridiske krav;
   • Nødvendigheden af at forfølge vores legitime interesser, herunder:

   o   For at sikre vores netværk og oplysninger;

   o   For at administrere og gennemføre virksomhedens almindelige forretningsgang;

   o   For at forebygge eller undersøge formodede eller faktiske lovovertrædelser, brud på kontrakter med en erhvervskunde eller manglende overholdelse af Signifys integritetsbestemmelser eller andre Signify-politikker;

   o   For at optimere eller udvide dækningen af vores markedsføring og relevansen af vores kommunikation

   • Nødvendigheden af at imødekomme dine anmodninger;
   • Nødvendigheden af at beskytte enhver persons vitale interesser;
   • Ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i henhold til lokal lovgivning.

   HVORNÅR DELER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   Vi sælger ikke dine personlige oplysninger. Vi deler heller ikke nogen af dine personlige oplysninger undtagen i de begrænsede tilfælde, der er beskrevet her. Hvis det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Meddelelse kan vi muligvis videregive dine oplysninger til følgende enheder.

   • Associerede Signify-selskaber. Grundet virksomhedens globale karakter, kan dine oplysninger blive delt med visse associerede Signify-selskaber. Adgang til dine oplysninger i Signify vil blive givet efter behov.
   • Tjenesteudbydere. Ligesom mange andre virksomheder kan vi udlicitere visse databehandlingsaktiviteter til betroede tredjepartstjenesteudbydere, der vil udføre funktioner og tjenester for os, såsom ITC-tjenesteudbydere, konsulentvirksomheder, forsendelsestjenesteudbydere, udbydere af betalingstjenester, platforme for elektroniske kommunikationstjenester, konkurrenceudbydere.
   • Forretningspartnere: Vi kan dele dine oplysninger med pålidelige forretningspartnere, så de kan udføre de tjenester, du anmoder om, herunder leverandører af chattjenester.
   • Offentlige og statslige myndigheder.  Når det er påkrævet ved lov eller efter behov for at beskytte vores rettigheder, kan vi dele dine oplysninger med enheder, der regulerer eller har jurisdiktion over Signify.
   • Professionelle rådgivere og andre.  Vi kan dele dine oplysninger med andre parter, herunder professionelle rådgivere, såsom: banker, forsikringsselskaber, revisorere, advokater eller andre professionelle rådgivere.
   • Andre parter i forbindelse med virksomhedstransaktioner.  Vi kan også fra tid til anden dele dine oplysninger i forbindelse med virksomhedstransaktioner, f.eks. ved salg af en virksomhed eller en del af en virksomhed til en anden virksomhed, eller eventuelle omorganiseringer, fusioner, joint ventures eller anden afhændelse af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med en konkurs eller en lignende proces).
   • Når du anmoder om det i tilfælde af en anmodning om overføring af personoplysninger.

    

   Vi kan dele anonymiserede oplysninger, rapporter og analyser baseret på anonymiserede oplysninger. Vi kan afsløre indsamlet, anonymiserede oplysninger og analyser og rapporter, der bygger på sådanne oplysninger, med vores tjenesteleverandører, andre leverandører, annoncører, sælgere, kunde- og markedsundersøgelsesvirksomheder og andre organisationer. Disse anonymiserede, ikke-personlige oplysninger kan også deles med andre brugere med henblik på at hjælpe dem at forstå deres anvendelse af belysning sammenlignet med andre i samfundet, øge bevidstheden om sikkerhedsspørgsmål, generelt hjælpe os med at forbedre vores system eller til andre oplysningsmæssige formål. Vi tager forholdsregler for at undgå, at disse ikke-personlige oplysninger bliver forbundet med dig, og vi kræver af vores partnere, at de skal gøre det samme.

   HVORNÅR OVERFØRER VI DINE OPLYSNINGER TIL UDLANDET?

    

   Grundet virksomhedens globale karakter, kan dine oplysninger blive overført til eller tilgås af associerede Signify-selskaber samt betroede tredjeparter fra mange lande rundt om i verden. Som følge heraf kan dine oplysninger blive behandlet uden for det land, hvor du er bosat, hvis dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Meddelelse.

   Hvis du er bosat i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan vi overføre dine oplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Nogle af disse lande anses af Europa-Kommissionen for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Med hensyn til overførsler fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til lande, der ikke anses af Europa-Kommissionen for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, har vi indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, såsom organisatoriske og juridiske foranstaltninger (f.eks. bindende virksomhedsregler og godkendte standardkontraktklausuler fra Europa-Kommissionen). Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte Signify Privacy Office (du finder kontaktoplysningerne i afsnittet ”Hvilke valg har du?” nedenfor).

   HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   Vi opbevarer dine oplysninger så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål med henblik på hvilke, oplysningerne blev indsamlet (for nærmere oplysninger om disse formål, jf. afsnittet ”Hvordan anvender vi dine oplysninger?”). Vær opmærksom på, at i visse tilfælde kan en længere opbevaringsperiode være påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. De kriterier, vi anvender ved fastsættelse af vores opbevaringsperioder, omfatter:

   • Hvor længe er der behov for de pågældende oplysninger for at kunne tilbyde dig vores produkter eller tjenester eller for at drive vores virksomhed?
   • Har du en konto hos os? I så fald opbevarer vi dine oplysninger, mens din konto er aktiv, eller så længe det er nødvendigt, for at kunne levere de pågældende tjenester til dig.
   • Er vi underlagt en juridisk, kontraktlig eller lignende forpligtelse til at opbevare dine oplysninger? Eksempler herpå kan omfatte obligatoriske dataopbevaringslove i den pågældende jurisdiktion, offentlige dekreter om dataopbevaring, der er relevante for en undersøgelse, eller oplysninger, der skal opbevares med henblik på retssager eller beskyttelse mod mulige krav.

   HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?

    

   For at beskytte dine oplysninger træffer vi passende foranstaltninger, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af oplysninger og datasikkerhed, herunder fremsættelse af krav til vores tjenesteudbydere om, at de træffer passende foranstaltninger til beskyttelse af fortroligheden og sikkerheden af dine oplysninger. Desværre er der intet system for overføring eller opbevaring af data, der med garanti er 100% sikkert. Afhængig af den nyeste teknologi, implementeringsomkostningerne og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, træffer vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre risici såsom ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dine personoplysninger. Hvis du har anledning til at tro, at din interaktion med os eller at dine oplysninger ikke længere behandles på betryggende vis, bør du straks kontakte Signifys ansvarlige for personoplysninger i henhold til ”Hvilke valg har du?”, som beskrevet nedenfor.

   HVAD ER DIT ANSVAR?

    

   Vi vil gerne minde om, at det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du giver os, efter bedste overbevisning, er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Hvis du deler andres oplysninger med os, er det derudover dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. For eksempel, bør du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne Meddelelse, og indhente deres forudgående samtykke.

   HVILKE VALG HAR DU?

    

   Vi stiler efter at give dig adgang til dine oplysninger. Du kan almindeligvis selv kontrollere dine oplysninger (f.eks. ved at logge på din konto) og opdatere, ændre eller, hvis det er lovligt, slette dem. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig på det kraftigste til at udøve kontrol med dine oplysninger. Der kan være situationer, hvor vi har ret til at afvise eller indskrænke dine rettigheder, f.eks. når det er nødvendigt at beskytte andre menneskers friheder og rettigheder, eller nægte at slette dine personlige oplysninger, hvis håndteringen af sådanne oplysninger er nødvendig for at efterleve juridiske forpligtelser og/eller at etablere, udøve eller forsvare sig mod juridiske krav.

    

   Du kan altid kontakte vores Privacy Office, hvis du ønsker at:

   • gennemgå, ændre eller slette de oplysninger, du har givet os (i det omfang Signify ikke ellers har tilladelse eller forpligtelse til at opbevare sådanne oplysninger)
   • gøre indsigelse mod visse former for databehandling (f.eks. ved at fravælge modtagelse af marketingmeddelelser)
   • modtage en kopi af dine oplysninger (i et gængs maskinlæsbart format, i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning)
   • stille os eventuelle andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af oplysninger i Signify.

    

   Kontakt Signifys Privacy Office vedrørende ethvert spørgsmål eller rimelig forespørgsel, der vedrører beskyttelsen af dine oplysninger i Signify eller generelt vedrørende denne meddelelse.

   • Post: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Holland; eller
   • Online: Signify Privacy Center, afsnittet “Privatlivsforespørgsel”.

    

   Bemærk at mailkommunikation ikke altid er sikker. Medtager derfor ikke følsomme oplysninger i mails til os.

    

   Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning rettidigt og gebyrfrit, undtagen i tilfælde af, at det kræver en uforholdsmæssig indsats eller omkostning. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, inden vi kan imødekomme din anmodning. Hvis du er utilfreds med det svar, du har modtaget, kan du derfor stile din klage til den relevante myndighed i din jurisdiktion.

   INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA BØRN?

    

   Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 16 år.

   • Særlig meddelelse til børn under 16 år: Hvis du er under 16 år, anbefaler vi, at du taler med din forælder eller værge og indhenter dennes samtykke, inden du deler dine oplysninger med os.
   • Særlig meddelelse til forældre til børn under 16 år: Vi anbefaler, at du kontrollerer og holder øje med dit barns brug af vores produkter, systemer, tjenester, applikationer (herunder websider og andre digitale kanaler) for at sikre, at dit barn ikke deler personlige oplysninger med os, uden først at anmode om din tilladelse.

   HVORNÅR VIL DER VÆRE OPDATERINGER TIL DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER?

    

   Denne Meddelelse om beskyttelse af oplysninger kan blive ændret fra tid til anden.

   Den nyeste version af denne Meddelelse regulerer vores brug af dine oplysninger og kan findes på webstedet for Signify Privacy Center, jf. afsnittet ”Juridiske oplysninger”.

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   June 2017
   January 2019
   January 2020