การแนะนำ

  การป้องกันอันบริสุทธิ์จากเชื้อไวรัสต่างๆและเชื้อแบคทีเรีย

  หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง UV-C มีพลังในการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ บนพื้นผิวและในน้ำ

  คุณภาพของอากาศที่เราหายใจ และความสะอาดของพื้นผิวมีผล

  อย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ และระบบขนส่งสาธารณะ รังสี UV-C ยับยั้งเชื้อโรคได้ในอากาศ บนพื้นผิวและในน้ำ ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยนักวิทยาศาสตร์มานานกว่า 40 ปี1 การทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสทั้งหมดในปัจจุบันตอบสนองต่อรังสี

  UV-C2 Signify ถือเป็นบริษัทฯระดับชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี UV

  มาเป็นเวลาหลายปี และมีประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้งาน UV-C ที่เป็นนวัตกรรม จากการทดสอบในห้องแล็บ พบว่าแหล่งกำเนิดแสง UV-C ของเราสามารถฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 บนพื้นผิวที่เปิดรับการฉายแสงเป็นเวลา 6 วินาทีได้ถึง 99%3

   

  อ่านคำประกาศ

  การป้องกันอันบริสุทธิ์: การยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ บนพื้นผิวและวัตถุด้วยหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง UV-C
  ได้รับการพิสูจน์แล้ว

  เป็นที่เชื่อมั่น


  ประสบการณ์ 35 ปีในด้านหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง UV-C และความเชี่ยวชาญในการใช้งานที่เป็นที่ประจักษ์
  มีประสิทธิภาพ

  มีประสิทธิภาพ


  แบคทีเรียและไวรัสทั้งหมดที่ทดสอบจนถึงปัจจุบันตอบสนองต่อการฆ่าเชื้อด้วย UV-C
  รวดเร็ว

  รวดเร็ว


  สามารถยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิวและวัตถุได้ในเวลาไม่กี่นาที
  อเนกประสงค์

  อเนกประสงค์


  สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สำนักงาน โรงพยาบาล ร้านค้า โรงเรียน และระบบขนส่งสาธารณะ
  การยับยั้งเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิว
  การยับยั้งเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิว
  การยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ
  การยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ
  โซลูชันแบบกำหนดเอง
  โซลูชันแบบกำหนดเอง

  คำเตือน

  โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่รู้วิธีใช้ก่อนการใช้งานจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการใช้หลอดไฟ UV-C ได้ดีที่สุด ผู้ใช้จะต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตาและผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากแสงและการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อดวงตาและผิวหนัง เราแนะนำให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการเลือกอุปกรณ์และศึกษาหลักฐานการทดสอบจากบุคคลภายนอก รวมถึงการรับรองวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทางไฟฟ้าโดยองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW หรือข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่น ๆ
   

  ณ ตอนนี้ยังไม่มีหลอดไฟ UV-C ของเราได้รับการรับรองหรืออนุมัติภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ในฐานะอุปกรณ์ทางการแพทย์ Signify และ/หรือ บริษัทในเครือใด ๆ ในปัจจุบันไม่ต้องการให้ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าที่ใดในโลก
   

  1)รายงาน EPA “การติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการป้องกันที่มากขึ้นต่อการปล่อยสารเคมีและสารชีวภาพในอากาศ” หน้า 56​ 

  2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae แก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมโดย Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns และ James R. Bolton. ผลงานก่อนหน้านี้โดย Gabriel Chevrefils (2006) และ Eric Caron (2006) โดยคณะตรวจสอบ Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) และ Karl G. Linden

  3)ข้อมูลนี้เผยแพร่โดย National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) ที่ Boston University ซึ่งรวบรวมจากการทดลองในห้องแล็บที่ดำเนินการโดย Dr. Anthony Griffiths (รองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาแห่ง Boston University School of Medicine) และทีมของเขา ณ สถานที่ของ NEIDL (ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นหัวข้อสำหรับงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะมีขึ้นของ Boston University) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแหล่งกำเนิดแสง UV-C ของ Signify ที่ฉายไปที่พื้นผิววัตถุที่ใส่เชื้อ SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19) ไว้ ด้วยปริมาณรังสี UV-C ที่ 5mJ/cm2 (เวลารับการฉายแสง 6 วินาที) ทำให้เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีอยู่บนพื้นผิวนั้นลดลงถึง 99% งานวิจัยนี้ระบุว่า UV-C ที่มีปริมาณรังสีที่ 22mJ/cm2 สามารถลดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 บนพื้นผิวนั้น (เวลารับการฉายแสง 25 วินาที) ได้ถึง 99.9999% มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรในการวิจัยให้เมื่อร้องขอ