การแนะนำ

  ซิกนิฟาย
  ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วน

  Last updated: January 2021    See previous versions

  ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า ผู้บริโภค และบุคคลทางธุรกิจอื่น ๆ

   

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 
  มกราคม 2021

   บทนำ

    

   ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ ซิกนิฟาย

    

   เราได้ร่างประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น (หรือเรียกว่า “ประกาศ”) ในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าเราคือใคร เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เกี่ยวกับคุณ เพราะเหตุใดเราถึงรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และเราทำอะไรกับข้อมูลนี้ โปรดจำไว้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกในประกาศฉบับนี้ว่า “ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลของคุณ”) หมายถึงข้อมูลหรือชุดข้อมูลใด ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างถึงตัวบ่งชี้ เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ

    

   โปรดทราบว่าเนื่องจาก ซิกนิฟาย เป็นบริษัทข้ามชาติ ประกาศฉบับนี้อาจถูกแทนที่หรือถูกเสริมเพื่อเติมเต็มข้อกำหนดของท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลข้อมูลของคุณผ่านสินค้า บริการ ระบบ หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันเฉพาะของ ซิกนิฟายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ (รวมถึงฟังก์ชันบนเว็บหรือบนแอป)ที่อาจมีการประมวลผลเกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลของคุณ ประกาศนี้อาจเป็นส่วนเสริมจากประกาศที่เฉพาะผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   สำหรับประกาศความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ โปรดเยี่ยมชมที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของซิกนิฟายของเรา (ดูหัวข้อ “ข้อมูลทางกฎหมาย”)

    

   เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านประกาศฉบับนี้อย่างครบถ้วน

   หากคุณไม่เห็นด้วยกับประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลของคุณกับเรา

   ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้เมื่อใด

    

   ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้เมื่อใด

   ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ เช่น

   • เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ โปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งไปที่ผู้บริโภคและลูกค้าของเรา
   • ซื้อและใช้สินค้า บริการ ระบบ หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันเฉพาะของเรา
   • สมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ ของเรา
   • จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณให้แก่เรา
   • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา
   • ข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจของเรา หรือการมีปฏิสัมพันธ์อื่นใดกับเรา (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในฐานะของคุณที่เป็นผู้บริโภค ลูกค้าธุรกิจ หุ้นส่วน ผู้จัดหาสินค้า (รายย่อย) ผู้รับเหมา หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา

    

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับคุณในกรณีที่เราพิจารณาว่าคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ในกรณีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ประกาศความเป็นส่วนตัวที่แชร์กับผู้ควบคุมข้อมูลจะทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   ซิกนิฟาย คือใคร

    

   ซิกนิฟาย เป็นผู้นำองค์กรระดับโลกในตลาดแสงสว่างทั่วไป โดยมีตำแหน่งที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความชำนาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนา การผลิต และการประยุกต์ใช้สินค้า ระบบ และบริการด้านแสงสว่างที่เป็นนวัตกรรม

    

   เมื่อประกาศฉบับนี้กล่าวถึง “เรา” “ของเรา” หรือ “บริษัท” หมายถึงผู้ควบคุมข้อมูลของคุณภายใต้ประกาศฉบับนี้ นั่นคือ บริษัทในเครือ ซิกนิฟาย ซึ่งคุณได้มีหรือจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย หรือมิฉะนั้นเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลใดเกี่ยวกับคุณและจะใช้มันอย่างไร รวมทั้ง บริษัท ซิกนิฟาย เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (Signify Netherlands B.V) (หมายเลขทะเบียน 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands) โปรดทราบว่าบริษัทในเครือ ซิกนิฟาย รวมถึงบริษัทย่อยต่าง ๆ ซึ่ง บริษัท ซิกนิฟาย เอ็น.วี. (Signify N.V.) มีอำนาจในการควบคุม ไม่ว่าผ่านการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณอาจขอรับรายชื่อบริษัทในเครือ ซิกนิฟาย ได้โดยติดต่อกับสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของ ซิกนิฟาย (คุณจะดูข้อมูลการติดต่อได้ในหัวข้อ “คุณมีทางเลือกใดบ้าง” ที่ด้านล่าง)

   ข้อมูลประเภทใดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

    

   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณคือใคร (เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้จัดหาสินค้า หุ้นส่วนธุรกิจ ฯลฯ) และวิธีที่คุณโต้ตอบกับเรา (เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ทางโทรศัพท์ ฯลฯ) เราอาจประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ โปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งไปที่ผู้บริโภคและลูกค้าของเรา ซื้อและใช้สินค้า บริการ เครื่องมือบนเว็บ แอประบบโทรศัพท์มือถือ ระบบ  การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา การติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณให้แก่เรา ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจของเรา มีส่วนร่วมในการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย และการสำรวจของเรา หรือมิฉะนั้นมีการโต้ตอบกับเรา ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการโต้ตอบและการใช้บริการและเว็บไซต์ของเราเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลประจำตัวที่เจาะจงถึงคุณหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ แต่เมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ อาจเชื่อมโยงกลับไปถึงคุณได้

    

   คุณสามารถดูภาพรวมการจัดประเภทข้อมูลซึ่งเราอาจรวบรวมได้ที่ด้านล่าง

    

   ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง:

   การจัดประเภทข้อมูล
   ตัวอย่างของประเภทข้อมูล
   ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคล
   ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเกิด
   ข้อมูลการติดต่อ
   อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ
   ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี
   ชื่อในการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน หรือรหัสรักษาความปลอดภัยอื่น
   รูปภาพ การอ้างอิงและ/หรือวิดีโอ ซึ่งอาจมีการระบุถึงตัวคุณ
   รูปภาพที่อัพโหลดขึ้นในบัญชีของ ซิกนิฟาย หรือสิ่งอื่นที่จัดหาให้แก่เรา เช่น ในบริบทของการสัมมนาผ่านเว็บหรือการสัมภาษณ์
   ข้อมูลด้านการเงิน
   ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร
   ข้อมูลอื่นใดที่คุณตัดสินใจที่จะแบ่งปันโดยสมัครใจให้แก่ ซิกนิฟาย หรือบริษัทในเครือ
   คำติชม ความคิดเห็น คำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ไฟล์ที่อัพโหลด ความสนใจ ข้อมูลที่จัดหาให้สำหรับกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเรา

   ประการสุดท้าย หากคุณเยี่ยมชมสถานที่ของเรา เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เรายังอาจบันทึกข้อมูลของคุณผ่านวิดีโอหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรืออุปกรณ์ตรวจตราความปลอดภัยแบบดิจิตัลหรือไร้สาย (เช่น โทรทัศน์วงจรปิด)

    

   ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

   เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา หรือมิฉะนั้นมีการโต้ตอบกับเราผ่านช่องทางดิจิตัล นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ส่งให้กับเราทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ในการเข้าถึงอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวม:

   การจัดประเภทข้อมูล
   ตัวอย่างของประเภทข้อมูล
   ข้อมูลอุปกรณ์
   โมเดลของฮาร์ดแวร์ หมายเลข IMEI และตัวระบุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น รหัสประจำอุปกรณ์ของ MAC หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ และการกำหนดค่าของอุปกรณ์
   ข้อมูลการเข้าระบบ
   เวลาระยะเวลา และลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมต่อของเรา
   ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
   ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP บีคอนหรือตัวระบุบลูทูธหรือเทคโนโลยีระบุตำแหน่งอื่น ๆ) ที่อาจรวบรวมได้เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ เช่น ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา
   ข้อมูลเกี่ยวกับโคมไฟ
   ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเกี่ยวกับโคมไฟ ข้อมูลเกี่ยวกับโคมไฟในอุปกรณ์ของคุณ
   ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการใช้ช่องทางดิจิตัลหรือผลิตภัณฑ์ของเรา
   โปรแกรมแอปพลิเคชันที่คุณใช้หรือเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ลิงก์ที่คุณคลิกภายในอีเมลโฆษณาของเรา ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

   ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

   ในขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต นอกเหนือจากเว็บไซต์ โปรแกรมแอปพลิเคชัน และช่องทางดิจิตัลอื่น ๆ ของเรา เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ

    

   ข้อมูลที่เราอาจรวมมาจากหลายแหล่งกำเนิดไปยังโปรไฟล์ของคุณ

   ถ้าคุณระบุกับเราว่าคุณต้องการได้รับการสื่อสารด้านการตลาดที่ปรับเป็นส่วนตัว เราอาจรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งกำเนิด (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อการทำความเข้าใจความชอบและความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอคุณด้วยการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น คุณสามารถปฏิเสธกิจกรรมเหล่านี้ได้เสมอด้วยการปฏิเสธประกาศนี้ โดยเฉพาะคุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกสมัครรับที่ให้มาในอีเมลแต่ละรายการ ถ้าคุณเข้าสู่ระบบบัญชีของซิกนิฟาย คุณจะเห็นตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดการสื่อสารของคุณภายใต้ส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ (คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ในส่วนด้านล่าง “ทางเลือกของคุณ’) เพื่อเลือกไม่รับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

   เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆอย่างไร

    

   เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และ/หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา เราอาจลงทะเบียนที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์อ้างอิง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณตามที่บ่งชี้โดยที่อยู่ IP ของคุณ พฤติกรรมการเรียกดูเว็บ พฤติกรรมบนแอปพลิเคชัน และลักษณะการดำเนินการที่คุณโต้ตอบกับเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์และภายในแอปพลิเคชันของเรา เราใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมถึงคุกกี้ของเราเอง โปรดอ่านประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ในขอบเขตที่คุณแสดงการยินยอมไว้ เราอาจได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ เช่น รูปถ่าย คำสั่งเสียง และรายชื่อผู้ติดต่อ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเรา โปรดอ่านประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา (ซึ่งดูได้ในเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นส่วนตัวของซิกนิฟายดูที่หัวข้อ “ข้อมูลทางกฎหมาย”) ภายใต้ฟังก์ชันการตั้งค่าคุกกี้ของเรา คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าของคุณได้

   เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

    

   เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป คุณจะเห็นภาพรวมของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งเราอาจประมวลข้อมูลของคุณได้ที่ด้านล่างนี้

   วัตถุประสงค์
   ตัวอย่าง
   การประเมินและการคัดกรอง(ซ้ำ) ในกลุ่มลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า และ/หรือ หุ้นส่วนธุรกิจ (ที่มีศักยภาพ)
   ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
   การสรุปและการดำเนินการตามข้อตกลง
   การขาย การเรียกเก็บเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การจดทะเบียนการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือเว็บไซต์ การเข้าร่วมการฝึกอบรม การรับประกัน การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ การจัดการบัญชี
   การให้การสนับสนุน (ตามคำขอของคุณ)
   การให้การสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือศูนย์กลางการติดต่อ
   การตลาดทางตรง
   การส่งเสริมการติดต่อกับผู้บริโภค และ/หรือ ลูกค้าธุรกิจ (เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น) รวมถึงลูกค้าที่มุ่งหวัง การตลาดทางอีเมล และ/หรือการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ การสำรวจตลาด การปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับคุณโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ ความสนใจ หรือโปรไฟล์ของคุณ (เช่น บนเว็บไซต์ของเรา โปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ)
   การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องผลประโยชน์/ทรัพย์สินของเรา
   การดำเนินการและรักษาไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กร การตรวจสอบภายในและการสอบสวน การประเมินเพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
   การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามที่มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศซึ่งเราดำเนินงาน เช่น การหักภาษีและเงินประกันสังคมแห่งชาติ การเก็บบันทึกข้อมูลและข้อผูกพันในเรื่องการรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปฏิบัติตามการตรวจสอบของรัฐบาลและคำขออื่น ๆ จากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลอื่น ๆ การตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายศาล การเรียกร้องตามสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยา และการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหรือการเรียกร้องใด ๆ
   การแก้ต่างเรื่องร้องเรียนทางกฎหมาย
   การจัดตั้ง การดำเนินการหรือการแก้ต่างเรื่องร้องเรียนทางกฎหมายซึ่งเราอยู่หรืออาจอยู่ภายใต้บังคับ
   การพัฒนาผลิตภัณฑ์
   เพื่อปรับปรุงการบริการผลิตภัณฑ์ บริการทางออนไลน์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และการสื่อสารที่เราให้บริการสำหรับคุณและบุคคลอื่นๆ

   คุณสามารถเลือกเข้าร่วมการชิงโชค เกมการแข่งขัน หรือการแข่งขันอื่น ๆ (“การแข่งขัน”) ผ่านเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณเข้าร่วมในการแข่งขัน เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออนุญาตให้คุณเข้าร่วม ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ ใช้เพื่อป้องกัน/ตรวจจับการปลอมแปลง และใช้เพื่อจุดประสงค์การมอบของรางวัลให้กับคุณ (หากคุณชนะ) และเราพิจารณาการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ในบริบทข้างต้นที่จำเป็นตามการดำเนินการตามสัญญา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขันที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

   หากเราขอให้คุณมอบข้อมูลของคุณให้แก่เรา แต่คุณเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น ในบางกรณีเราจะไม่สามารถเสนอสินค้า บริการ ระบบ หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันของเราให้แก่คุณได้อย่างเต็มสมรรถนะของการใช้งาน นอกจากนี้ เรายังอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอต่าง ๆ ที่คุณอาจมีได้

   คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเรานั้นไม่ได้ละเมิดต่อสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ

   เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดอย่างไร

    

   ซิกนิฟาย เนเธอร์แลนด์ บี.วี. และบริษัทในเครือ ซิกนิฟาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายตามปกติเกี่ยวกับสินค้า บริการ กิจกรรม และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของพวกเขาไปให้แก่คุณ

    

   การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายดังกล่าวอาจใช้ยี่ห้อ “PHILIPS”, “HUE”, “SIGNIFY” และ/หรือ “INTERACT” รวมถึงยี่ห้ออื่นๆ และอาจถูกส่งถึงคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น อีเมล โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้น SMS การส่งไปรษณีย์ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม โปรดดูรายการยี่ห้อทั้งหมดของเราได้ที่นี่

    

   นอกจากนี้เราอาจยังติดต่อกับคุณเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และการส่งเสริมการขายจากซิกนิฟาย รวมไปถึงจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เติมเต็มผลิตภัณฑ์และบริการของเราซึ่งเราเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับคุณอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะเราจะค้นหาบุคคลที่สามที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ หรือเพื่อปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับคุณ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณให้กับพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจได้ของเรา เว้นแต่เรามีเหตุผลเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าว

    

   เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้และ/หรือกำหนดไว้ หรือเมื่อเราได้รับคำยินยอมจากคุณสำหรับการปรับแต่งการสื่อสารที่ตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด ปรับเป็นส่วนบุคคลได้ เราอาจวิเคราะห์และรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเรา นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่แสดงออกถึงความสนใจในการเป็นผู้ผลิตภัณฑ์และ/บริการของเราและติดตามความสำเร็จของความพยายามด้านการตลาดของเรา เราอาจเก็บระเบียนของการดำเนินการว่าคุณเปิดการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราหรือไม่ รวมไปถึงลิงก์ที่คุณคลิกบนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรา

   ทางเลือกของคุณบนโซเชียลมีเดียคืออะไร

    

   เมื่อคุณโต้ตอบหรือสื่อสารบนช่องทางโซเชียลมีเดีย/เพจ/การส่งเสริมการขายและบล็อก (เช่น เมื่อคุณคลิก ‘ถูกใจ’ หรือ ‘แชร์’ เมื่อคุณโพสต์หรือแชร์ข้อคิดเห็น และเมื่อคุณส่งการจัดอันดับและรีวิว) ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่ให้บริการรับฟังข้อมูลบนโซเชียลสำหรับเรา ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่สามที่ให้บริการรับฟังข้อมูลบนโซเชียลจะเก็บสำเนาของการโต้ตอบที่เผยแพร่ทางออนไลน์ของคุณสำหรับบริการที่บุคคลที่สามให้การเข้าถึงสำหรับเราได้ข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมจะรวมถึงข้อมูลที่มีเผยแพร่ต่อสาธารณะในบริบทของโซเชียลมีเดียโดยคุณจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องผ่านบริการการรับฟังข้อมูลบนโซเชียลของบุคคลที่สาม เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำความเข้าใจมุมมองทั่วไปของความคิดเห็นเกี่ยวกับเราและแบรนด์ของเรา และเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือเริ่มการสนทนาเพื่อส่งเสริมการขายกับคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับเราตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โปรดอย่าโตอบกับเราบนช่องทางโซเชียลมีเดีย

    

   จากเพจและแคมเปญของโซเชียลมีเดีย เราจะได้รับข้อมูลสถิติผู้เยี่ยมชม แม้ว่าซิกนิฟายและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของเราจะรับผิดขอบสำหรับข้อมูลสถิติผู้เยี่ยมชมดังกล่าว แต่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องจะเป็นจุดติดต่อหลักของคุณและจัดการกับคำขอเพื่อขอใช้สิทธิ์และการร้องเรียนใดๆ ของคุณที่อาจมี หากจำเป็น เราจะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องตอบสนองต่อคำขอหรือข้อร้องเรียนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียและวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ โปรดตรวจสอบในเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

   เราใช้งานข้อมูลของคุณในการสื่อสารอื่น ๆ อย่างไร    

    

   การสื่อสารด้วยแบบสำรวจลูกค้า: เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการของเราและเพื่อทำให้บริการของเราสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถใช้ข้อมูลของคุณ (ไอดีลูกค้าและที่อยู่อีเมล) เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในแคมเปญวิจัยลูกค้าและแคมเปญด้านการตลาดของเรา นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม การดำเนินการลักษณะนี้คุณสามารถช่วยให้เราปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น เราเพียงส่งการสื่อสารประเภทเหล่านี้ถึงคุณโดยได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณแล้ว เว้นแต่ไม่จำเป็นต้องขอรับการยินยอมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    

   การสื่อสารที่ร้องขอ: ในบางกรณี คุณอาจต้องการให้ซิกนิฟายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เจาะจงผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิสก์ แต่ไม่ต้องการยินยอมรับการสื่อสารเพื่อการตลาดของเรา ในกรณีเหล่านี้ เราจะสื่อสารกับคุณโดยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้แสดงการร้องขอไว้เท่านั้น

    

   การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ บริการ และเชิงธุรกรรมคุณจะได้รับการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ บริการ และเชิงธุรกรรมจากเราเสมอ เช่น การปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิคและ/หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา การยืนยันคำสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมทางบัญชีของคุณ และประกาศแจ้งที่สำคัญอื่นๆ คุณไม่สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารประเภทนี้ได้

   เราใช้ข้อมูลของคุณบนพื้นฐานทางกฎหมายใด

    

   เราอาจใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันไป เพื่อที่จะสามารถประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึง:

   • ความยินยอมของคุณ (เฉพาะเมื่อกฎหมายกำหนดหรืออนุญาต) ถ้าหากเราใช้ความยินยอมของคุณเป็นพื้นฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณอาจถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
   • ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ทางสัญญากับคุณ และปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญา
   • ความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและพิสูจน์ ดำเนินการ หรือปกป้องจากการร้องเรียนทางกฎหมาย
   • ความจำเป็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึง

   -       ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายและข้อมูลของเรามีความปลอดภัย

   -       บริหารและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปภายในบริษัท

   -        ป้องกันหรือตรวจสอบการละเมิดกฎหมายที่น่าสงสัยหรือที่เกิดขึ้นจริง การละเมิดสัญญาของลูกค้าธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องของ ซิกนิฟาย หรือนโยบายอื่น ๆ ของ ซิกนิฟาย

   -       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตความครอบคลุมทางการตลาดและความเกี่ยวข้องของการสื่อสาร

   • ความจำเป็นในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของคุณ
   • ความจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ที่จำเป็นของบุคคลใด ๆ
   • การดำเนินการตามพื้นฐานของกฎหมายอื่นใดที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

   เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อใด

    

   เราไม่ขายข้อมูลของคุณ รวมถึงเราไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ ของคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำกัดตามที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้

    

   หากจำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

   • บริษัทในเครือของ ซิกนิฟาย  เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของเรา อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทในเครือของ ซิกนิฟาย บางบริษัท การเข้าถึงข้อมูลของคุณภายใน ซิกนิฟาย จะอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้น
   • ผู้ให้บริการ  เช่นเดียวกับธุรกิจทั้งหลาย เราอาจจ้างผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือให้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เพื่อทำหน้าที่และให้บริการต่าง ๆ แก่เรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน แพลตฟอร์มบริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการการแข่งขัน
   • หุ้นส่วนธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับหุ้นส่วนธุรกิจที่เชื่อถือได้ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถจัดหาบริการต่าง ๆ ที่คุณร้องขอให้แก่คุณ รวมถึงผู้ให้บริการการสนทนา
   • ภาครัฐและหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาล เมื่อกฎหมายกำหนด หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องปกป้องสิทธิของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลและมีขอบเขตอำนาจเหนือ ซิกนิฟาย
   • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพและด้านอื่น ๆ  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น ๆ
   • บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท  เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเป็นครั้งคราวในระหว่างการทำธุรกรรมของบริษัท เช่น ในระหว่างการขายธุรกิจหรือบางส่วนของธุรกิจให้แก่อีกบริษัทหนึ่ง หรือการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ใด ๆ การควบรวมกิจการ กิจการร่วมค้า หรือการขายอื่น ๆ ในธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น (ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน) ของเรา
   • เมื่อได้รับการร้องขอจากคุณในกรณีของคำขอการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

    

   เราอาจแชร์ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนรายงานและการวิเคราะห์อิงตามข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเราอาจเปิดเผยข้อมูลแบบรวมกลุ่มและไม่ระบุตัวตนรวมถึงการวิเคราะห์และรายงานที่ได้มาจากข้อมูลเหล่านั้นกับผู้ให้บริการซัพพลายเออร์ ผู้โฆษณา ผู้ค้า ผู้บริโภค และบริษัทวิจัยการตลาดของเรารวมถึงองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจได้รับการแชร์กับผู้ใช้อื่นๆเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาทำความเข้าใจในการใช้งานระบบแสงสว่างของพวกเขาได้ดีขึ้นโดยเปรียบเทียบกับผู้ใช้อื่นๆในชุมชนของเราแจ้งการตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยช่วยให้เราปรับปรุงระบบของเราโดยทั่วไปหรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสารสนเทศอื่นๆเรามีขั้นตอนการรักษาข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้สามารถเกี่ยวโยงไปถึงคุณได้และเรากำหนดให้พาร์ทเนอร์ของเราใช้ขั้นตอนลักษณะเดียวกับเราด้วย

   เมื่อใดที่เราโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ

    

   เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของเรา ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราอาจมีการโอนไปยังหรือเข้าถึงโดยบริษัทในเครือของ ซิกนิฟาย และบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของคุณอาจมีการประมวลผลภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้อย่างครบถ้วน

   หากคุณอยู่ในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป เราอาจโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป บางประเทศเหล่านี้ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการป้องกันในระดับที่เพียงพอ ในกรณีของการโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศอื่นซึ่งไม่ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการป้องกันในระดับที่เพียงพอนั้น เราได้จัดเตรียมมาตรการไว้อย่างเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เช่น มาตรการด้านองค์กรและทางกฎหมาย (เช่น การกำหนดข้อผูกมัดด้านกฎระเบียบบริษัทและมาตราต่าง ๆ ทางสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป)  คุณอาจขอรับสำเนาของมาตรการเหล่านี้ได้โดยติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของ ซิกนิฟาย (คุณจะดูรายละเอียดการติดต่อได้ในหัวข้อ “คุณมีทางเลือกใดบ้าง” ที่ด้านล่าง)

   เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

    

   เราเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เหล่านี้ ดูในหัวข้อ “เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร” ที่ด้านบน) โปรดจำไว้ว่าในบางกรณีกฎหมายอาจกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่นานกว่านั้น หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลของเรา รวมถึง:

   • เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนานเท่าใดเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการของเราให้แก่คุณ หรือเพื่อดำเนินธุรกิจของเรา
   • คุณมีบัญชีกับเราหรือไม่ ในกรณีนี้ เราจะเก็บข้อมูลของคุณในขณะที่บัญชีของคุณยังมีการใช้งานอยู่ หรือนานตราบเท่าที่จำเป็นจะให้บริการต่าง ๆ แก่คุณ
   • เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมาย ทางสัญญา หรือที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ ในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ ตัวอย่างอาจรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อบังคับในเขตอำนาจที่มีผลบังคับใช้ คำสั่งรัฐให้เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือข้อมูลที่จะต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินคดี หรือการปกป้องต่อการอ้างสิทธิ์ที่เป็นไปได้

   เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างไร

    

   เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องการปกป้องข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่บังคับใช้อยู่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการขอให้ผู้ให้บริการของเราใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการปกป้องความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ แต่ในความเป็นจริง ไม่มีระบบการส่งข้อมูลหรือที่เก็บข้อมูลใดๆ ที่จะรับประกันความปลอดภัยได้ 100% เรามีการใช้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การทำลาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค่าใช้จ่ายในการนำไปปฏิบัติใช้และลักษณะของข้อมูลที่ได้รับการปกป้องนั้น ถ้าคุณมีเหตุผลที่คิดว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราหรือข้อมูลของคุณไม่ถูกประมวลผลในลักษณะที่มีความปลอดภัยอีกต่อไป โปรดติดต่อกับสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของซิกนิฟายทันทีภายใต้ส่วน “คุณมีทางเลือกใดบ้าง” ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

   ความรับผิดชอบของคุณคืออะไร

    

   เราต้องการเตือนให้คุณทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบให้มั่นใจตามความเข้าใจที่ดีที่สุดของคุณว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณแบ่งปันข้อมูลของบุคคลอื่นให้แก่เรา ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น คุณควรแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวซึ่งคุณได้มอบข้อมูลของพวกเขาให้แก่เรา ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศฉบับนี้และขอรับความยินยอมของพวกเขาล่วงหน้า

   คุณมีทางเลือกใดบ้าง

    

   เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณเองได้ โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้ด้วยตนเอง (เช่น โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ) และปรับให้เป็นปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลนั้นหากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ในกรณีนี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณเอง อาจมีสถานการณ์ที่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการขอใช้สิทธิ์ของคุณ เช่น เมื่อจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ หรือปฏิเสธการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นตามข้อกฎหมายและ/หรือเพื่อการกำหนด ดำเนินการ หรือปกป้องต่อการเรียกร้องทางกฎหมาย

    

   คุณสามารถติดต่อกับสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการ:

   • ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เรา (นอกเหนือจากในขอบเขตที่ ซิกนิฟาย ได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าว)  
   • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลบางอย่าง (เช่น เลือกถอนตัวจากการสื่อสารทางการตลาด)
   • ขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ (ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องโดยทั่วไป ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้)
   • ถามคำถามอื่นใดที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของคุณใน ซิกนิฟาย

    

   สำหรับคำถามอื่นใดที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน ซิกนิฟาย หรือเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้โดยทั่วไปนั้น คุณสามารถติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของซิกนิฟาย ได้ที่::

    

   โปรดจดจำว่าการสื่อสารทางอีเมลไม่มีความปลอดภัยเสมอไป ดังนั้น โปรดอย่ารวมข้อมูลที่สำคัญในอีเมลที่คุณส่งมาหาเรา

    

   เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดการกับคำขอของคุณให้ทันต่อเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ความพยายามที่เกินกว่าเหตุ ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบคุณสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ

   เรารวบรวมข้อมูลจากเด็กหรือไม่

    

   เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

   • หมายเหตุพิเศษถึงเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี: หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณและขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเรา
   • หมายเหตุพิเศษถึงพ่อแม่ของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี: เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและเฝ้าระวังลูกของคุณในการใช้สินค้า ระบบ บริการ โปรแกรมแอปพลิเคชัน (ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และช่องทางดิจิตัลอื่น ๆ) ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับเราโดยไม่ได้ขออนุญาตจากคุณ

   ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะมีการปรับให้เป็นปัจจุบันเมื่อใด

    

   ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

   ประกาศฉบับล่าสุดของประกาศแจ้งฉบับนี้จะควบคุมการใช้ข้อมูลของคุณโดยเรา และสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลของซิกนิฟาย ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านกฎหมาย”

    

   - ซิกนิฟาย - 

   Version history

   Date

   June 2017
   January 2019
   January 2020