การแนะนำ

  การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  สวิตช์สู่โลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปกับโครงการ Green Switch

   

  ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบและอุปกรณ์ส่องสว่าง  ซิกนิฟายมีความมั่นใจการไปสู่เป้าหมายประเทศไทยสีเขียวเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2608  และได้ออกแบบโครงการ Green Switch เพื่อมอบโซลูชันแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลาอันสั้น แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานจึงมีบทบาทอันทรงพลังในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ทางสภาพอากาศ

   

  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Green Switch

  At Signify, we are taking a leading role to bring better light to the world and to help provide a more sustainable future. We do this by delivering light which is energy efficient, saves resources, and improves lives. At Signify, we also ‘walk the talk’ and commit to becoming carbon neutral by 2020. We are driving our zero waste to landfill program, striving for a zero injury workplace, and are engaging suppliers for a sustainable supply chain.
  At Signify, we are taking a leading role to bring better light to the world and to help provide a more sustainable future. We do this by delivering light which is energy efficient, saves resources, and improves lives. At Signify, we also ‘walk the talk’ and commit to becoming carbon neutral by 2020. We are driving our zero waste to landfill program, striving for a zero injury workplace, and are engaging suppliers for a sustainable supply chain.

  ชีวิตสว่างไสวและโลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม


  ความยั่งยืนคือ DNA ส่วนหนึ่งของบริษัท Signify เรามีวัตถุประสงค์ที่ว่าจะปลดล็อคศักยภาพพิเศษของแสงไฟในการทำให้ชีวิตสว่างไสวและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม เมื่อเราเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและการใช้แสงสว่าง เราก็จะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อโลกนี้ได้ ตลอดเวลากว่า 125 ปีที่ผ่านมา บริษัท Signify ได้บุกเบิกความก้าวหน้าครั้งสำคัญมากมายในด้านแสงสว่างที่ส่งผลต่อความยั่งยืน และเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนำหลายชนิด รวมถึงอุปกรณ์ LED
   

  เข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลกของเรา (ภาษาอังกฤษ)