Suggestions

  Paziņojums par privātumu

  klientiem, patērētājiem un citiem komersantiem

   

  Pēdējo reizi atjaunināts:
  2017. g. jūnijā

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

   IEVADS

    

   Jūsu privātums Philips Lighting ir svarīgs.

    

   Mēs esam sagatavojuši šo Paziņojumu par privātumu (turpmāk arī “Paziņojums”) viegli uztveramā veidā, lai palīdzētu Jums saprast, kas mēs esam, kādus personu datus par Jums mēs ievācam, kāpēc mēs tos ievācam un ko mēs ar tiem darām. Ņemiet vērā, ka personas dati (šajā Paziņojumā arī “dati” vai “Jūsu dati”) ir jebkāda informācija vai informācijas kopums, kas palīdz mums tieši vai netieši Jūs personīgi identificēt, it īpaši izmantojot kādu identifikatoru, piemēram, vārdu un uzvārdu, e‑pasta adresi, tālruņa numuru, utt.

    

   Lūdzu, ņemiet vērā, ka Philips Lighting ir starptautiska sabiedrība, tāpēc šis Paziņojums var tikt aizstāts ar citu paziņojumu vai papildināts, lai izpildītu tiesību aktu prasības un sniegtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, izmantojot noteiktus Philips Lighting produktus, pakalpojumus, sistēmas vai lietojumprogrammas.

    

   Mēs Jums iesakām rūpīgi iepazīties ar šo Paziņojumu.

   Ja nepiekrītat šim paziņojumam par privātumu, lūdzam nesniegt mums savus datus.

   KĀDOS GADĪJUMOS PIEMĒRO ŠO PAZIŅOJUMU?

    

   Šajā Paziņojumā ir izklāstīts, kā mēs ievācam un izmantojam Jūsu datus, piemēram:

   • kad Jūs apmeklējat vai izmantojat mūsu patērētājiem vai klientiem paredzētās tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas vai sociālo tīklu kanālus;
   • pērkat un izmantojat mūsu produktus, pakalpojumus, sistēmas vai lietojumprogrammas;
   • parakstāties uz mūsu jaunumu vēstkopu;
   • piegādājat mums savas preces vai sniedzat savus pakalpojumus;
   • sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu;
   • piedalāties mūsu darījumu pasākumos;
   • vai citādi mijiedarbojaties ar mums kā patērētājs, darījuma klients, partneris, (apakš-)piegādātājs, līgumslēdzējs vai cita persona, kurai ar mums ir darījumu attiecības. 

   KAS IR PHILIPS LIGHTING?

    

   Mēs, Philips Lighting, esam vadoša pasaules līmeņa organizācija vispārējā apgaismojuma tirgū ar unikālu konkurētspēju un atzītām zināšanām inovatīvu apgaismes iekārtu, sistēmu un pakalpojumu izstrādāšanā, ražošanā un izmantošanā.

    

   Šajā Paziņojumā minētie termini “mēs”, “mūs”, “mums” vai “Sabiedrība” attiecas uz šajā Paziņojumā minēto datu pārzini, proti, Philips Lighting grupas uzņēmumu, ar kuru Jums ir bijušas, ir vai būs darījumu attiecības vai kurš kā citādi nolemj, kādi Jūsu dati tiek savākti un kā tie tiek izmantoti, vai arī uz Philips Lighting B.V. (reģistrācijas numurs 17061150 - High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Nīderlande). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Philips Lighting grupas uzņēmumi ietver meitas uzņēmumus, kurās Philips Lighting B.V. ir kontrole, pamatojoties uz tiešām vai netiešām īpašumtiesībām. Ar Philips Lighting grupas uzņēmumu sarakstu Jūs varat iepazīties, sazinoties ar Philips Lighting Privātuma biroju (kontaktinformācija pieejama sadaļā “Kādas ir Jūsu izvēles?”).

   KĀDUS DATUS MĒS PAR JUMS IEVĀKSIM?

   Atkarībā no tā, kas jūs esat (piemēram, klients, patērētājs, piegādātājs, darījumu partneris, utt.) Un kā jūs ar mums mijiedarbojaties (piemēram, tiešsaistē, bezsaistē, pa tālruni, utt.), mēs varam apstrādāt dažādus jūsu datus. Mēs varam ievākt jūsu datus gadījumos, kad, piemēram, jūs apmeklējat mūsu patērētājiem un klientiem paredzētās tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas vai sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, pērkat un izmantojat mūsu produktus, pakalpojumus, sistēmas vai lietojumprogrammas, parakstāties uz mūsu jaunumu vēstkopu, lejupielādējat programmatūras atjauninājumus, piegādājat mums savas preces vai sniedzat pakalpojumus, sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, iesaistāties mūsu darījumu pasākumos, piedalāties mūsu konkursos, reklāmas pasākumos un pētījumos vai mijiedarbojaties ar mums citādā veidā.

    

   Turpmāk sniegts pārskats par to datu kategorijām, kurus mēs ievācam:

    

   Informācija, kuru jūs sniedzat mums tieši

   Datu kategorijas
   Datu veidu piemēri
   Personas identifikācijas dati
   Vārds, uzvārds, amats, dzimšanas datums
   Kontaktinformācijas dati
   E-pasts, tālruņa numurs, adrese, valsts
   Informācija par pieteikšanos kontā
   Lietotājvārds, parole vai citi drošības kodi
   Attēli un/vai video ieraksti, kuros jūs iespējams identificēt
   Philips Lighting tiešsaistes kontos augšupielādēti vai citādi mums iesniegti attēli
   Finanšu dati
   Kredītkaršu dati, bankas kontu dati
   Jebkāda cita informācija, kuru jūs brīvprātīgi piekrītat sniegt philips lighting vai tās grupas uzņēmumiem
   Atsauksmes, viedokļi, vērtējumi, komentāri, augšupielādēti faili, intereses, informācija, kas mums sniegta padziļinātas izpētes nolūkā

   Visbeidzot, ja apmeklēsit mūsu telpas, drošības nolūkiem mēs arī varam reģistrēt Jūsu datus, izmantojot videoiekārtas vai citu elektronisko, digitālo vai bezvadu uzraudzības sistēmu vai iekārtu (piemēram, videonovērošanas kameru sistēmu CCTV).

    

   Informācija, kuru mēs ievācam automātiski

    

   Ja apmeklēsiet vai izmantosiet mūsu tīmekļa vietnes vai lietojumprogrammas, pierakstīsieties mūsu jaunumu vēstkopai vai kā citādi ar mums mijiedarbosieties, izmantojot mūsu digitālos kanālus, papildus informācijai, kuru Jūs sniedzat mums tieši, mēs varam ievākt informāciju, kuru mums nosūta Jūsu dators, mobilais tālrunis vai cita piekļuves ierīce. Piemēram, mēs varam ievākt: 

   Datu kategorijas
   Datu veidu piemēri
   Informācija par ierīci
   Aparatūras modelis, imei numurs un citi unikāli ierīču identifikatori, mac adrese, ip adrese, operētājsistēmas versija un iestatījumi ierīcei, kuru jūs izmantojat, lai piekļūtu pakalpojumam
   Piekļuves informācija
   Mūsu digitālā kanāla vai produkta izmantošanas laiks un ilgums
   Informācija par atrašanās vietu
   Jūsu faktiskā atrašanās vieta (iegūta no jūsu ip adreses vai no citām ar atrašanās vietas noteikšanu saistītām tehnoloģijām), kuru iespējams iegūt, kad jūs pieslēdzaties ar atrašanās vietu norādošiem izstrādājumiem vai funkcijām, piemēram, izmantojot mūsu lietojumprogrammas
   Cita informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu digitālos kanālus vai izstrādājumus
   Lietojumprogrammas, kuras jūs izmantojat, vai tīmekļa vietnes, kuras jūs apmeklējat, saites, uz kurām jūs uzklikšķināt mūsu reklāmas e-pastā, kustības sensoru dati

   Informācija, kuru mēs varam ievākt no citiem avotiem

    

   Piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apjomā papildus mūsu tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām un citiem digitāliem kanāliem mēs varam iegūt informāciju par Jums no citiem avotiem – tādiem kā publiskas datubāzes, kopīgi tirdzniecības partneri, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas un citas trešās personas. Piemēram, atkarībā no Jūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu iestatījuma, ja vēlaties savienot savu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu ar savu Philips Lighting kontu, mēs varēsim izmantot dažus Jūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu konta datus, kas var ietvert datus, kuri veido daļu no Jūsu profila.

   KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

    

   Mēs izmantojam Jūsu datus dažādiem leģitīmiem nolūkiem un komerciāliem mērķiem.

   Turpmāk sniegts pārskats par to, kādiem nolūkiem mēs varam apstrādāt Jūsu datus:

   Nolūki
   Piemēri
   (iespējamu) klientu, piegādātāju un/vai darījuma partneru novērtējums un (atkārtota) pārbaude
   Padziļinātas izpētes veikšana
   Līgumu slēgšana un izpilde
   Produktu vai pakalpojumu pārdošana vai piegāde, rēķinu izrakstīšana, , reģistrēšanās mobilās lietojumprogrammās vai tīmekļa vietnēs, garantija, servisa saziņa, konta pārvaldība
   Atbalsta sniegšana (pēc jūsu pieprasījuma)
   Atbalsta sniegšana, izmantojot tādus saziņas kanālus kā klientu vai apkalpošanas centru atbalstu
   Tiešais mārketings
   Kontaktu veicināšana ar patērētājiem un/vai klientiem uzņēmumiem (tikai dažās valstīs), mārketings, izmantojot e-pastu, tirgus izpēte, jūsu pieredzes personalizēšana, iepazīstinot ar jums pielāgotiem produktiem un piedāvājumiem (piemēram, mūsu vietnēs, lietojumprogrammās vai citā saziņā)
   Drošība un mūsu interešu vai aktīvu aizsardzība
   Tehnisku un organizatorisku drošības pasākumu izvēršana un uzturēšana, iekšējo revīziju un izmeklēšanas veikšana, novērtējumu veikšana, lai pārbaudītu interešu konfliktu
   Tiesisko pienākumu ievērošana
   Datu izpaušana valsts iestādēm vai uzraudzības iestādēm atbilstoši attiecīgās mītnes valsts praksei, piemēram, nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzskaites un pārskatu sniegšanas pienākumi, atbilstības revīzijas veikšana, valsts iestāžu prasību ievērošana, reaģēšana uz tiesas procesiem, piemēram, tiesas pavēstēm, likumisko tiesību un tiesiskās aizsardzības līdzekļu īstenošana un iekšējo sūdzību vai prasību izskatīšana
   Tiesību aizsardzība pret celtajām prasībām
   Prasību sagatavošana un īstenošana vai aizstāvības organizēšana
   Ja mēs lūdzam Jūs sniegt mums savus datus, bet Jūs izvēlaties to nedarīt, dažos gadījumos mēs nevarēsim Jums nodrošināt pilnu mūsu izstrādājumu, pakalpojumu, sistēmu vai lietojumprogrammu klāstu. Mēs, iespējams, nevarēsim arī izpildīt Jūsu lūgumus.

   KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS MĀRKETINGAM?

    

   Philips Lighting B.V. un citi attiecīgie Philips Lighting grupas uzņēmumi var sūtīt Jums kārtējus reklāmas materiālus par saviem produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām.

   Šādos reklāmas sūtījumos var tikt izmantots “PHILIPS” zīmols, un tos Jums var nosūtīt, izmantojot dažādus kanālus, piemēram, izmantojot e-pastu, tālruni, SMS īsziņas, pasta sūtījumus, trešo personu plašsaziņas līdzekļu platformas.

   Lai piedāvātu Jums vislabāk piemēroto pieredzi, reizēm šie paziņojumi var tikt pielāgoti Jūsu vēlmēm (piemēram, ja Jūs tās mums norādāt, ja mēs varam to secināt no Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem vai pamatojoties uz saitēm, uz kurām Jūs uzklikšķināt mūsu e-pastos).

   Ja to prasa piemērojamie tiesību akti, pirms iepriekšminēto darbību veikšanas mēs lūgsim Jūsu piekrišanu.

   Turklāt mēs nodrošināsim Jums iespēju jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt.

   Jūs it īpaši varat jebkurā laikā atteikties saņemt ar mārketingu saistītus e-pastus, izmantojot katrā e‑pastā ievietotos norādījumus par abonēšanas anulēšanu. Ja Jūs reģistrējaties Philips Lighting kontā, Jums var tik piedāvātas izvēles tiesības mainīt paziņojumu saņemšanas vēlmes attiecīgajā mūsu tīmekļa vietnes nodaļā vai lietojumprogrammā. Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums (kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kādi ir Jūsu izvēles varianti?”), lai atteiktos no mārketinga paziņojumu saņemšanas.

   Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja Jūs atsakāties saņemt mārketinga paziņojumus, Jūs joprojām varat saņemt no mums administratīvus paziņojumus par mūsu produktu tehniskiem atjauninājumiem un/vai pasūtījumu apstiprinājumiem, kā arī paziņojumus par darbībām Jūsu kontā un citus svarīgus paziņojumus.

   UZ KĀDA TIESISKĀ PAMATA MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

    

   Lai varētu apstrādāt Jūsu datus, mēs varam izmantot dažādus tiesiskos pamatus, tostarp:

   • Jūsu piekrišanu (tikai tad, ja tas tiek likumīgi prasīts vai atļauts). Ja Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, Jūs varat jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt;
   • nepieciešamību izveidot ar Jums līgumattiecības un izpildīt savas līgumā noteiktās saistības;
   • nepieciešamību ievērot tiesiskos pienākumus un sagatavot un celt prasības vai īstenot aizstāvību;
   • nepieciešamību īstenot savas leģitīmās intereses, tostarp:

   o   nodrošināt mūsu tīklu un informācijas drošību;

   o   administrēt un veikt uzņēmējdarbību Sabiedrība ietvaros;

   o   novērst vai pārbaudīt iespējamus vai jau notikušus tiesību aktu pārkāpumus, ar biznesa klientu noslēgta līguma pārkāpumus vai Philips Lighting vispārējo uzņēmējdarbības principu vai citas Philips Lighting politikas neievērošanu;

   • nepieciešamību atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem;
   • nepieciešamību aizsargāt jebkuras personas būtiskas intereses;
   • jebkādu citu tiesisko pamatu, kuru tā vai citādi nosaka piemērojamie tiesību akti.

   KAD MĒS KOPĪGOJAM JŪSU DATUS?

    

   Mēs nekopīgojam Jūsu datus, izņemot šeit norādītos atsevišķos gadījumos.

   Ja nepieciešams šajā Paziņojumā norādīto mērķu īstenošanai, mēs varam izpaust Jūsu datus turpmāk norādītajām organizācijām:

   • Philips Lighting grupas uzņēmumiem: ņemot vērā mūsu darbības starptautisko raksturu, Jūsu dati varētu tikt kopīgoti ar atsevišķiem Philips Lighting grupas uzņēmumiem. Piekļuve Jūsu datiem uzņēmumā Philips Lighting tiks piešķirta, pamatojoties uz nepieciešamību tos zināt;
   • pakalpojumu sniedzējiem: līdzīgi daudziem citiem uzņēmumiem, mēs varam izmantot ārpakalpojumus noteiktu datu apstrādei, izmantojot uzticamas ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri izpilda noteiktas funkcijas un sniedz mums pakalpojumus, piemēram, IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) pakalpojumu sniedzējus, konsultāciju sniedzējus, kravu pārvadātājus;
   • darījumu partneri: mēs varam kopīgot Jūsu datus ar uzticamiem darījumu partneriem, lai viņi varētu Jums sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus;
   • valsts iestādes: ja to paredz tiesību akti vai ja nepieciešams aizsargāt mūsu tiesības, mēs varam kopīgot Jūsu datus ar iestādēm, kuras uzrauga Philips Lighting darbību vai kuru jurisdikcijā tā atrodas;
   • profesionāli konsultanti un citas personas: mēs varam kopīgot Jūsu datus ar citām personām, tai skaitā ar tādiem profesionāliem konsultantiem kā bankas, apdrošināšanas sabiedrības, revidenti, juristi, grāmatveži, citi profesionāli konsultanti;
   • citas ar korporatīviem darījumiem saistītas personas: mēs arī varam laiku pa laikam kopīgot Jūsu datus korporatīvo darījumu gaitā, piemēram, laikā, kad uzņēmums vai tā daļa tiek pārdota citam uzņēmumam, vai saistībā ar mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju reorganizāciju, apvienošanos, kopuzņēmuma izveidošanu vai likvidāciju (tai skaitā saistībā ar maksātnespēju vai līdzīgām procesuālām darbībām).

   KAD MĒS NOSŪTĀM JŪSU DATUS UZ ĀRZEMĒM?

    

   Ņemot vērā mūsu darbības starptautisko raksturu, dati, kurus Jūs mums sniedzat, varētu tikt nosūtīti Philips Lighting saistītajiem uzņēmumiem daudzās valstīs un uzticamām trešajām personām visā pasaulē, vai arī minētās organizācijas varētu tiem piekļūt. Tā rezultātā Jūsu dati varētu tikt apstrādāti ārpus valsts, kurā Jūs dzīvojat, ja tas nepieciešams šajā Paziņojumā norādīto nolūku īstenošanai.

   Ja atrodaties Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, mēs varam nosūtīt Jūsu datus uz valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. Eiropas Komisija dažas no šīm valstīm atzīst kā tādas, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzību. Attiecībā uz datu pārsūtīšanu no Eiropas Ekonomiskās zonas uz citām valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par tādām, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, mēs esam veikuši atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus, piemēram, organizatoriskus un tiesiskus pasākumus (piemēram, ieviesuši saistošus uzņēmuma noteikumus un Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas). Jūs varat saņemt informāciju par šiem pasākumiem, sazinoties ar Philips Lighting Privātuma biroju (kontaktinformācija pieejama sadaļā “Kādas ir Jūsu izvēles?”).

   CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

    

   • Mēs glabājam Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru vajadzībām tie ievākti (sīkāku informāciju par šiem mērķiem skatiet sadaļā “Kā mēs izmantojam Jūsu datus?”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķos gadījumos tiesību akti var noteikt vai atļaut ilgāku glabāšanas termiņu. Kritēriji, kuri tiek izmantoti mūsu glabāšanas termiņu noteikšanai, ir šādi:
   • Cik ilgi šie dati ir nepieciešami, lai piegādātu Jums mūsu produktus, sniegtu pakalpojumus vai veiktu uzņēmējdarbību?
   • Vai Jums ir izveidots konts mūsu uzņēmumā? Šādā gadījumā mēs glabāsim Jūsu datus, kamēr Jūsu konts būs aktīvs, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Jums pakalpojumus.
   • Vai mūs saista tiesiski, līgumā noteikti vai citi pienākumi glabāt Jūsu datus? Kā piemērus var minēt attiecīgajā jurisdikcijā saistošos tiesību aktus datu glabāšanai, valdības izdotus noteikumus izmeklēšanai būtisku datu glabāšanai vai arī nepieciešamību glabāt datus tiesvedību nolūkiem.

    

   KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS?

    

   Lai aizsargātu Jūsu datus, mēs veiksim pasākumus atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības un datu drošības tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp pieprasot mūsu pakalpojumu sniedzējiem veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu konfidencialitāti un drošību. Ņemot vērā tehniskās iespējas, īstenošanas izmaksas un apstrādājamo datu raksturu, mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu riskus, kas saistīti ar Jūsu datu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu to izpaušanu vai neatļautu piekļuvi tiem.

   KĀDI IR JŪSU PIENĀKUMI?

    

   Atgādinām, ka Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai dati, kurus Jūs mums sniedzat, ir precīzi, pilnīgi un aktuāli. Turklāt, ja Jūs kopīgojat ar mums citu personu datus, Jūsu pienākums ir ievākt šādus datus saskaņā ar tiesību aktiem. Piemēram, Jums būtu jāinformē personas, kuru datus Jūs mums sniedzat, par šī Paziņojuma saturu un jāsaņem viņu piekrišana.

   KĀDAS IR JŪSU IZVĒLES?

    

   Mūsu mērķis ir nodrošināt Jums piekļuvi saviem datiem. Parasti Jūs varat patstāvīgi pārvaldīt savus datus (piemēram, reģistrējoties savā kontā) un tos atjaunināt, pārveidot vai, ja tiesiski pieļaujams, izdzēst tos. Šādā gadījumā mēs iesakām Jums pārvaldīt savus datus.

    

   Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar mūsu Privātuma biroju, ja vēlaties:

   • pārskatīt, mainīt vai izdzēst mums nodotos datus (ciktāl Philips Lighting nav kā citādi atļauts vai pieprasīts šādus datus saglabāt);
   • iebilst pret konkrētām datu apstrādes darbībām (piemēram, atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas);
   • saņemt savu datu kopiju (parastā mašīnlasāmā formātā tādā apmērā, kāds noteikts piemērojamos tiesību aktos);
   • uzdot mums jautājumus, kuri saistīti ar Jūsu datu aizsardzību Philips Lighting.

    

   Mūsu Privātuma biroja kontaktinformācija:

   • pasta adrese: Philips Lighting - Adresāts: Privātuma birojs – Herikerbergweg, 102 (1101) - CMAmsterdam Zuid Oost, The Netherlands; vai
   • tiešsaiste: Philips Lighting Privātuma centrs, sadaļa “Privātuma pieprasījums”.

    

   Mēs centīsimies izskatīt Jūsu pieprasījumu savlaicīgi un bez maksas, ja tas neprasīs pārmērīgas pūles. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt pārbaudīt Jūsu identitāti pirms lūguma izskatīšanas. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, varat iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei Jūsu valstī..

   KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES UN CITAS IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS?
   KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES UN CITAS IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS?

    

   Papildu informāciju par sīkdatņu un citu izsekošanas tehnoloģiju izmantošanu skatiet mūsu “Paziņojumā par sīkdatnēm” (tas atrodams tīmekļa vietnē Philips Lighting Privātuma centrs, skatīt sadaļu “Juridiskā informācija”).

   VAI MĒS IEVĀCAM BĒRNU DATUS?

    

   Mēs apzināti neievācam informāciju no bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

   • Īpaša norāde bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem: ja Jums vēl nav 16 gadu, mēs iesakām aprunāties ar vecākiem vai aizbildņiem un saņemt viņu piekrišanu, pirms nosūtāt mums savus datus.
   • Īpaša norāde vecākiem, kuru bērniem vēl nav 16 gadu: mēs iesakām pārbaudīt un kontrolēt, kā Jūsu bērns izmanto mūsu produktus, sistēmas, pakalpojumus un lietojumprogrammas (ieskaitot tīmekļa vietnes un citus digitālos kanālus), lai pārliecinātos, ka Jūsu bērns nekopīgo ar mums savus personas datus bez Jūsu piekrišanas.

   KAD ŠIS PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI TIKS ATJAUNINĀTS?

    

   Šajā paziņojumā par konfidencialitāti laiku pa laikam var tikt izdarītas izmaiņas.

   To, kā mēs izmantojam Jūsu datus, reglamentē šī Paziņojuma jaunākā versija; ar to Jūs varat iepazīties tīmekļa vietnē Philips Lighting Privātuma centrs, skatīt sadaļu “Juridiskā informācija”.