Förslag

  Bättre ljus.
  Mindre utsläpp.

  Byt till ett grönare alternativ

  Häng med när Europa ställer om

   
  Övergången till hållbart och miljövänligt blir allt mer brådskande. Allt mer pengar tillgängliggörs för ändamålet, men vi har ont om tid.

  Med Signifys Green Switch kan du vidta åtgärder nu. Att byta till uppkopplad LED-belysning är den enklaste och mest effektiva metoden för att minska utsläppen och energikostnaderna.

  Vi hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål, minska elförbrukningen och skydda planeten med våra uppkopplade LED-belysningslösningar.

  Uppnå dina klimatmål

  Videominiatyr för tänd ljuset

  Spara pengar


  De 27 medlemsstaterna kan spara över 59 miljarder euro i energikostnader per år genom att byta ut konventionell belysning mot mer hållbara teknologier som LED och uppkopplad belysning. Det frigör medel för andra viktiga initiativ.

  Minska utsläppen

   

  Att byta till uppkopplad LED-belysning kan minska EU-ländernas belysningsrelaterade energiförbrukning med upp till 80%. Besparingen motsvarar koldioxidutsläpp på 50 miljoner ton koldioxid per år – ungefär det årliga upptaget från en skog lika stor som Schweiz.

   


  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar med fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.
  Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi bryr oss om de vi jobbar med – varje anställd, entreprenör och besökare har rätt till en säker arbetsmiljö. Genom konsekventa insatser kan olyckor och yrkessjukdomar förhindras och vi är anser att alla inom organisationen delar på ansvaret för att hälsa och säkerhet i arbetet ska ha en hög nivå.

  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar och lägger fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.

  Frigör nätet


  Genom att minska förbrukningen frigör du energi i nätet som kan användas för andra användningsområden, som laddningsstationer för elbilar och värmepumpar – vilket är särskilt viktigt eftersom kostnaden för och efterfrågan på el ökar.

  Fokusera på dina specifika behov


  Våra uppkopplade belysningssystem är konstruerade för att passa fler än en typ av lösning. Vi anpassar efter dina behov. Och eftersom våra system är helt skalbara är de mycket flexibla.

   


  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar med fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.
  Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi bryr oss om de vi jobbar med – varje anställd, entreprenör och besökare har rätt till en säker arbetsmiljö. Genom konsekventa insatser kan olyckor och yrkessjukdomar förhindras och vi är anser att alla inom organisationen delar på ansvaret för att hälsa och säkerhet i arbetet ska ha en hög nivå.

  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar och lägger fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.

  Samarbeta med världsledaren


  Signify är en pålitlig partner som förstärker ditt projekt med erfarenhet, kunskap och ett oöverträffat produktutbud.

  Skydda ditt arv


  Signifys program Green Switch ger dig en unik möjlighet att bli en del av den gröna revolutionen.

   


  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar med fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.
  Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi bryr oss om de vi jobbar med – varje anställd, entreprenör och besökare har rätt till en säker arbetsmiljö. Genom konsekventa insatser kan olyckor och yrkessjukdomar förhindras och vi är anser att alla inom organisationen delar på ansvaret för att hälsa och säkerhet i arbetet ska ha en hög nivå.

  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar och lägger fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.

  Smart gatubelysning kommer att framtidssäkra våra städer

   

   

  Bekräftas senare

   

   

  Hämta nu

  Så kan storstäder rädda klimatet

   
  Läs om hur uppkopplad LED-belysning kan utgöra startpunkten i kampen mot klimatförändringar och energikris – en exklusiv insiktsrapport i samarbete med Smart Cities World.
  climate action heroes
  Led med LED mh
  Styr med LED-belysning

  Det snabbaste och mest synliga sättet att göra staden mer hållbar.
  byt till ett grönare alternativ mh

  Byt till ett grönare alternativ


  Dra nytta av unika möjligheter från EU:s Green Deal – börja med belysningen.

  gå den gröna vägen mh

  Gå den gröna vägen


  Minska kostnaderna och utsläppen, förbättra invånarnas liv och nå dina hållbarhetsmål.

  eftermontering – nu mh
  Eftermontering direkt

  Installera våra förstklassiga uppkopplade LED-belysningssystem för att bekämpa klimatförändringarna.
  sprid det gröna budskapet mh

  Sprid det gröna budskapet


  Med LED-belysning är vägen till koldioxidneutralitet ljus. Låt dina följare få veta.

  green switch mh

  Green Switch-programmet

   

  Vårt Green switch-program gör att du kan vidta åtgärder i dag med hjälp av medel från EU:s Green Deal.

  Ansluten LED-belysning är nyckeln

  2020 covid-utsläpp

  Utsläppssänkningen under COVID-pandemin 2020 var inte tillräckligt

   

  Under pandemin minskade koldioxidutsläppen, men det var bara en droppe i havet. Det krävs mer för att kunna se en verklig förändring.

  dags att byta till LED

  Det är dags att byta till LED

   

  Genom att byta till LED globalt kan koldioxidavtrycket från belysning minskas med över 553 miljoner ton koldioxid per år. Det är som att plantera 25 miljarder träd.

  hur man möter den europeiska energikrisen

  Hur man möter den europeiska energikrisen

   

  Här är fem åtgärder som kommuner kan vidta för att bekämpa skyhöga elräkningar och ett överdrivet beroende av fossila bränslen.

  Tiden för handling är nu – byt till ett grönare alternativ i dag