การแนะนำ

  ระบบแสงสว่างหมุนเวียน

  การมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในระบบแสงสว่างของคุณ

  เราสร้างโซลูชันระบบแสงสว่างที่ปรับมาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานที่ชัดเจน โซลูชันเหล่านี้รวมทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การสร้าง ไปจนถึงการดำเนินการและการบำรุงรักษางานติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างของคุณ


  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกซื้อระบบแสงสว่างที่คุณใช้ แทนการเป็นเจ้าของระบบไฟ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีทางเลือกด้านการเงินที่ยืดหยุ่นตั้งแต่เริ่มต้น

  อินโฟกราฟิกระบบแสงสว่างหมุนเวียน

  ระบบแสงสว่างหมุนเวียนจะช่วยคุณได้อย่างไร

  การออกแบบ

  ผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงวงจรหลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน

  รูปแบบธุรกิจใหม่

  รูปแบบการให้บริการที่ล้ำสมัยตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน

  โลจิสติกส์ย้อนกลับ

  การนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับระบบและผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน

  การทำงานร่วมกัน

  การสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทุกฝ่ายเพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

  กรณีศึกษา

  สำรวจดูแบรนด์ Signify

  โลโก้ Philips
  แบรนด์โดยรวมของเราด้านระบบแสงสว่างสำหรับธุรกิจ
  และผู้บริโภคทั่วไป
  โลโก้ Interact
  แพลตฟอร์ม Internet of Things
  และระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกัน