Gợi ý

  Đổi mới hệ thống chiếu sáng
  vì tương lai 

  Kết nối với bạn


   Nền tảng chiếu sáng Internet of Things (IoT) tốt nhất sẽ chẳng là gì nếu không có những đối tác tốt nhất để ứng dụng chúng vào cuộc sống. Trang web này kết nối những doanh nhân cùng chí hướng với một tầm nhìn chung, nền tảng và công nghệ, tạo ra một trung tâm đổi mới vô cùng sôi động. Đó là một điểm đến duy nhất, nơi bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ những sáng kiến đổi mới IoT mới nhất, làm chủ nền tảng tiêu chuẩn mở của chúng tôi và giao lưu với các đối tác OEM khác để cộng tác và cùng nhau sáng tạo.

  Hãy cùng chúng tôi xây dựng giải pháp chiếu sáng IoT sẽ giúp giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất của xã hội và định hình một thế giới tốt đẹp hơn.

  Tin tức mới trong thế giới chiếu sáng kết nối 

  • Partnership is key to success

   Partnership is key to success

   Intra-luminaire digital interface such as Sensor Ready (SR) is getting greater market adoption around the world. Read about what Signify’s SR partners in North America think about it.

  Sản phẩm và công cụ chiếu sáng kết nối