Suggestions

  Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  για Πελάτες, Καταναλωτές και Άλλα Πρόσωπα με  Επιχειρηματική Δραστηριότητα  


  Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2017

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    

   Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντική για την Philips Lighting.

    

   Έχουμε συντάξει την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής (αναφερόμενη και ως «Ενημέρωση») με εύκολο και κατανοητό τρόπο, για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε ποιοι είμαστε, ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σας αφορούν, συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά.  Έχετε υπόψη σας ότι ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (στην παρούσα Ενημέρωση αναφέρονται επίσης ως «δεδομένα» ή «τα δεδομένα σας») νοείται οποιαδήποτε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών, από τις οποίες μπορούμε, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, ειδικά μέσω αναφοράς σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο, π.χ. το όνομα και επώνυμό σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

    

   Έχετε επίσης υπόψη σας ότι εφόσον η Philips Lighting είναι μια διεθνής εταιρεία, η παρούσα Ενημέρωση μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί για να ικανοποιήσει τις τοπικές απαιτήσεις, όπως και για να σας παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων ή εφαρμογών της Philips Lighting.

    

   Σας συνιστούμε θερμά να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε ολόκληρη την παρούσα Ενημέρωση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή τη ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής παρακαλούμε μην μας παρέχετε τα δεδομένα σας.

   ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ;

    

   Η παρούσα Ενημέρωση καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, π.χ. όταν:

    

   • επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνονται σε πελάτες και καταναλωτές
   • αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τις εφαρμογές μας
   • εγγράφεστε στα ενημερωτικά μας δελτία·
   • μας παρέχετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας·
   • επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών μας·
   • συμμετέχετε στις επιχειρηματικές μας εκδηλώσεις·

    

   ή κατά τα άλλα αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με εμάς υπό την ιδιότητά σας ως καταναλωτή, εμπορικού πελάτη, συνεργάτη, (υπο) προμηθευτή, εργολάβου ή άλλου προσώπου που έχει εμπορική σχέση μαζί μας.

   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η PHILIPS LIGHTING;

    

   Ως Philips Lighting, ηγούμαστε παγκοσμίως της αγοράς γενικού φωτισμού, με μοναδική ανταγωνιστική θέση και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και εφαρμογή καινοτομικών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών φωτισμού.

    

   Όταν η παρούσα Ενημέρωση αναφέρει «εμείς», «εμάς» ή η «Εταιρεία», αναφέρεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση, δηλαδή στη συνδεδεμένη εταιρεία της Philips Lighting, με την οποία έχετε ή θα έχετε μια επιχειρηματική σχέση ή η οποία κατά τα άλλα αποφασίζει ποια από τα δεδομένα σας συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται, όπως και στη Philips Lighting B.V. (Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 17061150 - High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Ολλανδία). Σας επισημαίνεται ότι οι συνδεδεμένες εταιρίες της Philips Lighting περιλαμβάνουν τις θυγατρικές εταιρείες, τις οποίες ελέγχει η Philips Lighting N.V., είτε μέσω άμεσης είτε έμμεσης ιδιοκτησίας.  Μπορείτε να λάβετε μια λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες της Philips Lighting κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Philips Lighting (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην παρακάτω ενότητα «ποιες είναι οι επιλογές σας;»).

   ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ;

    

   Ανάλογα με το ποιος είστε (π.χ. πελάτης, καταναλωτής, προμηθευτής, επιχειρηματικός συνεργάτης, κ.λπ.) και πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας (π.χ. online, offline, μέσω τηλεφώνου κ.λπ.), ενδέχεται να επεξεργαστούμε διαφορετικά δεδομένα που σας αφορούν. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας, για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνονται σε πελάτες και καταναλωτές, όταν αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τις εφαρμογές μας, όταν εγγράφεστε για να λάβετε τα ενημερωτικά δελτία μας, όταν προβαίνετε στη λήψη ενημέρωσης λογισμικού, όταν μας παρέχετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, όταν επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών μας, όταν συμμετέχετε στις επιχειρηματικές εκδηλώσεις μας, στους διαγωνισμούς, τις προωθητικές ενέργειες και έρευνες ή γενικά όταν αλληλεπιδράτε με μας.

    

   Κατωτέρω θα βρείτε μια επισκόπηση των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε.

    

   Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας

   Κατηγορίες δεδομένων
   Παραδείγματα δεδομένων
   Δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης
   Όνομα, επώνυμο, τίτλος, ημερομηνία γέννησης
   Στοιχεία επικοινωνίας
   Email, τηλέφωνο, διεύθυνση, χώρα
   Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
   Αναγνωριστικό σύνδεσης, κωδικός πρόσβασης ή άλλοι κωδικοί ασφαλείας
   Εικόνες ή/και βίντεο, από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας
   Εικόνες που έχουν μεταφορτωθεί σε λογαριασμούς της Philips Lighting ή που μας έχουν παρασχεθεί από εσάς με άλλον τρόπο
   Οικονομικά δεδομένα
   Δεδομένα πιστωτικών καρτών, δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών
   Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αποφασίζετε να μοιραστείτε οικειοθελώς με τη Philips Lighting ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της
   Παρατηρήσεις, απόψεις, σχόλια, αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί, ενδιαφέροντα, πληροφορίες που παρέχονται για τη διαδικασία μας ελέγχου με βάση τις αρχές της δέουσας επιμέλειας

   Τέλος, εάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας, για λόγους ασφαλείας, ενδεχομένως επίσης να καταγράψουμε τα δεδομένα σας μέσω βίντεο ή άλλου ηλεκτρονικού, ψηφιακού ή ασύρματου συστήματος παρακολούθησης ή συσκευής (π.χ. CCTV).

    

   Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

    

   Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, εγγράφεστε στα ενημερωτικά μας δελτία ή αλληλεπιδράτε με άλλους μέσω των ψηφιακών καναλιών μας, εκτός από τις πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες που μας στέλνει ο υπολογιστής σας, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή πρόσβασης. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέγουμε:

   Κατηγορίες δεδομένων
   Παραδείγματα τύπων δεδομένων
   Πληροφορίες συσκευών
   Μοντέλο υλικού, αριθμός IMEI (διεθνής ταυτότητα εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας) και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών, διεύθυνση MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος και ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες
   Πληροφορίες σύνδεσης
   Χρόνος και διάρκεια χρήσης του ψηφιακού μας καναλιού ή προϊόντος
   Πληροφορίες τοποθεσίας
   Η πραγματική σας τοποθεσία (που προκύπτει από τη διεύθυνση IP ή άλλες τεχνολογίες που βασίζονται σε τοποθεσίες), οι οποίες ενδέχεται να συλλέγονται όταν ενεργοποιείτε προϊόντα ή λειτουργίες βάσει τοποθεσίας, όπως μέσω των εφαρμογών μας
   Άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών ή των προϊόντων μας
   Εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή ιστότοποι που επισκέπτεστε, σύνδεσμοι που κάνετε κλικ στα διαφημιστικά μας email, δεδομένα αισθητήρων κίνησης

   Πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε από άλλες πηγές

    

   Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, εκτός από τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τα άλλα ψηφιακά μας κανάλια, ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με σας από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, κοινούς συνεργάτες μάρκετινγκ, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλα τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το λογαριασμό σας στην Philips Lighting, ορισμένα δεδομένα από τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα κοινοποιηθούν και σε μας, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα που είναι μέρος του προφίλ σας.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διάφορους νόμιμους λόγους και επιχειρηματικούς σκοπούς.

   Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας:

   Σκοποί
   Παραδείγματα
   Αξιολόγηση και εξέταση (ή επανεξέταση) Πελατών (ή υποψήφιων Πελατών), Προμηθευτών ή/και Επιχειρηματικών Συνεργατών
   Διεξαγωγή ελέγχου με βάση τις αρχές της δέουσας επιμέλειας
   Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων
   Πωλήσεις, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων ή υπηρεσιών, εγγραφή σε κινητές εφαρμογές ή ιστότοπους, εγγύηση, επικοινωνία υπηρεσιών, διαχείριση λογαριασμού
   Παροχή υποστήριξης (κατόπιν αιτήματός σας)
   Παροχή υποστήριξης μέσω καναλιών επικοινωνίας, όπως το τμήμα υποστήριξης πελατών ή το κέντρο υποστήριξης
   Απευθείας μάρκετινγκ
   Προώθηση επαφών με καταναλωτές ή/και εμπορικούς πελάτες (μόνο σε ορισμένες χώρες), μάρκετινγκ μέσω email, έρευνες αγοράς, εξατομίκευση της εμπειρίας σας παρουσιάζοντας προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες σε εσάς (όπως στους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή σε άλλες επικοινωνίες μας)
   Ασφάλεια και προστασία των συμφερόντων/περιουσιακών στοιχείων μας
   Ανάπτυξη και διατήρηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και ερευνών, διεξαγωγή αξιολογήσεων για την επαλήθευση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων
   Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
   Γνωστοποίηση δεδομένων σε κρατικά ιδρύματα ή εποπτικές αρχές, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες όπου λειτουργούμε, όπως για φορολογικές και εθνικές ασφαλιστικές κρατήσεις, για υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και υποβολής εκθέσεων, για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, για τη συμμόρφωση με κρατικές επιθεωρήσεις και άλλα αιτήματα από κυβερνήσεις ή άλλους δημόσιους φορείς, για την απάντηση σε νομικές διαδικασίες, όπως σε κλητεύσεις, για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων και αποκαταστάσεων και για την διαχείριση οποιωνδήποτε εσωτερικών παραπόνων ή αξιώσεων
   Υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
   Θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, οι οποίες μας αφορούν ή ενδέχεται να μας αφορούν
   Εάν σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα δεδομένα σας, αλλά εσείς επιλέξατε να μην το κάνετε, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την πλήρη λειτουργικότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων ή εφαρμογών μας. Επίσης, ενδέχεται να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποια αιτήματά σας.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ;

    

   Η Philips Lighting B.V. και άλλες σχετικές συνδεδεμένες εταιρείες της Philips Lighting ενδέχεται να σας στέλνουν τακτικά προωθητικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές τους.

    

   Το εν λόγω προωθητικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία «PHILIPS» και μπορεί να σας το στέλνουν μέσω διαφόρων καναλιών όπως: email, τηλέφωνο, μηνύματα SMS, ταχυδρομικές αποστολές, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών.

    

   Για να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη εξατομικευμένη εμπειρία, μερικές φορές αυτό το υλικό μπορεί να είναι προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, όπως μας τις υποδεικνύετε, όπως έχουμε συμπεράνει από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο, ή βάσει των συνδέσμων που κάνετε κλικ στα email μας).

   Όταν απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν ξεκινήσουν οι παραπάνω δραστηριότητες.

    

   Επιπλέον, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (άσκηση δικαιώματος εξαίρεσης- opt-out) σε οποιαδήποτε στιγμή.

   Ειδικότερα, μπορείτε πάντοτε να ασκήσετε το δικαίωµα να εξαιρεθείτε (opt-out) από τη λήψη email με περιεχόμενο μάρκετινγκ, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής, που παρέχονται σε κάθε email. Εάν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό της Philips Lighting, ενδέχεται να σας δοθεί η δυνατότητα να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής μας. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην παρακάτω ενότητα «ποιες είναι οι επιλογές σας;») για να ασκήσετε το δικαίωµα εξαίρεσης (opt-out) από τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ.

    

   Παρακαλούμε σημειώστε ότι ακόμα και αν ασκήσετε το δικαίωµα εξαίρεσης (opt-out) από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, ίσως εξακολουθείτε να λαμβάνετε διαχειριστικού τύπου υλικό από εμάς, όπως τεχνικές ενημερώσεις των προϊόντων μας, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας και άλλες σημαντικές ειδοποιήσεις.

   ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, μπορεί να βασιστούμε σε διαφορετικές νομιμοποιητικές βάσεις, όπως:

   • Τη συγκατάθεσή σας (μόνο όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο). Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή·
   • Την ανάγκη να συνάψουμε μια συμβατική σχέση μαζί σας και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από μία σύμβαση·
   • Την ανάγκη να συμμορφωνόμαστε με  υποχρεώσεις εκ του νόμου και να υποστηρίζουμε, ασκούμε ή υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας από νομικές αξιώσεις·
   • Την ανάγκη να διεκδικήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως:

   o    Να διασφαλίσουμε ότι τα δίκτυα και οι πληροφορίες μας είναι ασφαλή·

   o    Να διαχειριζόμαστε και να ασκούμε γενικά επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Εταιρείας·

   o    Να αποτρέπουμε ή να διερευνούμε υποψίες παραβάσεων ή πραγματικές παραβάσεις του νόμου, παραβιάσεις  σε σύμβαση εμπορικού πελάτη ή μη συμμόρφωση με τις Γενικές Επιχειρηματικές Αρχές της Philips Lighting ή άλλες πολιτικές της Philips Lighting·

   • Την ανάγκη να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας·
   • Την ανάγκη προστασίας των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου·
   • Οποιαδήποτε άλλη νομιμοποιητική βάση, η οποία επιτρέπεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τους τοπικούς νόμους.

   ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Δεν κοινοποιούμε οποιοδήποτε από τα δεδομένα σας εκτός από τις περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στο παρόν.

   Εάν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Ενημέρωση, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας στα εξής νομικά πρόσωπα:

    

   • Συνδεδεμένες εταιρείες της Philips Lighting: Λόγω της παγκόσμιας φύσης μας, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε ορισμένες συνδεδεμένες εταιρείες της Philips Lighting. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας εντός της Philips Lighting θα  παραχωρείται όπου, και στην έκταση που, η γνώση αυτών είναι αναγκαία·
   • Πάροχοι υπηρεσιών: Όπως πολλές επιχειρήσεις, ενδέχεται να αναθέσουμε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε έμπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών σε εμάς, όπως σε παρόχους υπηρεσιών ICT, σε παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς·
   • Επιχειρηματικοί συνεργάτες: μπορεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας με αξιόπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες, ώστε να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητάτε.
   • Δημόσιες και κρατικές αρχές:  Όταν απαιτείται από το νόμο ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν ή έχουν δικαιοδοσία επί της Philips Lighting.
   • Επαγγελματικοί σύμβουλοι και άλλοι:  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε άλλα μέρη συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβούλων, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτές, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι.
   • Άλλα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές.  Ενδέχεται επίσης, κατά καιρούς, να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας κατά την πορεία εταιρικών συναλλαγών, όπως κατά τη διάρκεια της πώλησης μιας επιχείρησης ή μέρους μιας επιχείρησης σε άλλη εταιρεία ή οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, κοινοπραξία ή άλλη διάθεση επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας).

   ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

    

   Λόγω της διεθνούς παρουσίας μας, δεδομένα που μας παρέχετε ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να είναι προσβάσιμα  από τις συνδεδεμένες εταιρείες της Philips Lighting και έμπιστα τρίτα μέρη από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της χώρας, στην οποία ζείτε, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Ενημέρωση.

   Εάν βρίσκεστε σε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ε τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Όσον αφορά στις διαβιβάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε άλλες χώρες που δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσες επαρκές επίπεδο προστασίας, εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως οργανωτικά και νομικά μέτρα (π.χ. δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες και  τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών των μέτρων επικοινωνώντας με το Γραφείο Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Philips Lighting (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην ενότητα «Ποιες είναι οι επιλογές σας;» παρακάτω).

   ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Διατηρούμε τα  δεδομένα σας για την περίοδο που είναι αναγκαία για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς, για τους οποίους τα συλλέξαμε (για λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς, ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;»). Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί ή να επιτραπεί από το νόμο μια μεγαλύτερη περίοδος τήρησης. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου τήρησης από εμάς περιλαμβάνουν:

   • Πόσο καιρό χρειάζονται τα δεδομένα για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή για τη λειτουργία της επιχείρησής μας;
   • Έχετε ένα λογαριασμό σε μας; Σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.
   • Υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας λόγω μιας νομικής, συμβατικής ή παρόμοιας υποχρέωσης; Ως παραδείγματα  περιλαμβάνονται υποχρεωτικοί νόμοι τήρησης δεδομένων στην ισχύουσα δικαιοδοσία, κρατικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με μια έρευνα, ή δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για σκοπούς διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων.

   ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, θα λάβουμε κατάλληλα μέτρα που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων  , συμπεριλαμβανομένου του να απαιτούμε από   τους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων σας.  Ανάλογα με την πρόοδο της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν, εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη κινδύνων όπως η καταστροφή, η απώλεια, η αλλοίωση, η μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση στα δεδομένα σας.

   ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ;

    

   Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε, εξ όσων γνωρίζετε, ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα. Επιπλέον, εάν μας κοινοποιήσετε δεδομένα άλλων προσώπων, είναι δική σας ευθύνη να συλλέγετε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενημερώσετε αυτά τα άλλα άτομα, των οποίων τα δεδομένα παρέχετε σε μας, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ενημέρωσης και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους. 

   ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ;

    

   Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας.  Συνήθως μπορείτε να ελέγχετε αυτόνομα τα δεδομένα σας (π.χ. με σύνδεση στο λογαριασμό σας) και να ενημερώνετε, τροποποιείτε ή, αν η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το νόμο,, να διαγράφετε τα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε θερμά να ελέγχετε τα δεδομένα σας.

   Μπορείτε σε κάθε στιγμή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, εάν θέλετε να:

    

   • ελέγξετε, αλλάξετε ή διαγράψετε τα  δεδομένα  που μας παρείχατε (στο βαθμό που η Philips Lighting δεν επιτρέπεται ή δεν απαιτείται να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα)·
   • προβάλετε αντίρρηση σε συγκεκριμένες ενέργειες επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης (opt-out)  από τη λήψη μηνυμάτων  με υλικό μάρκετινγκ)
   • λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας (σε κοινή μηχαναγνώσιμη μορφή, στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο  δίκαιο).
   • μας κάνετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας στην Philips Lighting

    

   Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής μας είναι:

    

   Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να απαντήσουμε στο αίτημά σας εγκαίρως και δωρεάν, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας πριν να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λάβατε, τότε μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της δικαιοδοσίας σας.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ;

    

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, διαβάστε την Ενημέρωση για τα Cookies (η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του Κέντρου Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Philips Lighting, ανατρέξτε στην ενότητα «Νομικές πληροφορίες»).

   ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ;

    

   Δεν συλλέγουμε σκόπιμα πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

   • Ειδική σημείωση για τα Παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών: Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 16 ετών, σας συμβουλεύουμε να μιλήσετε με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να λάβετε τη συγκατάθεσή του/της πριν μοιραστείτε τα δεδομένα σας μαζί μας·
   • Ειδική σημείωση για τους Γονείς Παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών: Σας συνιστούμε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τη χρήση των προϊόντων, των συστημάτων, των υπηρεσιών, των εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων και άλλων ψηφιακών καναλιών) από τα παιδιά σας, για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα χωρίς να ζητήσουν την άδειά σας.

   ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ;

    

   Αυτή η ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς.

   Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της Ενημέρωσης θα διέπει τη χρήση των δεδομένων σας και βρίσκεται στον ιστότοπο του Κέντρου Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Philips Lighting, ανατρέξτε στο τμήμα «Νομικές πληροφορίες»