Suggesties

  BREEAM

  BREEAM: in 5 stappen naar verduurzaming van je gebouw

   

  BREEAM is een internationale beoordelingsmethode voor duurzame gebouwen. BREEAM is wereldwijd de meest erkende en toegepaste manier om de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving te beoordelen en te certificeren. Gebouwen die voldoen aan de BREEAM-normen zijn duurzamer, gezonder, energiezuiniger en kostenbesparend.

  BREEAM in het kort

   

  • BREEAM is de standaard meetmethode om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen.
  • BREEAM-NL kent vier varianten: In-use, Nieuwbouw (en Renovatie), Gebied en Sloop en Demontage
  • Er zijn vijf verschillende scores in BREEAM, van pass tot outstanding.
  • Verlichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan certificering, met name in de categorie Gezondheid en Energie.
  • Gebouweigenaren of beheerders kunnen in vijf stappen naar een BREEAM-gecertificeerd gebouw.

  BREEAM: een standaard meetmethode voor de duurzaamheid van gebouwen

   

  BREEAM is een standaard meetmethode die gebouweigenaren, ontwikkelaars en beheerders de tools geeft om de duurzaamheid van gebouwen aan te tonen en te verbeteren. De BREEAM-methode is in de jaren 1990 in Engeland ontstaan en is uitgegroeid tot een internationaal keurmerk voor duurzaamheid. Het wordt toegepast in meer dan 80 landen en in verschillende sectoren, zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels en woningen.

  Verschillende varianten in Nederland van BREEAM

   

  De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Dit keurmerk heet BREEAM-NL. Er zijn verschillende BREEAM-NL-varianten voor specifieke gebouwtypen en toepassingsgebieden. Dit zijn:

   

  1. BREEAM-NL Nieuwbouw voor nieuwbouwprojecten
  2. BREEAM-NL In-Use voor bestaande bouw
  3. BREEAM-NL Sloop en Demontage voor sloopprojecten
  4. BREEAM-NL Gebied voor complete gebiedsontwikkelingen

  Hoe meer credits, hoe hoger de BREEAM-score

   

  BREEAM hanteert een puntensysteem waarbij projecten credits kunnen verdienen op basis van duurzaamheidsprestaties. Deze credits worden toegekend voor verschillende categorieën, subcategorieën en criteria, zoals:

   

  • energie
  • materiaalgebruik
  • water
  • gezondheid en welzijn
  • transport
  Elk keurmerk heeft een eigen beoordelingsrichtlijn. Hierin staan per categorie de eisen voor duurzame gebouwen en gebieden. De richtlijn bevat ook het benodigde bewijsmateriaal voor elke eis. Hoe meer credits je behaalt, hoe hoger de BREEAM-NL score voor je project.

  De BREEAM-scores: van pass naar outstanding

   

  Er zijn vijf mogelijke BREEAM-scores:

   

  • Pass: Dit is de basisprestatie. Het gebouw voldoet aan de minimale duurzaamheidscriteria, maar er is ruimte voor verbetering.
  • Good: Dit geeft aan dat het gebouw een gemiddelde duurzaamheidsprestatie heeft met enkele aanzienlijke duurzame kenmerken en maatregelen.
  • Very Good: Dit duidt op een bovengemiddelde duurzaamheidsprestatie met een aantal significante duurzame kenmerken en maatregelen.
  • Excellent: Dit geeft aan dat het gebouw een zeer hoge duurzaamheidsprestatie heeft, met een groot aantal geïntegreerde duurzame kenmerken en maatregelen.
  • Outstanding: Dit vertegenwoordigt de hoogste duurzaamheidsprestatie. Het gebouw heeft een uitzonderlijke duurzaamheidsprestatie en zet de norm op het gebied van duurzaam bouwen.
    

  In Nederland wordt het BREEAM-duurzaamheidskeurmerk beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). Signify is partner van DGBC. Zij werken samen aan het verduurzamen van gebouwen. 

   

  Een BREEAM-certificaat voor jouw gebouw? In vijf stappen ben je er

   

  Beheerders en eigenaren die hun vastgoedportefeuille met een BREEAM-certificaat willen verduurzamen kunnen dat in vijf stappen doen:

  Stap 1

  Verdiep je in de materie:

   

  Begin met het begrijpen van de BREEAM-methodologie en de vereisten voor certificering. Je kunt de BREAAM gebruikers-handleiding en andere relevante documenten raadplegen om vertrouwd te raken met de criteria en beoordelingscategorieën.

  Stap 2

  Kies het juiste keurmerk voor je project:

   

  Identificeer het specifieke project waarvoor je het BREEAM-certificaat wilt behalen. Zorg ervoor dat je een gedetailleerd inzicht hebt in de doelstellingen, de omvang, het ontwerp en de bouwfasen van het project. Je kunt bijvoorbeeld een projectplan opstellen, een haalbaarheidsstudie uitvoeren, een ontwerpteam samenstellen en een bouwschema opstellen.

  Stap 3

  Neem een BREEAM-expert in de arm:

   

  Het is essentieel om een erkende BREEAM-expert bij het proces te betrekken. Deze professional heeft de kennis en ervaring om je te begeleiden en te beoordelen volgens de BREEAM-criteria. Je kunt contact opnemen met een lokale BREEAM-certificeringsinstantie om een lijst met gekwalificeerde experts te verkrijgen.

  Stap 4

  Bouw zorgvuldig en grondig je projectdossier op:

   

  Tijdens het ontwerp- en bouwproces moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan de BREEAM-criteria in verschillende categorieën, zoals energie-efficiëntie, waterbeheer, materialen, gezondheid en welzijn. De BREAAM-expert zal je adviseren over het verzamelen van de benodigde bewijzen en het indienen van de vereiste documentatie.

  Stap 5

  Laat je voltooide project beoordelen voor certificering:

   

  Zodra het project is voltooid, zal een onafhankelijke BREEAM-assessor je project evalueren op basis van de ingediende documentatie, bezoeken ter plaatse en aanvullende verificatie. Als je voldoet aan de vereisten van de beoordeling, ontvang je een BREEAM-certificaat dat het prestatieniveau van je project weergeeft.

  De rol van verlichting bij het halen van BREEAM-certificatie

   

  Verlichting heeft invloed op verschillende duurzaamheidsaspecten van een gebouw. Bij de BREEAM-certificering is daarom een belangrijke rol weggelegd voor verlichting, met name in de categorieën Gezondheid (HEA) en Energie (ENE). Hier zijn enkele manieren waarop verlichting kan bijdragen aan BREEAM-certificering:

  • Binnen- en buitenverlichting: BREEAM hanteert richtlijnen, zoals de NEN 12464 voor de vereiste verlichtingsniveaus en uniformiteit in verschillende ruimtes, zoals kantoren, vergaderzalen, gangen en parkeergarages. Het naleven van deze richtlijnen draagt bij aan de visuele kwaliteit van de ruimte en het comfort van de gebruikers.
  • Minimaliseren van lichtvervuiling en nachtelijke emissies: BREEAM streeft naar het minimaliseren van lichtvervuiling en onnodige nachtelijke emissies. Daaronder valt: het vermijden van overmatige buitenverlichting, het gebruik van de juiste optieken en het voorkomen van lichtuitstraling naar aangrenzende eigendommen of ecologisch gevoelige gebieden.
  • Verlichtingsregeling en -beheer: Een geavanceerd verlichtingsregelingssysteem kan ervoor zorgen dat verlichting alleen wordt gebruikt wanneer en waar nodig. Denk aan aanwezigheidsdetectie, daglichtafhankelijke regeling en tijdschakelaars. Deze systemen helpen het energieverbruik verder te verminderen en dragen bij aan duurzaamheid. Dit kan dan ook extra BREEAM-credits opleveren.
  • Energie-efficiëntie: Het bevorderen van energie-efficiënte verlichtingssystemen is een belangrijk aspect van BREEAM. Door het gebruik van energiezuinige verlichtingstechnologieën, zoals LED-verlichting, en het toepassen van efficiënte verlichtingsregelingen, kan het energieverbruik van het gebouw aanzienlijk worden verminderd.

  Subsidies voor BREEAM

   

  De investeringen voor een BREEAM-certificaat kunnen behoorlijk zijn. Daar staat tegenover dat vastgoedeigenaren subsidiemogelijkheden hebben die kunnen bijdragen aan duurzame bouwprojecten, waaronder BREEAM-gecertificeerde gebouwen. Zoals:

  • MIA/Vamil: Dit is een fiscale regeling voor milieuvriendelijke investeringen. Als je een BREEAM-NL certificaat hebt van het niveau Excellent of beter, kun je tot 9% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Je kunt ook tot 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven.
  • EIA: Dit is een fiscale regeling voor energiebesparende investeringen. Bepaalde energiebesparende componenten van je BREEAM-NL gecertificeerde gebouw kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Je kunt tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • SDE++: Dit is een subsidie voor duurzame energieproductie en CO2-reductie. Als je een BREEAM-NL certificaat hebt, kun je subsidie aanvragen voor het opwekken van hernieuwbare energie, zoals zon, wind, biomassa of geothermie.
  • ISDE: Dit is een subsidie voor investeringen in duurzame warmte en isolatie. Als je een BREEAM-NL certificaat hebt, kun je subsidie aanvragen voor het installeren van warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels of pelletkachels. Je kunt ook subsidie aanvragen voor het isoleren van je dak, vloer, gevel of ramen.
  • DUMAVA: Vanaf september 2023 komt de subsidieregeling DUMAVA eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

  Hoe kan Signify helpen met BREEAM?

   

  Als wereldleider op het gebied van verlichting kan Signify helpen om BREEAM-certificaten te behalen. Door het leveren van LED-verlichting en slimme systemen die de energie-efficiëntie, het comfort en de veiligheid van gebouwen verbeteren. Signify heeft ruime ervaring met het leveren van LED- en slimme verlichting voor BREEAM-gecertificeerde projecten in verschillende sectoren en landen. Enkele voorbeelden zijn:

  • EDGE Amsterdam West: Signify heeft de slimme verlichting geleverd die samenwerkt met het EDGE-platform om het energieverbruik, het comfort en de productiviteit van de gebruikers te optimaliseren.
  • Atlas: Dit is het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld volgens BREEAM. Het gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een BREEAM Outstanding-certificaat behaald met een score van 96,01%. Signify heeft de LED-verlichting geleverd die bijdraagt aan de hoge energie-efficiëntie en de lage CO2-uitstoot van het gebouw.
  • Pioneers of Light: Dit is een platform waar Signify samenwerkt met toonaangevende architecten, interieurontwerpers en lichtontwerpers om innovatieve en duurzame verlichtingsprojecten te realiseren. Veel van deze projecten zijn BREEAM-gecertificeerd of hebben duurzaamheid als kernwaarde.
  Wil je meer weten over hoe Signify jou kan helpen met BREEAM? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder met vragen en wensen op het gebied van duurzame verlichting.