การแนะนำ

  สำหรับมืออาชีพ

  ผลิตภัณฑ์แสงสว่างเพื่องานโครงการ


  บริษัท Signify นำเสนอโคมไฟ ดวงไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการส่องสว่างที่มีคุณภาพสูงและประหยัดพลังงาน เราให้การสนับสนุนลูกค้าของเราในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมไปสู่การใช้ไฟ LED และระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน ด้วยดีไซน์และคุณภาพที่ลูกค้าสามารถคาดหมายได้จากแบรนด์ผลิตภัณฑ์แสงสว่างเพื่องานโครงการชั้นนำระดับโลก

   

  ไปที่ Philips

  ระบบแสงสว่างเพื่องานโครงการ


  เมื่อมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์แสงสว่างถึงกัน เมืองต่างๆ จึงมีความเป็นอัจฉริยะเพิ่มขึ้น และเทศบาลต่างๆ สามารถประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ และมอบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พลเมือง เราทำให้สำนักงานน่าทำงานมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับความมีประสิทธิภาพของธุรกิจและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงาน สำหรับร้านค้าต่างๆ เรากำลังช่วยส่งเสริมยอดขายของผู้ค้าปลีกและเพิ่มพูนความภักดีของลูกค้า
   

  ด้วย Interact ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ของเรา ระบบแสงสว่างที่มีการเชื่อมโยงถึงกันและซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถหลากหลาย จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างและ IoT เพื่อประโยชน์ของลูกค้าได้ Interact API ช่วยให้เราสามารถผนวกรวมระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ และมอบบริการที่เปิดใช้งานข้อมูลได้


  ไปที่ Interact

  บริการแสงสว่างเพื่องานโครงการ


  บริการระบบแสงสว่างของบริษัท Signify ช่วยดูแลอุปกรณ์แสงสว่างให้คุณ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณดูแลธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่
   

  เรากำหนดรูปแบบบริการให้เหมาะกับคุณ ได้แก่: Professional Services ที่ช่วยมอบระบบแสงสว่างที่ตอบรับความต้องการของคุณได้ดีที่สุด, Life Cycle Services ที่ช่วยยืดอายุการลงทุนของคุณ และ Managed Services ที่เป็นส่วนงานการออกแบบ จัดทำ จัดการ และปฏิบัติการของเรา


  ไปที่บริการ

  ไปที่ Interact