คำแนะนำ

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  70% 


  ยอดขาย LED จากยอดขายทั้งหมด

  100


  การติดตั้ง Interact Landmark ใน 51 เมือง

  750,000


  จุดของแสงได้รับการควบคุมระยะไกลผ่านทางบริการระดับมืออาชีพของเรา

  อนาคตของแสงสว่าง อนาคตของโลก


  เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง รวมทั้งนวัตกรรมที่เป็นคำตอบสำหรับตลาดกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไปมายาวนานมากกว่า 127 ปี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างคุณภาพสูง ระบบ และบริการต่างๆ ที่ปลดล็อคศักยภาพพิเศษของแสงไฟในการทำให้ชีวิตสว่างไสวและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

  สำหรับมืออาชีพ


  การใช้ไฟ LED แบบประหยัดพลังงานและการควบคุมหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างแบบอัจฉริยะ ช่วยลดการใช้พลังงานของไฟส่องสว่างและสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน แพลตฟอร์ม IoT ของ Interact ช่วยให้ระบบการใช้ไฟ LED ที่เชื่อมโยงถึงกันและเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบฝังสามารถรวบรวมและได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนมอบคุณประโยชน์ และนำเสนอบริการใหม่ๆ ได้

   

  สินค้าบริการของเราสำหรับมืออาชีพ

  สำหรับผู้บริโภค


  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศสำหรับห้องนั่งเล่นหรือการส่องสว่างให้แก่ห้องครัวของคุณ หลอดไฟและโคมไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานของเราล้วนแต่มอบโซลูชันที่กำหนดรูปแบบได้ Philips Hue ผลิตภัณฑ์ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันสำหรับผู้บริโภคของเรา เป็นระบบแสงสว่างแบบไร้สายสำหรับการใช้งานกับที่อยู่อาศัยและสวน นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดและมีความครอบคลุมมากที่สุดของโลก


  สินค้าบริการของเราสำหรับผู้บริโภค

  บริษัท Signify นำแบรนด์อุปกรณ์แสงสว่างที่ดีที่สุดในโลกมาสู่ตลาด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ


  ขข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายสินค้าหรือบริการนี้ (“ข้อกำหนดการขายนี้”) ของบริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (ซิกนิฟาย) ใช้บังคับกับการขายหรือการจัดส่งสินค้าหรืองานระบบทั้งหมด (“สินค้า”) และใช้บังคับกับการให้บริการทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงการให้บริการซอฟต์แวร์ใดๆ) (“บริการ”) โดยซิกนิฟายแก่ลูกค้าผู้ชำนาญการ หรือนักธุรกิจ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดใดๆที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมซึ่งได้ตกลงไว้ในสัญญาระหว่างซิกนิฟายและลูกค้ารายนั้นๆ ข้อกำหนดการขายนี้จะไม่ใช้บังคับแก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจเจกบุคคล

  สำเนาของข้อกำหนดการขายซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้นั้นได้แสดงไว้ที่นี้ด้วย


  อ่านเพิ่มเติม