Suggesties

  Paris Proof

  Paris Proof: zo maak je jouw gebouw nú klaar voor de toekomst

   

  Paris Proof is het streven van de Nederlandse vastgoedmarkt om de gebouwde omgeving in 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Vooruitlopend daarop heeft de Dutch Green Building Council (DGBC) het Deltaplan Duurzame Renovatie ontwikkeld. Daarin staat de ambitie de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof te laten zijn. Om die ambities te halen is het belangrijk om nú al circulair te (ver)bouwen en stevig in te zetten op maximale energie-efficiëntie.

  Paris Proof in het kort

   
  • Paris Proof werkt toe naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050.
  • Een bestaand kantoorgebouw mag vanaf 2040 maximaal 70 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar verbruiken.
  • De beste methode om het werkelijke energiegebruik te meten is WEii.
  • De beste methode om de duurzaamheid van een gebouw te meten is BREEAM
  • In zes stappen maak je jouw gebouw Paris Proof: van het bepalen van je ambitie tot monitoring van het energieverbruik.

  Het Parijse klimaatakkoord startschot voor Paris Proof

   

  De term Paris Proof ontstond toen in 2015 bijna alle landen ter wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden. Daarmee gingen zij de verplichting aan de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Een belangrijk onderdeel van dit streven is om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken.

  Bijzondere aandacht voor Paris Proof gebouwen

   

  In Nederland is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 40% van het energiegebruik en bijna een derde van de CO2-emissies. De hoge vraag naar energie vanuit de gebouwde omgeving was voor de Dutch Green Building Council (DGBC), de reden om het Paris Proof Commitment te introduceren. Dit initiatief richt zich met name op het energiegebruik van commerciële gebouwen in Nederland. Bijna 80 marktpartijen ondertekenden het Paris Proof Commitment. Als samenwerkingspartner van de DGBC is Signify één van die partijen.

  Deltaplan Duurzame Renovatie  

   

   

   

  Om de ambities van het Paris Proof Commitment te halen heeft het DGBC het Deltaplan Duurzame Renovatie ontwikkeld. Dat plan biedt richtlijnen, kaders en instrumenten om de renovatie van bestaande gebouwen te stimuleren en te versnellen. Het uiteindelijke doel is om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

  Uitgangspunten Paris Proof gebouw

   

  In programma’s van eisen komt de eis ‘Paris Proof’ steeds vaker voor. Dat geldt voor zowel renovaties als voor nieuwbouw. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

   

  • Energie-efficiëntie: Het gebouw moet zeer energiecomfortabele-efficiënt zijn en voldoen aan strenge energieprestatie-eisen. Bijvoorbeeld door het gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen, efficiënte verwarmings- en koelsystemen, en slimme regeltechniek. Zo is er al tot 90% energiebesparing mogelijk met een overstap naar slimme LED-verlichting.
  • Duurzame energiebronnen: Het gebouw moet gebruikmaken van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of geothermische energie. Daarbij wordt ook gekeken of de opgewekte energie gedeeld kan worden met andere gebouwen in de omgeving.
  • Materiaalgebruik: Het gebouw moet worden gebouwd met duurzame en lokaal geproduceerde materialen die een minimale CO2-voetafdruk hebben en circulair zijn.
  • Watergebruik: Het gebouw moet zijn ontworpen om het waterverbruik te verminderen en het gebruik van regenwater te stimuleren. Waterbesparende apparaten en hergebruik van huishoudelijk afvalwater helpen dat doel te bereiken.
  • Gezondheid en comfort: Het gebouw moet slim worden ontworpen om een gezonde en comfortabele omgeving te creëren voor de gebruikers. Dit omvat de controle van de luchtkwaliteit, de temperatuur en van de (slimme)-verlichting, en de beperking van het geluidsniveau en de lichtvervuiling.
  • Monitoring en rapportage: Het gebouw moet worden uitgerust met een monitoring- en rapportagesysteem om de energieprestaties en de CO2-emissies van het gebouw te meten en te rapporteren. Dit systeem kan worden gebruikt om eventuele problemen op te sporen en maatregelen te nemen om de energie-efficiëntie verder te verbeteren.

  Paris Proof-eisen voor bestaande bouw

   

  Aangezien gebouwen in Nederland in 2050 nog maar een derde van hun huidige energiegebruik mogen inzetten, zijn er eisen geformuleerd waaraan gebouwen moeten voldoen. Bestaande gebouwen mogen bijvoorbeeld vanaf 2040 maximaal 70 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar verbruiken. In de toekomst wordt deze eis verder aangescherpt om de ambitie van Paris Proof te halen.

  Paris Proof eisen voor nieuwbouw en overheidsgebouwen

   

  Alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten vanaf januari 2021 volgens het bouwbesluit voldoen aan een aantal energieprestatie-eisen voor bijna energie neutrale gebouwen. (BENG). In feite zijn de BENG-eisen een aangescherpte versie van de voorheen verplichte energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Voor overheidsgebouwen zijn de BENG-eisen iets strenger dan voor nieuwbouw en renovatie, omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft. Voor de nieuwbouw van kantoren is het uitgangspunt dat deze uiteindelijk werkelijk energieneutraal gebouwd (WENG) worden.

  Paris Proof-eisen voor diverse sectoren

   

  Om de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie te halen, zijn er speciale routekaarten voor sectoren en gebouwen ontwikkelt. Die moeten helpen het proces van verduurzaming te versnellen. Op de routekaarten is te zien hoe specifieke sectoren de klimaatdoelstellingen kunnen halen, waarbij rekening is gehouden met subsidies en wet- en regelgeving binnen deze branches. De volgende branches hebben allemaal een eigen routekaart:

   

  • Kantoren
  • Logistiek
  • Retail
  • Horeca
  • Woningen

  Methode om het werkelijke energieverbruik te meten: WEii

   

  Hoe meet je of een gebouw Paris Proof is? Dat kan met de in 2021 gelanceerde Werkelijke Energie Intensiteit Indicator (WEii). Daarmee meet je de daadwerkelijke energie-efficiëntie van gebouwen, dus het energieverbruik in kWh per vierkante meter. De WEii klasse Paris Proof is voor veel projecten het ambitieniveau. Met een speciale rekentool kan je als gebouwenbeheerder of eigenaar eenvoudig de energiezuinigheid van een gebouw meten en vergelijken met andere gebouwen.

  Hoogste WEii-klasse voor nieuwbouw: WENG

   

  De WEii-methode is ontwikkeld om de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te meten. Deze klasse is voor nieuwbouwprojecten niet eenvoudig te halen, omdat de WEii stuurt op het totale werkelijke energieverbruik – daar is bij een nog niet bestaand gebouw geen sprake van. Om toch te kunnen sturen op die ambitie is de hoogste WEii klasse ontwikkeld – Werkelijk Energie Neutraal Gebouw (WENG).

  Wanneer ben je een WENG?

   

  WENG is, net als Paris Proof, een ambitie. Weii is de methode om die ambitie te halen. Een gebouw dat voldoet aan de WENG-norm kan op jaarbasis in zijn eigen energiebehoefte voorzien. De WENG-indicator meet hoeveel energie wordt verbruikt in een gebouw en het gebruiksoppervlak van het gebouw. Een gebouw dat in 2030 of eerder minder dan 60 kWh/m2 verbruikt is volgens WENG op de goede weg om de klimaatdoelstellingen te halen. Met een energieverbruik dat lager is dan 7 kWh/m2 mag een gebouw zich volgens WENG energieneutraal noemen.

  In zes stappen naar Parijs

   

  De eis om in 2040 het energieverbruik met twee derde te verminderen geldt voor alle eigenaren, beheerders en huurders van gebouwen. Het is dus belangrijk niet te lang te wachten met verduurzamen. Deze zes stappen kunnen helpen bij het Paris Proof maken van gebouwen:

  Stap 1:
  Inventariseer in grote lijnen de staat van de gebouwen.
  Stap 2:
  Maak een gedetailleerd overzicht van de specificaties, zoals energielabels en data van renovaties. Zo krijg je zicht op het besparingspotentieel.
  Stap 3:
  Stel een verduurzamingsplan op met drie typen maatregelen: quick wins, onderhoudsmaatregelen en verduurzamingsmaatregelen.
  Stap 4:
  Maak een financieringsplan, inclusief terugverdientijd. Vergeet niet de subsidiemogelijkheden te onderzoeken!
  Stap 5:
  Realisatie: schakel aannemers en leveranciers in.
  Stap 6:
  Breng de prestaties van je gebouw(en) in beeld en blijf meten.

  Methode om duurzaamheid te meten: BREEAM

   

  Paris Proof richt zich specifiek op het verminderen van de CO2-uitstoot en het streven naar bijna energieneutrale gebouwen. Toch zijn er ook bredere duurzaamheidsaspecten om rekening mee te houden. Ook daar is een (internationaal) keurmerk voor: BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM omvat verschillende categorieën en criteria die relevant zijn voor Paris Proof, zoals energie-efficiëntie, materiaalgebruik, waterbeheer en gezondheid.

  Grote rol voor IoT bij halen van Paris Proof-ambitie

   

  Het Internet of Things (IoT) speelt een belangrijke rol bij het behalen van de Paris Proof-ambitie. Met name door het slimmer en energie-efficiënter maken van gebouwen. Het IoT gebruikt data om real-time gegevens over de (energie)prestaties van een gebouw te verzamelen, analyseren en te monitoren. De verzameling en integratie van data gebeurt via sensoren, die vaak worden aangebracht in de verlichtingspunten, waardoor een dicht datanetwerk ontstaat.

  Verlichting als startpunt voor verduurzaming

   

  Bij het verduurzamen van een gebouw, is de verlichting een goede eerste stap. Onze zeer energiezuinige LED-verlichting bespaart gemiddeld 50% van het elektriciteitsverbruik in vergelijking met conventionele verlichting. Door het gebruik van connectiviteits- en lichtregelsystemen kunnen we nog eens ongeveer 30% extra besparen. Bovendien zien we het uitbreiden van verlichtingssystemen op zonne-energie als een zeer effectieve manier om de CO2-uitstoot verder te verminderen..

  Signify al sinds 2020 Paris Proof

   

  Al sinds 2020 is Signify wereldwijd energieneutraal. Na het bereiken van die mijlpaal introduceerden we het Brighter Lives, Better World 2025 duurzaamheidsprogramma, waarmee we onze positieve impact op het milieu en de samenleving willen verdubbelen.

   

  Benieuwd hoe Signify jou kan helpen bij Paris Proof eisen?

   

  Wil je weten hoe Signify je verder kan helpen bij het verduurzamen van je gebouw(en)? Neem dan contact op met Thomas Leenders, Public & Government Affairs Signify Benelux & Europe.