Forslag

  For fremtiden

  Pas på fremtiden ved at handle nu

   

  Byer udleder store mængder drivhusgasser - omkring 70 % af alle udslip - men de repræsenterer også de største muligheder.

  Kommunerne har brug for holdbare løsninger, der kan implementeres relativt hurtigt. Belysning er en nem og effektiv måde at gøre reelle fremskridt i retning af dine miljø- og bæredygtighedsmål.

  21.095 MWh

   
  elektricitet kan spares i en by med 200.000 indbyggere

  5.379 tons


  af CO2-udledningen kan spares i en by med 200.000 indbyggere

  €5 millioner

   
  kan spares om året i energiomkostninger

  LED-belysning kan mindske klimaændringer

   
  Hvis alle konventionelle vej- og gadelys opgraderes til LED i en by med 200.000 indbyggere kan der spares op mod 21.095 MWh i elektricitet og 5.379 tons  CO2-udledning om året. Det svarer til den årlige absorption af CO2 fra næsten 250.000 træer. Ved at udskifte den offentlige belysning til LED kan man reducere byens CO2-udslip markant i det første år, samtidig med at man sparer over 5 millioner € om året i energiomkostninger.

   

  LED-belysning gavner ikke kun klimaet men også indbyggerne i din by. For blot at give to eksempler kan intelligent LED-belysning reducere trafikulykker om natten med op til 30 % og gadekriminalitet med op til 21 %.

   


  Vi stræber efter et skadesfrit, sygdomsfrit arbejdsmiljø med vægt på en skadesforebyggende tankegang.
  Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er en topprioritet. Vi drager omsorg for vores folk – hver medarbejder, entreprenør og besøgende har ret til et sikkert arbejdsmiljø. Gennem konsekvent indsats kan ulykker og erhvervssygdomme forebygges, og vi tror på, at alle i vores organisation har et fælles ansvar for at opnå et verdensklasseniveau i arbejdsmiljø og sikkerhed.

  Vi tilstræber et skadesfrit, sygdomsfrit arbejdsmiljø, med vægt på en skadesforebyggende tankegang.

  Svaret er intelligent LED-belysning

  at nå vendepunktet

  Er den globale klimaindsats ved at nå et vendepunkt?

   

  Vi har teknologien til at bekæmpe klimaændringer, og vi har incitamenterne. Men har vi viljen?

  begyndelsen på det digitale

  Begyndelsen på den digitale lysmetropol

   

  Hvorfor ikke bruge det finmaskede lysnet du allerede har, til at gøre din by smart?

  lysdioder driver Kina

  Intelligent LED-lys driver Kinas dekarboniseringsmål fremad


  Kinas "Dual-Carbon"-strategi søger at bruge belysning til at nå toppen af landets drivhusgasemissioner i 2030 og blive CO2-neutral i 2060.

  Det er tid til at handle nu