Προτάσεις

  Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

  Last updated: January 2021    See previous versions

  Ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής για
  πελάτες, καταναλωτές και άλλα πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα


  Τελευταία ενημέρωση:
  Ιανουάριος 2021

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    

   Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντική για την Signify.

    

   Έχουμε συντάξει την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής (αναφερόμενη και ως «Ενημέρωση») με εύκολο και κατανοητό τρόπο, για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε ποιοι είμαστε, ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σας αφορούν, συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά. Έχετε υπόψη σας ότι ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (στην παρούσα Ενημέρωση αναφέρονται επίσης ως «δεδομένα» ή «τα δεδομένα σας») νοείται οποιαδήποτε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών, από τις οποίες μπορούμε, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, ειδικά μέσω αναφοράς σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο, π.χ. το όνομα και επώνυμό σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

    

   Έχετε επίσης υπόψη σας ότι εφόσον η Signify είναι μια διεθνής εταιρεία, η παρούσα Ενημέρωση μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί για να ικανοποιήσει τις τοπικές απαιτήσεις, όπως και για να σας παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων ή εφαρμογών της Signify. Δεδομένου ότι συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που βασίζονται σε ιστούς ή εφαρμογές) ενδέχεται να υποβάλλουν τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη επεξεργασία, η παρούσα Ενημέρωση ενδεχομένως να συμπληρώνεται από τις ειδικές ενημερώσεις προϊόντων μας, οι οποίες παρέχουν πιο συγκεκριμένες ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με το προϊόν ή υπηρεσία.

    

   Για αυτές τις ειδικές ενημερώσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επισκεφτείτε το Signify privacy center (βλ. ενότητα «Νομικές πληροφορίες»).

    

   Σας συνιστούμε θερμά να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε ολόκληρη την παρούσα Ενημέρωση.
   Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή τη ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής παρακαλούμε μην μας παρέχετε τα δεδομένα σας.

   ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ;

    

   Η παρούσα Ενημέρωση καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, π.χ. όταν:

   • επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνονται σε πελάτες και καταναλωτές
   • αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τις εφαρμογές μας
   • εγγράφεστε στα ενημερωτικά μας δελτία·
   • μας παρέχετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας·
   • επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών μας·
   • συμμετέχετε στις επιχειρηματικές μας εκδηλώσεις ή κατά τα άλλα αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με εμάς (άμεσα ή έμμεσα) υπό την ιδιότητά σας ως καταναλωτή, εμπορικού πελάτη, συνεργάτη, (υπο) προμηθευτή, εργολάβου ή άλλου προσώπου που έχει εμπορική σχέση μαζί μας.

    

   Η παρούσα Ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ισχύει για εσάς μόνο σε περίπτωση που θεωρείται ότι εμείς αποτελούμε τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία, η Ενημέρωση που κοινοποιείται από τον υπεύθυνος της επεξεργασίας θα διέπει τα προσωπικά σας δεδομένα.

   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η SIGNIFY;

    

   Ως Signify, ηγούμαστε παγκοσμίως της αγοράς γενικού φωτισμού, με μοναδική ανταγωνιστική θέση και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και εφαρμογή καινοτομικών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών φωτισμού.

    

   Όταν η παρούσα Ενημέρωση αναφέρει «εμείς», «εμάς» ή η «Εταιρεία», αναφέρεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση, δηλαδή στη συνδεδεμένη εταιρεία της Signify, με την οποία έχετε ή θα έχετε μια επιχειρηματική σχέση ή η οποία κατά τα άλλα αποφασίζει ποια από τα δεδομένα σας συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται, όπως και στη Signify Netherlands B.V. (Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Ολλανδία). Σας επισημαίνεται ότι οι συνδεδεμένες εταιρίες της Signify περιλαμβάνουν τις θυγατρικές εταιρείες, τις οποίες ελέγχει η Signify N.V., είτε μέσω άμεσης είτε έμμεσης ιδιοκτησίας. Μπορείτε να λάβετε μια λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες της Signify κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Signify (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην παρακάτω ενότητα «ποιες είναι οι επιλογές σας;»).

   ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ;

    

   Ανάλογα με το ποιος είστε (π.χ. πελάτης, καταναλωτής, προμηθευτής, επιχειρηματικός συνεργάτης, κ.λπ.) και πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας (π.χ. online, offline, μέσω τηλεφώνου κ.λπ.), ενδέχεται να επεξεργαστούμε διαφορετικά δεδομένα που σας αφορούν. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας, για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνονται σε πελάτες και καταναλωτές, όταν αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα διαδικτυακά εργαλεία, τις εφαρμογές κινητής τα συστήματα, όταν εγγράφεστε για να λάβετε τα ενημερωτικά δελτία μας, όταν εγκαθιστάτε μια ενημέρωση λογισμικού, όταν μας παρέχετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, όταν επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών μας, όταν συμμετέχετε στις επιχειρηματικές εκδηλώσεις μας, στους διαγωνισμούς, τις προωθητικές ενέργειες και έρευνες ή γενικά όταν αλληλεπιδράτε με μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της αλληλεπίδρασης και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών και των ιστότοπών μας, δεν θα πρέπει να αποκαλύπτουν από μόνα τους τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή να σχετίζονται άμεσα με ένα άτομο, αλλά θα μπορούσαν, όταν συνδυάζονται με άλλα δεδομένα, να παραπέμπουν σε εσάς.

    

   Κατωτέρω θα βρείτε μια επισκόπηση των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε.

    

   Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας

   Κατηγορίες δεδομένων 
   Παραδείγματα δεδομένων
   Δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης
   Όνομα, επώνυμο, τίτλος, ημερομηνία γέννησης 
   Στοιχεία επικοινωνίας
   Email, τηλέφωνο, διεύθυνση, χώρα
   Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
   Αναγνωριστικό σύνδεσης, κωδικός πρόσβασης ή άλλοι κωδικοί ασφαλείας
   Εικόνες, αποσπάσματα ή/και βίντεο, από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας
   Εικόνες που έχουν μεταφορτωθεί σε λογαριασμούς της Signify ή που μας έχουν παρασχεθεί από εσάς με άλλον τρόπο, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού σεμιναρίου ή συνέντευξης.
   Οικονομικά δεδομένα
   Δεδομένα πιστωτικών καρτών, δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών
   Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αποφασίζετε να μοιραστείτε οικειοθελώς με τη Signify ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της
   Παρατηρήσεις, απόψεις, σχόλια, αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί, ενδιαφέροντα, πληροφορίες που παρέχονται για τη διαδικασία μας ελέγχου με βάση τις αρχές της δέουσας επιμέλειας

   Τέλος, εάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας, για λόγους ασφαλείας, ενδεχομένως επίσης να καταγράψουμε τα δεδομένα σας μέσω βίντεο ή άλλου ηλεκτρονικού, ψηφιακού ή ασύρματου συστήματος παρακολούθησης ή συσκευής (π.χ. CCTV).

    

   Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

   Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, εγγράφεστε στα ενημερωτικά μας δελτία ή αλληλεπιδράτε με άλλους μέσω των ψηφιακών καναλιών μας, εκτός από τις πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες που μας στέλνει ο υπολογιστής σας, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή πρόσβασης. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέγουμε:

   Κατηγορίες δεδομένων
   Παραδείγματα τύπων δεδομένων
   Πληροφορίες συσκευών
   Μοντέλο υλικού, αριθμός IMEI (διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας) και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών, διεύθυνση MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και ρύθμιση συσκευής
   Πληροφορίες σύνδεσης
   Χρόνος, διάρκεια και τρόπος χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών ή των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται τα δικές μας
   Πληροφορίες τοποθεσίας
   Η τοποθεσία σας (που προκύπτει από τη διεύθυνση IP, Bluetooth beacons ή αναγνωριστικά ή άλλες τεχνολογίες τοποθεσίας που βασίζονται σε τοποθεσίες), οι οποίες ενδέχεται να συλλέγονται όταν ενεργοποιείτε προϊόντα ή λειτουργίες βάσει τοποθεσίας, όπως μέσω των εφαρμογών μας
   Πληροφορίες φωτισμού
   Μοναδικά αναγνωριστικά φωτισμού, πληροφορίες φωτισμού αποθηκευμένες στη συσκευή
   Άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών ή των προϊόντων μας
   Εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή ιστότοποι που επισκέπτεστε, σύνδεσμοι που κάνετε κλικ στα διαφημιστικά μας email, δεδομένα αισθητήρων κίνησης

   Πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε από άλλες πηγές

   Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, εκτός από τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τα άλλα ψηφιακά μας κανάλια, ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με σας από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, κοινούς συνεργάτες μάρκετινγκ, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλα τρίτα μέρη.

    

   Πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε από διαφορετικές πηγές στο προφίλ σας

   Αν μας δηλώσατε ότι επιθυμείτε να εξατομικεύσετε τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ, μπορούμε να συγκεντρώσουμε δεδομένα από διαφορετικές πηγές (εσωτερικά και εξωτερικά) για να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας και να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε με πιο σχετικά μηνύματα. Μπορείτε πάντα να αρνηθείτε αυτές τις δραστηριότητες υποβάλλοντας την αντίθεσή σας σε αυτές. Ειδικότερα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών email, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που παρέχονται σε κάθε email. Εάν μπορείτε να συνδεθείτε σε λογαριασμό Signify, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής μας. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην παρακάτω ενότητα «ποιες είναι οι επιλογές σας;») για να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIE ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ;

    

   Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή/και τις εφαρμογές μας, ενδέχεται να καταχωρίσουμε τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον ιστότοπο παραπομπής, τη γενική γεωγραφική σας τοποθεσία, όπως υποδεικνύεται από τη διεύθυνση IP, τη συμπεριφορά περιήγησης στο Διαδίκτυο, τη συμπεριφορά χρήσης εφαρμογών και αν και πώς εσείς αλληλεπιδράτε με περιεχόμενο που διατίθεται στους ιστότοπούς μας και στις εφαρμογές μας. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας cookie και των cookie τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, διαβάστε την Cookie Notice. Στον βαθμό που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να λάβουμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας ή να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο, όπως φωτογραφίες, φωνητικές οδηγίες και επαφές.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, διαβάστε την Ενημέρωση σχετικά με τα cookie (την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Signify Privacy Center, ανατρέχοντας στην ενότητα «Νομικές πληροφορίες») Μέσω της λειτουργικότητας προτιμήσεων cookie, έχετε τον έλεγχο των προτιμήσεών σας.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διάφορους νόμιμους λόγους και επιχειρηματικούς σκοπούς.

   Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας:

   Σκοποί
   Παραδείγματα
   Αξιολόγηση και εξέταση (ή επανεξέταση) Πελατών (ή υποψήφιων Πελατών), Προμηθευτών ή/και Επιχειρηματικών Συνεργατών
   Διεξαγωγή ελέγχου με βάση τις αρχές της δέουσας επιμέλειας
   Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων 
   Πωλήσεις, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων ή υπηρεσιών, εγγραφή σε κινητές εφαρμογές ή ιστότοπους, συμμετοχή σε εκπαίδευση εγγύηση, επικοινωνία υπηρεσιών, διαχείριση λογαριασμού
   Παροχή υποστήριξης (κατόπιν αιτήματός σας)
   Παροχή υποστήριξης μέσω καναλιών επικοινωνίας, όπως το τμήμα υποστήριξης πελατών ή το κέντρο υποστήριξης
   Απευθείας μάρκετινγκ
   Προώθηση επαφών με καταναλωτές ή/και εμπορικούς πελάτες (μόνο σε ορισμένες χώρες), συμπεριλαμβανομένων και πιθανών πελατών, μάρκετινγκ μέσω email ή/και ηλεκτρονικά, έρευνες αγοράς, εξατομίκευση της εμπειρίας σας παρουσιάζοντας προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή το προφίλ σας (όπως στους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή σε άλλα κανάλια επικοινωνίας μας)
   Ασφάλεια και προστασία των συμφερόντων/περιουσιακών στοιχείων μας
   Ανάπτυξη και διατήρηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και ερευνών, διεξαγωγή αξιολογήσεων για την επαλήθευση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων
   Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
   Γνωστοποίηση δεδομένων σε κρατικά ιδρύματα ή εποπτικές αρχές, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες όπου λειτουργούμε, όπως για φορολογικές και εθνικές ασφαλιστικές κρατήσεις, για υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και υποβολής εκθέσεων, για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, για τη συμμόρφωση με κρατικές επιθεωρήσεις και άλλα αιτήματα από κυβερνήσεις ή άλλους δημόσιους φορείς, για την απάντηση σε νομικές διαδικασίες, όπως σε κλητεύσεις, για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων και αποκαταστάσεων και για την διαχείριση οποιωνδήποτε εσωτερικών παραπόνων ή αξιώσεων
   Υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
   Θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, οι οποίες μας αφορούν ή ενδέχεται να μας αφορούν
   Ανάπτυξη προϊόντων
   Για τη βελτίωση των υπηρεσιών, προϊόντων, διαδικτυακών υπηρεσιών, εφαρμογών κινητής και επικοινωνιών που παρέχουμε προς εσάς ή άλλους.

   Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε σε κληρώσεις, διαγωνιστικά παιχνίδια ή άλλους διαγωνισμούς («Διαγωνισμός») μέσω του ιστοτόπου μας. Όταν συμμετέχετε σε έναν Διαγωνισμό, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε, να σας αναγνωρίσουμε, να αποτρέψουμε/ανιχνεύσουμε τη διενέργεια απάτης και να σας απονείμουμε το έπαθλο (εάν κερδίσετε) και θεωρούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων στο παραπάνω πλαίσιο είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου Διαγωνισμού.

    

   Εάν σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα δεδομένα σας, αλλά εσείς επιλέξατε να μην το κάνετε σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την πλήρη λειτουργικότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων ή εφαρμογών μας. Επίσης ενδέχεται να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποια αιτήματά σας.

    

   Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ;

    

   Η Signify Netherlands B.V. και άλλες σχετικές συνδεδεμένες εταιρείες της Signify ενδέχεται να σας στέλνουν τακτικά προωθητικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές τους.

   Το εν λόγω προωθητικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, την εμπορική επωνυμία «PHILIPS», «HUE», «SIGNIFY» ή/και «INTERACT» και μπορεί να σας το στέλνουν μέσω διαφόρων καναλιών όπως: email, τηλέφωνο, μηνύματα SMS, ταχυδρομικές αποστολές, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες λίστες εμπορικών σημάτων μας εδώ.

    

   Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες από την Signify καθώς και από άλλους τρίτους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν λόγω της χρήσης των προϊόντων μας ή για να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά σας· κυρίως όταν θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο τρίτο μέρος διαθέτει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λύσεις για να καλύψει τις ανάγκες σας ή για να βελτιστοποιήσει τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Δεν θα μοιραστούμε τα στοιχεία εγγραφής σας με τον έμπιστο συνεργάτη μας, εκτός εάν έχουμε επαρκείς λόγους για να το πράξουμε.

    

   Όταν επιτρέπεται ή/και απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή όπου έχουμε αποκτήσει τη συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και να σας παρέχουμε την καλύτερη, εξατομικευμένη εμπειρία, ενδέχεται να αναλύσουμε και να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα δεδομένα σας και τα δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατηγοριοποιήσουμε το κοινό μας, βλέποντας ποια προϊόντα ή/και υπηρεσίες ενδιαφέρουν τους χρήστες και να παρακολουθούμε την επιτυχία των προσπαθειών μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Ενδέχεται να διατηρούμε αρχεία σχετικά με το εάν ανοίγετε την ηλεκτρονική μας επικοινωνία, καθώς και τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία.

   ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

    

   Όταν αλληλεπιδράτε ή επικοινωνείτε σε κανάλια/σελίδες/προσφορές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια (π.χ. όταν κάνετε κλικ στο «Μου αρέσει» ή «Κοινοποίηση», όταν δημοσιεύετε και κοινοποιείτε σχόλια και όταν υποβάλλετε αξιολογήσεις και κριτικές) τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από κάποιο τρίτο μέρος που μας παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής ακρόασης (Social Listening Services). Αυτό σημαίνει ότι το τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής ακρόασης θα διατηρήσει ένα αντίγραφο των διαδικτυακών δημόσιων αλληλεπιδράσεών σας στις οποίες το τρίτο μέρος μάς έχει παράσχει πρόσβαση. Τα δεδομένα σας που συλλέγουμε περιλαμβάνουν δημόσια δεδομένα παρεχόμενα από εσάς στον σχετικό πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο των υπηρεσιών του μέσω τρίτου μέρους που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής ακρόασης. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να αποκτήσουμε μια γενική άποψη της γνώμης του κοινού για εμάς και τα εμπορικά σήματά μας, για να επιλύσουμε προβλήματα ή/και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και να ξεκινήσουμε μια διαφημιστική συνομιλία μαζί σας. Εάν δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες μαζί μας όπως περιγράφεται παραπάνω, μην αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

    

   Από τις σελίδες και τις καμπάνιες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία επισκεπτών. Παρόλο που η Signify και ο πάροχος υπηρεσιών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης είναι υπεύθυνοι για αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκεπτών, ο αντίστοιχος πάροχος υπηρεσιών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τον πρωταρχικό δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας και διαχειρίζεται αιτήματα που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων σας και τυχόν παράπονα που ενδέχεται να έχετε. Όπου είναι απαραίτητο, βοηθάμε τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να ανταποκριθεί στα αιτήματα ή τα παράπονά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, ανατρέξτε στους ιστότοπους και τις πολιτικές απορρήτου των παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

   ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ;

    

   Επικοινωνία που σχετίζεται με έρευνα πελατών: Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να τις συμμορφώσουμε με τις επιθυμίες των πελατών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (αναγνωριστικό πελάτη και διεύθυνση email) για να σας προσκαλέσουμε για μια εκστρατεία έρευνας αγοράς ή πελάτη. Μπορούμε επίσης να διεξάγουμε αυτές τις έρευνες μέσω τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Σας στέλνουμε αυτούς τους τύπους επικοινωνιών μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας, εκτός εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

    

   Αιτούμενες επικοινωνίες: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε η Signify να σας ενημερώσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ηλεκτρονικά —αλλά δεν επιθυμείτε να συναινέσετε σε διαφημιστικές επικοινωνίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημα που έχετε υποβάλλει.

    

   Επικοινωνίες διοικητικές, εξυπηρέτησης και συναλλαγών: Θα λαμβάνετε πάντα επικοινωνίες διοικητικές, εξυπηρέτησης και συναλλαγών από εμάς, όπως τεχνικές ενημερώσεις ή/και ενημερώσεις ασφαλείας των προϊόντων μας, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας και άλλες σημαντικές ειδοποιήσεις. Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτούς τους τύπους επικοινωνίας.

   ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, μπορεί να βασιστούμε σε διαφορετικές νομιμοποιητικές βάσεις, όπως:

   • Τη συγκατάθεσή σας (μόνο όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο). Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή·
   • Την ανάγκη να συνάψουμε μια συμβατική σχέση μαζί σας και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από μία σύμβαση·
   • Την ανάγκη να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις εκ του νόμου και να υποστηρίζουμε, ασκούμε ή υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας από νομικές αξιώσεις·
   • Την ανάγκη να διεκδικήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως:

   o   Να διασφαλίσουμε ότι τα δίκτυα και οι πληροφορίες μας είναι ασφαλή·

   o   Να διαχειριζόμαστε και να ασκούμε γενικά επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Εταιρείας·

   o   Να αποτρέπουμε ή να διερευνούμε υποψίες παραβάσεων ή πραγματικές παραβάσεις του νόμου, παραβιάσεις σε σύμβαση εμπορικού πελάτη ή μη συμμόρφωση με τις Κώδικα Ακεραιότητας της Signify ή άλλες πολιτικές της Signify·

   o   Να βελτιστοποιήσουμε ή να επεκτείνουμε την εμβέλεια μάρκετινγκ και τη συνάφεια επικοινωνίας

   • Την ανάγκη να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας·
   • Την ανάγκη προστασίας των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου·
   • Οποιαδήποτε άλλη νομιμοποιητική βάση, η οποία επιτρέπεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τους τοπικούς νόμους.

   ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Δεν πωλούμε τα προσωπικά δεδομένα σας. επίσης δεν κοινοποιούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός από τις περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στο παρόν.

   Εάν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Ενημέρωση, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας στα εξής νομικά πρόσωπα:

   • Συνδεδεμένες εταιρείες της Signify: Λόγω της παγκόσμιας φύσης μας, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε ορισμένες συνδεδεμένες εταιρείες της Signify. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας εντός της Signify θα  παραχωρείται όπου, και στην έκταση που, η γνώση αυτών είναι αναγκαία·
   • Πάροχοι υπηρεσιών: Όπως πολλές επιχειρήσεις, ενδέχεται να αναθέσουμε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε έμπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών σε εμάς, όπως σε παρόχους υπηρεσιών ICT, σε παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς, παρόχους πληρωμών, πλατφόρμες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών διαγωνισμών·
   • Επιχειρηματικοί συνεργάτες: μπορεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας με αξιόπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες, ώστε να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητάτε, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών συνομιλιών (chat)·
   • Δημόσιες και κρατικές αρχές: Όταν απαιτείται από το νόμο ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν ή έχουν δικαιοδοσία επί της Signify.
   • Επαγγελματικοί σύμβουλοι και άλλοι: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε άλλα μέρη συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβούλων, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτές, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι.
   • Άλλα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές. Ενδέχεται επίσης, κατά καιρούς, να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας κατά την πορεία εταιρικών συναλλαγών, όπως κατά τη διάρκεια της πώλησης μιας επιχείρησης ή μέρους μιας επιχείρησης σε άλλη εταιρεία ή οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, κοινοπραξία ή άλλη διάθεση επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας).
   • Κατόπιν αιτήματός σας σε περίπτωση αίτησης φορητότητας προσωπικών δεδομένων.

    

   Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, αναφορές και αναλύσεις βάσει ανωνυμοποιημένων πληροφοριών. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικές, ανωνυμοποιημέες πληροφορίες και αναλύσεις και αναφορές που προέρχονται από τέτοιου είδους πληροφορίες με τους παρόχους υπηρεσιών μας, τους προμηθευτές, τους διαφημιστές, τους εμπόρους, τους καταναλωτές και τις εταιρείες έρευνας αγοράς και άλλους οργανισμούς. Επίσης, αυτές οι ανωνυμοποιημένες, μη προσωπικές πληροφορίες, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση φωτισμού την οποία πραγματοποιούν σε σύγκριση με άλλα μέλη της κοινότητάς μας, να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με θέματα ασφάλειας, να μας βοηθήσουν γενικά να βελτιώσουμε το σύστημά μας ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς. Λαμβάνουμε μέτρα για να αποτρέψουμε τη συσχέτιση αυτών των μη προσωπικών πληροφοριών με εσάς και απαιτούμε από τους συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο.

   ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

    

   Λόγω της διεθνούς παρουσίας μας, δεδομένα που μας παρέχετε ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να είναι προσβάσιμα από τις συνδεδεμένες εταιρείες της Signify και έμπιστα τρίτα μέρη από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της χώρας, στην οποία ζείτε, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Ενημέρωση.

   Εάν βρίσκεστε σε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ε τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Όσον αφορά στις διαβιβάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε άλλες χώρες που δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσες επαρκές επίπεδο προστασίας, εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως οργανωτικά και νομικά μέτρα (π.χ. δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών των μέτρων επικοινωνώντας με το Γραφείο Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Signify (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην ενότητα «Ποιες είναι οι επιλογές σας;» παρακάτω).

   ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

    

   Διατηρούμε τα δεδομένα σας για την περίοδο που είναι αναγκαία για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς, για τους οποίους τα συλλέξαμε (για λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς, ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;»). Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί ή να επιτραπεί από το νόμο μια μεγαλύτερη περίοδος τήρησης. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου τήρησης από εμάς περιλαμβάνουν:

   • Πόσο καιρό χρειάζονται τα δεδομένα για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή για τη λειτουργία της επιχείρησής μας;
   • Έχετε ένα λογαριασμό σε μας; Σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.
   • Υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας λόγω μιας νομικής, συμβατικής ή παρόμοιας υποχρέωσης; Ως παραδείγματα περιλαμβάνονται υποχρεωτικοί νόμοι τήρησης δεδομένων στην ισχύουσα δικαιοδοσία, κρατικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με μια έρευνα, ή δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για σκοπούς διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων ή προστασίας κατά πιθανής αξίωσης.

   ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

    

   Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, θα λάβουμε κατάλληλα μέτρα που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του να απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων σας. Δυστυχώς, καμία διαβίβαση δεδομένων ή σύστημα αποθήκευσης μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Ανάλογα με την πρόοδο της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν, εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη κινδύνων όπως η καταστροφή, η απώλεια, η αλλοίωση, η μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή τα δεδομένα σας δεν γίνεται πλέον με ασφαλή τρόπο, απευθυνθείτε αμέσως στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Signify σύμφωνα με την ενότητα «Ποιες είναι η επιλογές σας;», όπως περιγράφεται παρακάτω.

   ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ;

    

   Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε, εξ όσων γνωρίζετε, ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα. Επιπλέον, εάν μας κοινοποιήσετε δεδομένα άλλων προσώπων, είναι δική σας ευθύνη να συλλέγετε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενημερώσετε αυτά τα άλλα άτομα, των οποίων τα δεδομένα παρέχετε σε μας, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ενημέρωσης και να λάβετε προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους.

   ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ;

    

   Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Συνήθως μπορείτε να ελέγχετε αυτόνομα τα δεδομένα σας (π.χ. με σύνδεση στο λογαριασμό σας) και να ενημερώνετε, τροποποιείτε ή, αν η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το νόμο,, να διαγράφετε τα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε θερμά να ελέγχετε τα δεδομένα σας. Ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις όπου διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να περιορίσουμε τα δικαιώματά σας, για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων ατόμων, ή να αρνηθούμε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις ή/και για τη στοιχειοθέτηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων.

    

   Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, εάν θέλετε να:

   • ελέγξετε, αλλάξετε ή διαγράψετε τα δεδομένα που μας παρείχατε (στον βαθμό που η Signify δεν επιτρέπεται ή δεν απαιτείται να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα)·
   • προβάλετε αντίρρηση σε συγκεκριμένες ενέργειες επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης (opt-out) από τη λήψη μηνυμάτων με υλικό μάρκετινγκ)
   • λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας (σε κοινή μη αναγνώσιμη μορφή, στον βαθμό που αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο).
   • μας κάνετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας στην Signify

    

   Για οποιεσδήποτε απορίες ή εύλογη ερώτηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας στη Signify ή σε σχέση γενικά με την παρούσα Ειδοποίηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής της Signify:

   • Ταχυδρομικά: Signify - Υπ’ όψιν: Γραφείου Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands ή
   • Online: Signify Privacy Center, τμήμα «Αίτημα Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής»

    

   Λάβετε υπόψη ότι οι επικοινωνίες μέσω email δεν είναι πάντα ασφαλείς. Επομένως, παρακαλούμε να μην συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες στα email σας προς εμάς.

    

   Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να απαντήσουμε στο αίτημά σας εγκαίρως και δωρεάν, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας πριν να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λάβατε, τότε μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της δικαιοδοσίας σας.

   ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ;

    

   Δεν συλλέγουμε σκόπιμα πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

   • Ειδική σημείωση για τα Παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών: Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 16 ετών, σας συμβουλεύουμε να μιλήσετε με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να λάβετε τη συγκατάθεσή του/της πριν μοιραστείτε τα δεδομένα σας μαζί μας·
   • Ειδική σημείωση για τους Γονείς Παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών: Σας συνιστούμε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τη χρήση των προϊόντων, των συστημάτων, των υπηρεσιών, των εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων και άλλων ψηφιακών καναλιών) από τα παιδιά σας, για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα χωρίς να ζητήσουν την άδειά σας.

   ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ;

    

   Αυτή η ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς.

   Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της Ενημέρωσης θα διέπει τη χρήση των δεδομένων σας και βρίσκεται στον ιστότοπο του Signify Privacy Center , ανατρέξτε στο τμήμα «Νομικές πληροφορίες»

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   June 2017
   January 2019
   January 2020