Gợi ý

    Phát triển bền vững

    Brighter lives, better world


    Phát triển bền vững là một phần trong những tiêu chí hoạt động của tập đoàn Signify. Mục đích của chúng tôi là khai mở những tiềm năng chiếu sáng thực sự ưu việt cho cuộc sống thêm rạng ngời và thế giới thêm tươi đẹp. Bằng cách thay đổi cách thức tạo và sử dụng ánh sáng, chúng tôi có thể cải thiện cuộc sống và tạo ra tác động tích cực lên hành tinh. Hơn 125 năm qua, Signify đã đi tiên phong, tạo nhiều bước đột phá quan trọng trong hệ thống chiếu sáng bền vững, trở thành động lực thúc đẩy cho nhiều cải tiến công nghệ hàng đầu, trong đó có LED.
     

    Truy cập trang web toàn cầu của chúng tôi (bản tiếng Anh)