Suggestions

  Privacyverklaring

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Voor klanten, consumenten en andere zakelijke personen


  Laatst bijgewerkt: 
  januari 2020

   INLEIDING

    

   Uw privacy is belangrijk voor Signify.

    

   Wij hebben deze Privacyverklaring (hierna ook “Verklaring” genoemd) op eenvoudige en begrijpelijke wijze geschreven om u te helpen begrijpen wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat wij daarmee doen. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens (in deze verklaring ook “gegevens” of “uw gegevens” genoemd) alle informatie of informatiesets omvatten waarmee wij u direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificerend kenmerk, bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

    

   Houd er alstublieft rekening mee dat aangezien Signify een internationale onderneming is, deze Verklaring kan worden vervangen of uitgebreid om te voldoen aan lokale eisen en/of om aanvullende informatie aan u te verstrekken over hoe we gegevens verwerken door middel van specifieke producten, diensten, systemen of toepassingen van Signify. Aangezien specifieke producten of diensten (met inbegrip van web- of app-gebaseerde functionaliteit) een specifieke verwerking van uw gegevens kunnen hebben, wordt deze Verklaring aangevuld met onze productspecifieke kennisgevingen die meer specifieke of aanvullende informatie verschaffen over de verwerking van uw gegevens met betrekking tot het specifieke product of de specifieke dienst. Indien van toepassing publiceren wij een aanvullende (gelaagde) privacyverklaring, omdat wij willen dat u op de hoogte wordt gesteld en zich bewust bent van deze informatie. U kunt hier aanvullende (gelaagde) privacyverklaringen vinden.

    

   Wij raden u ten sterkste aan om de tijd te nemen deze Verklaring in haar geheel te lezen.

   Verstrek ons alstublieft geen gegevens als u niet instemt met deze privacyverklaring.

   WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

    

   Deze Verklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u:

   • Onze websites, toepasssingen of sociale mediakanalen voor consumenten of klanten bezoekt of gebruikt;
   • Onze producten, diensten, systemen of toepassingen koopt;
   • Een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven;
   • Uw goederen of diensten aan ons verstrekt;
   • Contact opneemt met onze klantenservice;
   • Deelneemt aan onze zakelijke evenementen;

   Of anderszins (direct of indirect) contact met ons heeft in uw hoedanigheid van consument, zakelijke klant, partner, (onder) leverancier, aannemer of andere persoon met een zakelijke relatie met ons.

   WIE IS SIGNIFY?

    

   Signify is een mondiale organisatie en toonangevend op de algemene verlichtingsmarkt met een unieke concurrentiepositie en erkende expertise in de ontwikkeling, productie en toepassing van innovatieve verlichtingsproducten, systemen en diensten.

    

   Waar in deze Verklaring gesproken wordt over “wij”, “ons” of de “Onderneming”, betekent dit de verwerker van uw gegevens zoals bedoeld in deze Verklaring, namelijk de aan Signify gelieerde onderneming waarmee u een zakelijke relatie had, hebt of zult hebben of die anderszins beslist welke van uw gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt, alsmede Signify Netherlands B.V. (KvK-nummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland). Wij wijzen u erop dat de aan Signify gelieerde ondernemingen ook de dochtermaatschappijen omvatten waarover Signify N.V. zeggenschap heeft via de directe of indirecte eigendom. Een lijst van de aan Signify gelieerde ondernemingen kan worden verkregen door contact op te nemen met het Signify Privacy Office (u vindt de contactgegevens onderstaand onder “Welke keuzes hebt u?”).

   WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

    

   Afhankelijk van wie u bent (bijvoorbeeld een klant, consument, leverancier, zakelijke partner, etc.) en op welke manier u met ons in contact staat (bijvoorbeeld online, offline, telefonisch, etc.) is het mogelijk dat we verschillende gegevens over u verwerken. Het is mogelijk dat we uw gegevens verzamelen wanneer u bijvoorbeeld onze websites, toepassingen of sociale mediakanalen voor consumenten en klanten bezoekt, onze producten, diensten, webgebaseerde hulpmiddelen, mobiele applicaties of systemen koopt en gebruikt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, een software-update installeert, ons uw goederen of diensten verstrekt, contact opneemt met onze klantenservice, deelneemt aan onze zakelijke evenementen, deelneemt aan onze wedstrijden, promoties en enquêtes of anderszins met ons met ons in contact staat.

    

   Onderstaand treft u een overzicht van de categorieën gegevens die wij kunnen verzamelen:

    

   Informatie die u direct aan ons verstrekt

   Categorieën gegevens
   Voorbeelden van deze categorie gegevens
   Persoonlijke identificatiegegevens
   Naam, achternaam, titel, geboortedatum
   Contactinformatie
   E-mail, telefoonnummer, adres, land
   Informatie voor inloggen op account
   Inlog-ID, wachtwoord of andere beveiligingscodes
   Afbeeldingen en/of video’s waarmee u kunt worden geïdentificeerd
   Foto’s die zijn geüpload in accounts van Signify of die anderszins aan ons zijn verstrekt
   Financiële gegevens
   Kredietkaartgegevens, bankrekeninggegevens
   Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met Signify of aan haar gelieerde ondernemingen
   Feedback, meningen, beoordelingen, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses, informatie verstrekt voor ons ‘due diligence’ proces

   Ten slotte is het mogelijk dat we, als u onze locatie(s) bezoekt, om veiligheidsredenen ook uw gegevens registreren door middel van video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld beveiligingscamera’s).

    

   Informatie die we automatisch verzamelen

    

   Wanneer u onze websites of toepassingen bezoekt of gebruikt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven of anders met ons communiceert via onze digitale kanalen, kunnen we, naast de informatie die u direct aan ons verstrekt, informatie verzamelen die aan ons werd verstuurd door uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat. We kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen:

   Categorieën gegevens
   Voorbeelden van soorten gegevens
   Informatie over uw apparaat
   Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-ID’s, MAC-adres, IP-adres, besturingssysteemversie, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te
   verkrijgen tot de diensten, en apparaatconfiguratie
   Logboekgegevens
   Tijd, duur en wijze van gebruik van onze producten en diensten of producten en diensten die aan de onze gerelateerd zijn
   Locatiegegevens
   Uw locatie (afgeleid van uw IP-adres, Bluetooth-baken of -identificator of andere locatiegebaseerde technologieën), welke kan worden verzameld wanneer u locatiegebaseerde producten of functies activeert zoals via onze apps
   Armatuurinformatie
   Armatuurspecifieke identificatoren, armatuurinformatie die op het apparaat zijn opgeslagen
   Andere informatie over uw gebruik van onze digitale kanalen of producten
   Naamgevingsconventie van uw ‘smart home’-installatie, applicaties die u gebruikt of websites die u bezoekt, koppelingen waarop u klikt in onze reclame e-mail, gegevens van bewegingssensoren

   Informatie die we vanuit andere bronnen kunnen verzamelen

    

   Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving kunnen we, naast onze websites, toepassingen en andere digitale kanalen ook informatie over u verkrijgen vanuit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale mediaplatforms en andere derde partijen. Bijvoorbeeld, afhankelijk van uw sociale media-instellingen, als u kiest om uw sociale media account te verbinden met uw Signify account, zullen bepaalde gegevens van uw sociale media account met ons worden gedeeld, waaronder gegevens die onderdeel uitmaken van uw profiel. Als u met ons communiceert via Social Network Services ('SNS' – sociale netwerkdiensten) kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze Verklaring. Welke gegevens we verwerken hangt af van de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt aan de SNS (zoals uw naam, e-mailadres en andere informatie die u openbaar heeft gemaakt) bij het aanmaken van uw account. Ben erop geattendeerd dat de gegevens die we verzamelen van en via een SNS kunnen afhangen van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld met de SNS en de machtigingen die u aan ons verleent in verband met het koppelen van uw account aan onze producten of diensten aan uw account bij een SNS. Uw interacties met derden via een SNS of soortgelijke functies worden beheerst door het respectieve privacybeleid van die derden en uw overeenkomst met de SNS. U erkent dat u het recht hebt om uw SNS-account te gebruiken voor de hierin beschreven doeleinden zonder dat u een van de voorwaarden die van toepassing zijn op het SNS schendt.


   Informatie die wij uit verschillende bronnen in uw profiel kunnen samenvoegen
   Als u bij ons hebt aangegeven dat u gepersonaliseerde direct marketing-communicatie wilt ontvangen, kunnen we gegevens uit verschillende bronnen (zowel intern als extern) verzamelen om een beter inzicht te krijgen in uw voorkeur en interesses en u met relevantere communicatie te kunnen bedienen. U kunt altijd bezwaar maken tegen deze activiteiten door u hiertegen te verzetten. In het bijzonder kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails door de afmeldinstructies in elke e-mail op te volgen. Als u zich kunt aanmelden bij een Signify-account, kunt u de mogelijkheid krijgen om uw communicatievoorkeuren te wijzigen onder het relevante gedeelte van onze website of toepassing. U kunt altijd contact met ons opnemen (u vindt de contactgegevens onderstaand onder "welke keuzes hebt u?") om u af te melden voor het ontvangen van marketinggerelateerde communicatie.

   HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

    

   We kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende gerechtvaardigde redenen en zakelijke doeleinden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de doelen waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken:

   Doelen
   Examples
   Beoordeling en (her)screening van (mogelijke) klanten, leveranciers en/of zakelijke partners
   Uitvoeren van ‘due diligence’
   Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
   Verkoop, facturering, verzenden van producten of diensten, registratie voor mobiele toepassingen of websites, garantie, dienstencommunicaties, accountbeheer
   Verstrekken van ondersteuning (op uw verzoek)
   Verstrekken van ondersteuning via communicatiekanalen, zoals klantenservice of contactcenterondersteuning
   Direct marketing
   Bevorderen van contact met consumenten en/of zakelijke klanten (alleen in bepaalde landen), e-mail- of elektronische marketing, marktonderzoeken, personaliseren van uw ervaring door op uw voorkeuren, interesses of profiel afgestemde producten en aanbiedingen te presenteren (zoals op onze websites, toepassingen of in andere communicatiekanalen)
   Beveiliging en bescherming van onze belangen/middelen
   Inzetten en onderhouden van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, uitvoeren van interne controles en onderzoeken, uitvoeren van beoordelingen om tegenstrijdige belangen te verifiëren
   Naleving van wettelijke verplichtingen
   Bekendmaken van gegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten zoals toepasselijk in alle landen waarin we zaken doen, zoals inhouding van belastingen en nationale verzekeringskosten, verplichtingen inzake bijhouden en rapporteren van gegevens, uitvoeren van audits, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare autoriteiten, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen en beheren van interne klachten of claims
   Verdedigen van rechtsaanspraken
   Vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken waaraan we (kunnen) worden blootgesteld
   Product ontwikkeling
   Om de services, producten, online diensten, mobiele applicaties en communicatie die we u of anderen bieden te verbeteren.

   Als we u vragen om uw gegevens te verstrekken, maar u kiest ervoor om dit niet te doen, zullen we in sommige gevallen niet in staat zijn om u de volledige functionaliteit van onze producten, diensten of toepassingen te verstrekken. Het is ook mogelijk dat we niet kunnen reageren op verzoeken die u mogelijk heeft.

    

   Als u besluit om onze producten te verkopen of te delen met andere personen, houd er dan rekening mee dat bepaalde producten persoonlijke gegevens over u of uw gebruik van het product kunnen opslaan. In dergelijke gevallen, als u van plan bent om het apparaat te delen, terug te geven, of eigendom of bezit ervan over te dragen, zorg er dan voor dat
   (1) u een fabrieksreset van het product in kwestie uitvoert. De instructies voor het uitvoeren van deze fabrieksreset staan in de producthandleiding; en
   (2) u, wanneer u ons in het kader van uw gebruik persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, toestemming van die persoon hebt verkregen voordat u de informatie aan ons verstrekt.
   Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u met ons deelt geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

   HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING?

   Signify Netherlands B.V. en andere relevante aan Signify gelieerde ondernemingen kunnen u gebruikelijke promotionele communicaties sturen over hun producten, diensten, evenementen en promoties.
   Deze promotionele communicaties kunnen onder andere het “PHILIPS”, “HUE”, “SIGNIFY” en/of “INTERACT” merk gebruiken en kunnen naar u worden verstuurd via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, SMS, post, externe sociale netwerken. U vindt onze actuele lijst met merken hier.

    

   Om u de beste gepersonaliseerde ervaring te geven kunnen deze communicaties soms zijn afgestemd op uw voorkeuren (bijvoorbeeld zoals u ons deze hebt aangegeven, zoals we deze mogelijk hebben afgeleid uit uw websitebezoeken of gebaseerd op de koppelingen waarop u klikt in onze e-mails of uit andere gegevens die wij van u hebben).


   We kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot informatie, producten, diensten, evenementen en promoties van Signify en van andere derde partijen ('onze vertrouwde partner') die naar onze mening relevant voor u kunnen zijn vanwege uw gebruik van onze producten of om hun functionaliteit uit te breiden; vooral wanneer we een partner vinden die specifieke diensten of oplossingen heeft om aan uw behoeften te voldoen, of om uw gebruik van onze producten en diensten te optimaliseren. Wij kunnen contact met u opnemen via elektronische marketingcommunicatiekanalen of andere communicatiekanalen (zoals sociale kanalen) om u gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen te sturen. Wij zullen uw registratiegegevens niet delen met onze vertrouwde partner, tenzij we voldoende redenen hebben om dit te doen.


   Wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen we uw toestemming vragen alvorens de bovenvermelde activiteiten te starten.
   Let op dat, zelfs als u kiest om niet langer marketingcommunicaties te ontvangen, u nog steeds administratieve, dienstverlenings- en transactiecommunicaties van ons kunt ontvangen, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, berichten over uw accountactiviteiten en andere belangrijke berichten.

   OP WELKE GRONDSLAG GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

    

   Om uw gegevens te kunnen verwerken, kunnen wij ons op verschillende grondslagen beroepen, waaronder:

   • Uw toestemming (alleen indien wettelijk verplicht of toegestaan). Als wij de verwerking van uw gegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken;
   • De noodzaak van de gegevensverwerking om met u een contractuele relatie aan te gaan en onze verplichtingen onder een contract uit te voeren;
   • De noodzaak van de gegevensverwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om rechtsvorderingen vast te stellen en in te stellen en hiertegen verweer te voeren;
   • De noodzaak van de gegevensverwerking om onze legitieme belangen te behartigen, waaronder:

   o    Waarborgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn

   o    De administratie en de bedrijfsvoering van de Onderneming

   o    Het voorkomen of onderzoeken van vermoede of daadwerkelijke wetsovertredingen, niet-nakoming van zakelijke klantcontracten of niet-naleving van de ‘Signify Integrity Code’ of ander beleid van Signify
   o     Het optimaliseren of uitbreiden van ons marketingbereik en communicatierelevantie.

   • De noodzaak van de gegevensverwerking om in te gaan op uw verzoeken;
   • De noodzaak van de gegevensverwerking om vitale belangen van iemand anders te beschermen;
   • Enige andere grondslag die door het lokale recht is toegestaan.

   WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS?

    

   Wij delen uw gegevens niet, anders dan in een beperkt aantal gevallen die onderstaand omschreven worden. Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Verklaring kunnen wij uw gegevens bekend maken aan de volgende entiteiten: 

   • Aan Signify gelieerde ondernemingen: vanwege ons internationale karakter kunnen uw gegevens worden gedeeld met bepaalde aan Signify gelieerde ondernemingen. De toegang tot uw gegevens binnen Signify zal verstrekt worden aan degenen die de informatie moeten kennen;

   • Dienstverleners: zoals veel bedrijven kunnen wij bepaalde gegevensverwerkingen uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals: ICT-dienstverleners, consultants, leveringsdiensten, aanbieders van betalingsdiensten, platforms voor elektronische communicatiediensten;

   • Zakelijke partners: we kunnen uw gegevens delen met vertrouwde zakelijke partners zodat ze u de door u gevraagde diensten kunnen verstrekken; 

   • Publieke en overheidsinstanties: indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw gegevens delen met toezichthouders en andere entiteiten met rechtsmacht over Signify.

   • Professionele adviseurs en anderen: wij kunnen uw gegevens delen met andere partijen, waaronder professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditors, advocaten, accountants en andere professionele adviseurs.

   • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: wij kunnen uw gegevens van tijd tot tijd ook delen in het kader van zakelijke transacties, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een onderneming of deel van een onderneming of een reorganisatie, fusie, joint venture, of andere beschikking over de onderneming, onze bedrijfsmiddelen of aandelen (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

   • Op uw verzoek in geval van een overdrachtsverzoek van persoonsgegevens.

   WANNEER ZULLEN WIJ UW GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND DOORGEVEN?

    

   Vanwege onze internationale aard kunnen gegevens die u aan ons verstrekt worden doorgegeven aan, of kan hiertoe toegang worden verkregen door, aan Signify gelieerde ondernemingen en vertrouwde derden in een groot aantal landen in verschillende delen van de wereld. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waar u woont, indien dit nodig is om de in deze Verklaring genoemde doeleinden te realiseren.

    

   Indien u in een land woont dat lid is van de Europese Economische Ruimte, kunnen wij uw gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Voor sommige van deze landen heeft de Europese Commissie besloten dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden. Wat doorgiftes betreft vanuit de Europese Economische Ruimte naar andere landen waarvan de Europese Commissie niet heeft besloten dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden, hebben wij adequate maatregelen getroffen ter bescherming van uw gegevens, zoals organisatorische en wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld ‘Binding Corporate Rules’ en door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten). Een kopie van deze maatregelen is verkrijgbaar door contact op te nemen met de Privacy Office van Signify (de contactgegevens vindt u onderstaand bij “Welke keuzes hebt u?”).

   HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

    

   Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn (zie voor meer informatie over deze doeleinden bovenstaand bij “Hoe gebruiken wij uw gegevens?”). Let op dat in bepaalde gevallen een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegelaten kan zijn. De criteria die gebruikt worden ter bepaling van onze bewaarperiodes zijn onder andere:

   • Hoe lang zijn de gegevens nodig om u onze producten of diensten te verstrekken of onze zaken te runnen?
   • Hebt u een account bij ons? In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang dat nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren.
   • Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om uw gegevens te bewaren? Voorbeelden zijn wetten die gegevensbewaring verplicht stellen in de betreffende jurisdictie, een bevel van de overheid tot bewaring van gegevens die voor een onderzoek relevant zijn of gegevens die met het oog op het voeren van juridische procedures of als bescherming tegen een mogelijke claim moeten worden bewaard.

   HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

    

   Ter bescherming van uw gegevens zullen wij gepaste maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Dit houdt ook in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van, of toegang tot, uw gegevens. Als u reden hebt om te denken dat uw interactie met ons of uw gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact op met het Signify Privacy Office in overeenstemming met “WELKE KEUZES HEBT U?” zoals hieronder beschreven.

   WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBT U ZELF?

    

   Wij willen u graag herinneren aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt naar uw beste weten juist, volledig en ‘up-to-date’ zijn. Voorts is het uw verantwoordelijkheid, als u gegevens van andere mensen met ons deelt, om die gegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen te verzamelen. Zo dient u dergelijke andere personen van wie u gegevens aan ons verstrekt te informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming te verkrijgen.

   WELKE KEUZES HEBT U?

    

   Wij streven ernaar om u toegang te bieden tot uw gegevens. Meestal hebt u zelfstandig controle over uw gegevens (bijvoorbeeld door in te loggen op uw account) en kunt u deze zelf bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. In dit geval adviseren wij u ten sterkste om controle over uw gegevens uit te oefenen.

    

   U kunt altijd contact opnemen met ons Privacy Office wanneer u:

   • de aan ons verstrekte gegevens wilt inzien, wijzigen, beperken of verwijderen (voor zover Signify deze gegevens niet anderszins mag of moet bewaren);
   • bezwaar wilt maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen (bijvoorbeeld als u niet langer marketingcommunicatie wilt ontvangen);
   • een kopie van uw gegevens wilt ontvangen (in een veel voorkomend machineleesbaar format, voor zover dat op grond van het toepasselijke recht verplicht is);
   • andere vragen hebt over de bescherming van uw gegevens door Signify

    

   Voor vragen of redelijke aanvragen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens binnen Signify of met betrekking tot deze Verklaring in het algemeen, kunt u contact opnemen met het Signify Privacy Office:

   • Per post: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102,1101 CM - Amsterdam Zuid Oost, Nederland; of
   • Online: Signify Privacy Center, in de sectie “Privacy request”.
    
   Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Neem daarom alstublieft geen gevoelige informatie op in uw e-mails aan ons.

    

   Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis te verwerken, tenzij dit een onevenredige inspanning zou vergen. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij ingaan op uw verzoek. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder in uw jurisdictie.

   HOE GEBRUIKEN WE ‘COOKIES’ EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?

    

   Voor meer informatie over hoe we ‘cookies’ en andere traceertechnologieën gebruiken, lees ons Cookiebeleid (op de website van het Signify Privacy Center, onder “Legal information”).

   VERZAMELEN WE GEGEVENS VAN KINDEREN?

    

   We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

   • Speciale opmerking voor kinderen jonger dan 16 jaar: als u jonger bent dan 16, raden we u aan om met uw ouder of voogd te spreken en de toestemming van uw ouderof voogd te verkrijgen alvorens uw gegevens met ons te delen;
   • Speciale opmerking voor ouders van kinderen jonger dan 16 jaar: we raden aan het gebruik van onze producten, systemen, diensten, toepassingen (waaronder websites en andere digitale kanalen) van uw kinderen te controleren en te volgen om ervoor te zorgen dat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.

   WANNEER WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING BIJGEWERKT?

    

   Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

   De meest actuele versie van deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van uw gegevens is te vinden op de website van het Signify Privacy Center, onder “Legal information”.

    

   - Signify -