Gợi ý

  Tin tức & Sự kiện

  Các câu chuyện gần đây

  • Kết quả quý 1 năm 2024 của Signify

   Kết quả quý 1 năm 2024 của Signify

   Signify reports first quarter sales of EUR 1.5 billion, operational profitability of 8.3% and a free cash flow of EUR 80 million.

  • Kết quả quý 4 năm 2023 của Signify

   Kết quả quý 4 năm 2023 của Signify

   Signify reports full-year sales of EUR 6.7 billion, operational profitability of 10.0% and a free cash flow of 8.7% of sales.

  • Kết quả quý 3 năm 2023 của Signify

   Kết quả quý 3 năm 2023 của Signify

   Signify reports third quarter sales of EUR 1.6 billion, operational profitability of 10.7% and a free cash flow of EUR 152 million.

  Thư viện

  Chiếu sáng chuyên dụng

  Chiếu sáng chuyên dụng

  Chiếu sáng dân dụng

  Chiếu sáng dân dụng

  Công ty

  Công ty

  Đăng ký

   

  Luôn nắm thông tin qua Cảnh báo tin tức, được gửi tự động tới hộp thư của bạn.

  Bản tin blogger

   

  Xem bản tin để biết thêm nhiều bài viết thú vị.

  Phòng liên hệ truyền thông

   

  Hãy liên hệ với phòng liên hệ truyền thông của chúng tôi nếu có câu hỏi.

  Chúng tôi muốn nghe ý kiến phản hồi từ bạn