Gợi ý

  Tin tức & Sự kiện

  Các câu chuyện gần đây

  • Kết quả quý 3 năm 2020 của Signify

   Kết quả quý 3 năm 2020 của Signify

   Signify reports third quarter sales of EUR 1.7 billion, operational profitability of 11.5% and free cash flow of EUR 214 million

  • Kết quả quý 2 năm 2020 của Signify

   Kết quả quý 2 năm 2020 của Signify

   Signify reports second quarter sales of EUR 1.5 billion, maintains operational profitability of 9.0% and generates a free cash flow of EUR 158 million

  • Mang ánh sáng xanh về bản làng

   Mang ánh sáng xanh về bản làng

   Signify (Philips lighting) mang ánh sáng xanh tới cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

  Thư viện

  Chiếu sáng chuyên dụng

  Chiếu sáng chuyên dụng

  Chiếu sáng dân dụng

  Chiếu sáng dân dụng

  Công ty

  Công ty

  Đăng ký

   

  Luôn nắm thông tin qua Cảnh báo tin tức, được gửi tự động tới hộp thư của bạn.

  Bản tin blogger

   

  Xem bản tin để biết thêm nhiều bài viết thú vị.

  Phòng liên hệ truyền thông

   

  Hãy liên hệ với phòng liên hệ truyền thông của chúng tôi nếu có câu hỏi.

  Chúng tôi muốn nghe ý kiến phản hồi từ bạn