Suggestions

  Personvern

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  For kunder, forbrukere og andre samarbeidspartnere


  Sist oppdatert:

  Juni 2017

   INNLEDNING

    

   Ditt personvern er viktig for Philips Lighting.

    

   Vi har utarbeidet denne erklæringen om personvern (kalles også "erklæring") på en enkel og forståelig måte for å hjelpe deg å forstå hvem vi er, hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn og hva vi gjør med dem. Husk at "personopplysninger" (i denne erklæringen kalles dette også "data" eller "dine data") betyr enhver informasjon eller sett med opplysninger som vi kan bruke, direkte eller indirekte, til å identifisere deg som person, i særdeleshet ved henvisning til en identifikator, for eksempel navn og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, osv.

    

   Husk at siden Philips Lighting er et internasjonalt selskap, kan denne erklæringen erstattes eller suppleres for å oppfylle lokale krav, samt for å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine data gjennom spesielle Philips Lighting -produkter, -tjenester, -systemer eller -applikasjoner.

    

   Vi oppmuntrer deg på det sterkeste til å ta deg tid til å lese denne erklæringen i sin helhet.

   Hvis du ikke er enig i denne erklᴂringen om personvern, skal du ikke gi oss dine data.

   NÅR GJELDER DENNE ERKLÆRINGEN OM PERSONVERN?

    

   Denne erklæringen dekker hvordan vi samler inn og bruker dine data, for eksempel når du:

   • besøker eller bruker våre forbruker- og kunde-rettede nettsteder, applikasjoner eller sosiale mediekanaler;
   • kjøper og bruker våre produkter, tjenester, systemer eller applikasjoner;
   • abonnerer på våre nyhetsbrev;
   • leverer varer eller tjenester til oss;
   • kontakter vår kundetjeneste;
   • deltar i våre forretningsarrangementer;

   eller på annen måte samhandler med oss i din kapasitet som forbruker, forretningskunde, partner, underleverandør, leverandør eller en annen person med et forretningsforhold med oss. 

   HVEM ER PHILIPS LIGHTING?

    

   Philips Lighting er en global organisasjon og en leder i det generelle lysmarkedet med en helt spesiell konkurransestilling og anerkjent ekspertise i utviklingen, produksjonen og bruken av innovative lysprodukter, systemer og tjenester.

    

   Når ordene "vi", "oss" eller "bedriften/selskapet" brukes i denne erklæringen, henviser det til den som har kontroll over dine data i henhold til denne erklæringen, nemlig det selskapet tilknyttet Philips Lighting som du hadde, har eller vil ha et forretningsforhold til eller som på annen måte bestemmer hvilke av dine data som samles inn og hvordan de brukes, samt Philips Lighting B.V. (registreringsnummer 17061150 - High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Nederland).

   Vær oppmerksom på at selskaper tilknyttet Philips Lighting omfatter datterselskapene som Philips Lighting N.V. har kontroll over gjennom direkte eller indirekte eierforhold. Du kan få en liste med selskapene som er tilknyttet Philips Lighting ved å kontakte Philips Lighting Privacy Office (du finner kontaktdetaljene i avsnittet "Hva er dine valg?" nedenfor).

   HVILKE TYPER DATA SAMLER VI INN OM DEG?

    

   Avhengig av hvem du er (f.eks. kunde, forbruker, leverandør, forretningspartner, osv.), og hvordan du samhandler med oss (f.eks. på eller utenfor nettet, over telefon, osv.), kan vi behandle forskjellige data om deg. Vi kan f.eks. samle inn dine data når du besøker eller bruker våre forbruker- og kunde-rettede nettsteder, applikasjoner eller sosiale mediekanaler, kjøper og bruker våre produkter, tjenester, systemer eller applikasjoner, abonnerer på våre nyhetsbrev, laster ned en programvareoppdatering, leverer varer eller tjenester til oss, kontakter vår kundestøtte, deltar i våre forretningsarrangementer, deltar i våre konkurranser, kampanjer og undersøkelser eller på annen måte samhandler med oss.

    

   Nedenfor finner du en oversikt over kategoriene av data som vi kan samle inn:

    

   Informasjon du gir oss direkte:

   Datakategorier
   Eksempler på typer av data
   Personlige identifikasjonsopplysninger
   Navn, etternavn, fødselsdato
   Kontaktopplysninger
   E-post, telefonnummer, adresse, land
   Informasjon for pålogging på konto
   Påloggings-ID, passord eller andre sikkerhetskoder
   Bilder og/eller videoer som kan brukes til å identifisere deg
   Bilder lastet opp til Philips Lighting-kontoer eller på annen måte er gitt oss
   Økonimiske data
   Kredittkort- og bankkontodata
   Enhver annen informasjon du bestemmer deg for å frivillig dele med Philips Lighting eller dets tilknyttede selskaper
   Tilbakemeldinger, uttalelser, gjennomgåelser, kommentarer, opplastede filer, interesser, informasjon gitt i forbindelse med våre prosesser angående behørig aktsomhet

   Til slutt, hvis du besøker våre lokaler kan vi av sikkerhetsgrunner:

   også ta opp data om deg gjennom video eller at annet elektronisk, digitalt eller trådløst overvåkingssystem eller enhet (for eksempel overvåkningskameraer)

    

   Informasjon vi samler inn automatisk

    

   Når du besøker eller bruker våre nettsteder eller applikasjoner, abonnerer på våre nyhetsbrev eller på annen måte samhandler med oss gjennom våre digitale kanaler, kan vi i tillegg til opplysningene du gir oss direkte, samle inn informasjon sendt til oss av din datamaskin, mobiltelefon eller en annen tilgangsanordning. Vi kan for eksempel samle inn:

   Datakategorier
   Eksempler på typer av data
   Informasjon om enhet
   Maskinvaremodell, IMEI-nummer og andre unike enhetsidentfikatorer, IP-adresse, versjon av operativsystem og innstillinger av enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene
   Logginformasjon
   Tid og varighet av din bruk av våre digitale kanal eller produkt
   Stedsinformasjon
   Stedet du faktisk befinner deg (avledet fra din IP-adresse eller andre stedsbaserte teknologier), som kan innsamles når du aktiverer stedsbaserte produkter eller funksjoner, som for eksempel gjennom våre apper
   Annen informasjon om din bruk av våre digitale kanaler eller produkter
   Apper du bruker eller nettsteder du besøker, lenker du klikker på i vår reklame, e-post, data fra bevegelsessensorer

   Informasjon vi kan samle inn fra andre kilder

    

   I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, kan vi i tillegg til våre nettsteder, applikasjoner og andre digitale kanaler også få informasjon om deg fra andre kilder, som for eksempel offentlige databaser, partnere i felles markedsføringstiltak, sosiale medieplattformer og andre tredjeparter. Avhengig av dine innstillinger av sosiale medier, vil for eksempel visse data fra din sosiale mediekonto deles med oss, og det kan omfatte data som er en del av din profil hvis du velger å kople dine sosiale medier til din Philips Lighting-konto.

   HVORDAN BRUKER VI DINE DATA?

    

   Vi kan bruke dine data av forskjellige legitime grunner og til forskjellige forretningsformål.

   Nedenfor finner du en oversikt over formålene som vi kan behandle dine data for:

   Formål
   Eksempler
   Analyse og re(vurdering) av (potensielle) kunder, leverandører og/eller forretningspartnere
   Gjennomføre prosesser for verifikasjon av selskaper eller avtaler (due diligence)
   Sluttføring og inngåelse av avtaler
   Salg, fakturering, levering av produkter eller tjenester, registrering til mobile applikasjoner eller nettsteder, garanti, servicekommunikasjon, kontoadministrasjon
   Gi støtte (på anmodning)
   Gi støtte via kommunikasjonskanaler, som for eksempel kunde- eller kontaktsenterstøtte
   Direkte markedsføring
   Fremme kontakt med forbrukere og/eller forretningskunder (bare i visse land), e-postmarkedsføring, markedsundersøkelser, persontilpasse din opplevelse ved å vise produkter og tilbud skreddersydd for deg (for eksempel på våre nettsteder, applikasjoner eller i annen kommunikasjon)
   Sikkerhet og beskyttelse av våre interesser/eiendeler
   Iverksette og opprettholde tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, utføre internrevisjoner og etterforskninger, gjennomføre vurderinger for å bekrefte interessekonflikter
   Overholdelse av juridiske forpliktelser
   Rapportere data til statlige institusjoner eller tilsynsmyndigheter når det er aktuelt i alle land hvor vi driver virksomhet, for eksempel trekk av skatte og trygdeavgifter, registrerings- og rapporteringsforpliktelser, utføre revisjoner, samarbeid i forbindelse med statlige inspeksjoner og andre anmodninger fra statlig eller andre offentlige myndigheter, besvare rettslige prosesser som for eksempel stevninger, håndheve juridiske rettigheter og rettsmidler, og administrere eventuelle interne klager eller krav
   Forsvar av juridiske krav
   Etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav som vi er eller kan bli utsatt for
   Hvis vi ber deg om å gi oss dine data, men du velger å ikke gjøre det, vil vi i noen tilfeller ikke kunne gi deg den fulle funksjonaliteten til våre produkter, tjenester, systemer eller applikasjoner. I tillegg, vil vi muligens ikke kunne svare på forespørsler du måtte ha.

   HVORDAN BRUKER VI DINE DATA TIL MARKEDSFØRING?

    

   Philips Lighting B.V. og andre selskaper tilknyttet Philips Lighting kan regelmessig sende deg kampanjekommunikasjon om sine produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer.

   Slik kampanjekommunikasjon kan bruke "PHILIPS"-varemerket og kan sendes til deg via forskjellige kanaler, som for eksempel e-post, telefon, SMS-tekstmeldinger, brev og tredjeparts sosiale nettverk.

   For å kunne gi deg den beste personlige opplevelsen, kan disse kommunikasjonene noen ganger tilpasses til dine preferanser (for eksempel, slik du angir disse til oss, som vi kan ha avledet fra dine nettstedsbesøk eller basert på lenkene du klikker på i våre  e-postmeldinger).

   Når det kreves av gjeldende lov, vil vi be om ditt samtykke før vi starter aktivitetene nevnt ovenfor. I tillegg vil vi gi deg muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke (velge bort) når som helst.

   Spesielt kan du alltid velge bort å motta markedsføringsrelaterte e-postmeldinger ved å følge instruksene for opphevelse av abonnement som står i hver e-post. Hvis du kan logge deg inn på en Philips Lighting-konto, kan du bli gitt muligheten til å endre dine kommunikasjonspreferanser i den aktuelle delen på nettstedet eller applikasjonen. Du kan alltid kontakte oss (du finner kontaktdetaljer nedenfor i avsnittet "Hva er dine valg?") for å velge bort å motta markedsføringsrelatert kommunikasjon.

   Vᴂr oppmerksom på at selv om du har trukket deg fra å motta markedsføringskommunikasjon, kan du fremdeles motta administrativ kommunikasjon fra oss, for eksempel om tekniske oppdateringer av våre produkter, bestillingsbekreftelser, meldinger om dine kontoaktiviteter og andre viktige meldinger.

   PÅ HVILKET JURIDISK GRUNNLAG BRUKER VI DINE DATA?

    

   For å kunne behandle dine data, kan vi være avhengig av forskjellige juridiske grunnlag, herunder:

   • Ditt samtykke (kun når det kreves eller tillates av loven). Hvis vi er avhengig av ditt samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle dine data, kan du trekke tilbake samtykket når som helst; 
   • Nødvendigheten av å etablere et kontraktsforhold med deg og å overholde våre forpliktelser i henhold til en kontrakt;
   • Nødvendigheten for oss å overholde lovpålagte forpliktelser og til å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettskrav;
   • Nødvendigheten av å forfølge våre legitime interesser, herunder:

   o    Å sikre at våre nettverk og informasjon er sikre;

   o    Å administrere og generelt drive virksomheten til bedriften og

   o    Å forhindre eller etterforske mistenkte eller faktiske lovovertredelser, brudd på kontrakter med forretningskunder eller manglende overholdelse av de generelle forretningsprinsippene tll Philips Lighting eller andre Philips Lighting-regler;

   • Nødvendigheten av å kunne svare på forespørsler fra deg 
   • Nødvendigheten av å beskytte de vitale interessene til enhver person;
   • Ethvert annet juridisk grunnlag som uansett er tillatt av lokale lover.

   NÅR DELER VI DINE DATA?

    

   Vi deler ikke dine data unntatt i de begrensede tilfellene som er beskrevet her.

   Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, kan vi rapportere dine data til følgende enheter eller organer.

   • Selskaper tilknyttet Philips Lighting: På grunn av vår globale natur, kan dine data bli delt med visse selskaper tilknyttet Philips Lighting. Tilgang til data innen Philips Lighting vil bli gitt på grunnlag av hvem som har behov for å kjenne til denne informasjonen.
   • Tjenesteleverandører: På samme måte som mange virksomheter, kan vi sette ut visse aktiviteter innen databehandling til tredjeparts tjenesteleverandører vi stoler på, for å utføre funksjoner og levere tjenester til oss, som for eksempel ICT-tjenesteleverandører, leverandører av konsulenttjenester, transportleverandører.
   • Forretningspartnere: Vi kan dele dine data med forretningspartnere vi stoler på, slik at de kan levere de tjenestene du ber om;
   • Offentlige og statlige myndigheter: Når det kreves ved lov, eller i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, kan vi dele dine personopplysninger med organer som regulerer eller har myndighet over Philips Lighting.
   • Profesjonelle rådgivere og andre: Vi kan dele dine data med andre parter, blant annet profesjonelle rådgivere, som: banker, forsikringsselskaper, revisorer, advokater, regnskapsførere og andre profesjonelle rådgivere.
   • Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner: Vi kan også, fra tid til annen, dele dine data i forbindelse med selskapstransaksjoner, blant annet et salg av en virksomhet eller en del av en virksomhet til en annen bedrift, eller enhver omorganisering, fusjon, joint venture eller annen disponering av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (også i forbindelse med en eventuell konkurs eller tilsvarende saksgang). 

   NÅR OVERFØRER VI DINE DATA TIL UTLANDET?

    

   På grunn av vår globale natur, kan data du gir oss bli overført til eller gjort tilgjengelig for selskaper knyttet til Philips Lighting og tredjeparter vi stoler på fra mange land over hele verden. Følgelig kan dine data bli behandlet utenfor landet hvor du bor, hvis dette er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen.

   Hvis du bor i et medlemsland i EØS, kan vi overføre dine data til land som ligger utenfor EØS. Noen av disse landene er anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Med hensyn til overføringer fra EØS til andre land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, har vi opprettet tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine data, som for eksempel organisasjonsmessige og juridiske tiltak (for eksempel bindende bedriftsregler og standard kontraktklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen). Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å kontakte Philips Lighting Privacy Office. (Du finner kontaktdetaljene i avsnittet "Hvilke valg har du?" nedenfor).

   HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE DATA?

    

   Vi beholder dine data i perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som de er samlet inn for (se avsnittet "Hvordan vi bruker dine data?" ovenfor for detaljer om disse formålene). Husk at i visse tilfeller kan en lengre tilbakeholdelsesperiode kreves eller være tillatt ved lov. Kriteriene som brukes for å fastsette våre tilbakeholdelsesperioder omfatter:

   • Hvor lenge er det behov for å beholde data for å levere våre produkter eller tjenester eller for å drive virksomheten?
   • Har du en konto hos oss? I så fall, vil vi beholde dine data mens kontoen er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å yte tjenestene til deg.
   • Er vi underlagt en lovpålagt, kontraktsfestet eller lignende forpliktelse til å beholde dine data? Eksempler kan omfatte lover om obligatorisk tilbakehold av data i den gjeldende jurisdiksjonen, statlige ordre om å bevare data som er relevante for en etterforskning, eller data som må holdes tilbake for rettergangsformål.

   HVORDAN SIKRER VI DINE DATA?

    

   For å beskytte dine data skal vi ta egnede tiltak som er i samsvar med gjeldende lover og vedtekter om datavern og datasikkerhet, blant annet ved å kreve at våre tjenesteleverandører bruker egnede tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til dine data. Avhengig av dagens teknologi, kostnadene knyttet til gjennomføringen og hva slags data som skal beskyttes, innfører vi tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å forhindre risikoer som destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring eller tilgang til dine data. 

   HVA ER DITT ANSVAR?

    

   Vi vil gjerne minne deg på at det er ditt ansvar å sikre, så godt du kan, at de data du gir oss er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Hvis du i tillegg deler data om andre personer med oss, er det ditt ansvar å samle inn slike data i samsvar med lokale lovpålagte krav. Du skal for eksempel informere slike andre personer, som du gir data til bedriften om, om innholdet i denne erklæringen og få deres samtykke. 

   HVILKE VALG HAR DU?

    

   Vi har som mål å gi deg tilgang til dine data. Vanligvis kan du automatisk sjekke dine data (for eksempel ved å logge deg inn på din konto) og oppdatere, endre, eller hvis det er lovlig, slette dem. I dette tilfellet anbefaler vi deg på det sterkeste til å ta kontroll over dine data.

    

   Du kan alltid kontakte vårt Privacy Office hvis du vil;

   • gå gjennom, endre eller slette data du har gitt til oss (i den grad Philips Lighting ikke på annen måte har tillatelse til eller er pålagt å beholde slike data);
   • komme med innvendinger mot visse behandlingsoppgaver, for eksempel velge bort å motta markedsføringskommunikasjon
   • få en kopi av dine data (i et vanlig, maskinlesbart format, i den utstrekning dette kreves av gjeldende lov);
   • stille oss alle andre spørsmål angående beskyttelsen av dine data hos Philips Lighting

    

   Kontaktdetaljene for vårt Privacy Office er:

   • Post: Philips Lighting - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg, 102 (1101) - CM Amsterdam Zuid Oost, Nederland; eller
   • Internett: Philips Lighting Privacy Center, "Privacy Request" seksjonen.

    

   Vi skal gjøre vårt beste for å behandle forespørselen din innenfor rimelig tid og gratis, med mindre det ville kreve en uforholdsmessig innsats. I visse tilfeller kan vi be deg om å bekrefte din identitet før vi kan ta oss av forespørselen. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du fikk, kan du sende en klage til den aktuelle reguleringsmyndigheten i din jurisdiksjon.

   HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

    

   For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier, kan du lese vår "Cookie Notice" (som du finner på nettstedet til Philips Lighting Privacy Center, se seksjonen  "Legal Information").

   SAMLER VI INN DATA FRA BARN?

    

   Vi samler ikke med hensikt inn informasjon fra barn under 16 år.

   • Spesiell merknad for barn under 16 år: Hvis du er under 16 år, råder vi deg til å snakke med og få dine foreldres eller verges samtykke før du deler dine data med oss;
   • Spesiell merknad for foreldre til barn under 16 år: Vi anbefaler at dere kontrollerer og overvåker barnas bruk av våre produkter, systemer, tjenester, applikasjoner (herunder nettsteder og andre digitale kanaler) for å vᴂre sikker på at barnet ikke deler personlige data med oss uten deres tillatelse,

   NÅR VIL DET BLI FORETATT OPPDATERINGER AV DENNE ERKLÆRINGEN OM PERSONVERN?

    

   Denne erklæringen om personvern kan endres fra tid til annen.

   Den siste gjeldende versjonen av denne erklæringen vil styre vår bruk av dine data og du finner den på nettstedet til Philips Lighting Privacy Center, se seksjonen "Legal Information".