การแนะนำ

  Flipping the Green Switch in Thailand

  ร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้โลกเรากับแคมเปญ Green Switch วันนี้

   

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก  โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบโดยกว้างต่อการดำรงชีวิตของชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี  พ.ศ.2593 และแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG) ในปี พ.ศ.2608 ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDC) เป็น 20-25% เมื่อเทียบกับระดับธุรกิจตามปกติที่คาดการณ์ไว้ในปี พ.ศ.2573

   

  ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบและอุปกรณ์ส่องสว่าง  ซิกนิฟายมีความมั่นใจการไปสู่เป้าหมายประเทศไทยสีเขียวเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2608 และได้ออกแบบโครงการ Green Switch เพื่อมอบโซลูชันแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลาอันสั้น แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานจึงมีบทบาทอันทรงพลังในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ทางสภาพอากาศ  และการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง LED ก็ถือเป็นเรื่องง่าย เป็นวิธีแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยความสามารถของ IoT ที่ได้ถูกผนวกรวมไว้ในโครงข่ายระบบอุปกรณ์ส่องสว่างกำลังพาเราไปสู่อนาคตอัจฉริยะที่แท้จริงอันใกล้

   

  วันนี้การยกระดับระบบและอุปกรณ์ส่องสว่างทำได้ง่ายกว่าที่เคยมีมา

  ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการระดมทุนผ่านแผนงานประเทศไทยสีเขียวเพื่อเปลี่ยนมาใช้ หลอดและโคมไฟ LED ได้อย่างรวดเร็ว แถมยังมีประสิทธิภาพสูง การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินเอกชน1 ซึ่งมีให้บริการสำหรับอาคารโรงแรม อุตสาหกรรม การค้าปลีก และสำนักงาน ซึ่งกำลังวางแผนที่จะติดตั้งระบบแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

   

  เลือกสนับสนุนโครงการ Green Switch วันนี้  มาร่วมสร้างผลกระทบที่จับต้องได้ เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของประเทศไทย ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้าง Green Switch

   

  1 ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการ U-Energy ของธนาคาร UOB  แพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงเงินทุนแบบครบวงจรสำหรับโครงการต่างๆ ที่ต้องการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ : https://www.uobgroup.com/u-energy/thailand/business.page

  Lights on. Carbon off.


  The EU Green Deal has made billions of euros in funding available to take immediate and aggressive climate action. The Signify Green Switch lets you take action now, using the simplest and most effective method of slashing emissions and spending: switching to connected LED lighting.

   

  Take action now

  Renovation wave


  With energy savings of up to 80% and the potential to save 100 megatons of GHG emissions per year, LED and connected lighting is a quick and easy win for sustainable renovation, smart cities, and building the digital infrastructure that a carbon-neutral economy requires.

   

  Learn more about renovation wave

  Clean energy


  Harness the power of sunlight with hybrid and solar street lighting. Minimize emissions, build a citywide digital infrastructure, and scale up the use of renewables in your municipality. Use the energy savings to support integrated initiatives, such as powering electric vehicles.

   

  Discover more about clean energy

  Circular economy


  The circular economy has everything to do with sustainable consumption, reuse, and eliminating waste. Signify’s recyclable 3D-printed luminaires cut the carbon footprint for lighting in half. Circular streetlights reduce maintenance costs by 60%, with zero waste to landfill. And Light-as-a-Service approaches promote sustainability along the entire lighting lifecycle.

   

  Explore more about circular economy

  Clean mobility


  Charge stations built into digital streetlights support the Green Deal’s goal of a million EV charging points in Europe by 2025. Savings from energy-efficiency renovations and LED and solar street lighting can power tens of thousands of EVs without extra power generation.

   

  Find out more about clean mobility

  Biodiversity


  A farm-to-fork approach helps to preserve the world’s food supply. LED grow lights boost crop quality and yield with up to half the energy consumption. Lighting designed for vertical farming near cities reduces the carbon and water use, and reduces food miles, while aquaculture lighting increases yield, improves feed conversion and improves animal welfare.

   

  Learn more about biodiversity

  Digitalization


  Digitalizing your lighting can eliminate 80% of lighting-related energy consumption. But that’s only the beginning. With sensors for collecting data and embedded communications, lighting can join the digital ecosystem and help you realize the full decarbonization potential of green solutions. Connected lighting systems can also offer exciting new applications and services that improve city inhabitants’ daily lives.

   

  Discover more about digitalization

  Signify's Green Switch plan

   

  From renovating buildings with connected LED lighting to embracing a circular economy, Signify lays out its action plan in a bid to support the EU Green Deal.

  Tackling climate change around the world

   

  World leaders are finally committing to large-scale climate action. But what does each continent's sustainability plan include? And what does it hope to achieve?

  2020 COVID emissions dip isn't enough

   

  There was a decline in carbon emissions during the pandemic, but it was merely drop in the ocean. More is needed to see real change.

  UV-C light will support Europe's recovery

   

  Buildings are one of the key areas where huge renovations are needed to make them more healthy and sustainable. But what part can UV-C disinfection lighting play?

  Europe needs to get tough in its switch to LED

   

  The European Green Deal wants Europe to reach carbon neutrality by 2050. To achieve this, Signify is calling for the annual pace of building renovation to be doubled to 3% a year.

  Make the switch to LED: The clock is ticking and the world is warming

   

  The time for change is now. If businesses and cities around the globe switch to LED lighting, we can reduce our carbon footprint by more than 553 million tonnes of CO2, the amount of emissions that 25 billion trees could sequester in a year.

  We’d love to help you flip the Green Switch