Förslag

  Ta ledningen med LED-belysning

  Framtidssäkra din stad genom att vidta åtgärder nu

   

  Städer bidrar stort till utsläppen av växthusgaser – cirka 70 % av alla utsläpp – men de utgör även de största möjligheterna till förändring.

  Kommuner behöver hållbara lösningar som kan genomföras relativt snabbt. Belysning är ett enkelt och effektfullt sätt att göra framsteg inom dina miljö- och hållbarhetsmål – samtidigt som du utövar ett finansiellt ansvar.

  21 095 MWh


  av elförbrukningen skulle kunna minskas i en stad på 200 000

  5 379 ton


  av koldioxidutsläppen skulle kunna minskas i en stad på 200 000

  55 miljoner kronor


  kan sparas per år i energikostnader

  Bemöt klimathotet och hållbarhetsmålen med LED


  I en stad med 200 000 invånare kan bytet från traditionella väg- och gatubelysningar till LED minska elförbrukningen med upp till 21 095 MWh och det totala koldioxidutsläppet med 5 379 ton per år, vilket motsvarar den årliga absorptionen av nästan 250 000 träd. Genom att byta offentlig belysning till LED-belysning kan du minska stadens koldioxidavtryck avsevärt under det första året och spara över 55 000 000 kronor per år i energikostnader.

  Bättre belysning – tryggare stad

   

  Fördelarna med ansluten LED-belysning är många fler än enbart hållbarhet. Det finns även fördelar för de som bor i staden. För att bara nämna två exempel kan ansluten LED-belysning minska antalet trafikolyckor som sker nattetid med upp till 30 % och gatubrottsligheten med upp till 21 %.

   


  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar med fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.
  Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi bryr oss om de vi jobbar med – varje anställd, entreprenör och besökare har rätt till en säker arbetsmiljö. Genom konsekventa insatser kan olyckor och yrkessjukdomar förhindras och vi är anser att alla inom organisationen delar på ansvaret för att hälsa och säkerhet i arbetet ska ha en hög nivå.

  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar och lägger fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.

  Använd pengarna smart


  När den gröna omställningen skyndar på finns det mer och mer pengar avsatta för ändamålet. Signifys Green Switch-program är särskilt utformat för att hjälpa dig att bedöma, optimera och effektivt omsätta finansieringen för projekt som gör omedelbar skillnad för klimatet, energikostnaderna och stadsmiljön.

  Anslut till Green Switch och gör din del för att drastiskt minska effekterna av den globala uppvärmningen.

  Ansluten LED-belysning är nyckeln

  nå vändpunkten

  Håller globala klimatåtgärder på att nå en vändpunkt?

   

  Vi har tekniken för att motverka klimatförändringarna, och vi har incitament och bidrag. Men har vi viljan?

  den digitala gryningen

  Gryningen för den digitala storstadsbelysningen

   

  Varför inte använda belysningsnätverket som du redan har för att göra din stad smart?

  LED-lampor driver Kina

  Ansluten LED-belysning driver Kina framåt mot sitt mål för minskning av koldioxidutsläpp


  Kinas ”Dual Carbon”-strategi syftar till att använda belysning för att nå de uppsatta målen för växthusgaserna senast 2030 och bli koldioxidneutrala senast 2060.

  Tiden för handling är nu – byt till ett grönare alternativ i dag