Suggestions

  Thông Báo Quyền Riêng Tư

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Cho các Khách Hàng, Người Tiêu Dùng và Chủ Thể Kinh Doanh Khác  

   
  Lần cập nhật cuối: 
  Tháng 1 năm 2019

   GIỚI THIỆU

    

   Signify xem trọng quyền riêng tư của bạn.

    

   Chúng tôi đã soạn thảo Thông Báo Quyền Riêng Tư này (còn gọi là “Thông Báo”) theo cách đơn giản và dễ hiểu để giúp bạn hiểu được chúng tôi là ai, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn, tại sao chúng tôi thu thập và sẽ làm gì với dữ liệu này. Ghi nhớ rằng dữ liệu cá nhân (còn gọi là “dữ liệu” hay “dữ liệu của bạn” trong Thông Báo này) có nghĩa là bất kỳ thông tin hay tập thông tin nào mà chúng tôi có thể dùng để nhận dạng cá nhân bạn trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến danh tính như là tên và họ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.

    

   Hãy ghi nhớ rằng do Signify là một công ty đa quốc gia/quốc tế, vì vậy Thông Báo này có thể được thay thế hoặc bổ sung để đáp ứng đầy đủ các quy định sở tại cũng như để cung cấp thêm thông tin cho bạn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn thông qua các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống hoặc ứng dụng Signify.

    

   Chúng tôi khuyến nghị bạn dành thời gian để đọc toàn bộ Thông Báo này.

    

   Nếu bạn không đồng ý với thông báo về quyền riêng tư này, vui lòng không cung cấp dữ liệu của bạn cho chúng tôi.

   SIGNIFY LÀ AI?

    

   Với tư cách là Signify, chúng tôi là một tổ chức hàng đầu thế giới trong thị trường chiếu sáng chung với lợi thế độc đáo và trình độ chuyên môn được công nhận trong lãnh vực phát triển, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ chiếu sáng tân tiến.

    

   Khi Thông Báo này đề cập đến “chúng tôi” hoặc “Công Ty,” là đề cập đến người kiểm soát dữ liệu của bạn theo Thông Báo này, cụ thể là các Đơn vị liên kết của Signify mà bạn đã có hoặc sẽ có mối quan hệ kinh doanh hoặc theo cách khác quyết định dữ liệu nào của bạn được thu thập và cách sử dụng dữ liệu đó, cũng như là Signify Netherlands B.V. (Số đăng ký 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Hà Lan). Hãy lưu ý rằng các Đơn vị liên kết của Signify bao gồm các công ty con do Signify N.V. kiểm soát, thông qua quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp. Bạn có thể có được danh sách các Đơn vị liên kết của Signfiy bằng cách liên hệ với Văn Phòng hỗ trợ Quyền Riêng Tư của Signify (bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên lạc trong phần dưới đây "lựa chọn của bạn là gì?").

   CHÚNG TÔI THU THẬP CÁC LOẠI THÔNG TIN NÀO VỀ BẠN?

    

   Tùy thuộc vào bạn là ai (ví dụ: khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, v.v.) và cách bạn tương tác với chúng tôi (ví dụ: trực tuyến, ngoại tuyến, qua điện thoại, v.v.), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu khác nhau về bạn. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn, ví dụ như khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc kênh phương tiện truyền thông xã hội hướng đến người tiêu dùng và khách hàng chúng tôi, mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống hoặc ứng dụng của chúng tôi, đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi, tải xuống bản cập nhật phần mềm, cung cấp cho chúng tôi các hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, tham gia các sự kiện kinh doanh của chúng tôi, tham gia vào các cuộc thi, quảng cáo và khảo sát của chúng tôi hoặc tương tác theo cách khác với chúng tôi.

    

   Trong bảng dưới đây, bạn sẽ thấy mô tả chung về các danh mục dữ liệu có thể được chúng tôi thu thập:

    

   Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

   Các danh mục về dữ liệu
   Các ví dụ về loại dữ liệu
   Dữ liệu nhận dạng cá nhân
   Tên, họ, chức danh, ngày sinh
   Dữ liệu thông tin liên lạc
   Email, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia
   Thông tin đăng nhập tài khoản
   Id, mật khẩu đăng nhập hoặc mã bảo mật khác
   Các hình ảnh và/hoặc video có thể được dùng để nhận dạng bạn
   Các hình ảnh được tải lên các tài khoản Signify hoặc được cung cấp theo cách khác cho chúng tôi
   Dữ liệu tài chính
   Dữ liệu thẻ tín dụng, dữ liệu tài khoản ngân hàng.
   Bất kỳ thông tin nào bạn quyết định chia sẻ tự nguyện với Signify hoặc các đơn vị liên kết của Signify
   Phản hồi, ý kiến, đánh giá, bình luận, các tập tin được tải lên, sở thích, thông tin được cung cấp cho quá trình thẩm định của chúng tôi

   Cuối cùng, nếu bạn truy cập cơ sở/trụ sở của chúng tôi, vì lý do an ninh, chúng tôi cũng có thể ghi lại dữ liệu của bạn thông qua video hoặc thiết bị điện tử, thiết bị kỹ thuật số khác hoặc hệ thống thiết bị giám sát không dây (ví dụ CCTV).

    

   Thông tin chúng tôi thu thập tự động

    

   Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, đăng ký nhận thư thông báo hoặc tương tác với chúng tôi theo cách khác thông qua các kênh kỹ thuật số của chúng tôi, ngoài các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin được gửi đến chúng tôi qua máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị truy cập khác của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập:

   Các danh mục về dữ liệu
   Các ví dụ về loại dữ liệu
   Thông tin thiết bị
   Thông tin thiết bị Model phần cứng, số imei và các ký hiệu nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ mac, địa chỉ ip, phiên bản hệ điều hành và cài đặt thiết bị bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ
   Thông tin đăng nhập
   Thời gian và thời lượng bạn sử dụng kênh hoặc sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi
   Thông tin vị trí
   Vị trí thực tế của bạn (được lấy từ địa chỉ ip hoặc các công nghệ định vị khác), có thể được thu thập khi bạn kích hoạt các sản phẩm hoặc tính năng định vị như thông qua các ứng dụng của chúng tôi
   Các thông tin khác về việc bạn sử dụng các kênh hoặc sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi
   Các ứng dụng bạn sử dụng hoặc các trang web bạn truy cập, các liên kết mà bạn nhấp vào trong e-mail quảng cáo, dữ liệu cảm biến chuyển động của chúng tôi

   Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác

    

   Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, ngoài các trang web, ứng dụng của chúng tôi và các kênh kỹ thuật số khác, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu công cộng, các đối tác tiếp thị/marketing chung, nền tảng truyền thông xã hội và các bên thứ ba khác. Ví dụ, tùy thuộc vào các thiết lập cài đặt truyền thông xã hội của bạn, nếu bạn chọn kết nối tài khoản truyền thông xã hội của bạn với tài khoản Signify, dữ liệu nhất định từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn sẽ được chia sẻ với chúng tôi, có thể bao gồm dữ liệu là một phần trong hồ sơ của bạn.

   CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

    

   Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn vì các lý do và mục đích kinh doanh chính đáng khác nhau.

   Dưới đây là tổng quan về các mục đích chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn:

   Các mục đích
   Ví dụ
   Đánh giá và sàng lọc (lại) các khách hàng, nhà cung cấp và/hoặc đối tác kinh doanh (tiềm năng)
   Tiến hành thẩm định
   Ký kết và thực hiện các thoả thuận
   Bán hàng, lập hóa đơn, vận chuyển các sản phẩm hoặc dịch vụ, đăng ký các ứng dụng di động hoặc trang web, bảo hành, truyền thông dịch vụ, quản lý khách hàng
   Cung cấp hỗ trợ (theo yêu cầu của bạn)
   Hỗ trợ thông qua các kênh truyền thông, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng hoặc trung tâm liên lạc
   Tiếp thị trực tiếp
   Thúc đẩy việc tiếp xúc với những người tiêu dùng và/hoặc khách hàng doanh nghiệp (chỉ ở một số quốc gia), tiếp thị qua email, khảo sát thị trường, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách giới thiệu và mời chào sản phẩm phù hợp với bạn (như được trình bày trên các trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc trên các phương tiện truyền thông khác)
   An ninh/bảo mật và bảo vệ lợi ích/tài sản của chúng tôi
   Triển khai và duy trì các biện pháp an ninh về mặt kỹ thuật và tổ chức, tiến hành kiểm tra và điều tra nội bộ, tiến hành đánh giá để xác minh các xung đột lợi ích
   Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
   Tiết lộ dữ liệu tới các cơ quan nhà nước hoặc cơ quan giám sát hiện hành ở tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, chẳng hạn như các dữ liệu khấu trừ thuế và bảo hiểm trong nước, nghĩa vụ lưu giữ sổ sách và báo cáo, tiến hành kiểm tra tuân thủ quy định nhà nước, tuân thủ các cuộc thanh tra của cơ quan nhà nước và các yêu cầu khác từ chính phủ hoặc các cơ quan công quyền khác, chấp hành các quy trình pháp lý/thủ tục tố tụng như giấy triệu tập của tòa án, tham gia bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và các biện pháp khắc phục, và quản lý mọi khiếu nại nội bộ
   Bảo vệ các khiếu nại pháp lý
   Thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý mà chúng tôi đang hoặc có thể gặp phải
   Phát triển sản phẩm
   Để cải thiện các dịch vụ, sản phẩm và thông tin liên lạc chúng tôi cung cấp.
   Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của bạn, nhưng bạn đã quyết định không cung cấp, thì trong một số trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn đầy đủ chức năng của các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống hoặc ứng dụng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể không đáp ứng các yêu cầu bạn đưa ra.

   CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN ĐỂ TIẾP THỊ NHƯ THẾ NÀO?

    

   Signify Netherlands B.V. và các đơn vị liên kết có liên quan khác của Signify có thể gửi cho bạn thông tin quảng cáo thường xuyên về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mại của họ.

   Thông tin quảng cáo đó có thể sử dụng thương hiệu "PHILIPS" ”,“HUE”, “SIGNIFY” và / hoặc “INTERACT”và có thể được gửi cho bạn thông qua các kênh khác nhau như: email, điện thoại, tin nhắn văn bản SMS, thư bưu điện, mạng xã hội bên thứ ba.

   Để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa tốt nhất, đôi khi những kênh truyền thông này có thể được điều chỉnh theo sở thích ưu tiên của bạn (ví dụ như vì bạn cho chúng tôi biết những điều này, vì chúng tôi có thể đã suy ra từ các lần truy cập trang web của bạn hoặc dựa trên các liên kết bạn nhấp vào trong email của chúng tôi).

   Khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi sự chấp thuận của bạn trước khi bắt đầu các hoạt động nêu trên.

   Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội hủy bỏ/thu hồi sự chấp thuận của mình (chọn không tham gia) vào bất kỳ lúc nào.

   Cụ thể, bạn luôn có thể chọn không nhận các email liên quan đến tiếp thị bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi email. Nếu bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Signify, bạn có thể được cung cấp tùy chọn thay đổi ưu tiên liên lạc của mình trong phần liên quan trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Bạn luôn có thể liên lạc với chúng tôi (bạn sẽ tìm thấy các chi tiết liên lạc trong phần dưới đây "lựa chọn của bạn là gì?") để chọn không nhận các thông báo liên quan đến tiếp thị.

   Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không nhận thông báo tiếp thị, bạn vẫn có thể nhận được các thông báo quản trị từ chúng tôi, chẳng hạn như các cập nhật kỹ thuật về sản phẩm của chúng tôi, xác nhận đơn đặt hàng, thông báo về hoạt động tài khoản của bạn và các thông báo quan trọng khác.

   CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN TRÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO?

    

   Để có thể xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi có thể dựa trên các cơ sở pháp lý khác nhau, bao gồm:

   • Sự đồng ý của bạn (chỉ khi được yêu cầu hợp pháp hoặc được cho phép). Nếu chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn như là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn, thì bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào;
   • Sự cần thiết phải thiết lập quan hệ hợp đồng với bạn và để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi; theo hợp đồng;
   • Sự cần thiết trong việc chúng tôi tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý và để xác lập, thực thi hoặc bảo vệ chính chúng tôi trong các yêu cầu pháp lý;
   • Sự cần thiết trong việc theo đuổi các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, bao gồm:

   o    Bảo đảm rằng mạng và thông tin của chúng tôi được an toàn

   o    Quản lý và tiến hành công việc thông thường trong Công Ty

   o    Ngăn chặn hoặc điều tra các vi phạm luật thật sự hoặc nghi ngờ, các vi phạm hợp đồng khách hàng doanh nghiệp hoặc không tuân thủ Các Nguyên Tắc Kinh Doanh Chung của Signify hoặc các chính sách khác của Signify;

   • Sự cần thiết trong việc phản hồi các yêu cầu của bạn;
   • Sự cần thiết để bảo vệ các quyền lợi quan trọng của bất kỳ cá nhân nào;
   • Bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác được pháp luật sở tại cho phép.

   KHI NÀO CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CỦA BẠN?

    

   Chúng tôi không chia sẻ bất cứ dữ liệu nào của bạn trừ các trường hợp hạn chế được mô tả dưới đây.

   Nếu dữ liệu đó cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong Thông Báo này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các đơn vị sau:

   • Các đơn vị liên kết của Signify: do tính chất hoạt động toàn cầu của chúng tôi, dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với một số đơn vị liên kết của Signify. Quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong phạm vi Signify sẽ chỉ được cấp khi cần biết;
   • Các nhà cung cấp dịch vụ: cũng như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi có thể thuê ngoài để thực hiện một số các hoạt động xử lý dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như: các nhà cung cấp dịch vụ ICT, nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển;
   • Đối tác kinh doanh: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy để họ có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu;
   • Các cơ quan công quyền và chính phủ: khi được pháp luật yêu cầu, hoặc khi cần phải bảo vệ quyền của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đơn vị quản lý hoặc có thẩm quyền đối với Signify .
   • Các cố vấn chuyên môn và những người khác: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên khác bao gồm các cố vấn chuyên môn, chẳng hạn như: ngân hàng, công ty bảo hiểm,kiểm toán, luật sư, kế toán, các cố vấn chuyên môn khác.
   • Các bên khác có liên quan đến giao dịch của công ty: tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn trong quá trình giao dịch của công ty, chẳng hạn như khi bán một công việc kinh doanh hoặc một phần công việc kinh doanh cho công ty khác, hoặc bất kỳ việc tái cấu trúc, sáp nhập, liên doanh hoặc sắp xếp/cấu trúc công việc kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu (bao gồm liên quan đến mọi quy trình phá sản hoặc quy trình tương tự) của chúng tôi.

   KHI NÀO CHÚNG TÔI CHUYỂN DỮ LIỆU CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

    

   Do tính chất hoạt động toàn cầu của chúng tôi, dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển tới hoặc được truy cập bởi các đơn vị liên kết của Signify và các bên thứ ba đáng tin cậy từ nhiều quốc gia trên thế giới. Kết quả là, dữ liệu của bạn có thể được xử lý bên ngoài quốc gia bạn ở, nếu việc xử lý này là cần thiết để hoàn thành các mục đích được mô tả trong Thông Báo này.

    

   Nếu bạn đang ở một quốc gia thành viên của Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu. Một số quốc gia này được Ủy Ban Châu Âu công nhận là có mức độ bảo mật thông tin thích hợp. Trường hợp chuyển dữ liệu từ Khu Vực Kinh Tế Châu Âu đến các quốc gia khác không được Ủy Ban Châu Âu công nhận là có mức độ bảo mật thông tin thích hợp, thì chúng tôi đã đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn, như là các biện pháp tổ chức và biện pháp pháp lý (ví dụ như đưa ra các quy định bắt buộc của công ty và các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy Ban Châu Âu chấp thuận). Bạn có thể liên lạc với Văn Phòng Chính Sách Signify để lấy bản sao của các biện pháp này. (bạn sẽ thấy chi tiết liên lạc trong phần “các lựa chọn của bạn là gì?” dưới đây).

   CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN BAO LÂU?

    

   Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành các mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu này (muốn biết chi tiết về các mục đích này, hãy xem phần “Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?” ở trên). Hãy ghi nhớ rằng trong một số trường hợp thì thời gian lưu trữ dài hơn có thể được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Tiêu chuẩn được sử dụng để quyết định thời gian lưu trữ của chúng tôi bao gồm:

   • Cần lưu giữ dữ liệu trong bao lâu để cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc để điều hành hoạt động của chúng tôi?
   • Bạn có tài khoản với chúng tôi? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn khi tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc cho đến khi còn cần thiết để cung cấp các dịch vụ cho bạn.
   • Chúng tôi có phải có nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hình thức nghĩa vụ tương tự để lưu trữ dữ liệu của bạn? Các ví dụ có thể bao gồm các quy định pháp luật về lưu trữ dữ liệu bắt buộc ở nước sở tại, lệnh của chính phủ/cơ quan nhà nước để bảo vệ dữ liệu có liên quan đến một cuộc điều tra hoặc dữ liệu phải lưu trữ vì mục đích tố tụng.

   CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

    

   Để bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp phù hợp với chính sách hiện hành và các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu, bao gồm việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ bí mật và an toàn cho dữ liệu của bạn. Tùy thuộc vào công nghệ hiện tại, chi phí của việc thực hiện và tính chất của dữ liệu cần được bảo vệ, chúng tôi đưa ra các biện pháp tổ chức và biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các rủi ro như là việc hủy hoại, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn.

   BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

    

   Chúng tôi nhắc bạn rằng trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng, ở mức cao nhất mà bạn biết, dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, hoàn chỉnh và mới nhất. Hơn nữa, nếu bạn chia sẻ dữ liệu của người khác, thì bạn có trách nhiệm thu thập thông tin theo cách thức tuân thủ các yêu cầu pháp luật sở tại. Ví dụ, bạn nên thông báo cho người mà dữ liệu của người đó được bạn cung cấp cho chúng tôi, về nội dung của Thông Báo này và phải được người đó đồng ý.

   CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN LÀ GÌ?

    

   Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn quyền truy cập dữ liệu của bạn. Thông thường bạn có thể tự kiểm soát dữ liệu của bạn (ví dụ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn) và cập nhật, sửa đổi, hoặc, xóa dữ liệu nếu hợp pháp. Trong trường hợp này chúng tôi hoàn toàn khuyến khích bạn kiểm soát dữ liệu của bạn.

    

   Bạn luôn có thể liên hệ Văn Phòng Phụ Trách Quyền Riêng Tư của chúng tôi nếu bạn muốn:

   • xem xét, thay đổi hoặc xóa dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi (đến mức độ Signify không được phép hoặc phải giữ dữ liệu như vậy);
   • phản đối các hoạt động xử lý dữ liệu nào đó (ví dụ như, chọn không tham gia vào truyền thông tiếp thị);
   • lấy bản sao của dữ liệu của bạn (theo định dạng thường máy có thể đọc được, trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu);
   • hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào khác về việc bảo vệ dữ liệu của bạn ở Signify.

    

   Thông tin chi tiết liên lạc của Văn Phòng Phụ Trách Quyền Riêng Tư:

   • Qua Đường Bưu Điện: Signify – Nơi nhận: Văn Phòng Phụ Trách Quyền Riêng Tư– Herikerbergweg 102, 1101 CM Amsterdam Zuid Oost, The Netherlands; hoặc
   • Trực tuyến: Trung Tâm Quyền Riêng Tư của Signify, phần "Yêu cầu quyền riêng tư".

    

   Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết yêu cầu của bạn đúng hạn và miễn phí, trừ trường hợp yêu cầu của bạn đòi hỏi nhiều công sức. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời, bạn có thể khiếu nại đến người quản lý có liên quan tại khu vực của bạn.

   CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC NHƯ THẾ NÀO?

    

   Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, hãy đọc Thông Báo Cookie của chúng tôi (có thể tìm thấy tại trang web của Trung Tâm Phụ Trách Quyền Riêng Tư của Signify, xem phần "Thông tin pháp lý").

   CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP DỮ LIỆU TỪ TRẺ EM KHÔNG?

    

   Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 16 tuổi.

   • Lưu ý đặc biệt cho Trẻ Em dưới 16 tuổi: nếu bạn dưới 16 tuổi, chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ và được cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn cho phép trước khi chia sẻ dữ liệu của bạn với chúng tôi;
   • Lưu ý đặc biệt cho Cha Mẹ của Trẻ Em dưới 16 tuổi: chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra và giám sát việc con của mình sử dụng các sản phẩm, hệ thống, dịch vụ, ứng dụng (bao gồm cả trang web và các kênh kỹ thuật số khác) của chúng tôi để đảm bảo rằng con của bạn không chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi mà không có sự cho phép của bạn.

   KHI NÀO SẼ CÓ CÁC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY?

    

   Thông báo quyền riêng tư này có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm.

   Phiên bản mới nhất của Thông Báo này sẽ điều chỉnh việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn và có thể xem trên trang web của Trung Tâm Phụ Trách Quyền Riêng Tư của Signify, xem phần "Thông tin pháp lý".

    

   - Signify –