Suggestions

  Adatkezelési tájékoztató

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Ügyfelek, fogyasztók és egyéb üzletfelek számára  Legutóbbi frissítés:
  2020. január

   BEVEZETŐ

    

   A Signify számára fontos az Ön magánéletének védelme.

    

   A jelen Adatkezelési Tájékoztatót („Tájékoztató”) egyszerűen és közérthetően fogalmaztuk meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, kik vagyunk, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és milyen céllal, illetve hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Ne feledje, hogy a személyes adatok kifejezés (amely a jelen Tájékoztatóban, mint „adatok”, illetve mint „az Ön adatai” is szerepelnek) minden olyan információt vagy adatállományt magában foglal, amely közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi számunkra az Ön személyének azonosítását, különösen valamilyen azonosító, így vezetéknév és utónév, e-mail-cím, telefonszám stb. alapján.


   Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Signify egy nemzetközi vállalat, ezért előfordulhat, hogy a jelen Tájékoztatót módosítjuk vagy kiegészítjük egyes országok helyi előírásainak megfelelően, illetőleg további tudnivalók ismertetése érdekében arra vonatkozóan, hogy miként kezeljük az Ön adatait a Signify konkrét termékei, szolgáltatásai, rendszerei vagy alkalmazásai útján. Mivel egyes termékek vagy szolgáltatások (köztük webes és alkalmazásalapú funkciók) speciális adatfeldolgozást végeznek, a jelen Tájékoztatót termékspecifikus tájékoztatók egészítik ki, amelyek konkrétabban és bővebben ismertetik az illető termék vagy szolgáltatás adatfeldolgozását. Ahol lehet, kiegészítő (réteges) adatkezelési tájékoztatót teszünk közzé, hogy mindezekről tájékozódhasson. A bővebb (réteges) adatkezelési tájékoztató itt található.


   Nyomatékosan javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig ezt a Tájékoztatót.
   Ha nem ért egyet az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük, ne adja meg részünkre az adatait.

   MILYEN ESETEKBEN ALKALMAZANDÓ A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ?

    

   A jelen Tájékoztató arra vonatkozik, hogy hogyan gyűjtjük össze és használjuk fel az Ön adatait, pl. amikor Ön

   • felkeresi vagy használja a fogyasztóink és vásárlóink rendelkezésére álló internetes oldalainkat, alkalmazásainkat vagy közösségi médiacsatornáinkat;
   • megvásárolja és használja termékeinket, szolgáltatásainkat, rendszereinket vagy alkalmazásainkat;
   • feliratkozik a hírleveleinkre;
   • Ön a saját termékeit vagy szolgáltatásait nyújtja számunkra;
   • felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal;
   • részt vesz üzleti rendezvényeinken;

   vagy más formában kapcsolatba lép velünk (közvetlenül vagy közvetve) mint fogyasztó, üzletfél, üzleti partner, (al)beszállító, megbízott vagy a velünk egyéb minőségben üzleti kapcsolatban álló személy.

   KIT TAKAR A SIGNIFY MEGNEVEZÉS?

    

   A Signify egy piacvezető és kivételes versenyhelyzetben lévő nemzetközi vállalat az általános világítástechnikai piacon, amely elismert szakértelemmel rendelkezik az innovatív világítástechnikai termékek, rendszerek és szolgáltatások fejlesztése, gyártása és alkalmazása terén.

    

   A jelen Tájékoztatóban szereplő „mi”, „bennünket” vagy a „Társaság” kifejezések az Ön személyes adatai jelen Tájékoztató szerinti adatkezelőjére utalnak, azaz a Signify vállalat azon társult vállalatára, amellyel Önnek üzleti kapcsolata volt, van vagy lesz, illetve amely egyébként meghatározza az Ön gyűjtött adatai körét és azok felhasználásának módját, valamint ideértve a Signify Netherlands B.V. társaságot (cégjegyzékszáma 17061150 – székhelye: High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Hollandia) is. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Signify társult vállalatai közé tartozik minden olyan leányvállalat, amely felett a Signify N.V. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedés révén ellenőrzést gyakorol. A Signify Netherlands társult vállalatainak jegyzékét a Signify Adatvédelmi Irodájától lehet igényelni (az Adatvédelmi Iroda elérhetőségét a „Milyen lehetőségek közül választhat?” című szakasz alatt találja meg).

   MILYEN JELLEGŰ ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNNEL KAPCSOLATBAN?

    

   Attól függően, hogy Ön milyen minőségben áll kapcsolatban velünk (pl. vásárló, fogyasztó, szállító, üzletfél stb.) és milyen formában tartja velünk a kapcsolatot (pl. online, offline, telefonon stb.), Önre vonatkozóan eltérő adatok kezelését végezhetjük. Adatokat gyűjtünk Önről, például, amikor felkeresi vagy használja a fogyasztóink és ügyfeleink részére szóló internetes oldalainkat, alkalmazásainkat vagy közösségi médiacsatornáinkat, megvásárolja és használja termékeinket, szolgáltatásainkat, webalapú eszközeinket, mobil alkalmazásainkat, rendszereinket, feliratkozik a hírleveleinkre, telepít egy szoftverfrissítést, saját termékeit szállítja vagy saját szolgáltatásait nyújtja a részünkre, felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, részt vesz üzleti rendezvényeinken, játékainkban, akcióinkon és felméréseinkben vagy bármely más formában kapcsolatba lép velünk.

    

   Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az általunk gyűjtött adatok kategóriáit illetően:

    

   Közvetlenül Ön által rendelkezésre bocsátott információk

   Adat kategóriák
   Adatok típusára vonatkozó példák
   Személyazonosító adatok
   Vezetéknév, utónév, megszólítás, születési dátum
   Elérhetőséggel kapcsolatos adatok
   E-mail-cím, telefonszám, cím, ország
   Felhasználói fiók belépési adatai
   Bejelentkezési azonosító, jelszó vagy más biztonsági kódok
   Az Ön azonosítását lehetővé tevő képek és/vagy videó anyagok
   Signify felhasználói fiókokba feltöltött vagy számunkra egyéb módon eljuttatott képek
   Pénzügyi adatok
   Hitelkártya, bankszámla adatok

   Az Ön által önkéntesen a Signify vagy társult vállalatai rendelkezésére bocsátott bármely egyéb információ

   Visszajelzések, vélemények, bírálatok, hozzászólások, feltöltött fájlok, érdeklődési kör, az Ön által az átvilágítási eljáráshoz megadott információk

   Végezetül, amikor felkeresi valamelyik telephelyünket, előfordulhat, hogy biztonsági okokból videó vagy egyéb elektronikus, digitális vagy vezeték nélküli megfigyelő rendszer vagy eszköz (pl. zárt láncú kamerarendszer) segítségével rögzítjük az Ön adatait.

    

   Automatikusan gyűjtött információk

    

   Amikor Ön felkeresi internetes oldalainkat vagy használja alkalmazásainkat, feliratkozik hírleveleinkre vagy más formában kapcsolatba lép velünk valamelyik digitális csatornánkon keresztül, akkor előfordulhat, hogy a közvetlenül Ön által rendelkezésre bocsátott információkon kívül az Ön számítógépe, mobiltelefonja vagy a hozzáféréshez használt más eszköze által nekünk elküldött információkat is összegyűjtjük. Összegyűjthetjük például az alábbi információkat:

   Adatkategóriák
   Adatok típusára vonatkozó példák
   Az eszközre vonatkozó információk
   Hardver modell, IMEI-szám és az eszköz más egyedi azonosító kódjai, MAC-cím, IP-cím, operációs rendszer verziószáma, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez Ön által használt eszköz beállításai és eszközkonfiguráció
   Naplózási adatok
   Termékeink és szolgáltatásaink, illetve a miénkhez csatlakozó termékek és szolgáltatások használati időpontja, időtartama és használati módja.
   Helymeghatározási adatok
   Az Ön földrajzi helyzete (az Ön IP-címe, Bluetooth-adatjel vagy -azonosító, illetve más helymeghatározó technológia alapján), amely adat akkor kerül felvételre, ha Ön engedélyezi a helymeghatározást az Ön által használt termék vagy szolgáltatás, így valamely alkalmazás útján
   Világítótestre vonatkozó adatok
   Világítótest egyedi azonosítói, az eszközön tárolt világítótest-adatok.
   Egyéb információk digitális csatornáink vagy termékeink Ön által történő használatával kapcsolatosan
   Intelligens otthon rendszerének elnevezési szabályai, az Ön által használt alkalmazások vagy az Ön által felkeresett internetes oldalak, elektronikus reklámüzeneteinkben kattintott hivatkozások, mozgásérzékelési adatok

   Más forrásokból származó információk

    

   Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben az internetes oldalainkat, alkalmazásainkat és más digitális csatornáinkat meghaladóan egyéb forrásokból, így nyilvános adatbázisokból, közös marketing partnereinktől, közösségi médiaplatformokról és egyéb harmadik személyektől származó információkhoz is hozzájuthatunk Önnel kapcsolatban. Ha például – a saját közösségi média beállításaitól függően – Ön úgy dönt, hogy közösségi médiafiókját összekapcsolja a Signify felhasználói fiókjával, akkor a közösségi médiafiókjában található bizonyos adatokat is megosztja velünk; ezek az információk pedig saját profiljához tartozó adatokat is tartalmazhatnak. Ha közösségi oldalon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor a jelen Tájékoztatónak megfelelően személyes adatait feldolgozhatjuk. Az általunk feldolgozott adatok köre attól függ, hogy mely személyes adatait (például névét, e-mail-címét és egyéb nyilvánosan megosztott adatát) adta meg fiókja létrehozásakor. Tájékoztatjuk, hogy a közösségi oldalakon általunk begyűjtött adatok köre függhet a közösségi oldalon Ön által megadott beállításoktól és az Ön által megadott engedélyektől is, amelyek alapján az Ön fiókja termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz csatlakozik a közösségi oldalon. A harmadik felekkel közösségi oldalon vagy hasonló felületen folytatott interakciókra az illető harmadik fél által kiadott adatvédelmi szabályzat, valamint az Ön által a közösségi oldallal kötött megállapodás vonatkozik. Ön kijelenti, hogy jogosult használni közösségi oldali fiókját az itt leírt célokra anélkül, hogy bármely közösségi oldali szabályt vagy feltételt megszegné.


   Az általunk a különféle forrásokból az Ön profiljába összegyűjtött adatok
   Ha jelezte felénk, hogy testreszabott közvetlen marketingkommunikációt kíván kapni, akkor különféle (akár külső, akár belső) forrásokból összegyűjthetünk adatokat, hogy preferenciáit és érdeklődési körét jobban megismerjük, és Önhöz jobban illő kommunikációt tudjunk Önnek küldeni. Ezek ellen a tevékenységek ellen bármikor felléphet, letiltva azokat.. Így Ön bármikor dönthet úgy, hogy leiratkozik a marketing célú e-mailek fogadásáról, mely esetben az e-mail-üzenetben található leiratkozási útmutatót kövesse. Ha be tud jelentkezni valamilyen Signify felhasználói fiókba, előfordulhat, a rendszer felkínálja Önnek, hogy a weboldal vagy az alkalmazás megfelelő pontja alatt módosíthatja a kommunikációs preferenciáit. Minden esetben értesíteni tud minket (az elérhetőséggel kapcsolatos adatok a „Milyen lehetőségek közül választhat?” című szakaszban találhatók), amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván több marketing jellegű üzenetet fogadni.

   HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

    

   Az Ön adatait különféle jogszerű okokból és üzleti célokra használhatjuk fel.

   Az alábbi táblázat áttekintést nyújt arról, hogy milyen célokra kezelhetjük az Ön adatait:

   Célok
   Példák
   (Potenciális) Vásárlók, Szállítók és/vagy Üzleti partnerek értékelése és (ismételt) átvilágítása
   Átvilágítás végzése
   Megállapodások megkötése és végrehajtása
   Értékesítés, számlázás, termékek vagy szolgáltatások szállítása, mobil alkalmazásokba vagy webhelyekre történő regisztráció, szavatosság, szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, ügyfélkezelés
   Támogatás nyújtása (az Ön igénye esetén)
   Támogatás nyújtása kommunikációs csatornákon keresztül, így ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati támogatás
   Közvetlen üzletszerzés
   Kapcsolattartás a fogyasztókkal és/vagy üzletfelekkel (kizárólag egyes országokban), e-mail marketing, piackutatások, szolgáltatásaink személyre szabása az Ön igényeinek megfelelő termékek és ajánlatok bemutatása révén (pl. honlapjainkon, alkalmazásainkon vagy egyéb kommunikációs csatornákon keresztül)
   Érdekeltségeink/vagyontárgyaink biztonsága és védelme
   Műszaki és szervezeti intézkedések bevezetése és alkalmazása, belső ellenőrzések és vizsgálatok, összeférhetetlenség ellenőrzésére indított vizsgálatok végzése
   Jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés
   Kötelező adatszolgáltatás állami intézmények vagy felügyeleti hatóságok részére az azon ország jogszabályainak megfelelően, ahol működünk, így adó- és társadalombiztosítási járulék, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségek, megfelelőségi ellenőrzések, állami ellenőrzéseknek és kormányzati vagy más állami hatóságok felszólításainak való megfelelés, jogi eljárásoknak, így kötelezéseknek való megfelelés, jogaink és jogorvoslati lehetőségeink gyakorlása és bármely belső panasz vagy követelés kezelése
   Jogi igények védelme
   Olyan jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, melyekkel kapcsolatosan érintettek vagyunk, vagy azok lehetünk
   Termékfejlesztés
   Az Önnek és másoknak biztosított szolgáltatások, termékek, online szolgáltatások, mobil alkalmazások és kommunikációk továbbfejlesztése.

   Ha arra kérjük, hogy osszon meg velünk bizonyos adatokat, ám Ön ennek a kérésnek nem tesz eleget, úgy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön számára termékeink, szolgáltatásaink, rendszereink vagy alkalmazásaink teljes funkcionalitását. Előfordulhat továbbá, hogy nem tudunk válaszolni az Ön esetleges megkereséseire sem.

    

   Ha úgy dönt, hogy termékeinket más személynek értékesíti vagy továbbadja, tájékoztatjuk, hogy egyes termékek tárolhatnak személyes adatokat Önről, illetve a termék Ön általi használatáról. Hat tehát egy terméket továbbad, visszaküld, illetve annak tulajdon- vagy birokjogát átengedi, előbb mindenképp
   (1) végezze el az adott eszköz gyári alapértékeinek visszaállítását. A gyári alapértékek visszaállításának menetét a termék kézikönyve ismerteti; és
   (2) ha más személy személyes adatait adja meg számunkra, akkor Ön kötelezett arra, hogy erre az illetőtől előzetesen hozzájárulást kérjen.
   Ön köteles arról is gondoskodni, hogy az adatok rendelkezésünkre bocsátása nem sérti harmadik fél jogait sem.

   HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT MARKETING CÉLOKRA?

    

   Előfordulhat, hogy a Signify Netherlands B.V. és a Signify más társult vállalatai rendszeres promóciós anyagokat küldenek Önnek termékeikkel, szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel és akcióikkal kapcsolatban.
   Ezekben a promóciós anyagokban szerepelhet egyebek mellett a PHILIPS, a HUE, a SIGNIFY, illetőleg az INTERACT márkanév, és azokat különféle csatornákon keresztül juttathatják el az Ön részére, pl.: e-mailben, telefonon, SMS-ben, postai küldeményben vagy külső közösségi hálózaton keresztül. Aktuális márkalistánk itt található.
   Ahhoz, hogy a legjobb személyre szabott ajánlatot juttassuk el Önhöz, előfordulhat, hogy ezeket az üzeneteket az Ön igényeihez igazítjuk (például az Ön által jelzett információk, az internetes oldalak használata során általunk gyűjtött adatok alapján vagy annak megfelelően, hogy milyen hivatkozásokra kattint rá az e-mailekben, illetve egyéb adatok alapján, amelyekkel rendelkezünk Önről).


   Felvehetjük továbbá Önnel a kapcsolatot a Signify vagy harmadik felek („megbízható partnereink”) szolgáltatta tájékoztatással, termékekkel, szolgáltatásokkal, eseményekkel és promóciókkal kapcsolatban, ha úgy gondoljuk, hogy azok Önt érdekelhetik a termék felhasználása alapján, illetve a funkcióinak bővítésére; főként, amikor olyan partnert találunk, amely éppen az Ön igényeinek megfelelő szoltáltatást vagy megoldást kínálja, illetve hogy termékeinket és szolgáltatásainkat optimálisan kihasználhassa. Felvehetjük Önnel a kapcsolatot elektronikus marketingkommunikációs csatornákon keresztül is, vagy egyéb kommunikációs (például közösségi) csatornákon át, ahol testreszabott reklámokat és akciókat küldünk. Regisztrációs adatait megbízható partnereinknek sem adjuk ki, ha arra nincs megfelelő okunk.


   Ha az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, az Ön hozzájárulását kérjük a fenti tevékenységek megkezdése előtt.
   Tájékoztatjuk, hogy ha leiratkozott a marketing jellegű üzenetek fogadásáról, előfordulhat, hogy ügyviteli, szolgáltatási és tranzakciós értesítéseket kap tőlünk, például a termékeinkkel kapcsolatos műszaki, illetőleg biztonsági információkat, megrendeléseink visszaigazolását, a felhasználói fiókjával kapcsolatos tevékenységekről szóló értesítést, illetve más fontos értesítéseket.

   MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

    

   Az Ön adatai kezelése céljából különféle jogalapokra támaszkodhatunk, így:

   • Az Ön hozzájárulására (ha ezt jogszabály írja elő vagy engedi meg). Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Ön e hozzájárulását bármikor visszavonhatja;
   • Amennyiben szükséges, hogy szerződéses jogviszonyt létesítsünk Önnel és eleget tegyünk a szerződésben vállalt kötelezettségeinknek;
   • Amennyiben szükséges, hogy eleget tegyünk jogszabályban előírt kötelezettségeinknek, vagy jogi igényeket terjesszünk elő, érvényesítsünk, illetve a velünk szemben támasztott jogi igényekkel szemben megvédhessük magunkat;
   • Ha alábbi jogos érdekeink azt megkövetelik, hogy:

   o    biztosítsuk hálózataink és információink biztonságát;

   o    irányítsuk és általában bonyolítsuk üzleti tevékenységünket a Társaságon belül; valamint hogy

   o    megelőzzük vagy kivizsgáljuk a jogszabályok, üzletféllel megkötött szerződési rendelkezések, illetve a Signify feddhetetlenségi kódexében vagy a Signify egyéb szabályzataiban foglalt előírások feltételezett vagy tényleges megsértését;

   o   optimalizáljuk és bővítsük marketingtevékenységünk körét és az oda illő
   kommunikációt

   • Amennyiben szükséges, hogy válaszolni tudjunk az Ön kéréseire;
   • Amennyiben bármely személy létfontosságú érdekei védelme miatt szükséges; vagy
   • A helyi jogszabályok által engedélyezett bármely további jogalap szerint.

   MILYEN ESETEKBEN TEHETJÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ MÁSOKNAK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

    

   Az Ön személyes adatait másoknak nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve az alább leírt korlátozott esetek körét:

   Amennyiben az a jelen Tájékoztatóban ismertetett célok elérése érdekében szükséges, az Ön adatait az alábbi személyekkel vagy szervezetekkel oszthatjuk meg:

   • A Signify társult vállalatai: mivel a Signify egy multinacionális vállalat, előfordulhat, hogy az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük Signify egyes társult vállalatai részére Az Ön adataihoz a Signify vállalaton belül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek az információkra a szükséges ismeret elve alapján van szükségük;
   • Szolgáltatók: más vállalkozásokhoz hasonlóan, bizonyos adatok kezelését kiszervezhetjük megbízható külső szolgáltatókhoz, amelyek különféle feladatokat végeznek, illetve szolgáltatásokat nyújtanak számunkra; például IKT szolgáltatók, külső tanácsadók, szállítmányozók, fizetésfeldolgozók, elektronikus kommunikációs szolgáltatási platformok;
   • Üzleti partnerek: előfordulhat, hogy az Ön adatait megosztjuk megbízható üzleti partnereinkkel annak érdekében, hogy azok biztosítani tudják az Ön által igényelt szolgáltatásokat;
   • Állami hatóságok és kormányzati szervek: A jogszabályban előírt esetekben, illetve ha erre jogaink védelmében szükség van, az Ön adatait kiadhatjuk a Signify tevékenysége szerint területileg illetékes hatóságok részére.
   • Szakmai tanácsadók és más szakemberek: az Ön adatait más személyekkel, többek között külső tanácsadókkal, pl. bankokkal, biztosító társaságokkal, könyvvizsgálókkal, jogászokkal, könyvelőkkel és egyéb szakmai tanácsadókkal is megoszthatjuk.
   • A vállalati ügyletekkel kapcsolatba kerülő más személyek: időnként előfordulhat, hogy az Ön adatai megosztásra kerülnek egyes vállalati tranzakciók, pl. valamely vállalkozás vagy üzletrész más vállalat részére történő eladása, illetve bármely átszervezés, fúzió, közös vállalat létrehozása vagy vállalkozásaink, eszközeink vagy részvényeink értékesítése során (csőd- vagy hasonló eljárással kapcsolatban is).
   • Kérésére, ha személyes adatok hordozására készül.

   MILYEN ESETEKBEN TOVÁBBÍTJUK KÜLFÖLDRE AZ ÖN ADATAIT?

    

   Mivel a Signify egy multinacionális vállalat, előfordulhat, hogy az Ön által megadott adatokat a Signify más országokban működő társult vállalata vagy megbízható harmadik fél részére továbbítjuk, illetve azok hozzáférhetnek az Ön adataihoz. Ennek következtében előfordulhat, hogy az Ön adatait nem abban az országban kezelik, ahol Ön él, amennyiben erre a jelen Tájékoztatóban megjelölt célok végrehajtása érdekében szükség van.

   Amennyiben Ön tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, előfordulhat, hogy az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országba továbbítjuk. Néhány ilyen országban az Európai Bizottság által elismerten megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Az Európai Gazdasági Térségből az olyan más országokba történő adattovábbítást illetően, amelyeket az Európai Bizottság adatvédelmi szempontból nem ismert el megfelelő szintű védelmet nyújtó országként, megfelelő intézkedéseket, többek között szervezeti és jogi intézkedéseket (pl. kötelező erejű vállalati szabályokat és az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételeket) vezettünk be az Ön adatainak védelme érdekében. A szóban forgó intézkedésekről a Signify Adatvédelmi Irodája kérésre tájékoztatót küld. (Az Adatvédelmi Iroda elérhetősége a „Milyen lehetőségek közül választhat?” című szakaszban található).

   MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

    

   Az Ön adatait addig őrizzük meg, ameddig erre szükség van azoknak a céloknak az eléréséhez, amely célokra a szóban forgó adatokat összegyűjtötték (az említett célokkal kapcsolatos információk a „Hogyan használjuk fel az Ön adatait” című szakaszban találhatók). Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos esetekben a jogszabályok az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését is előírhatják vagy engedélyezhetik. Az Adatok megőrzési idejét – többek között – az alábbi kritériumok alapján határozzuk meg:

   • Mennyi ideig van szükség az adatokra annak érdekében, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk Önnek, vagy üzleti tevékenységünket folytathassuk?
   • Van-e Önnek felhasználói fiókja nálunk? Ebben az esetben az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Ön felhasználói fiókjának a státusza aktív, illetve ameddig erre az Ön részére nyújtott szolgáltatások érdekében szükség van.
   • Terhel-e minket jogi, szerződéses vagy hasonló kötelezettség az Ön adatai megőrzését illetően? Ez például olyan esetben fordulhat elő, ha az adott országban a vonatkozó jogszabály az adatok kötelező megőrzését írja elő, egy hatóság valamely vizsgálattal kapcsolatban a vonatkozó adatok megőrzéséről rendelkezik, illetve peres üggyel kapcsolatban vagy esetleges követelés elleni védelem céljából van szükség bizonyos adatok megőrzésére.

   HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ÖN ADATAINAK VÉDELMÉRŐL?

    

   A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő intézkedéseket teszünk az Ön adatai védelmére, így többek között kötelezzük saját szolgáltatóinkat, hogy megfelelő intézkedéseket vezessenek be az Ön személyes adatai bizalmas jellegének és biztonságának védelme érdekében. Sajnos egyetlen adatátviteli és -tárolási rendszer sem lehet garantáltan 100% biztonságú. A rendelkezésre álló technológiától, az intézkedések bevezetésének költségeitől és a megvédeni kívánt Adatok jellegétől függően technikai és szervezési intézkedéseket hajunk végre az Ön adatai megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő kockázatok elkerülése érdekében. Ha bármely okból úgy véli, hogy a velünk folytatott interakciója vagy adatai nincsenek biztonságosan kezelve, szíveskedjék ezt a Signify Adatvédelmi Irodája felé azonnal jelezni a „MILYEN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI VANNAK?” szakasz szerint.

   MELYEK AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI?

    

   Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége legjobb tudása szerint biztosítani azt, hogy az Ön által részünkre átadott adatok pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. A fentieken túl, amennyiben Ön más személyek adatait is megosztja velünk, az Ön kötelezettsége, hogy ezekhez az adatokhoz a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően jusson hozzá. Tájékoztatnia kell például az érintett személyeket a jelen Tájékoztatóban foglaltakról, és az adatok továbbításához meg kell szereznie azok előzetes hozzájárulását.

   MILYEN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

    

   Törekszünk rá, hogy saját adataihoz hozzáférést biztosítsunk az Ön számára. Saját adatait többnyire önállóan kezelheti (pl. a felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően), és azokat frissíteni, módosítani, illetve – ha ez jogilag lehetséges – törölni tudja. Ilyen esetekben nyomatékosan felhívjuk a figyelmét a saját adatai feletti rendelkezés fontosságára.

    

   Adatvédelmi Irodánkhoz fordulhat minden olyan esetben, amikor:

   • az Ön által megadott adatokat meg kívánja tekinteni, vagy azokat módosítani vagy törölni kívánja (amennyiben a Signify számára egyébként nem engedélyezett vagy nem kötelező a szóban forgó adatok megőrzése);
   • tiltakozni kíván tenni bizonyos adatkezelési műveleteket illetően (pl. leiratkozás marketing jellegű üzenetekről);
   • másolatot igényel saját adatairól (széles körben használt, géppel olvasható formátumban, amennyiben ennek biztosítása az alkalmazandó jog értelmében kötelező);
   • bármely kérdést kíván feltenni az Ön adataiSignify-n belüli védelmével kapcsolatban

    

   Az Ön Személyes Adatainak a Signify vállalaton belül történő védelmével kapcsolatos bármely egyéb ügyben vagy általában a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban a Signify Adatvédelmi Irodájához fordulhat:

   • Levélben: Signify – Adatvédelmi Iroda részére – Herikerbergweg 102, 1101 CM Amsterdam Zuid Oost, Hollandia; vagy
   • Online: Signify Adatvédelmi Központ, „Adatvédelmi kérelem” szakasz.
    
   Emlékeztetjük, hogy a e-mail-kommunikáció nem mindig biztonságos. Ennek megfelelően e-mailben semmilyen bizalmas információt nem szabad küldeni felénk.

    

   Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kérésére időben és díjmentesen válaszoljunk, kivéve azokat az eseteket, ha ez aránytalanul nagy erőfeszítéssel járna. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy igazolnia szükséges személyazonosságát, mielőtt a kérését feldolgoznánk. Ha a kapott válasz az Ön számára nem kielégítő, panasszal fordulhat az illetékes helyi szabályozó hatóság felé.

   HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT?

    

   Ha bővebb információra van szüksége a sütik és más nyomkövető technológiák használatával kapcsolatban, olvassa el a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat, amely a Signify Adatvédelmi Központ honlapján található; lásd a „Jogi tudnivalók” című szakaszt.

   GYŰJTÜNK-E GYERMEKEKTŐL SZÁRMAZÓ ADATOKAT?

    

   16 éven aluli gyermekektől nem áll szándékunkban információkat gyűjteni.

   • Figyelmeztetés 16 évnél fiatalabb gyermekek számára: ha még nem múltál el 16 éves, javasoljuk, hogy, kérd szüleid vagy gondviselőd tanácsát és hozzájárulását mielőtt bármilyen adatot megosztasz velünk;
   • Figyelmeztetés 16 évnél fiatalabb gyermekek szülei számára: javasoljuk, hogy ellenőrizze, illetve kísérje figyelemmel, hogyan használja gyermeke a termékeinket, rendszereinket, szolgáltatásainkat és alkalmazásainkat (a honlapjainkat és más digitális csatornáinkat is beleértve) annak érdekében, hogy gyermeke az Ön engedélye nélkül ne oszthasson meg velünk személyes adatokat.

   MILYEN IDŐKÖZÖNKÉNT FRISSÜL EZ AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ?

    

   A jelen Adatkezelési Tájékoztató bizonyos időközönként módosulhat.

   Az Ön adatainak felhasználását illetően mindig a Tájékoztató legfrissebb változata az irányadó, amely a Signify Adatvédelmi Központ honlapján található; lásd a „Jogi tudnivalók” című szakaszt.

    

   - Signify-