Suggesties

  Energie-
  besparingsplicht

  Energiebesparingsplicht

  Energiebesparingsplicht

  Energiebesparingsplicht: dit betekent het voor jouw bedrijf

  De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen vijf jaar terugverdient. Ook moet je elke vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt getroffen. De Erkende Maatregelenlijst (EML) is een leidraad voor te nemen energiebesparende maatregelen. De overstap naar (connected) LED-verlichting brengt je energiebesparingsdoelen een stuk dichterbij.

  Energiebesparingsplicht in het kort:

   

  • De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven met een minimaal jaarverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.
  • Alle energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen moet je nemen en rapporteren.
  • Energiebesparing geldt voor je gebouw, faciliteiten en bedrijfsprocessen.
  • De overstap naar LED-verlichting helpt je bij je energiebesparingsdoelen.
  • Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar.

  Energiebesparingsplicht: rapporteer je energiebesparende maatregelen

   

  Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer is je onderneming verplicht om alle energiebesparende maatregelen door te voeren die een terugverdientijd van maximaal 5 jaar hebben. Deze energiebesparingsplicht geldt als je bedrijf of instelling een minimaal jaarverbruik van heeft van:

  • 50.000 kWh elektriciteit, of
  • 25.000 m3 aardgas

  Informatie-, onderzoeks- en EED-auditplicht

   

  Als bedrijf met een energiebesparingsplicht moet je elke vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen je treft. Dit heet de informatieplicht energiebesparing. Deze rapportage moet je via de website van het RVO indienen. Daarnaast heb je – afhankelijk van de omvang van je onderneming – ook te maken met een onderzoeksplicht en EED-auditplicht:

  Informatieplicht energiebesparing
  Bedrijven en instellingen met een minimaal jaarverbruik van:

  • 50.000 kWh elektriciteit, of
  • 25.000 m3 aardgas

  Onderzoeksplicht energiebesparing
  Locaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf:

  • 10 miljoen kWh elektriciteit, of
  • 170.000 m3 aardgas

   

  EED-auditplicht
  De Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED) verplicht je een EED-audit uit te voeren als je onderneming:

  • 250 fte of meer heeft inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen, of

  een minimale jaaromzet van € 50 miljoen heeft én een jaarlijkse balanstotaal van minimaal € 43 miljoen, inclusief deelnemingen. 

  Rapporteren over de energiebesparingsplicht: zo doe je dat

   

  Een handig hulpmiddel bij het rapporteren van energiebesparende maatregelen is de

  Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML), opgedeeld naar gebouwen, faciliteiten en processen. De onderdelen van de lijst zijn ook gevat in een databank. De EML biedt een aantal voordelen:

  • Je kunt makkelijk zoeken op het type energieverbruik. Bijvoorbeeld op verwarming, ventilatie of binnen- of buitenverlichting.
  • Per type energieverbruiker geeft de lijst meerdere concrete maatregelen om energie te sparen.

  De EML doet dienst als rapportagetool; elke maatregel heeft zijn eigen code. Bijvoorbeeld: de maatregel ‘vervang spot met halogeenlampen voor ledspots’ heeft code GF10.

  Voldoen aan de energiebesparingsplicht: deze subsidies en financiering zijn er

   

  Om energie te besparen en daarmee klimaatverandering tegen te gaan, zijn er tal van subsidies die je kunt inzetten. De belangrijkste op een rij:

   

  1. Energie-investeringsaftrek (EIA) – wie investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kan een deel van de investeringskosten aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  2. Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) - investeringen in bedrijfsmiddelen kun je door middel van de KIA gedeeltelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Handig als je bijvoorbeeld LED-verlichting aanschaft. De KIA stapelbaar met de EIA.
  3. Groenfinanciering – een speciale financiering - met lage rente - voor de aanschaf van bijvoorbeeld duurzame verlichting in de glastuinbouw.
  4. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) - de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) laat amateursportclub verduurzamen, onder meer via subsidies op LED-sportveldverlichting.
  5. Milieu-investeringsaftrek (MIA) – De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen fiscale voordelen. De milieu-investeringsaftrek geeft je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen.

  Energiebesparende verlichting: de overstap naar LED

   

  Op het gebied van binnen- en buitenverlichting stuurt elke maatregel op het verledden van je verlichting aan. Of het nu het vervangen van gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen (maatregel GF4) is of de vervanging van wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen (maatregel GF8). Die verlichting (versneld) verledden draagt onder meer bij aan:

  • Voldoen aan klimaatambities en de energiebesparingsplicht
   In 2050 moet de Nederlandse gebouwde omgeving CO₂-neutraal zijn. Door nu te verledden, loop je vooruit op de strengere milieu wet- en regelgeving die de komende jaren voortvloeien uit de afspraken gemaakt in het klimaatakkoord en werk je toe naar een Paris Proof gebouw.

   

  • Kostenbesparing
   Slimme LED-verlichting is tot 80% energiezuiniger dan reguliere verlichting.

  Het belang van een lichtplan: verder kijken dan de energiebesparingsplicht 

   

  Hoewel de concrete maatregelen in de EML je helpen te voldoen aan de energiebesparingsplicht op het gebied van verlichting, is het verstandig om je maatregelen te bepalen vanuit een lichtplan of lichtvisie. Dat is een strategie die energiebesparing nastreeft, maar bij het uitkiezen van de verlichting ook rekening houdt met:

   

  • De karakteristieken van je pand:
   Vervang je een armatuur voor een modern LED-armatuur dan wil je er ook zeker van zijn dat de nieuwe armaturen dezelfde functies bieden. In een fabriekshal wens je bijvoorbeeld specifiek gebundeld of breedstralend licht. In een kantoorpand gelden weer andere specifieke voorkeuren.
  • Het welzijn van de werknemer:
   Energiebesparing is belangrijk, maar verlichting speelt ook een belangrijke rol in het welzijn van je werknemers. Een uitgekiend lichtplan laat je energie besparen, maar kan ook het ziekteverzuim terugdringen door de verlichting aan te passen op de behoeften van je werknemers. Een voorbeeld van welzijnsstimulerende, dynamische verlichting is NatureConnect.
  • Toekomstbestendigheid:
   Verlichting die klaar is voor de toekomst is ‘connected’ en slim. Intelligente, verbonden verlichting maakt het mogelijk data-analyses te doen: waar in het gebouw kan je energie besparen met verlichting? Connected betekent ook: je kunt de verlichting koppelen aan klimaatsystemen. Als sensoren merken dat een deel van het gebouw leeg is, dan dimt de verlichting en schakelt de verwarming of airco uit. Zo bespaar je meer energie en komen klimaatambities dichterbij. Bovendien investeer je al in de infrastructuur voor de smart buildings van morgen.

  Energie besparen: een lichtplan in 3 stappen

   

  Je maximaliseert je energiebesparingen als je jouw bedrijfspand verduurzaamt vanuit een lichtplan. Een lichtplan of lichtvisie bestaat uit 3 stappen, die Signify samen met je doorloopt.

  Stap 1

  Analyse huidige energieverbruik

   

  Signify brengt in kaart welk type verlichting je nu in je (bedrijfs)panden hebt hangen. Op basis daarvan geeft het een indicatie van het huidige energieverbruik.

  Stap 2

  Praktijkscan verlichtingsbehoeften

   

  Vervolgens kijkt Signify of je verlichtingsinstallaties nog zijn toegesneden op de werkelijke behoeften. Misschien verlicht je jouw pand nog altijd voor een vol bezet kantoor, terwijl in werkelijkheid een groot deel van het personeel een aantal dagen per week thuiswerkt. Kortom, je hebt licht branden waar dat misschien niet nodig is.

  Stap 3

  Plan van aanpak

   

  Op basis van je energie- of kostenbesparingswensen, in combinatie met je lichtbehoeften en die van je werknemers, komt Signify tot een plan van aanpak. Er bestaan 3 manieren om te verledden:

   

  1. Retrofit: je laat je huidige lichtbronnen vervangen door efficiëntere lichtbronnen. In de praktijk betekent dat: de overstap naar LED-verlichting.
  2. Armatuur vervangen: je kunt er ook voor kiezen om samen met de lichtbron de armatuur te vervangen. Dat kan met een specifiek LED-armatuur die bijvoorbeeld ‘connected-ready’ is.
  3. Overstap naar smart lighting: slimme verlichting is bijvoorbeeld voorzien van bewegingssensoren die onnodig licht- en energieverbruik voorkomt. Slimme verlichting is ook ‘connected’: de verkregen data leert je het energieverbruik van je pand verder te beperken.

  Cases: voorbeelden van energiebesparingen in de praktijk

   

  Het doel van de energiebesparingsplicht is efficiënter omgaan met energie. De volgende bedrijven zetten grote stappen in hun energiebesparing door hun verlichting aan te passen.

  Royal IHC Kinderdijk: 60% aan energiebesparing dankzij LED-verlichting

   

  Op de scheepswerf van Royal IHC Kinderdijk wordt dagelijks gebouwd aan baggerschepen en pijpenleggers. Signify zorgde voor nieuwe verlichting in de productiehal, waarmee Royal IHC Kinderdijk liefst 60% aan energie bespaart. Dankzij een zeer hoge kleurweergave (wit licht) verbeterde de zichtbaarheid in de productiehal aanzienlijk, waardoor er extra veilig gewerkt wordt.

  Technische Universiteit Eindhoven: van ‘oudje’ naar meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld

   

  De Technische Universiteit Eindhoven voorzag haar verouderde hoofdgebouw Atlas uit 1963 van een flinke metamorfose. Dankzij onder meer het connected verlichtingssysteem Interact Office van Signify verlaagde de universiteit de CO2-uitstoot van het onderwijsgebouw met 80%, terwijl de energierekening 60% lager uitkomt. Volgens de BREEAM-certificering is Atlas het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld.

  Advies bij voldoen aan de energiebesparingsplicht door verlichting

   
  Als voormalig Philips Lighting heeft Signify meer dan 130 jaar ervaring in verlichting. Signify is wereldleider in connected verlichting, innovatieleider én industrieleider in duurzaamheid. Kortom: dé adviseur die je helpt door middel van verlichting aan je energiebesparingsplicht te voldoen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij energiebesparing door over te schakelen op (slimme) led-verlichting. Neem dan vrijblijvend contact op met Tom De Fruytier, Enduser marketeer, systems en services bij Signify.