Förslag

  Gå den gröna vägen

  Videominiatyr för gå den gröna vägen

  Ett gemensamt projekt för människor och planet

   

  Mer och mer resurser öronmärks nu för hållbara bygg- och renoveringsprojekt.


  Erfarna konsulter och tjänsteleverantörer spelar här en viktig roll. De kan hjälpa stadens beslutsfattare att förstå insatserna och möjligheterna med att använda återhämtnings-och resiliensfonder för att se till att deras verksamheter arbetar för människor och planeten, i stället för mot dem.

  80 % mindre elförbrukning


  från LED jämfört med konventionell belysning

  24,4 TWh

   
  skulle sparas varje år om hälften av belysningen i EU byttes till LED

  1,1 år  


  tar det att spara in den initiala investeringen om all belysning i EU byttes till LED

  LED-belysning ger snabba resultat

   
  Uppgradering av belysning är lågt hängande frukt. När mer resurser öronmärks för klimatsmarta infrastrukturlösningar är bytet till smart LED-belysning en insats som gör omedelbar skillnad.

  Vinster i flera fält

   

  Med energibesparingar på upp till 80 % jämfört med traditionell belysning erbjuder styrda LED-belysningssystem beprövad ROI. Genom att minska
  belysningsrelaterad energiförbrukning sänks både energikostnader och koldioxidutsläpp. Koldioxidneutrala bygg- och renoveringsprojekt skapar arbetstillfällen, förbättrar människors liv och hjälper planeten.

   


  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar med fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.
  Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi bryr oss om de vi jobbar med – varje anställd, entreprenör och besökare har rätt till en säker arbetsmiljö. Genom konsekventa insatser kan olyckor och yrkessjukdomar förhindras och vi är anser att alla inom organisationen delar på ansvaret för att hälsa och säkerhet i arbetet ska ha en hög nivå.

  Vi strävar efter en arbetsmiljö som är fri från skador och sjukdomar och lägger fokus på ett skadeförebyggande tänkesätt.

  Vi gjorde det!

   
  Signify har ett starkt rykte inom offentlig belysning runt om i världen. Genom innovation och hårt arbete har vi lyckats bli ett helt koldioxidneutralt företag. Vi vet hur man gör, och vi hjälper gärna er och de kommuner ni jobbar med att göra samma resa.

  Vi kan hjälpa dig att omedelbart komma igång och skapa lösningar som du kan bygga vidare på under lång tid. Och vi kan marknadsföra ditt företag för att ge dig bättre synlighet för flaggskeppsprojekt i din region eller i ditt land.

  Ansluten LED-belysning är nyckeln

  gå den gröna vägen

  Europas nyckel till renovering av byggnader är belysning

   

  LED-belysning är det enklaste och mest effektiva sättet att öka takten på hållbar byggnadsrenovering.

  ansluten belysning kan hjälpa

  Ansluten belysning kan bidra till att lösa energikrisen

   

  Det enklaste och mest lämpliga sättet att minska energikrisen är att anamma LED-baserade IoT-belysningssystem.

  begränsa klimatförändringarna

  Begränsa klimatförändringarna? Börja med belysning


  Att byta till LED-belysning kan drastiskt minska koldioxidutsläppen – och det är mycket mindre invasivt än ändringar i andra system.

  Tiden för handling är nu – byt till ett grönare alternativ i dag