Wskazówki

  Green Switch – zielone światło dla Europejskiego Zielonego Ładu

  Oświetlenie to najszybszy sposób na to, aby Unia Europejska stała się bardziej ekologiczna i inteligentna oraz lepiej prosperująca.


  Europejski Zielony Ład, najbardziej kompleksowa w Europie inicjatywa obejmująca działania na rzecz klimatu, jest określana mianem „Europejskiego pierwszego kroku człowieka na Księżycu”. Cele tego programu są wyjątkowo ambitne: przekształcenie Europy do 2050 r. w kontynent neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, pogodzenie gospodarki i sposobu zużywania zasobów z bezpieczeństwem naszej planety oraz dbałość o to, aby nikt nie pozostał w tyle.

   

  Europejski Zielony Ład wytycza klarowny plan osiągnięcia tych celów, ale to nie wystarczy. Trzeba się zastanowić, jak każdy z nas — jako właściciel firmy, pracownik gminy, producent, rolnik czy usługodawca — może zacząć działać w tym kierunku. Jakie praktyczne działania możesz podjąć i Ty, aby wziąć udział — już teraz — w realizacji takich ambitnych celów tej inicjatywy, jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, tworzenie miejsc pracy i pobudzenie innowacyjności?

   

  Firma Signify, światowy lider branży oświetleniowej, opracowała program Green Switch, dzięki któremu możesz niezwłocznie podjąć takie działania. Oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe oferują jeden z najprostszych i najczęściej zaniedbywanych sposobów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Ponadto funkcje Internetu rzeczy (IoT) oparte na zintegrowanej infrastrukturze oświetleniowej mogą pomóc w urzeczywistnieniu koncepcji inteligentnej przyszłości już dzisiaj, zachęcając do tworzenia nowych miejsc pracy i zapewniania dobrobytu.

   

  Potrzebne są stanowcze działania na rzecz klimatu, i to już teraz. Program Green Switch firmy Signify oferuje wiele sposobów szybkiego i wygodnego dołączenia do wszystkich pięciu inicjatyw przewodnich Europejskiego Zielonego Ładu.

   

  Postaw na LED. Zapomnij o CO2.

   

  Europejski Zielony Ład udostępnił miliardy euro na podjęcie natychmiastowych działań na rzecz klimatu. Program Green Switch od Signify umożliwia podjęcie takich działań już teraz, przy użyciu najprostszej i najskuteczniejszej metody redukcji emisji i wydatków: przejście na zintegrowane oświetlenie LED.

   

  Zacznij działać już teraz

  Fala renowacji


  Oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe mogą zapewnić oszczędność energii nawet na poziomie 80%, co pozwoli uniknąć emisji 100 megaton gazów cieplarnianych rocznie. Jest to więc szybki i łatwy sposób na zapewnienie zrównoważonej renowacji, tworzenie inteligentnych miast oraz zbudowanie infrastruktury cyfrowej, której wymaga gospodarka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

   

  Dowiedz się więcej o fali renowacji

  Czysta energia


  Wykorzystuj moc światła słonecznego dzięki hybrydowemu i solarnemu oświetleniu ulicznemu. Zminimalizuj poziom emisji dwutlenku węgla, zbuduj infrastrukturę cyfrową w całym mieście i zwiększ skalę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w swojej gminie. Wykorzystuj oszczędności wynikające z niższego zużycia energii do wspierania zintegrowanych inicjatyw, takich jak zasilanie pojazdów elektrycznych.

   

  Dowiedz się więcej o czystej energii

  Gospodarka o obiegu zamkniętym


  Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązana ze zrównoważoną konsumpcją, ponownym wykorzystywaniem i eliminowaniem odpadów. Oferowane przez Signify oprawy oświetleniowe w technologii druku 3D ograniczają ślad węglowy oświetlenia o połowę. Oświetlenie uliczne dla gospodarki o obiegu zamkniętym ogranicza koszty konserwacji o 60% i nie generuje żadnych odpadów na wysypisko. A udostępnianie oświetlenia jako usługi (Light-as-a-Service) promuje zrównoważony rozwój w trakcie całego cyklu życia oświetlenia.

   

  Dowiedz się więcej o gospodarce o obiegu zamkniętym

  Czysty transport


  Stacje ładowania wbudowane w cyfrowe oświetlenie uliczne wspierają jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest udostępnienie w Europie do 2025 r. miliona punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Energia zaoszczędzona w wyniku przejścia na rozwiązania energooszczędne oraz na oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe może umożliwić zasilanie tysięcy pojazdów elektrycznych bez generowania dodatkowej energii.

   

  Dowiedz się więcej o czystym transporcie

  Bioróżnorodność


  Podejście „od gospodarstwa na talerz” pomaga chronić światowe zasoby żywności. Oświetlenie LED wspomaga wzrost roślin i zwiększa plony, zużywając przy tym o połowę mniej energii. Oświetlenie dla farm wertykalnych w pobliżu miast pozwala obniżyć zużycie energii i wody oraz skraca trasy dostaw żywności. A oświetlenie na potrzeby hodowli ryb, zapewnia wzrost wydajności, zwiększa wykorzystanie paszy oraz poprawia dobrostan zwierząt.

   

  Dowiedz się więcej o bioróżnorodności

  Pomożemy Ci wdrażać zielone technologie