การแนะนำ

    ระบบแสงสว่างหมุนเวียน

    การมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในระบบแสงสว่างของคุณ

    เราสร้างโซลูชันระบบแสงสว่างที่ปรับมาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานที่ชัดเจน โซลูชันเหล่านี้รวมทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การสร้าง ไปจนถึงการดำเนินการและการบำรุงรักษางานติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างของคุณ


    นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกซื้อระบบแสงสว่างที่คุณใช้ แทนการเป็นเจ้าของระบบไฟ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีทางเลือกด้านการเงินที่ยืดหยุ่นตั้งแต่เริ่มต้น

    อินโฟกราฟิกระบบแสงสว่างหมุนเวียน

    ระบบแสงสว่างหมุนเวียนจะช่วยคุณได้อย่างไร

    การออกแบบ

    ผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงวงจรหลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน

    รูปแบบธุรกิจใหม่

    รูปแบบการให้บริการที่ล้ำสมัยตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน

    โลจิสติกส์ย้อนกลับ

    การนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับระบบและผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน

    การทำงานร่วมกัน

    การสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทุกฝ่ายเพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

    กรณีศึกษา

    สำรวจดูแบรนด์ Signify

    โลโก้ Philips
    แบรนด์โดยรวมของเราด้านระบบแสงสว่างสำหรับธุรกิจ
    และผู้บริโภคทั่วไป
    โลโก้ Interact
    แพลตฟอร์ม Internet of Things
    และระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน