Suggesties

  Energielabel C voor kantoren

  Energielabel C voor kantoren: in vijf stappen voldoe je aan de verplichting

  Kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2 moeten sinds 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet jouw kantoor hier niet aan? Dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken. Met energiebesparende maatregelen kun je het energielabel verbeteren. Slimme LED-verlichting kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met deze vijf stappen zorg je ervoor dat je voldoet aan de eisen van energielabel C.

  Stappenplan verplicht energielabel C kantoren in het kort:  

   

  • Stap 1: Check je huidig geregistreerd energielabel.
  • Stap 2: Maak een verbeterplan met een energieadviseur.
  • Stap 3: Bekijk welke subsidies en financiële regelingen je kunt gebruiken.
  • Stap 4: Voer de aanpassingen door.
  • Stap 5: Vraag een nieuw energielabel aan.
  • Als je niet aan de regel voldoet, riskeer je een dwangsom en uiteindelijk zelfs gedwongen sluiting van het kantoor

  Energielabel C kantoren: verplicht voor kantoren >100 m2

   

  Voor kantoren betekent energielabel C een primair fossiel energieverbruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. De regel geldt voor kantoren met een oppervlakte van minimaal 100 m2. Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012 en is sinds 1 januari 2023 van kracht.

   

  De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • Het kantoor neemt minder dan 50% van gebruiksoppervlakte van het gebouw in beslag. Bijvoorbeeld een kantoor bij een winkel.
  • Het gebouw is (gedeeltelijk) een monument.
  • Het kantoorgebouw wordt maximaal 2 jaar als kantoor gebruikt.
  • Het kantoorgebouw wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.
  • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te bereiken hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

   

  Energielabel kijkt naar verlichting, ventilatie, verwarming en airconditioning

   

  Voor het energielabel wordt alleen gekeken naar de energie die het kost om in het gebouw te verblijven en je erin te verplaatsen. Dat heet de gebouw gebonden energie. Hieronder vallen:

  •    verlichting

  •    ventilatie

  •    verwarming en airconditioning

  In 5 stappen jouw kantoor naar energielabel C of hoger

   

  Volg onderstaand stappenplan en zorg ervoor dat ook jouw kantoor voldoet aan de energielabel C-verplichting.

   
   
   
  Stap 1
   
   

  Check je huidige energielabel


  Check je huidig geregistreerde energielabel in de database EP-Online. Dit is de officiële landelijke database waarin alle energielabels zijn opgenomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Je kantoor heeft energielabel A, B of C
   Je voldoet je aan de huidige eisen en richtlijnen.
   
  • Je kantoor heeft energielabel D, E, F of G
   Je moet aan de slag met energiebesparende maatregelen.
   
  • Je kantoorgebouw heeft geen energielabel
   Schakel een energieadviseur in. Deze berekent hoe energiezuinig je kantoorpand op dit moment is.

   
   

  Stap 2
   
   

  Maak een verbeterplan met een energieadviseur

   

  Zoek een gecertificeerde energieadviseur. Deze komt langs en controleert bepaalde kenmerken van het gebouw. De adviseur inventariseert welke verbetermogelijkheden er zijn en maakt een berekening van de kosten. Je ontvangt dan een maatwerkadvies.

  Erkende maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar

   

  De energieadviseur kan in dit advies ook de Erkende Maatregelenlijsten (EML) meenemen. In de EML staan alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen zijn sowieso ook verplicht voor bedrijven met een energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas.

  Slimme LED-verlichting bespaart tot 80% energie

   

  LED-verlichting is voor veel kantoren een belangrijke energiebesparingskans. Verlichting beslaat doorgaans ongeveer 20% van het energieverbruik. Door over te stappen van bijvoorbeeld TL- naar LED-verlichting kun je dit meer dan halveren.

   

  Kies je daarbij voor slimme, connected LED-verlichting, dan loopt die besparing zelfs op tot zo’n 80% van het aanvankelijke energieverbruik. Door slimme sensoren in connected verlichting verlicht je namelijk alleen daar waar nodig en zo veel als nodig. Zo hoeft bijvoorbeeld in vergaderruimtes en parkeergarages niet dag en nacht de verlichting op volle sterkte te branden. Ook kunnen slimme sensoren het licht dimmen op plekken waar veel zonlicht is.

   

  Daarnaast kunnen zaken als verwarming en ventilatie hieraan gekoppeld worden, wat de totale energieprestatie verder kan verbeteren. Dit kan een effectieve manier zijn zijn om voor je kantoor energielabel C of beter te verkrijgen.

  Houd nu vast rekening met aangescherpte normen voor energieverbruik

   

  Als je nu energiebesparende maatregelen moet treffen, is het slim om verder vooruit te kijken dan energielabel C voor je kantoorgebouw. Na 2030 wordt namelijk een nieuwe norm bepaald voor de energieprestaties van alle gebouwen in 2050. Naar verwachting wordt dan een energielabel A vereist. Als je dus voor 2030 gaat verbouwen of renoveren, is het verstandig om er alvast rekening mee te houden dat die normen worden aangescherpt. Zo voorkom je dat je over een paar jaar opnieuw moet investeren. De vrijwillige renovatiestandaard kan hierbij houvast bieden.

   
   

  Stap 3
   
   
   
   

  Bekijk welke subsidies en financiële regelingen je kunt gebruiken

   

  Er bestaan verschillende subsidies en financiële regelingen die tegemoetkomen in de kosten voor energiebesparende maatregelen. De belangrijkste zijn:

  Energieinvesteringsaftrek (EIA)

   

  Bedrijven die investeren in een energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. De EIA is ook beschikbaar voor overheidsorganisaties die vennootschapsbelasting betalen.

   

  In de Energielijst 2023 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. Het bedrijfsmiddel moet tenminste € 2.500,- kosten en een terugverdientijd hebben van 5 tot 25 jaar. Omdat de terugverdientijd van LED-verlichting ligt in de meeste gevallen inmiddels ruim onder de vijf jaar ligt, is dit van de Energielijst verdwenen. Slimme LED-verlichting met bijvoorbeeld daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie staat nog wel op de lijst.

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

   

  De MIA heeft betrekking op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn. Met de VAMIL kun je 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven.

   

  De MIA en VAMIL maken gebruik van dezelfde milieulijst. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen die voor de regelingen in aanmerking komen.

  Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

   

  DUMAVA is een nieuwe subsidieregeling die eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoetkomt in de kosten voor verduurzaming. Dat geldt voor integrale gebouwen, bijvoorbeeld om een BREEAM-NL certificering te behalen, maar ook voor individuele maatregelen als LED-verlichting. Alle maatregelen die in aanmerking komen staan op de Maatregelenlijst.

  Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

   

  Met de KIA kun je investeringen in bedrijfsmiddelen gedeeltelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De KIA is stapelbaar met de EIA.

  Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM)

   

  Met de SVM kunnen mkb’ers een energieadviseur inhuren voor een maatwerkadvies. De subsidie geldt ook voor het uitvoeren van de maatregelen uit dit energieadvies. Denk aan LED-verlichting of zonnepanelen.

   
   

  Stap 4
   
   

  Voer de aanpassingen door

   

  Omdat de energie C-verplichting voor kantoren al is ingegaan, is het van belang dat de energiebesparende maatregelen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Houd er rekening mee dat er een wachttijd kan zijn voor beschikbare vakmensen en materiaal.

   
   

  Stap 5
   
   

  Vraag een nieuw energielabel aan

   

  Vraag een gecertificeerd energieadviseur om een nieuw energielabel op te stellen. Zorg ervoor dat het nieuwe energielabel ook wordt geregistreerd.

  Handige tools:

   

  • Wetchecker RVO: controleer welke wettelijke verplichtingen er gelden voor jouw organisatie of gebouw op het gebied van energiebesparing.
  • Subsidie-overzicht: deze handige beslisboom geeft inzicht in welke wetten, regels en subsidies op jouw situatie van toepassing zijn.

  Kantooreigenaar is verantwoordelijk voor energielabel

   

  De eindverantwoordelijkheid voor het energielabel C van het kantoor ligt bij de eigenaar van het gebouw. Wordt jouw kantoorgebouw casco verhuurd? Vaak is dan de verhuurder verantwoordelijk voor maatregelen aan het casco gebouw, zoals dubbel glas of muurisolatie. De huurder is dan meestal verantwoordelijk voor alles wat daarbuiten valt, zoals LED-verlichting.

   

  Wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de kosten is afhankelijk van:

  a) de afspraken in het huurcontract

  b) welke maatregelen er genomen moeten worden.

  Vier redenen om niet te wachten met energiebesparende maatregelen

  1. Voorkom boetes en sluiting van het kantoor.

   

  Een kantoorgebouw dat niet aan de energielabel c-verplichting voldoet, mag in principe niet meer als kantoor gebruikt worden. De handhaving hiervan ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten.

  Zo is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), waar ook Amsterdam onder valt, al begonnen met het uitsturen van waarschuwingsbrieven aan kantoren die niet voldoen. Zij moeten binnen twaalf weken minimaal een concreet verbeterplan indienen. Anders volgt een dwangsom. De uiteindelijke consequentie kan zijn dat het kantoor wordt gesloten.

  2. Energiebesparingsplicht.


  De energiebesparingsplicht stelt dat bedrijven die onder deze verplichting vallen alle energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Bovendien moeten zij eens in de vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben doorgevoerd. Dit heet de informatieplicht energiebesparing.

  3. Energiekostenbesparing.


  Door de gestegen energiekosten verdient een investering in energiebesparende maatregelen zich sneller terug. Een investering in LED-verlichting bijvoorbeeld levert per direct een energiebesparing van ruim 50% op t.o.v. TL-verlichting.

  4. TL-verbod.


  Hangt er TL-verlichting in je kantoor? Vanaf 2023 mogen er geen TL-buizen meer in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd (ook wel de fluo-ban genoemd). Dit is vanwege de gevaarlijke stoffen (waaronder kwik) die in fluorescentielampen zoals TL-buizen zitten.

   

  Lampen die al op de markt zijn, mogen nog worden verkocht. Maar er komen geen nieuwe meer bij. Wie nog TL-buizen heeft, kan op den duur dus geen kapotte lampen meer vervangen. Overstappen op LED-verlichting zorgt niet alleen voor een aanzienlijke energiebesparing, maar voorkomt ook dat je op termijn in het donker komt te zitten.