Gợi ý

  Chính sách Cookies

  Last updated: January 2019    See previous versions

  Thông báo về Cookie có hiệu lực từ ngày

  Ngày 28 tháng 1 năm 2019

   Thông tin bổ sung về cookie

   Signify mong muốn làm cho trải nghiệm trực tuyến và sự tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi chứa đựng nhiều thông tin, phù hợp và hữu ích hết mức có thể. Một trong những cách để đạt được điều đó là sử dụng cookie hoặc các kỹ thuật tương tự, để lưu giữ thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi từ máy tính của bạn. Chúng tôi thấy rằng việc bạn cần biết các trang web của chúng tôi sử dụng những cookie nào và vì những mục đích gì có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, đồng thời bảo đảm trang web của chúng tôi càng thân thiện với người dùng càng tốt. Trong phần dưới đây, bạn có thể đọc thêm về những cookie được các trang web của chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng những cookie đó. Đây là tuyên bố về quyền riêng tư và việc chúng tôi sử dụng cookie, chứ không phải là một hợp đồng hoặc thỏa thuận.

   Cookie là gì?

   Cookie là những tệp văn bản nhỏ được lưu giữ trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập một số trang web nhất định. Tại Signify, chúng tôi có thể sử dụng những kỹ thuật tương tự, chẳng hạn như pixels, web beacon v.v. Để bảo đảm sự nhất quán, tất cả những thuật ngữ này được gọi chung là 'cookie'.

   Tại sao sử dụng những cookie này?

   Cookie có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, cookie có thể được dùng để cho thấy rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi trước đó và để xác định những phần nào của trang web mà bạn có thể quan tâm nhất. Cookie cũng có thể cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn bằng cách lưu giữ các tùy chọn của bạn trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

   Cookie từ các bên thứ ba

   Các bên thứ ba (bên ngoài Signify) cũng có thể lưu giữ cookie trên máy tính của bạn trong khi bạn truy cập các trang web của Signify. Những cookie gián tiếp này tương tự như cookie trực tiếp nhưng đến từ một miền (không phải là Signify) khác với miền mà bạn đang truy cập.

   Version history

   Date

   September 2017