Förslag

  Gör en grön övergång

  Videominiatyr för sprid det gröna ordet

  Hållbart företagande

   

  Signify har framgångsrikt installerat tiotusentals LED-belysningssystem runt om i världen, med miljontals ljuspunkter under hantering.

  Signify är även ledande inom hållbarhet. I september 2020 uppnådde Signifys verksamhet koldioxidneutralitet, och de senaste fem åren har de blivit listade som branschledande i Dow Jones Sustainability Index.

  50,9 miljoner ton

   
  av koldioxidutsläppen skulle kunna minskas om EU uppgraderade alla sina ljuspunkter

  188,6 TWh


  kan minskas per år i energiförbrukning

  59,7 miljarder euro


  kan sparas per år av EU:s medlemsstater

  Den enorma och outnyttjade potentialen hos LED


  Belysning flyger ofta under radarn då det sällan nämns specifikt i handlingsplaner och dokument från myndigheter, stater eller EU. Men, om EU uppgraderade alla 2,3 konventionella ljuspunkter till LED skulle koldioxidutsläppen minskas med 50,9 miljoner ton koldioxid – varje år. Det motsvarar det årliga upptaget från 2,3 miljarder träd.

  Besparingar på flera fronter

   

  Bytet skulle även kunna generera energibesparingar på cirka 188,6 TWh – vilket är tillräckligt mycket för att strömförsörja 51,8 miljoner hushåll eller 55,5 miljoner elbilar – och spara medlemsländer uppskattningsvis 660 miljarder kronor per år.

   


  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar med fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.
  Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi bryr oss om de vi jobbar med – varje anställd, entreprenör och besökare har rätt till en säker arbetsmiljö. Genom konsekventa insatser kan olyckor och yrkessjukdomar förhindras och vi är anser att alla inom organisationen delar på ansvaret för att hälsa och säkerhet i arbetet ska ha en hög nivå.

  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar och lägger fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.

  Verkliga, gröna lösningar

   
  Med vårt Green Switch-program hjälper vi företag och kommuner i hela EU att uppnå koldioxidneutralitet.
   
  Vi arbetar direkt med kommuner av alla storlekar för skapa skräddarsydda lösningar som ger verkliga resultat på ett framtidssäkert och tillförlitligt sätt. Tiden för åtgärder är nu, och med ansluten LED-belysning från Signify kommer du igång på rätt sätt.

  Ansluten LED-belysning är nyckeln

  ansluten belysning kan hjälpa

  Ansluten belysning kan bidra till att lösa energikrisen


  Det enklaste och mest lämpliga sättet att minska energikrisen är att anamma LED-baserade IoT-belysningssystem.

  begränsa klimatförändringarna

  Begränsa klimatförändringarna? Börja med belysning

   

  Att byta till LED-belysning kan drastiskt minska koldioxidutsläppen – och det är mycket mindre invasivt än ändringar i andra system.

  race to zero

  Lärdomar från Signifys Race to Zero


  Vi klarade det. Här är några saker vi lärde oss på vägen, för dig som påbörjar din egen Race to Zero-resa.

  Tiden för handling är nu – byt till ett grönare alternativ i dag