Förslag

  Personuppgiftsmeddelande

  Last updated: January 2021    See previous versions

  Personuppgiftsmeddelande för kunder, konsumenter och andra affärskontakter

   

  Senaste uppdateringen:

  januari 2021

   INTRODUKTION

    

   Din integritet är viktig för Signify.

    

   Syftet med detta personuppgiftsmeddelande (”Personuppgiftsmeddelandet”) är att, på ett enkelt och överskådligt sätt, hjälpa dig förstå vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dessa och vad vi gör med dem. Tänk på att ”personuppgifter” (som vi här också benämner ”Uppgifter”) syftar till alla uppgifter eller uppsättningar av uppgifter som vi kan använda, antingen direkt eller indirekt, för att identifiera dig personligen, särskilt genom en identifierare, till exempel ett förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer osv.

    

   Eftersom Signify är att internationellt företag vill vi uppmärksamma dig om att detta meddelande kan komma att ersättas eller kompletteras för att uppfylla lokala krav samt för att förse dig med ytterligare information beträffande hur vi behandlar dina Uppgifter i samband med specifika Signify-produkter, tjänster, system eller applikationer.  För produkter eller tjänster (inklusive webb- ellerr app-baserade funktioner) som kan  involvera mer specifik behandling av dina uppgifter, kan detta Meddelande kompletteras av våra produktspecifika meddelanden som anger  extra information om behandlingen av dina uppgifter relaterade till  produkten eller tjänsten.

    

   För dessa specifika personuppgiftsmeddelanden , vänligen gå till vårt Signify privacy center (se avsnittet ”juridisk information”).

    

   Vi vill uppmana dig att ta god tid på dig för att läsa hela detta Personuppgiftsmeddelande.

   Om du inte samtycker till detta Personuppgiftsmeddelande ber vi dig att inte förse oss med dina Uppgifter.

   NÄR GÄLLER DETTA PERSONUPPGIFTSMEDDELANDE?

    

   Detta Personuppgiftsmeddelande redogör för hur vi samlar in och använder dina Uppgifter, till exempel när du:

   • besöker eller använder våra webbplatser, applikationer eller sociala mediekanaler som vänder sig till konsumenter och kunder;
   • köper och använder våra produkter, tjänster, system eller applikationer;
   • prenumererar på våra nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation;
   • förser oss med dina varor eller tjänster;
   • kontaktar vår kundtjänst;
   • är med på våra affärsevenemang; eller

   på annat vis interagerar med oss (direkt eller indirekt) i egenskap av konsument, affärskund, partner, (under)leverantör, entreprenör eller annan person med någon form av affärsförhållande till oss.

    

   Detta personuppgiftsmeddelande gäller endast för dig om vi anses vara registeransvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om vi agerar som registeransvarig, kommer det Personuppgiftsmeddelande som delas av den registeransvariga att styra dina personuppgifter.

   VILKA ÄR SIGNIFY?

    

   Signify är en ledande global organisation på den allmänna belysningsmarknaden med en unik konkurrensposition och erkänd expertis inom utveckling, tillverkning och tillämpning av innovativa belysningsprodukter, system och tjänster.  

    

   När det står ”vi”, ”oss” eller ”Bolaget” i detta Personuppgiftsmeddelande åsyftas den som är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftsmeddelandet, nämligen det Signify bolag som du hade, har eller kommer att ha ett affärsförhållande med eller som annars avgör vilka Uppgifter som samlas in om dig och hur de används, samt Signify Netherlands B.V. (organisationsnummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna). Observera att Signify bolaget även omfattar dotterbolag som styrs av Signify N.V. genom direkt eller indirekt ägande. Det är möjligt att erhålla en lista på Signify dotterbolag genom att kontakta Signify avdelning för personuppgiftshantering (kontaktinformation finns i avsnittet ”Vad har du för rättigheter?” nedan).

   VILKEN SORTS UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

    

   Beroende på vem du är (till exempel kund, konsument, leverantör, affärskontakt etc.) och hur du interagerar med oss (till exempel online, offline, på telefon etc.) kan vi komma att behandla olika Uppgifter om dig. Vi kan komma att samla in dina Uppgifter, till exempel när du använder våra webbplatser, applikationer och sociala mediekanaler som vänder sig till konsumenter och kunder, köper någon av våra produkter, tjänster, webbaserade verktyg, mobilapplikationer, system eller applikationer, prenumererar på våra nyhetsbrev, installerar en mjukvaruuppdatering, förser oss med dina varor eller tjänster, kontaktar vår kundtjänst, är med på våra affärsevenemang, deltar i våra tävlingar, erbjudanden och enkäter eller interagerar med oss på annat sätt. Uppgifterna som samlas in genom din interaktion med och användning av våra tjänster och webbplatser, får inte, ensamma, röja din specifika identitet eller direkt relatera till en person, men kan, när de kombineras med andra uppgifter, länka tillbaka till dig.

    

   Nedan finner du en översikt över de kategorier av Uppgifter som vi kan komma att samla in: 

    

   Uppgifter som vi samlar in direkt från dig

   Kategorier av Uppgifter
   Exempel på typer av Uppgifter vi samlar in
   Identifieringsuppgifter
   Namn, efternamn, titel, födelsedatum
   Kontaktuppgifter
   E-postadress, telefonnummer, adress, land
   Kontouppgifter för inloggning
   Inloggnings-id, lösenord, andra säkerhetskoder
   Bilder, citat och/eller videor som kan identifiera dig
   Bilder som laddas upp på Signify-konton eller som på annat vis tillhandahålls oss till exempel i samband med ett webbinarium eller en intervju.
   Finansiella uppgifter
   Kreditkortsuppgifter, bankkontouppgifter
   All annan information som du bestämmer att du frivilligt vill dela med Signify eller dess dotterbolag
   Återkoppling, åsikter, granskningar, kommentarer, filer som laddas upp, intressen, information som tillhandahålls för vår due diligence

   Slutligen kan vi också, av säkerhetsskäl, spela in dina Uppgifter med hjälp av videoinspelning eller andra elektroniska, digitala eller trådlösa övervakningssystem eller enheter (till exempel övervakningskameror) om du besöker våra lokaler.

    

   Uppgifter som vi samlar in automatiskt

   När du besöker eller använder våra webbplatser eller applikationer, prenumererar på våra nyhetsbrev eller på annat sätt interagerar med oss genom våra digitala kanaler kan vi, utöver de Uppgifter som vi samlar in direkt från dig, samla in Uppgifter som din dator, mobiltelefon eller annan ansluten enhet skickar till oss. Vi kan till exempel samla in:

   Kategorier av Uppgifter
   Exempel på typer av Uppgifter vi samlar in
   Enhetsinformation
   Hårdvarumodell, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, versionen på operativsystemet, enhetsinställningar som du använder för att få tillgång till tjänsterna och enhetskonfiguration
   Logg-information/rapporter
   När, hur länge och på vilket sätt du använder våra produkter och tjänster eller produkter eller tjänster anslutna till våra
   Platsinformation
   Din plats (som erhålls via din IP-adress eller annan platsbaserad teknologi), Bluetooth-beacons eller identifierare, som kan samlas in när du aktiverar platsbaserade produkter eller funktioner såsom genom våra appar
   Information om armatur
   Unika armaturidentifierare, information om armatur lagrad i enheten.
   Annan information om din användning av digitala kanaler
   Appar som du använder eller webbplatser du besöker, länkar som du klickar på i vår e-postreklam, uppgifter från rörelsesensorer

    

   Uppgifter som vi kan komma att samla in från andra källor

   I den mån det tillåts i gällande lag, kan vi komma att samla in Uppgifter om dig utöver dem vi samlar in via våra webbplatser, applikationer och andra digitala kanaler, såsom från allmänna databaser, våra marknadsförningspartner, sociala medieplattformer eller annan tredje part.

    

   Information vi kan samla in från olika källor till din profil

   Om du har meddelat oss att du vill motta personlig direkt marknadsföringskommunikation, kan vi samla in uppgifter från olika källor (både interna och externa) för att få en bättre förståelse av dina preferenser och intressen och kunna ge dig mer relevant kommunikation. Du kan alltid invända mot dessa aktiviteter genom att motsätta dig detta. I synnerhet kan du alltid välja att du inte vill motta marknadsrelaterade e-postmeddelanden genom att följa instruktioner för avanmälan som anges i varje e-postmeddelande. Om du kan logga in på ett Signify-konto, kan du få valet att ändra dina kommunikationspreferenser under det relevanta avsnittet på din webbplats eller application. Du kan alltid kontakta oss (du hittar kontaktinformationen I avsnittet nedan “Vad har du för rättigheter?”) för att välja att inte motta marknadsrelaterad kommunikation.

   HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

    

   När du besöker eller använder våra webbplatser och/eller appar kan vi registrera din IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, referrerande webbplats, din allmänna geografiska plats som anges av din IP-adress, webbläsarbeteende, appbeteende och om och hur du interagerar med innehåll som är tillgängligt på våra webbplatser och i våra appar. Vi använder olika metoder för att samla in denna information, inklusive våra egna cookies och tredje parts cookies. För mer information om hur vi använder cookies och andra spårningstekniker, läs vårt Cookiemeddelande. I den grad du har delat ditt samtycke, kan vi motta dina platsdata och få tillgång till vissa uppgifter som lagras på din mobiltelefon, såsom fotografier, röstanvisningar och kontakter.

   För mer information om hur vi använder cookies och andra spårningstekniker, läs vårt Cookiemeddelande (som kan hittas på webbplatsen till Signify Privacy Center, se avsnittet ”Juridisk information”). Via vår funktion för cookiepreferenser, styr du dina preferenser. 

   HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi kan använda dina Uppgifter för olika legitima intressen och affärsrelaterade syften.

   Nedan finner du en översikt över de ändamål och syften för vilka vi behandlar dina Uppgifter:

   Anledningar
   Exempel
   Utvärdera och (åter)granska (potentiella) kunder, leverantörer och/eller affärspartners
   Utföra due diligence
   Avsluta och verkställa avtal
   Sälja, fakturera, frakta/leverera varor eller tjänster, registrera på mobil-appar eller webbplatser, delta i utbildning, uppfylla garantier, servicekommunikation, hantera konton 
   Tillhandahålla stöd/service (på din begäran)
   Tillhandahålla stöd/service till medarbetare via kommunikationskanaler såsom kund- och kontaktservicecentralen
   Direkt marknadsföring
   Främja kontakt med konsumenter och/eller affärskunder (enbart i vissa länder), inklusive presumtiva kunder, e-post och/eller elektronisk marknadsföring, e-postreklam, marknadsundersökningar, anpassa din upplevelse till dig genom att presentera skräddarsydda produkter och erbjudanden skräddarsydda efter dina preferenser, intressen eller profil (på våra webbplatser, genom våra applikationer eller andra kommunikationskanaler)
   Säkerhet och skydd för våra intressen/tillgångar
   Implementera och underhålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utföra interna granskningar och utredningar, utföra utvärderingar för att verifiera intressekonflikter
   Uppfylla rättsliga förpliktelser
   Utlämnande av uppgifter till statliga institutioner eller tillämpliga tillsynsmyndigheter i de länder där vi är verksamma, såsom innehållande av skatte‑ och försäkringsmedel, registrerings- och rapporteringsplikt, granskning, efterlevnad av krav från statliga eller andra offentliga myndigheter inklusive statliga inspektioner, besvara rättsliga förfaranden såsom stämningar, utöva juridiska rättigheter och rättsmedel samt hantera alla interna klagomål och anspråk
   Hantera rättsliga anspråk
   Etablera, verkställa och försvara rättsliga anspråk i vilka vi är eller kan bli part
   Produktutveckling
   För att förbättra tjänsterna, produkterna, onlinetjänster, mobilapplikationer och
   kommunikation vi tillhandahåller dig eller andra.

    

   Du kan välja att delta i lotterier, tävlingsspel elelr andra tävlingar (”Tävling”) via vår webbplats. När du deltar i en en tävling, använder vi dina uppgifter för att göra det möjligt för dig att delta, för att identifiera dig, för att förhindra/upptäcka bedrägerier och för att uppfylla priset till dig (om du vinner) och vi anser att behandlingen av dessa uppgifter i ovannämnda kontext är nödvändig för genomförandet av avtalet. Läs villkoren och reglerna för respektive tävling för mer information.

    

   Om vi ber dig att förse oss med dina Uppgifter och du väljer att inte göra det, kommer vi i vissa fall inte att kunna förse dig med de fulla funktionerna och den fulla potentialen för våra produkter, tjänster, system och applikationer. Dessutom kanske vi inte kan besvara dina förfrågningar.

   Det är ditt ansvar att säkerställa att informationen du delar med oss inte kränker någon tredje parts rättigheter.

   HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING?

    

   Signify Netherlands B.V. och andra relevanta Signify dotterbolag kan komma att tillsända dig regelbunden marknadsföringskommunikation om deras produkter, tjänster, evenemang och erbjudanden.

    

   Sådan marknadsföringskommunikation kan använda, bland annat, ”PHILIPS”, ”HUE”, ”SIGNIFY” och/eller ”INTERACT”-varumärket och kan skickas till dig via olika kanaler såsom e-post, telefon, sms, brev eller tredje parts sociala nätverk. Se vår aktuella lista med varumärken här.

    

   Vi kan också kontakta dig avseende information, produkter, tjänster, evenemang och kampanjer från Signify samt från andra tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster som kompletterar våra produkter och tjänster som vi tror kan vara relevanta för dig på grund av din användning av våra produkter eller för att utöka dina funktioner; huvudsakligen när vi hittar denna tredje part  som har specifika tjänster eller lösningar för att tillgodose dina behov, eller för att optimera din användning av våra produkter och tjänster.  Vi kommer inte att dela dina registreringsuppgifter med vår betrodda partner om vi inte har skälig grund att göra det.

    

   När tillämplig lag medger och/eller kräver det, eller när vi har har ditt samtycke, för att kuna skröddarsy kommunikationen efter dina preferenser och ditt beteende och tillhandahålla den bästa personliga upplevelsen till dig. Kan vi analysera och kombinera alla information fölrknippad till dina uppgifter och uppgifter om dina interaktioner med oss. Vi kan också använda denna information för att skapa segment av din publik som visar vilka av våra produkter och/eller tjänster som användare är intresserade av och spåra hur framgångsrika våra marknadsföringsansträngningar är. Vi kan registrera om du öppnar vår elektroniska kommunikation samt länkarna d klickar på i vår elektroniska kommunikation

   VILKA ÄR DINA VAL I SOCIALA MEDIER?

    

   När du interagerar eller kommunicerar på sociala mediakanaler/-sidor/-kampanjer och bloggar (t.ex. när du klickar på ”gilla” eller ”dela”, när du lägger ut eller delar kommentarer och när du skickar bedömningar och recensioner) behandlas dina uppgifter av en tredje part som tillhandahåller sociala lyssningstjänster till oss. Det innebär att den tredje parten som tillhandahåller sociala lyssningstjänster behåller en kopia av dina interaktioner som är offentligt tillgängliga online som den tredje parten gett oss åtkomst till. Dina uppgifter som vi samlar in inkluderar offentligt tillgängliga uppgifter som tillhandahålls i den sociala mediakontexten av dig från den relevanta sociala media-leverantören via en tredje part som tillhandahåller sociala lyssningstjänster. Vi använder dina uppgifter för att få en allmän bild av människors uppfattning om oss och våra varumärken, för att lösa problem och/eller förbättra våra produkter och tjänster och/eller inleda ett marknadsföringssamtal med dig. Om du inte vill dela denna information med oss som beskrivs ovan, ska du inte interagera med oss på sociala mediakanaler.

    

   Från våra sociala mediasidor och -kampanjer, mottar vi besökarstatistik. Även om Signify och vår sociala medialeverantör ansvarar för denna besökarstatistik, är respektive leverantör av social media-tjänst din primära kontakt och hanterar krav om att utöva dina rättigheter och eventuella klagomål du kan ha. När det är nödvändigt, bistår vi respektive leverantör av social mediatjänst med att svara på dina krav elelr klagomål. För mer information om de personuppgifter vi mottar från leverantörer av sociala medianätverk och hur du ändrar dessa inställningar, gå till leverantörernas av de sociala nätverkens webbplatser och personuppgiftspolicyer.

   HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER I ANNAN KOMMUNIKATION?

    

   Kundundersökningskommunikation: Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tjänster och för att göra dem mer i linje med vad kunderna vill ha. Därför kan vi använda dina uppgifter (kund-ID och e-postadress) för att bjuda in dig till en kund- eller marknadsundersökningskampanj. Vi kan också låta tredje parter genomföra dessa undersökningar. På så sätt hjälper du oss att bli ännu bättre. Vi skickar endast denna typ av kommunikation med ditt samtycke som inhämtats i förväg, såvida detta inte krävs enligt gällande lag.

    

   Önskad kommunikation: I vissa fall kanske du vill att Signify informerar dig om ett specifikt ärende via elektronisk kommunikation – men vill inte ge ditt samtycke till vår marknadsföringskommunikation. I dessa fall kommer vi att kommunicera med dig enligt dina önskemål.

    

   Administrativ, service- och transaktionskommunikation: Du kommer alltid att motta administrativ, service- och transaktionskommunikation från oss, såsom tekniska och/eller säkerhetsuppdateringar av våra produkter, orderbekräftelser, meddelanden om dina kontoaktiviteter och andra viktiga meddelanden. Du kan inte välja bort denna typ av kommunikation.

   PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi behandlar dina Uppgifter baserat på vissa rättsliga grunder, inklusive:

   • Ditt samtycke (endast när detta krävs eller tillåts rättsligt). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst om vi förlitar oss på det som rättslig grund för att behandla dina Uppgifter;
   • För att etablera ett avtalsförhållande med dig och utföra det som åligger oss enligt avtalet;
   • För att uppfylla rättsliga förpliktelser och etablera, utöva och försvara oss mot rättsliga anspråk;
   • För att främja våra legitima affärsrelaterade intressen, inklusive:

   o  säkerställa att våra nätverk och uppgifter är skyddade;

   o  administrera och i allmänhet bedriva verksamheten inom bolaget;

   o  förhindra och utreda misstänkta eller faktiska brott, kränkningar av avtal med affärskund eller icke-uppfyllande av Signify integritetskod eller annan Signify‑policy;

   o   För att optimera eller utöka vår marknadsföringsräckvidd och kommunikationsrelevans

   • För att besvara en förfrågan från dig;
   • För att skydda en persons vitala intressen; eller
   • Annan rättslig grund som är tillåten enligt lokal lag.

   NÄR DELAR VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi säljer inte dina personuppgifter. Vi delar inte heller några av dina personuppgifter  utom i de särskilda fall som anges här.

   Om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta Personuppgiftsmeddelande kan vi komma att dela dina Uppgifter med följande parter.

   • Partner till Signify: då vi är verksamma globalt kan dina Uppgifter komma att delas med vissa Signify dotterbolag. Tillgång till dina Uppgifter inom Signify kommer endast att ges till de som har ett behov av att känna till Uppgifterna;
   • Tjänsteleverantörer: precis som många andra företag kan vi komma att outsourca viss behandling av Uppgifter till pålitliga tredjepartsleverantörer som utför funktioner och tjänster åt oss, såsom leverantörer av ICT-tjänster, konsulttjänster och leverans- och frakttjänster, betalningsleverantörer, serviceplattformar för elektronisk kommunikation, leverantörer av tävlingstjänster;
   • Affärspartner: vi kan komma att dela dina Uppgifter med pålitliga affärspartners så att de kan tillhandahålla de tjänster du begär, inklusive leverantörer av chatttjänster;
   • Offentliga och statliga myndigheter:  då det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter kan vi komma att dela dina Uppgifter med enheter som reglerar, eller har jurisdiktion över Signify.
   • Yrkesmässiga rådgivare och andra: vi kan komma att dela dina Uppgifter med andra parter, inklusive yrkesmässiga rådgivare, såsom banker, försäkringsbolag, revisorer, advokater och andra externa yrkesmässiga rådgivare; eller
   • Andra parter i samband med företagstransaktioner: vi kan också, då och då, komma att dela dina Uppgifter i samband med företagstransaktioner, såsom i samband med försäljning av en affärsverksamhet eller en del av en affärsverksamhet till ett annat bolag eller i samband med en omorganisation, fusion, joint venture eller annan hantering av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
   • På din begäran i händelse av en begäran om personuppgiftsportabilitet.

    

   Vi kan dela anonymiserad information, rapporter och analyser baserat på anonymiserad information. Vi kan röja aggregerad, anonymiserad information och analyser och rapporter härledda från sådan information med våra serviceleverantörer, leverantörer, annonsörer, handlare, konsument- och marknadsundersökningsföretag och andra företag. Denna anonymiserade, icke-personliga information, kan också delas med andra användare för att hjälpa dem att bättre förstå deras belysningsanvändning jämfört med andra i vårt samhälle, öka medvetenheten om säkerhetsfrågor, hjälpa oss förbättra vårt system i allmänhet elelr andra informationssyften. Vi vidtar åtgärder för att denna icke-personliga information inte ska förknippas med dig och vi kräver att våra partners gör detsamma.

   NÄR ÖVERFÖR VI DINA UPPGIFTER TILL UTLANDET?

    

   Vårt företag är globalt och därför kan Uppgifter som du tillhandahåller oss komma att överföras till eller ges behörighet till Signify dotterbolag och betrodd tredje part i många länder runt om i världen. Till följd av det kan dina Uppgifter behandlas utanför landet där du bor om det behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta Personuppgiftsmeddelande.

   Om du bor i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan vi komma att överföra dina Uppgifter till länder utanför EES. Vissa av dessa länder räknas av Europeiska kommissionen som länder som erbjuder en adekvat skyddsnivå för Uppgifter. Beträffande överföringar till länder som inte beaktas av Europeiska kommissionen som länder som erbjuder en adekvat skyddsnivå har vi vidtagit betryggande åtgärder för att skydda dina Uppgifter, såsom organisatoriska och rättsliga åtgärder (till exempel bindande företagsinterna regler och standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen). Det är möjligt att erhålla en lista på dessa åtgärder genom att kontakta Signify avdelning för personuppgiftsansvar (kontaktinformation finns i avsnittet ”Vad har du för rättigheter?” nedan).

   HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi behåller dina Uppgifter så länge det är nödvändigt för att tjäna det syfte för vilket de samlades in (för detaljer om dessa syften, se ovan under ”Hur använder vi dina Uppgifter?”). Vi vill uppmärksamma dig om att det i vissa fall är nödvändigt eller tillåtet att Uppgifterna behålls en längre period enligt viss lagstiftning eller bestämmelser. De kriterier vi använder för att avgöra hur länge vi ska behålla Uppgifterna inkluderar:

   • Hur länge behövs Uppgifterna för att förse dig med våra produkter eller tjänster eller för att bedriva vår verksamhet?
   • Har du ett konto hos oss? I så fall behåller vi dina Uppgifter medan kontot är aktivt eller så länge som vi behöver för att tillhandahålla dig tjänster.
   • Har vi någon rättslig, avtalsenlig eller liknande förpliktelse att behålla Uppgifterna? Det kan till exempel gälla lagar om obligatorisk uppgiftslagring i den tillämpliga jurisdiktionen, myndighetsbeslut om att bevara Uppgifter som är aktuella i samband med en utredning eller Uppgifter som måste lagras i samband med en rättstvist eller skydd mot ett eventuellt anspråk.

   HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi vidtar lämpliga åtgärder som är förenliga med gällande dataskydds- och datasäkerhetslagar och bestämmelser för att skydda dina Uppgifter, inklusive att begära att våra tjänsteleverantörer använder lämpliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten hos dina Uppgifter. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller något lagringssystem garanteras vara 100 % säker. Beroende på den senaste utvecklingen, kostnaden för implementering och typen av Uppgifter som ska skyddas, vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra risker såsom förstörelse, förlust, förändring, icke-behörigt utlämnande eller icke‑behörig tillgång till dina Uppgifter. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss eller dina Uppgifter inte längre behandlas på ett säkert sätt, kontakta då Signify Privacy Office omedelbart i enlighet med “Vad har du för rättigheter?” som beskrivs nedan.

   VILKA SKYLDIGHETER HAR DU?

    

   Vi vill uppmärksamma dig om att du ansvarar för att försäkra dig om att, såvitt du kan bedöma, de Uppgifter du tillhandahåller  oss  är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du delar Uppgifter med oss som tillhör andra personer är det dessutom din skyldighet att samla in sådana uppgifter på ett sätt som uppfyller lokala rättsliga krav. Till exempel ska du meddela de personer, vars Uppgifter du tillhandahåller bolaget, om innehållet i detta Personuppgiftsmeddelande och inhämta deras samtycke i förväg.

   VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

    

   Vi avser att ge dig tillgång till dina Uppgifter. Oftast kan du självständigt kontrollera dina Uppgifter (till exempel genom att logga in på ditt konto) och uppdatera, modifiera eller, om rättsligt möjligt, radera dem. I sådana fall uppmanar vi dig att ta kontroll över dina Uppgifter. Det kan finnas situationer där vi har rätt att neka eller begränsa dina rättigheter, till exempel när det är nödvändigt för att skydda andra personers fri- och rättigheter eller neka att radera dina personuppgifter om behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för att följa rättsliga skyldigheter och/eller för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

    

   Under alla omständigheter kan du kontakta vårt Privacy Office (avdelning för personuppgiftsansvar) om du vill:

   • Granska, ändra, begränsa eller radera Uppgifter som du har tillhandahållit oss  oss  (i den mån Signify inte annars får eller måste behålla sådana Uppgifter);
   • Invända mot vissa databehandlingsaktiviteter (till exempel avstå från marknadsföringskommunikation);
   • Få en kopia på dina Uppgifter (i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den mån det krävs i tillämplig lag); eller
   • Ställa frågor till oss beträffande hur dina Uppgifter skyddas av Signify.

    

   För eventuella frågor eller skälig förfrågan som rör skyddet av dina uppgifter i Signify eller avseende detta Meddelande I allmänhet, kan du kontakta Signify Privacy Office:

   • Post: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nederländerna; eller
   • Online: Signify Privacy Center, ”Privacy request”-avdelningen.

    

   Tänk på att e-postkommunikation inte alltid är säker. Inkludera därför inte känslig information I dina e-postmeddelanden till oss.

    

   Vi gör vårt yttersta för att hantera din förfrågan i tid och utan avgift undantaget om det skulle kräva en oproportionerlig arbetsinsats. I vissa fall kan vi begära att du legitimerar dig innan vi kan hantera din förfrågan. Om du inte är nöjd med svaret du fått, kan du inlämna klagomål till relevant regulator i din jurisdiktion.

    

   Om du inte är nöjd med det svar du får har du också möjlighet att lämna in klagomål till den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter i din jurisdiktion.

   SAMLAR VI IN UPPGIFTER FRÅN BARN?

    

   Vi samlar inte avsiktligt in Uppgifter från barn under 16 år.

   • Särskild anvisning till barn under 16 år: Om du är under 16 år gammal råder vi dig att tala med och få tillstånd från din förälder eller förmyndare innan du delar Uppgifter med oss.
   • Särskild anvisning till förälder till barn under 16 år: Vi rekommenderar att du kontrollerar och övervakar dina barns användning av våra produkter, system, tjänster och applikationer (inklusive webbplatser och andra digitala kanaler) för att säkerställa att ditt barn inte delar Uppgifter med oss utan din tillåtelse.

   NÄR KOMMER DETTA PERSONUPPGIFTSMEDDELANDE ATT UPPDATERAS?

    

   Personuppgiftsmeddelandet kan komma att ändras emellanåt. Den senaste versionen av Personuppgiftsmeddelandet kommer att reglera vår behandling av dina Uppgifter och finns tillgänglig på Signify Privacy Centers webbplats, avsnittet ”Legal information” (juridisk information).

    

   - Signify -

    

   Version history

   Date

   June 2017
   January 2019
   January 2020