คำแนะนำ

    การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    ชีวิตสว่างไสวและโลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม


    ความยั่งยืนคือ DNA ส่วนหนึ่งของบริษัท Signify เรามีวัตถุประสงค์ที่ว่าจะปลดล็อคศักยภาพพิเศษของแสงไฟในการทำให้ชีวิตสว่างไสวและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม เมื่อเราเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและการใช้แสงสว่าง เราก็จะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อโลกนี้ได้ ตลอดเวลากว่า 125 ปีที่ผ่านมา บริษัท Signify ได้บุกเบิกความก้าวหน้าครั้งสำคัญมากมายในด้านแสงสว่างที่ส่งผลต่อความยั่งยืน และเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนำหลายชนิด รวมถึงอุปกรณ์ LED
     

    เข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลกของเรา (ภาษาอังกฤษ)