Suggesties

  Smart industry

  Smart industry: zo helpt het jouw bedrijf vooruit

  Smart industry optimaliseert industriële processen door het gebruik van intelligente digitale technologieën. Zo wordt de volledige keten ‘slim’: van productie en magazijnbeheer tot logistiek. Veel digitale communicatie loopt via slimme, connected sensoren. Als drager van die sensoren kan een slim lichtsysteem bijdragen aan de digitale revolutie.

  Smart Industry in het kort:

   

  • Bij smart industry communiceren apparaten met ons en elkaar via data-uitwisseling.
  • Het maakt de maakindustrie flexibeler, concurrerender en innovatiever.
  • Smart industry kan een belangrijke rol spelen bij het halen van energiebesparingsdoelen.
  • Dataverzameling via slimme sensoren staat centraal.
  • Een slim verlichtingssysteem is een uitstekende basisinfrastructuur voor slimme sensoren.

  Smart industry verbindt alles en iedereen met elkaar

   

  Bij smart industry is, kort gezegd, alles en iedereen met elkaar verbonden. Van een eenvoudige machine tot een complexe robot: ze werken vrijwel zelfstandig, communiceren met elkaar en geven relevante data door aan mensen. Bijvoorbeeld of ze onderhoud nodig hebben en wat de status van de geproduceerde onderdelen is.

  Industrie 4.0: de vierde industriële revolutie 

   

  Smart industry staat ook wel bekend als industrie 4.0, omdat het wordt gezien als de vierde industriële revolutie. Na de introductie van de stoommachine, elektriciteit en de computers is het nu de beurt aan intelligente digitale technologieën om de Nederlandse maakindustrie een impuls te geven.

   

  Wat verstaan we onder intelligente digitale technologieën:

   

  • Kunstmatige intelligentie (AI): Het vermogen van machines om menselijke intelligentie na te bootsen en taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen.
  • Machine learning: Een methode voor het trainen van algoritmen om patronen te herkennen in gegevens en voorspellingen te doen op basis van die patronen.
  • IoT-netwerken (Internet of Things): IoT-netwerken bestaan uit fysieke apparaten (bijv. machines en sensoren) die verbonden zijn via internet. Hierdoor zijn deze apparaten in staat om gegevens te verzamelen, te communiceren en te delen. Dit biedt mogelijkheden voor monitoring, controle en optimalisatie van industriële processen. Bij toepassing van IoT in de industrie spreken we van Industrial Internet of Things (IIoT).
  • Big data-analyses: Geavanceerde analysetechnieken die worden gebruikt om betere beslissingen te nemen. Hieronder vallen datamining, patroonherkenning en andere methoden om waardevolle informatie uit grote datasets te halen.
  • Robotica: Het ontwerp, de constructie, de werking en de toepassing van robots. In smart industry kunnen robots worden gebruikt voor taken zoals assemblage, materiaalverwerking, logistiek en inspectie.

  Voordelen van smart industry voor de maakindustrie

   

  Voor de maakindustrie biedt de digitale transformatie veel kansen en mogelijkheden. Smart industry helpt de bedrijven bijvoorbeeld met hun:

   

  • Productiviteit, kwaliteit en flexibiliteit. Automatisering, IoT-apparaten, data-analyse en kunstmatige intelligentie (AI) helpen om productieprocessen efficiënter te beheren en de productiviteit te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan voorspellend onderhoud: door vroegtijdig actie te ondernemen kan je op onderhoudskosten besparen. Bijvoorbeeld de uitval van de verlichting, wat kostbare productie-uitval tot gevolg kan hebben. Ook verbetert smart industry de kwaliteit, bijvoorbeeld door de inzet van AI. AI helpt bij het identificeren van kwaliteitsproblemen in de productie en lost deze op voordat producten of halffabricaten de fabriek verlaten. Bovendien maakt smart industry het mogelijk om flexibeler te reageren op veranderingen in de marktvraag, waardoor bedrijven beter kunnen inspelen op klantbehoeften.
  • Concurrentiepositie, klanttevredenheid en marktaandeel. Door het verminderen van de doorlooptijd, het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid en het aanbieden van op maat gemaakte producten en diensten blijven bedrijven competitief en behouden of verbeteren ze hun positie in de markt. Dat kan omdat Smart Industry ook ketenintegratie betreft. Met andere woorden: door slimme communicatie en het delen van data met klanten en leveranciers wordt de volledige supply chain geoptimaliseerd. Als je bijvoorbeeld real-time op de hoogte bent wanneer onderdelen geleverd worden, kan je in het eigen proces op inspelen.
  • Innovatievermogen. Smart Industry is de integratie van digitale technologieën, automatisering en het Internet of Things in de productieprocessen. Dit maakt het mogelijk om apparaten, machines, grondstoffen, overige productiemiddelen, de supply chain en werknemers met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor productie, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren.

  Ook auto-industrie en landbouw hebben baat bij smart industry 

   

  Uiteraard valt ook andere bij andere industrieën winst te behalen door de inzet van smart industry. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, die zelfrijdende en elektrische auto’s nog beter en veiliger kan maken. Of de landbouw- en voedselindustrie, waar slimme technologie wordt gebruikt om onder meer de gezondheid van de veestapel of de groei van gewassen te optimaliseren.

  Smart industry helpt bij het halen van energiebesparingsdoelen

   

  De energiebesparing die Smart Industry mogelijk maakt is voor alle industrieën goed nieuws. De eisen aan de industrie zijn op dat gebied namelijk fors en worden alleen maar strenger. In juli 2023 hebben landen binnen de Europese Unie afgesproken tegen 2030 11,7% minder energie te gebruiken. Om dat te bereiken zijn met verschillende sectoren afspraken gemaakt. Ook geldt er een onderzoeksplicht voor bedrijven die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of het equivalent daarvan aan aardgas gebruiken.

   

  Deze eis is een aanvulling op de bestaande energiebesparingsplicht , die geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of het equivalent daarvan aan aardgas verbruiken. Beide verplichtingen zijn onderdeel van de Nederlandse uitvoering van de Europese Energie-efficiëntierichtlijn (EED).

  Zo helpt smart industry bedrijven bij het besparen van energie:

   

  • Real-time monitoring: sensoren en slimme apparaten verzamelen realtime gegevens over energieverbruik en productieprocessen.
  • Data-analyse: de verzamelde gegevens worden vervolgens gebruikt om te bepalen waar minder energie gebruikt kan worden hoe energie-efficiënter kan worden gewerkt.
  • Voorspellend onderhoud: slimme technologie helpt om te bepalen wanneer onderhoud nodig is. Zo voorkom je problemen en ongewilde (kostbare) downtime.
  • Energieoptimalisatie: Geautomatiseerde systemen passen productieprocessen aan om de energie-efficiëntie te maximaliseren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van temperaturen, drukniveaus en andere variabelen.
  • Energiefeedback: Computers delen inzichten en informatie over energieverbruik met medewerkers, zodat zij bewuster omgaan met energiebronnen en zo energie besparen.

  Dataverzameling vraagt om een goede infrastructuur

   

  Dataverzameling speelt dus een grote rol bij smart industry. Die dataverzameling gebeurt vooral via slimme sensoren die in het pand worden aangebracht. Belangrijk bij dat aanbrengen is de dat de sensoren de hele ruimte goed kunnen ‘zien’. Dat vraagt om een goede basisinfrastructuur voor de sensoren, die overal in het pand aanwezig is. Het lichtnet is een goed voorbeeld van zo’n basisstructuur.

  Slim lichtsysteem goede basis voor slimme sensoren 

   

  Verlichting is al overal waar mensen komen, heeft stroom en hangt meestal boven het hoofd. Dat maakt (slimme) verlichting de ideale locatie voor omgevings-, bezettings- en andere soorten sensoren die informatie verzamelen uit de verlichte omgeving. De voordelen daarvan voor bedrijven zijn groot en worden alleen maar groter. Denk aan:

   

  • Gestroomlijnde workflow

  Een van de manieren om de workflow te stroomlijnen bij smart industry is door het gebruik van slimme sensoren die in de verlichting zijn aangebracht. Ruimtebeheer van Interact Industry verzamelt via de verlichtingssensoren real-time data waaruit precies blijkt hoe ruimtes worden gebruikt. Deze gegevens worden gepresenteerd in heatmap-visualisaties, die vervolgens omgezet kunnen worden in een uitgekiende voorraadstrategie.

   

  • Nooit meer misgrijpen

  Met Real Time Location Services worden artikelen uitgerust met een chip of tag, die door slimme sensoren in de verlichting worden gelezen. Dat maakt het niet alleen mogelijk om in één oogopslag te zien waar een product zich bevindt, maar ook de status van het betreffende product te lezen. Bijvoorbeeld wanneer het laatste onderhoud is geweest, of wat de houdbaarheid is.

   

  • Probleemloos opschalen

  De digitale en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Interact is een open systeem, waardoor het makkelijk met andere servicesystemen te integreren is. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) of gebouwautomatisering en controlesystemen. Komt er een interessante nieuwe toevoeging op de markt? Draadloze sensoren kunnen altijd op elke locatie worden geïnstalleerd en worden geïntegreerd met andere aangesloten systemen en bedrijfssoftware.

   

  • Nooit meer ongepland onderhoud

  Lange tijd was onderhoud van apparatuur en infrastructuur vooral een reactieve bezigheid. Als iets gerepareerd of vervangen moest worden, leidde dat vaak tot het stilleggen van de productie. Zeker in de industrie heeft dat vervelende gevolgen, vaak met een hoog prijskaartje.

   

  Preventief onderhoud, gebaseerd op de verwachte levensduur van een apparaat, is eigenlijk nog steeds de standaard in de industrie. Maar dat hoeft niet lang meer te duren. Netwerken van sensoren die in de verlichting worden aangebracht maken het mogelijk onderhoudsproblemen op te lossen voordat ze zich aandoen. Dit voorspellend onderhoud kan veel tijdwinst en kostenbesparingen opleveren.

  Aan de slag met smart industry?

   
  Misschien wil je zelf ook wel aan de slag met smart industry om uitdagingen zoals concurrentie, personeelstekort en flexibele productie het hoofd te bieden. Maar waar begin je? Lees je om te beginnen goed in, dan begrijp je het speelveld beter. Hoewel industrie 4.0 veel verder gaat dan verlichting, is een slim lichtsysteem een goede basis voor de slimme sensoren die je bedrijf een stuk smarter kunnen maken. Niet alleen is slimme (LED)verlichting een goede stap om de energie-eisen van Nederland en Europa te halen, maar het maakt je bedrijf ook in staat flexibel en snel in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.
  Meer weten over smart industry? Onze specialist Tom de Fruytier vertelt je er graag alles over. Je kunt ook bellen of online je vraag stellen.