Suggestions

  Personuppgiftsmeddelande

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Personuppgiftsmeddelande för kunder, konsumenter och andra affärskontakter

   

  Senaste uppdateringen:

  januari 2020

   INTRODUKTION

    

   Din integritet är viktig för Signify.

    

   Syftet med detta personuppgiftsmeddelande (”Personuppgiftsmeddelandet”) är att, på ett enkelt och överskådligt sätt, hjälpa dig förstå vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dessa och vad vi gör med dem. Tänk på att ”personuppgifter” (som vi här också benämner ”Uppgifter”) syftar till alla uppgifter eller uppsättningar av uppgifter som vi kan använda, antingen direkt eller indirekt, för att identifiera dig personligen, särskilt genom en identifierare, till exempel ett förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer osv.

    

   Eftersom Signify är att internationellt företag vill vi uppmärksamma dig om att detta meddelande kan komma att ersättas eller kompletteras för att uppfylla lokala krav samt för att förse dig med ytterligare information beträffande hur vi behandlar dina Uppgifter i samband med specifika Signify produkter, tjänster, system eller applikationer. Eftersom specifika produkter eller tjänster (inclusive webb- ellerr app-baserade funktioner) kan ha mer specific behandlaing av dina uppgifter, kompletteras detta Meddelande av våra produktspecifika meddelanden som anger mer specific eller extra information om behandlingen av dina uppgifter relaterade till den specifika produkten eller tjänsten. Där det är tillämpligt publicerar vi ett extra (skiktat) sekretessmeddelande eftersom vi vill att du ska vara informerad och känna till detta. Du kan hitta dessa extra (skiktat) sekretessmeddelanden här.

    

   Vi vill uppmana dig att ta god tid på dig för att läsa hela detta Personuppgiftsmeddelande. Om du inte samtycker till detta Personuppgiftsmeddelande ber vi dig att inte förse oss med dina Uppgifter

   NÄR GÄLLER DETTA PERSONUPPGIFTSMEDDELANDE?

    

   Detta Personuppgiftsmeddelande redogör för hur vi samlar in och använder dina Uppgifter, till exempel när du:

   • besöker eller använder våra webbplatser, applikationer eller sociala mediekanaler som vänder sig till konsumenter och kunder;
   • köper och använder våra produkter, tjänster, system eller applikationer;
   • prenumererar på våra nyhetsbrev;
   • örser oss med dina varor eller tjänster;
   • kontaktar vår kundtjänst;
   • är med på våra affärsevenemang; eller

   på annat vis interagerar med oss (direkt eller indirekt) i egenskap av konsument, affärskund, partner, (under)leverantör, entreprenör eller annan person med någon form av affärsförhållande till oss.

   VILKA ÄR SIGNIFY?

    

   Signify är en ledande global organisation på den allmänna belysningsmarknaden med en unik konkurrensposition och erkänd expertis inom utveckling, tillverkning och tillämpning av innovativa belysningsprodukter, system och tjänster.  

    

   När det står ”vi”, ”oss” eller ”Bolaget” i detta Personuppgiftsmeddelande åsyftas den som är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftsmeddelandet, nämligen det Signify bolag som du hade, har eller kommer att ha ett affärsförhållande med eller som annars avgör vilka Uppgifter som samlas in om dig och hur de används, samt Signify Netherlands B.V. (organisationsnummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna). Observera att Signify bolaget även omfattar dotterbolag som styrs av Signify N.V. genom direkt eller indirekt ägande. Det är möjligt att erhålla en lista på Signify dotterbolag genom att kontakta Signify avdelning för personuppgiftshantering (kontaktinformation finns i avsnittet ”Vad har du för rättigheter?” nedan).

   VILKEN SORTS UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

    

   Beroende på vem du är (till exempel kund, konsument, leverantör, affärskontakt etc.) och hur du interagerar med oss (till exempel online, offline, på telefon etc.) kan vi komma att behandla olika Uppgifter om dig. Vi kan komma att samla in dina Uppgifter, till exempel när du använder våra webbplatser, applikationer och sociala mediekanaler som vänder sig till konsumenter och kunder, köper någon av våra produkter, tjänster, webbaserade verktyg, mobilapplikationer, system eller applikationer, prenumererar på våra nyhetsbrev, installerar en mjukvaruuppdatering, förser oss med dina varor eller tjänster, kontaktar vår kundtjänst, är med på våra affärsevenemang, deltar i våra tävlingar, erbjudanden och enkäter eller interagerar med oss på annat sätt.

    

   Nedan finner du en översikt över de kategorier av Uppgifter som vi kan komma att samla in: 

    

   Uppgifter som vi samlar in direkt från dig

   Kategorier av Uppgifter
   Exempel på typer av Uppgifter vi samlar in
   Identifieringsuppgifter
   Namn, efternamn, titel, födelsedatum
   Kontaktuppgifter
   E-postadress, telefonnummer, adress, land
   Kontouppgifter för inloggning
   Inloggnings-id, lösenord, andra säkerhetskoder
   Bilder och/eller video som kan identifiera dig
   Bilder som laddas upp på Signify-konton eller som på annat vis tillhandahålls oss
   Finansiella uppgifter
   Kreditkortsuppgifter, bankkontouppgifter
   All annan information som du bestämmer att du frivilligt vill dela med Signify eller dess dotterbolag
   Återkoppling, åsikter, granskningar, kommentarer, filer som laddas upp, intressen, information som tillhandahålls för vår due diligence

   Slutligen kan vi också, av säkerhetsskäl, spela in dina uppgifter med hjälp av videoinspelning eller andra elektroniska, digitala eller trådlösa övervakningssystem eller enheter (till exempel övervakningskameror) om du besöker våra lokaler.

    

   Uppgifter som vi samlar in automatiskt

    

   När du besöker eller använder våra webbplatser eller applikationer, prenumererar på våra nyhetsbrev eller på annat sätt interagerar med oss genom våra digitala kanaler kan vi, utöver de Uppgifter som vi samlar in direkt från dig, samla in Uppgifter som din dator, mobiltelefon eller annan ansluten enhet skickar till oss. Vi kan till exempel samla in:

   Kategorier av Uppgifter
   Exempel på typer av Uppgifter vi samlar in
   Enhetsinformation
   Hårdvarumodell, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, versionen på operativsystemet och andra inställningar på den enhet som du använder för att få tillgång till tjänsterna och enhetskonfiguration
   Logg-information/rapporter
   När, hur länge och på vilket sätt du använder våra produkter och tjänster eller produkter eller tjänster anslutna till våra
   Platsinformation
   Din plats (som erhålls via din IP-adress eller annan platsbaserad teknologi), Bluetooth-beacons eller identifierare, som kan samlas in när du aktiverar platsbaserade produkter eller funktioner såsom genom våra appar
   Information om armatur
   Unika armaturidentifierare, information om armatur lagrad i enheten.
   Annan information om din användning av digitala kanaler
   Appar som du använder eller webbplatser du besöker, länkar som du klickar på i vår e-postreklam, uppgifter från rörelsesensorer

   Uppgifter som vi kan komma att samla in från andra källor

    

   I den mån det tillåts i gällande lag, kan vi komma att samla in Uppgifter om dig utöver dem vi samlar in via våra webbplatser, applikationer och andra digitala kanaler, såsom från allmänna databaser, våra marknadsförningspartner, sociala medieplattformer eller annan tredje part. Beroende på dina inställningar för sociala medier kan, om du väljer att ansluta ditt sociala mediekonto till ditt Signify-konto, vissa Uppgifter från ditt sociala mediekonto delas med oss, inklusive sådana Uppgifter som finns i din profil. Om du interagerar med oss via Social Network Services (“SNS”) kan vi behandla din personliga personal information i enlighet med detta Meddelande. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vilken personlig information du har tillhandahållit till SNS (som t.ex. ditt namn, din e-postadress och annan information du kan ha gjort offentlgit tillgänglig) när du skapade ditt konto. Observera att uppgifterna vi samlar in från och via en SNS kan bero på sekretessinställningarna du har ställt in med SNS och de tillstånd du ger oss I samband med länkningen av ditt konto med våra produkter eller tjänster till ditt konto med en SNS. Dina interaktioner med tredje parter via en SNS eller liknande funktioner styrs av dessa tredje partners respektive sekretesspolicye och ditt avtal med SNS. Din bekräftelse av att du har rätt att använda ditt SNS-konto för de syften som beskrivs i detta dokument utan att du bryter mot något av villkoren och reglerna som styr SNS.


   Information vi kan samla in från olika källor till din profil
   Om du har meddelat oss att du vill motta personlig direkt marknadsföringskommunikation, kan vi samla in uppgifter från olika källor (både interna och externa) för att få en bättre förståelse av dina preferenser och intressen och kunna ge dig mer relevant kommunikation. Du kan alltid invända mot dessa aktiviteter genom att miotsätta dig detta. I synnerhet kan du alltid välja att du inte vill motta marknadsrelaterade e-postmeddelanden genom att följa instruktioner för avanmälan som anges i varje e-postmeddelande. Om du kan logga in på ett Signify-konto, kan du få valet att ändra dina kommunikationspreferenser under det relevanta avsnittet på din webbplats eller application. Du kan alltid kontakta oss (du hittar kontaktinformationen I avsnittet nedan “vad har du för rättigheter?”) för att välja att inte motta marknadsrelaterad kommunikation.

   HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi kan använda dina Uppgifter för olika legitima intressen och affärsrelaterade syften.

   Nedan finner du en översikt över de ändamål och syften för vilka vi behandlar dina Uppgifter:

   Anledningar
   Exempel
   Utvärdera och (åter)granska (potentiella) kunder, leverantörer och/eller affärspartners
   Utföra due diligence
   Avsluta och verkställa avtal
   Sälja, fakturera, frakta/leverera varor eller tjänster, registrera på mobil-appar eller webbplatser, uppfylla garantier, servicekommunikation, hantera konton
   Tillhandahålla stöd/service (på din begäran)
   Tillhandahålla stöd/service till medarbetare via kommunikationskanaler såsom kund- och kontaktservicecentralen
   Direkt marknadsföring
   Främja kontakt med konsumenter och/eller affärskunder (enbart i vissa länder), och/eller elektronisk marknadsföring, e-postreklam, marknadsundersökningar, anpassa din upplevelse till dig genom att presentera skräddarsydda produkter och erbjudanden skräddarsydda efter dina preferenser, intressen eller profil (på våra webbplatser, genom våra applikationer eller andra kommunikationskanaler)
   Säkerhet och skydd för våra intressen/tillgångar
   Implementera och underhålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utföra interna granskningar och utredningar, utföra utvärderingar för att verifiera intressekonflikter
   Uppfylla rättsliga förpliktelser
   Utlämnande av uppgifter till statliga institutioner eller tillämpliga tillsynsmyndigheter i de länder där vi är verksamma, såsom innehållande av skatte och försäkringsmedel, registrerings- och rapporteringsplikt, granskning, efterlevnad av krav från statliga eller andra offentliga myndigheter inklusive statliga inspektioner, besvara rättsliga förfaranden såsom stämningar, utöva juridiska rättigheter och rättsmedel samt hantera alla interna klagomål och anspråk
   Hantera rättsliga anspråk
   Etablera, verkställa och försvara rättsliga anspråk i vilka vi är eller kan bli part
   Produktutveckling
   För att förbättra tjänsterna, produkterna, onlinetjänster, mobilapplikationer och kommunikation vi tillhandahåller dig eller andra.

   Om vi ber dig att förse oss med dina Uppgifter och du väljer att inte göra det, kommer vi i vissa fall inte att kunna förse dig med de fulla funktionerna och den fulla potentialen för våra produkter, tjänster, system och applikationer. Dessutom kanske vi inte kan besvara dina förfrågningar.

    

   Om du bestämmer dig för att sälja eller dela våra produkter med andra personer, observera att vissa produkter kan lagra personuppgifter som rör dig eller din användning av produkten. Om du har för avsikt att dela, returnera, överlåta ägarskap eller innehav av enheten, säkerställ att
   (1) du utflr en fabriksåterställning av produkten det gäller. Instruktionerna om hur du utför denna fabriksåterställning finns i produktmanualen; och
   (2) där du tillhandahåller personuppgifter till oss av någon annan person som del av din användning, du har erhållit samtycke från den personen innan du tillhandahåller informationen till oss.
   Det är ditt ansvar att säkerställa att informationen du delar med oss inte kränker någon tredje parts rättigheter.

   HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING?

    

   Signify Netherlands B.V. och andra relevanta Signify dotterbolag kan komma att tillsända dig regelbunden marknadsföringskommunikation om deras produkter, tjänster, evenemang och erbjudanden.
   Sådan marknadsföringskommunikation kan använda, bland annat, ”PHILIPS”, ”HUE”, ”SIGNIFY” och/eller ”INTERACT”-varumärket och kan skickas till dig via olika kanaler såsom e-post, telefon, sms, brev eller tredje parts sociala nätverk. Se vår aktuella lista med varumärken här.


   För att kunna förse dig med den bästa personliga upplevelsen kan denna kommunikation skräddarsys för att matcha dina preferenser (till exempel i enlighet med hur du anger dessa till oss, i enlighet med vad vi förstår
   baserat på dina webbplatsbesök eller grundat på de länkar som du klickar på i vår e-post) eller om annan information vi kan sluta oss till om dig).


   Vi kan också kontakta dig avseende information, produkter, tjänster, evenemang och kampanjer från Signify samt från andra tredje parter (“vår betrodda partner”) som vi tror kan vara relevant för dig på grund av din användning av produkter elelr för att utöka deras funktioner; huvudsakligen när vi hittar en partner som har specifika tjänster eller lösningar för att tillgodose dina behov, eller för att optimera din användning av våra produkter och tjänster. Vi kan kontakta dig via elektroniska marknadsföringskanaler eller använda andra kommunikationskanaler (som t.ex. sociala kanaler) för att skicka personlig reklam och specialerbjudanden. Vi kommer inte att dela dina registreringsuppgifter med vår betrodda partner om vi inte har skälig grund att göra det.


   När tillämplig lag kräver det, kommer vi att be om ditt samtycke innan vi påbörjar dessa marknadsföringsaktiviteter.
   Notera att även om du avstår från att få marknadsföringsrelaterad kommunikation, kan du ändå komma att få administrativ, service- och transaktionskommunikation från oss, såsom tekniska och/eller säkerhetsuppdateringar på våra produkter, beställningsbekräftelse, information om din kontoaktivitet och andra viktiga meddelanden.

   PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi behandlar dina Uppgifter baserat på vissa rättsliga grunder, inklusive:

   • Ditt samtycke (endast när detta krävs eller tillåts rättsligt). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst om vi förlitar oss på det som rättslig grund för att behandla dina Uppgifter;
   • För att etablera ett avtalsförhållande med dig och utföra det som åligger oss enligt avtalet;
   • För att uppfylla rättsliga förpliktelser och etablera, utöva och försvara oss mot rättsliga anspråk;
   • För att främja våra legitima affärsrelaterade intressen, inklusive:

   o  säkerställa att våra nätverk och uppgifter är skyddade;

   o  administrera och i allmänhet bedriva verksamheten inom bolaget;

   o  förhindra och utreda misstänkta eller faktiska brott, kränkningar av avtal med affärskund eller icke-uppfyllande av Signify integritetskod eller annan Signify-policy;
   o    För att optimera eller utöka vår marknadsföringsräckvidd och kommunikationsrelevans

   • För att besvara en förfrågan från dig;
   • För att skydda en persons vitala intressen; eller
   • Annan rättslig grund som är tillåten enligt lokal lag.

   NÄR DELAR VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi  delar inte dina Uppgifter med tredje part, utom i de särskilda fall som anges här. Om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta Personuppgiftsmeddelande kan vi komma att dela dina Uppgifter med följande parter.

   • Partner till Signify: då vi är verksamma globalt kan dina Uppgifter komma att delas med vissa Signify dotterbolag. Tillgång till dina Uppgifter inom Signify kommer endast att ges till de som har ett behov av att känna till Uppgifterna;
   • Tjänsteleverantörer: precis som många andra företag kan vi komma att outsourca viss behandling av Uppgifter till pålitliga tredjepartsleverantörer som utför funktioner och tjänster åt oss, såsom leverantörer av ICT-tjänster, konsulttjänster och leverans- och frakttjänster, betalningsleverantörer, serviceplattformar för elektronisk kommunikation;
   • Affärspartner: vi kan komma att dela dina Uppgifter med pålitliga affärspartners så att de kan tillhandahålla de tjänster du begär;
   • Offentliga och statliga myndigheter:  då det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter kan vi komma att dela dina Uppgifter med enheter som reglerar, eller har jurisdiktion över Signify.
   • Yrkesmässiga rådgivare och andra: vi kan komma att dela dina Uppgifter med andra parter, inklusive yrkesmässiga rådgivare, såsom banker, försäkringsbolag, revisorer, advokater och andra externa yrkesmässiga rådgivare; eller
   • Andra parter i samband med företagstransaktioner: vi kan också, då och då, komma att dela dina Uppgifter i samband med företagstransaktioner, såsom i samband med försäljning av en affärsverksamhet eller en del av en affärsverksamhet till ett annat bolag eller i samband med en omorganisation, fusion, joint venture eller annan hantering av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
   • På din begäran i händelse av en begäran om personuppgiftsportabilitet.

   NÄR ÖVERFÖR VI DINA UPPGIFTER TILL UTLANDET?

    

   Vårt företag är globalt och därför kan Uppgifter som du tillhandahåller oss komma att överföras till eller ges behörighet till Signify dotterbolag och betrodd tredje part i många länder runt om i världen. Till följd av det kan dina Uppgifter behandlas utanför landet där du bor om det behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta Personuppgiftsmeddelande.

   Om du bor i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan vi komma att överföra dina Uppgifter till länder utanför EES. Vissa av dessa länder räknas av Europeiska kommissionen som länder som erbjuder en adekvat skyddsnivå för Uppgifter. Beträffande överföringar till länder som inte beaktas av Europeiska kommissionen som länder som erbjuder en adekvat skyddsnivå har vi vidtagit betryggande åtgärder för att skydda dina Uppgifter, såsom organisatoriska och rättsliga åtgärder (till exempel bindande företagsinterna regler och standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen). Det är möjligt att erhålla en lista på dessa åtgärder genom att kontakta Signify avdelning för personuppgiftsansvar (kontaktinformation finns i avsnittet ”Vad har du för rättigheter?” nedan).

   HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi behåller dina Uppgifter så länge det är nödvändigt för att tjäna det syfte för vilket de samlades in (för detaljer om dessa syften, se ovan under ”Hur använder vi dina Uppgifter?”). Vi vill uppmärksamma dig om att det i vissa fall är nödvändigt eller tillåtet att Uppgifterna behålls en längre period enligt viss lagstiftning eller bestämmelser. De kriterier vi använder för att avgöra hur länge vi ska behålla Uppgifterna inkluderar:

   • Hur länge behövs Uppgifterna för att förse dig med våra produkter eller tjänster eller för att bedriva vår verksamhet?
   • Har du ett konto hos oss? I så fall behåller vi dina Uppgifter medan kontot är aktivt eller så länge som vi behöver för att tillhandahålla dig tjänster.
   • Har vi någon rättslig, avtalsenlig eller liknande förpliktelse att behålla Uppgifterna? Det kan till exempel gälla lagar om obligatorisk uppgiftslagring i den tillämpliga jurisdiktionen, myndighetsbeslut om att bevara Uppgifter som är aktuella i samband med en utredning eller Uppgifter som måste lagras i samband med en rättstvist eller skydd mot ett eventuellt anspråk. 

   HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

    

   Vi vidtar lämpliga åtgärder som är förenliga med gällande dataskydds- och datasäkerhetslagar och bestämmelser för att skydda dina Uppgifter, inklusive att begära att våra tjänsteleverantörer använder lämpliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten hos dina Uppgifter. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller något lagringssystem garanteras vara 100 % säker. Beroende på den senaste utvecklingen, kostnaden för implementering och typen av Uppgifter som ska skyddas, vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra risker såsom förstörelse, förlust, förändring, icke-behörigt utlämnande eller icke-behörig tillgång till dina Uppgifter. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss eller dina Uppgifter inte längre behandlas på ett säkert sätt, kontakta då Signify Privacy Office omedelbart i enlighet med “VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?” som beskrivs nedan.

   VILKA SKYLDIGHETER HAR DU?

    

   Vi vill uppmärksamma dig om att du ansvarar för att försäkra dig om att, såvitt du kan bedöma, de Uppgifter du förser oss med är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du delar Uppgifter med oss som tillhör andra personer är det dessutom din skyldighet att samla in sådana uppgifter på ett sätt som uppfyller lokala rättsliga krav. Till exempel ska du meddela de personer, vars Uppgifter du tillhandahåller bolaget, om innehållet i detta Personuppgiftsmeddelande och inhämta deras samtycke i förväg.

   VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

    

   Vi avser att ge dig tillgång till dina Uppgifter. Oftast kan du självständigt kontrollera dina Uppgifter (till exempel genom att logga in på ditt konto) och uppdatera, modifiera eller, om rättsligt möjligt, radera dem. I sådana fall uppmanar vi dig att ta kontroll över dina Uppgifter.

    

   Under alla omständigheter kan du kontakta vårt Privacy Office (avdelning för personuppgiftsansvar) om du vill: 

   • Granska, ändra, begränsa eller radera Uppgifter som du har försett oss med (i den mån Signify inte annars får eller måste behålla sådana Uppgifter);

   • Invända mot vissa databehandlingsaktiviteter (till exempel avstå från marknadsföringskommunikation);

   • Få en kopia på dina Uppgifter (i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den mån det krävs i tillämplig lag); eller

   • Ställa frågor till oss beträffande hur dina Uppgifter skyddas av Signify. 

    

   För eventuella frågor eller skälig förfrågan som rör skyddet av dina uppgifter i Signify eller avseende detta Meddelande I allmänhet, kan du kontakta Signify Privacy Office:  

   • Post: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, Nederländerna; eller

   • Online: Signify Privacy Center, ”Privacy request”-avdelningen.

     

    Tänk på att e-postkommunikation inte alltid är säker. Inkludera därför inte känslig information I dina e-postmeddelanden till oss.

    

   Vi gör vårt yttersta för att hantera din förfrågan i tid och utan avgift undantaget om det skulle kräva en oproportionerlig arbetsinsats. I vissa fall kan vi begära att du legitimerar dig innan vi kan hantera din förfrågan. Om du inte är nöjd med det svar du får har du också möjlighet att lämna in klagomål till den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter i din jurisdiktion.  

   HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

    

   För mer information om hur vi använder cookies och annan spårningsteknik, läs vår Cookie Notice (som återfinns på Signify Privacy Centers webbplats, avsnittet om ”Legal information” (juridisk information)).

    

   Please keep in mind that email communications are not always secure. Therefore, please do not include sensitive information in your emails to us.

   SAMLAR VI IN UPPGIFTER FRÅN BARN?

    

   Vi samlar inte avsiktligt in Uppgifter från barn under 16 år

   • Särskild anvisning till barn under 16 år: Om du är under 16 år gammal råder vi dig att tala med och få tillstånd från din förälder eller förmyndare innan du delar Uppgifter med oss.
   • Särskild anvisning till förälder till barn under 16 år: Vi rekommenderar att du kontrollerar och övervakar dina barns användning av våra produkter, system, tjänster och applikationer (inklusive webbplatser och andra digitala kanaler) för att säkerställa att ditt barn inte delar Uppgifter med oss utan din tillåtelse.

    

   NÄR KOMMER DETTA PERSONUPPGIFTSMEDDELANDE ATT UPPDATERAS?

    

   Personuppgiftsmeddelandet kan komma att ändras emellanåt. Den senaste versionen av Personuppgiftsmeddelandet kommer att reglera vår behandling av dina Uppgifter och finns tillgänglig på Signify Privacy Centers webbplats, avsnittet ”Legal information” (juridisk information).

    

   - Signify -