Suggestions

  Personvern

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  For kunder, forbrukere og andre samarbeidspartnere


  Sist oppdatert:

  januar 2020

   INNLEDNING

    

   Ditt personvern er viktig for Signify.

    

   Vi har utarbeidet denne erklæringen om personvern (kalles også "erklæring") på en enkel og forståelig måte for å hjelpe deg å forstå hvem vi er, hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn og hva vi gjør med dem. Husk at "personopplysninger" (i denne erklæringen kalles dette også "data" eller "dine data") betyr enhver informasjon eller sett med opplysninger som vi kan bruke, direkte eller indirekte, til å identifisere deg som person, i særdeleshet ved henvisning til en identifikator, for eksempel navn og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, osv.

    

   Husk at siden Signify er et internasjonalt selskap, kan denne erklæringen erstattes eller suppleres for å oppfylle lokale krav, samt for å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine data gjennom spesielle Signify-produkter, -tjenester, -systemer eller -applikasjoner. Ettersom spesifikke produkter eller tjenester (bl.a. nett- eller app-basert funksjonalitet) kan ha spesifikk behandling av dine data, blir denne Erklæringen supplert med våre produktspesifikke erklæringer som gir mer spesifikk eller tilleggsinformasjon om behandling av dine data relatert til et spesifikt produkt eller service. Der det er aktuelt, publiserer vi et ekstra (lagdelt) erklæring om personvern , siden vi ønsker at du er informert om og bevisst på det. Det finnes flere (lagdelte) erklæringer om personvern.

    

   Vi oppmuntrer deg på det sterkeste til å ta deg tid til å lese denne erklæringen i sin helhet.

   Hvis du ikke er enig i denne erklᴂringen om personvern, skal du ikke gi oss dine data.

   NÅR GJELDER DENNE ERKLÆRINGEN OM PERSONVERN?

    

   Denne erklæringen dekker hvordan vi samler inn og bruker dine data, for eksempel når du:

   • besøker eller bruker våre forbruker- og kunde-rettede nettsteder, applikasjoner eller sosiale mediekanaler;
   • kjøper og bruker våre produkter, tjenester, systemer eller applikasjoner;
   • abonnerer på våre nyhetsbrev;
   • leverer varer eller tjenester til oss;
   • kontakter vår kundetjeneste;
   • deltar i våre forretningsarrangementer;

   eller på annen måte samhandler med oss (direkte eller indirekte) i din kapasitet som forbruker, forretningskunde, partner, underleverandør, leverandør eller en annen person med et forretningsforhold med oss. 

   HVEM ER SIGNIFY?

   Signify er en global organisasjon og en leder i det generelle lysmarkedet med en helt spesiell konkurransestilling og anerkjent ekspertise i utviklingen, produksjonen og bruken av innovative lysprodukter, systemer og tjenester.

    

   Når ordene "vi", "oss" eller "bedriften/selskapet" brukes i denne erklæringen, henviser det til den som har kontroll over dine data i henhold til denne erklæringen, nemlig det selskapet tilknyttet Signify som du hadde, har eller vil ha et forretningsforhold til eller som på annen måte bestemmer hvilke av dine data som samles inn og hvordan de brukes, samt Signify Netherlands B.V. (registreringsnummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederland).

   Vær oppmerksom på at selskaper tilknyttet Signify omfatter datterselskapene som Signify N.V. har kontroll over gjennom direkte eller indirekte eierforhold. Du kan få en liste med selskapene som er tilknyttet Signify ved å kontakte Signify Privacy Office (du finner kontaktdetaljene i avsnittet "Hva er dine valg?" nedenfor).

   HVILKE TYPER DATA SAMLER VI INN OM DEG?

    

   Avhengig av hvem du er (f.eks. kunde, forbruker, leverandør, forretningspartner, osv.), og hvordan du samhandler med oss (f.eks. på eller utenfor nettet, over telefon, osv.), kan vi behandle forskjellige data om deg. Vi kan f.eks. samle inn dine data når du besøker eller bruker våre forbruker- og kunde-rettede nettsteder, applikasjoner eller sosiale mediekanaler, kjøper og bruker våre produkter, tjenester, nettbaserte verktøy, mobilapplikasjoner, systemer, abonnerer på våre nyhetsbrev, installerer en programvareoppdatering, leverer varer eller tjenester til oss, kontakter vår kundestøtte, deltar i våre forretningsarrangementer, deltar i våre konkurranser, kampanjer og undersøkelser eller på annen måte samhandler med oss.

    

   Nedenfor finner du en oversikt over kategoriene av data som vi kan samle inn:

    

   Informasjon du gir oss direkte:

   Datakategorier
   Eksempler på typer av data
   Personlige identifikasjonsopplysninger
   Navn, etternavn, fødselsdato
   Kontaktopplysninger
   E-post, telefonnummer, adresse, land
   Informasjon for pålogging på konto
   Påloggings-ID, passord eller andre sikkerhetskoder
   Bilder og/eller videoer som kan brukes til å identifisere deg

   Bilder lastet opp til Signify-kontoer eller på annen måte er gitt oss

   Økonimiske data
   Kredittkort- og bankkontodata
   Enhver annen informasjon du bestemmer deg for å frivillig dele med Signify eller dets tilknyttede selskaper
   Tilbakemeldinger, uttalelser, gjennomgåelser, kommentarer, opplastede filer, interesser, informasjon gitt i forbindelse med våre prosesser angående behørig aktsomhet

   Til slutt, hvis du besøker våre lokaler kan vi av sikkerhetsgrunner:

   også ta opp data om deg gjennom video eller at annet elektronisk, digitalt eller trådløst overvåkingssystem eller enhet (for eksempel overvåkningskameraer)

    

   Informasjon vi samler inn automatisk

    

   Når du besøker eller bruker våre nettsteder eller applikasjoner, abonnerer på våre nyhetsbrev eller på annen måte samhandler med oss gjennom våre digitale kanaler, kan vi i tillegg til opplysningene du gir oss direkte, samle inn informasjon sendt til oss av din datamaskin, mobiltelefon eller en annen tilgangsanordning. Vi kan for eksempel samle inn:

   Datakategorier
   Eksempler på typer av data
   Informasjon om enhet
   Maskinvaremodell, IMEI-nummer og andre unike enhetsidentfikatorer, IP-adresse, versjon av operativsystem, innstillinger av enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene og enhetskonfigurasjon.
   Logginformasjon
   Tida, varigheten og bruksmåten av våre produkter og tjenester ellerprodukter og tjenester knyttet til våre.
   Stedsinformasjon
   -Stedet du befinner deg (avledet fra din IP-adresse, Bluetooth-sensorer eller identifikatorer eller andre stedsbaserte teknologier), som kan innsamles når du aktiverer stedsbaserte produkter eller funksjoner, som for eksempel gjennom våre apper
   Luminær informasjon
   Unike luminære identifikatorer, luminær informasjon lagret i enheten.
   Annen informasjon om din bruk av våre digitale kanaler eller produkter
   Navnekonvensjonen til ditt smarthus oppsett, apper du bruker eller nettsteder du besøker, lenker du klikker på i vår reklame, e-post, data fra bevegelsessensorer.

   Informasjon vi kan samle inn fra andre kilder

    

   I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, kan vi i tillegg til våre nettsteder, applikasjoner og andre digitale kanaler også få informasjon om deg fra andre kilder, som for eksempel offentlige databaser, partnere i felles markedsføringstiltak, sosiale medieplattformer og andre tredjeparter. Avhengig av dine innstillinger av sosiale medier, vil for eksempel visse data fra din sosiale mediekonto deles med oss, og det kan omfatte data som er en del av din profil hvis du velger å kople dine sosiale medier til din Signify-konto. Hvis du kommuniserer med oss gjennom sosiale nettverkstjenester (‘SNS’), kan vi behandle personopplysningene dine i samsvar med denne Erklæringen. Hvilke data vi behandler, vil avhenge av hvilken personlig informasjon du ga til SNS (for eksempel ditt navn, e-post og annen informasjon du har gjort offentlig tilgjengelig) da du opprettet kontoen din. Merk at dataene vi samler inn fra og gjennom SNS, kan avhenge av personverninnstillingene du har fastsatt hos SNS og tillatelsene du gir oss i forbindelse med å knytte kontoen din med våre produkter eller tjenester til kontoen din med en SNS. Din kommunikasjon med tredjeparter gjennom SNS eller lignende funksjoner styres av de tilsvarende personvernreglene til disse tredjepartene og din avtale med SNS. Du er bevisst på at du har rett til å bruke SNS-kontoen din til de formålene som er beskrevet her uten å bryte noen av vilkårene og betingelsene som regulerer SNS.


   Informasjon vi kan samle inn fra forskjellige kilder til profilen din
   Hvis du har godtatt at du ønsker å motta personifiserte direkte markedsføring beskjeder, kan vi samle inn data fra forskjellige kilder (både interne og eksterne) for å få en bedre forståelse av dine preferanser og interesser og kunne by på mer relevant service. Du kan alltid innvende mot disse aktivitetene ved å gi oss beskjed om det. Du kan for eksempel alltid velge bort å motta markedsføringsrelaterte e-poster ved å følge avmeldingsinstruksjonene angitt i hver e-post. Hvis du kan logge på en Signify-konto, kan du bli gitt muligheten til å endre dine kommunikasjonspreferanser på nettstedet vårt eller applikasjonen vår. Du kan alltid kontakte oss (du finner kontaktinformasjonen i nederst under "Dine valgmuligheter") for å velge bort å motta markedsføringsrelatert informasjon.

   HVORDAN BRUKER VI DINE DATA?

    

   Vi kan bruke dine data av forskjellige legitime grunner og til forskjellige forretningsformål.

   Nedenfor finner du en oversikt over formålene som vi kan behandle dine data for:

   Formål
   Eksempler
   Analyse og re(vurdering) av (potensielle) kunder, leverandører og/eller forretningspartnere
   Gjennomføre prosesser for verifikasjon av selskaper eller avtaler (due diligence)
   Sluttføring og inngåelse av avtaler
   Salg, fakturering, levering av produkter eller tjenester, registrering til mobile applikasjoner eller nettsteder, garanti, servicekommunikasjon, kontoadministrasjon
   Gi støtte (på anmodning)
   Gi støtte via kommunikasjonskanaler, som for eksempel kunde- eller kontaktsenterstøtte
   Direkte markedsføring
   Fremme kontakt med forbrukere og/eller forretningskunder (bare i visse land), e-post og/eller elektronisk markedsføring, markedsundersøkelser, persontilpasse din opplevelse ved å vise produkter og tilbud skreddersydd for dine preferanser, interesser eller profil (for eksempel på våre nettsteder, applikasjoner eller i andre kommunikasjonskanaler)
   Sikkerhet og beskyttelse av våre interesser/eiendeler
   Iverksette og opprettholde tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, utføre internrevisjoner og etterforskninger, gjennomføre vurderinger for å bekrefte interessekonflikter
   Overholdelse av juridiske forpliktelser
   Rapportere data til statlige institusjoner eller tilsynsmyndigheter når det er aktuelt i alle land hvor vi driver virksomhet, for eksempel trekk av skatte og trygdeavgifter, registrerings- og rapporteringsforpliktelser, utføre revisjoner, samarbeid i forbindelse med statlige inspeksjoner og andre anmodninger fra statlig eller andre offentlige myndigheter, besvare rettslige prosesser som for eksempel stevninger, håndheve juridiske rettigheter og rettsmidler, og administrere eventuelle interne klager eller krav
   Forsvar av juridiske krav
   Etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav som vi er eller kan bli utsatt for
   Produktutvikling
   For å forbedre tjenestene, produktene, online-tjenestene, mobilapper og kommunikasjonene vi tilbyr deg og andre.

   Hvis vi ber deg om å gi oss dine data, men du velger å ikke gjøre det, vil vi i noen tilfeller ikke kunne gi deg den fulle funksjonaliteten til våre produkter, tjenester, systemer eller applikasjoner. I tillegg, vil vi muligens ikke kunne svare på forespørsler du måtte ha.

    

   Hvis du bestemmer deg for å selge eller dele våre produkter med andre personer, må du være oppmerksom på at visse produkter kan lagre personopplysninger om deg eller din bruk av produktet. I slike tilfeller, hvis du har tenkt å dele, returnere, overføre eierskap eller bruk av enheten, gjerne forsikre deg om at
   (1) du utfører en tilbakestilling av fabrikk til det aktuelle produktet. Instruksjonene for hvordan du utfører denne tilbakestillingen av fabrikk, står i produkthåndboka;
   (2) hvis du gir oss personopplysninger om andre personer som en del av bruken din, har du innhentet samtykke fra den personen før du gir informasjonen til oss.
   Det er ditt ansvar å sørge for at informasjon du deler med oss ikke bryter tredjeparts rettigheter.

   HVORDAN BRUKER VI DINE DATA TIL MARKEDSFØRING?

    

   Signify Netherlands B.V. og andre selskaper tilknyttet Signify kan regelmessig sende deg kampanjekommunikasjon om sine produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer.

   Slik kampanjekommunikasjon kan bruke bl. a. "PHILIPS" "HUE", "SIGNIFY", "INTERACT"-varemerket og kan sendes til deg via forskjellige kanaler, som for eksempel e-post, telefon, SMS-tekstmeldinger, brev og tredjeparts sosiale nettverk. Vennligst finn våre nåværende lister over varemerker her.
   For å kunne gi deg den beste personlige opplevelsen, kan disse kommunikasjonene noen ganger tilpasses til dine preferanser (for eksempel, slik du angir disse til oss, som vi kan ha avledet fra dine nettstedsbesøk eller basert på lenkene du klikker på i våre e-postmeldinger eller annen informasjon vi har om deg).


   Vi kan også kontakte deg angående informasjon, produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Signify, samt fra tredjeparter ('vår pålitelige partner') som vi mener kan være relevante for deg på grunn av din bruk av våre produkter eller for å utvide funksjonaliteten deres; hovedsakelig når vi finner en partner som har spesifikke tjenester eller løsninger som kan dekke dine behov, eller for å optimalisere bruken av våre produkter og tjenester. Vi kan kontakte deg via elektroniske markedsføringskanaler eller bruke andre kommunikasjonskanaler (for eksempel sosiale kanaler) for å sende deg personifiserte annonser og spesialtilbud. Vi vil ikke dele dine registreringsopplysninger med våre pålitelige partnere med mindre vi har tilstrekkelig grunn til å gjøre det.


   Når det kreves av gjeldende lov, vil vi be om ditt samtykke før vi starter aktivitetene nevnt ovenfor. Vᴂr oppmerksom på at selv om du har trukket deg fra å motta markedsføringskommunikasjon, kan du fremdeles motta administrativ, tjeneste- eller transaksjonrelatert kommunikasjon fra oss, for eksempel om tekniske og/eller sikkerhetsmessige oppdateringer av våre produkter, bestillingsbekreftelser, meldinger om dine kontoaktiviteter og andre viktige meldinger.

   PÅ HVILKET JURIDISK GRUNNLAG BRUKER VI DINE DATA?

    

   For å kunne behandle dine data, kan vi være avhengig av forskjellige juridiske grunnlag, herunder:

   • Ditt samtykke (kun når det kreves eller tillates av loven). Hvis vi er avhengig av ditt samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle dine data, kan du trekke tilbake samtykket når som helst; 
   • Nødvendigheten av å etablere et kontraktsforhold med deg og å overholde våre forpliktelser i henhold til en kontrakt;
   • Nødvendigheten for oss å overholde lovpålagte forpliktelser og til å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettskrav;
   • Nødvendigheten av å forfølge våre legitime interesser, herunder:

   o    Å sikre at våre nettverk og informasjon er sikre;

   o    Å administrere og generelt drive virksomheten til bedriften og

   o    Å forhindre eller etterforske mistenkte eller faktiske lovovertredelser, brudd på kontrakter med forretningskunder eller manglende overholdelse av Signify kodeks for integritet eller andre Signify-regler;
   o     For å optimalisere eller utvide markedsføringens rekkevidde og kommunikasjonens relevanse

   • Nødvendigheten av å kunne svare på forespørsler fra deg 
   • Nødvendigheten av å beskytte de vitale interessene til enhver person;
   • Ethvert annet juridisk grunnlag som uansett er tillatt av lokale lover.

   NÅR DELER VI DINE DATA?

    

   Vi deler ikke dine data unntatt i de begrensede tilfellene som er beskrevet her.

   Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, kan vi rapportere dine data til følgende enheter eller organer.

   • Selskaper tilknyttet Signify: På grunn av vår globale natur, kan dine data bli delt med visse selskaper tilknyttet Signify. Tilgang til data innen Signify vil bli gitt på grunnlag av hvem som har behov for å kjenne til denne informasjonen.
   • Tjenesteleverandører: På samme måte som mange virksomheter, kan vi sette ut visse aktiviteter innen databehandling til tredjeparts tjenesteleverandører vi stoler på, for å utføre funksjoner og levere tjenester til oss, som for eksempel ICT-tjenesteleverandører, leverandører av konsulenttjenester, transportleverandører, betalingsleverandører, elektroniske kommunikasjonsplattformer;
   • Forretningspartnere: Vi kan dele dine data med forretningspartnere vi stoler på, slik at de kan levere de tjenestene du ber om;
   • Offentlige og statlige myndigheter: Når det kreves ved lov, eller i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, kan vi dele dine personopplysninger med organer som regulerer eller har myndighet over Signify.
   • Profesjonelle rådgivere og andre: Vi kan dele dine data med andre parter, blant annet profesjonelle rådgivere, som: banker, forsikringsselskaper, revisorer, advokater, regnskapsførere og andre profesjonelle rådgivere.
   • Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner: Vi kan også, fra tid til annen, dele dine data i forbindelse med selskapstransaksjoner, blant annet et salg av en virksomhet eller en del av en virksomhet til en annen bedrift, eller enhver omorganisering, fusjon, joint venture eller annen disponering av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (også i forbindelse med en eventuell konkurs eller tilsvarende saksgang).
   • Ved forespørsel om overføring av personlige data.

   NÅR OVERFØRER VI DINE DATA TIL UTLANDET?

    

   På grunn av vår globale natur, kan data du gir oss bli overført til eller gjort tilgjengelig for selskaper knyttet til Signify og tredjeparter vi stoler på fra mange land over hele verden. Følgelig kan dine data bli behandlet utenfor landet hvor du bor, hvis dette er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen.

   Hvis du bor i et medlemsland i EØS, kan vi overføre dine data til land som ligger utenfor EØS. Noen av disse landene er anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Med hensyn til overføringer fra EØS til andre land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, har vi opprettet tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine data, som for eksempel organisasjonsmessige og juridiske tiltak (for eksempel bindende bedriftsregler og standard kontraktklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen). Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å kontakte Signify Privacy Office. (Du finner kontaktdetaljene i avsnittet "Hvilke valg har du?" nedenfor).

   HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE DATA?

    

   Vi beholder dine data i perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som de er samlet inn for (se avsnittet "Hvordan vi bruker dine data?" ovenfor for detaljer om disse formålene). Husk at i visse tilfeller kan en lengre tilbakeholdelsesperiode kreves eller være tillatt ved lov. Kriteriene som brukes for å fastsette våre tilbakeholdelsesperioder omfatter:

   • Hvor lenge er det behov for å beholde data for å levere våre produkter eller tjenester eller for å drive virksomheten?
   • Har du en konto hos oss? I så fall, vil vi beholde dine data mens kontoen er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å yte tjenestene til deg.
   • Er vi underlagt en lovpålagt, kontraktsfestet eller lignende forpliktelse til å beholde dine data? Eksempler kan omfatte lover om obligatorisk tilbakehold av data i den gjeldende jurisdiksjonen, statlige ordre om å bevare data som er relevante for en etterforskning, eller data som må holdes tilbake for rettergangsformål eller beskyttelse mot et mulig krav.

   HVORDAN SIKRER VI DINE DATA?

    

   For å beskytte dine data skal vi ta egnede tiltak som er i samsvar med gjeldende lover og vedtekter om datavern og datasikkerhet, blant annet ved å kreve at våre tjenesteleverandører bruker egnede tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til dine data. Ingen dataoverførings- eller lagringssystem kan dessverre være 100% sikker. Avhengig av dagens teknologi, kostnadene knyttet til gjennomføringen og hva slags data som skal beskyttes, innfører vi tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å forhindre risikoer som destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring eller tilgang til dine data. Hvis du har grunn til å tro at din kommunikasjon med oss eller dine data ikke lenger blir behandlet på en sikker måte, vennligst kontakt Signify Privacy Office umiddelbart som beskrevet nedenfor i avsnittet “HVILKE VALG HAR DU?”.

   HVA ER DITT ANSVAR?

    

   Vi vil gjerne minne deg på at det er ditt ansvar å sikre, så godt du kan, at de data du gir oss er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Hvis du i tillegg deler data om andre personer med oss, er det ditt ansvar å samle inn slike data i samsvar med lokale lovpålagte krav. Du skal for eksempel informere slike andre personer, som du gir data til bedriften om, om innholdet i denne erklæringen og få deres samtykke på forhånd. 

   HVILKE VALG HAR DU?

    

   Vi har som mål å gi deg tilgang til dine data. Vanligvis kan du automatisk sjekke dine data (for eksempel ved å logge deg inn på din konto) og oppdatere, endre, eller hvis det er lovlig, slette dem. I dette tilfellet anbefaler vi deg på det sterkeste til å ta kontroll over dine data.

    

   Du kan alltid kontakte vårt Privacy Office hvis du vil;

   • gå gjennom, endre eller slette data du har gitt til oss (i den grad Signify ikke på annen måte har tillatelse til eller er pålagt å beholde slike data);
   • komme med innvendinger mot visse behandlingsoppgaver, for eksempel velge bort å motta markedsføringskommunikasjon
   • få en kopi av dine data (i et vanlig, maskinlesbart format, i den utstrekning dette kreves av gjeldende lov);
   • stille oss alle andre spørsmål angående beskyttelsen av dine data hos Signify

    

   Ved spørsmål eller rimelige forespørsler vedrørende beskyttelse av dine data i Signify eller angående denne erklæringen generelt, kan du kontakte Signify Privacy Officer:

   • Post: Philips Lighting - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg, 102 (1101) - CM Amsterdam Zuid Oost, Nederland; eller·         Post: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, Nederland; eller
   • ·         Internett: Signify Privacy Center, "Privacy Request" seksjonen.
    
   Husk at kommunikasjonen via e-post ikke alltid er sikker. Av den grunnen ikke angi sensitiv informasjon når du sender en e-post til oss.

    

   Vi skal gjøre vårt beste for å behandle forespørselen din innenfor rimelig tid og gratis, med mindre det ville kreve en uforholdsmessig innsats. I visse tilfeller kan vi be deg om å bekrefte din identitet før vi kan ta oss av forespørselen. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du fikk, kan du sende en klage til den aktuelle reguleringsmyndigheten i din jurisdiksjon.

   HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

    

   For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier, kan du lese vår "Cookie Notice" (som du finner på nettstedet til Signify Privacy Center, se seksjonen  "Legal Information").

   SAMLER VI INN DATA FRA BARN?

    

   Vi samler ikke med hensikt inn informasjon fra barn under 16 år.

   • Spesiell merknad for barn under 16 år: Hvis du er under 16 år, råder vi deg til å snakke med og få dine foreldres eller verges samtykke før du deler dine data med oss;
   • Spesiell merknad for foreldre til barn under 16 år: Vi anbefaler at dere kontrollerer og overvåker barnas bruk av våre produkter, systemer, tjenester, applikasjoner (herunder nettsteder og andre digitale kanaler) for å vᴂre sikker på at barnet ikke deler personlige data med oss uten deres tillatelse,

   NÅR VIL DET BLI FORETATT OPPDATERINGER AV DENNE ERKLÆRINGEN OM PERSONVERN?

    

   Denne erklæringen om personvern kan endres fra tid til annen.

   Den siste gjeldende versjonen av denne erklæringen vil styre vår bruk av dine data og du finner den på nettstedet til Signify Privacy Center, se seksjonen "Legal Information".

    

   - Signify-