Suggestions

  Adatkezelési Tájékoztató

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Ügyfelek, Fogyasztók és Egyéb Üzletfelek számára


  Utoljára módosítva:
  2017. június

   BEVEZETÉS

    

   A Philips Lighting számára fontos az Ön magánéletének védelme.

    

   A jelen Adatkezelési Tájékoztatót („Tájékoztató”) egyszerűen és közérthetően fogalmaztuk meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, kik vagyunk, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és milyen céllal, illetve hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Ne feledje, hogy a személyes adatok kifejezés (amely a jelen Tájékoztatóban, mint „adatok”, illetve mint „az Ön adatai” is szerepelnek) minden olyan információt vagy adatállományt magában foglal, amely közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi számunkra az Ön személyének azonosítását, különösen valamilyen azonosító, így vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, telefonszám stb. alapján.

    

   Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Philips Lighting egy multinacionális társaság, ezért előfordulhat, hogy a jelen Tájékoztatót módosítjuk vagy kiegészítjük egyes országok helyi előírásainak megfelelően, illetőleg további tudnivalók ismertetése érdekében arra vonatkozóan, hogy miként kezeljük az Ön adatait a Philips Lighting konkrét termékei, szolgáltatásai, rendszerei vagy alkalmazásai útján.

    

   Nyomatékosan javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig ezt a Tájékoztatót.

   Ha nem ért egyet az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük, ne adja meg részünkre az adatait.

   MILYEN ESETEKBEN ALKALMAZANDÓ A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ?

    

   A jelen Tájékoztató arra vonatkozik, hogy hogyan gyűjtjük össze és használjuk fel az Ön adatait, pl. amikor Ön

   • felkeresi vagy használja a fogyasztóink és vásárlóink rendelkezésére álló internetes oldalainkat, alkalmazásainkat vagy közösségi médiacsatornáinkat;
   • megvásárolja és használja termékeinket, szolgáltatásainkat, rendszereinket vagy alkalmazásainkat;
   • feliratkozik a hírleveleinkre;
   • Ön a saját termékeit vagy szolgáltatásait nyújtja számunkra;
   • felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal;
   • részt vesz üzleti rendezvényeinken;

   vagy más formában kapcsolatba lép velünk, mint fogyasztó, üzletfél, üzleti partner, (al)beszállító, megbízott vagy a velünk egyéb minőségben üzleti kapcsolatban álló személy.

   KIT TAKAR A PHILIPS LIGHTING MEGNEVEZÉS?

    

   A Philips Lighting egy piacvezető és kivételes versenyhelyzetben lévő nemzetközi vállalat az általános világítástechnikai piacon, amely elismert szakértelemmel rendelkezik az innovatív világítástechnikai termékek, rendszerek és szolgáltatások fejlesztése, gyártása és alkalmazása terén.

    

   A jelen Tájékoztatóban szereplő „mi”, „bennünket” vagy a „Társaság” kifejezések az Ön személyes adatai jelen Tájékoztató szerinti adatkezelőjére utalnak, azaz a Philips Lighting vállalat azon társult vállalatára, amellyel Önnek üzleti kapcsolata volt, van vagy lesz, illetve amely egyébként meghatározza az Ön gyűjtött adatai körét és azok felhasználásának módját, valamint ideértve a Philips Lighting B.V. társaságot (cégjegyzékszáma 17061150 – székhelye: High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Hollandia) is. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Philips Lighting társult vállalatai közé tartozik minden olyan leányvállalat, amely felett a Philips Lighting N.V. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedés révén ellenőrzést gyakorol. A Philips Lighting társult vállalatainak jegyzékét a Philips Lighting Adatvédelmi Irodájától lehet igényelni (az Adatvédelmi Iroda elérhetőségét a „Milyen lehetőségek közül választhat?” című szakasz alatt találja meg).

   MILYEN JELLEGŰ ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNNEL KAPCSOLATBAN?

    

   Attól függően, hogy Ön milyen minőségben áll kapcsolatban velünk (pl. vásárló, fogyasztó, szállító, üzletfél stb.) és milyen formában tartja velünk a kapcsolatot (pl. online, offline, telefonon stb.), Önre vonatkozóan eltérő adatok kezelését végezhetjük. Adatokat gyűjtünk Önről, például, amikor felkeresi vagy használja a fogyasztóink és ügyfeleink részére szóló internetes oldalainkat, alkalmazásainkat vagy közösségi médiacsatornáinkat, megvásárolja és használja termékeinket, szolgáltatásainkat, rendszereinket vagy alkalmazásainkat, feliratkozik a hírleveleinkre, letölt egy szoftverfrissítést, saját termékeit szállítja vagy saját szolgáltatásait nyújtja a részünkre, felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, részt vesz üzleti rendezvényeinken, játékainkban, akcióinkon és felméréseinkben vagy bármely más formában kapcsolatba lép velünk.

    

   Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az általunk gyűjtött adatok kategóriáit illetően:

    

   Közvetlenül Ön által rendelkezésre bocsátott információk

   Adat kategóriák
   Adatok típusára vonatkozó példák
   Személyes azonosító adatok
   Kereszt- és vezetéknév, megszólítás, születési dátum
   Elérhetőséggel kapcsolatos adatok
   E-mail, telefonszám, cím, ország
   Felhasználói fiók belépési adatai
   Bejelentkezési azonosító, jelszó vagy más biztonsági kódok
   Az Ön azonosítását lehetővé tevő képek és/vagy videó anyagok
   Philips Lighting felhasználói fiókokba feltöltött vagy számunkra egyéb módon eljuttatott képek
   Pénzügyi adatok
   Hitelkártya, bankszámla adatok
   Az Ön által önkéntesen a Philips Lighting vagy társult vállalatai rendelkezésére bocsátott bármely egyéb információ
   Visszajelzések, vélemények, bírálatok, hozzászólások, feltöltött fájlok, érdeklődési kör, az Ön által az átvilágítási eljáráshoz megadott információk

   Végezetül, amikor felkeresi valamelyik telephelyünket, előfordulhat, hogy biztonsági okokból videó vagy egyéb elektronikus, digitális vagy vezeték nélküli megfigyelő rendszer vagy eszköz (pl. zártláncú kamerarendszer) segítségével rögzítjük az Ön adatait.

    

   Automatikusan gyűjtött információk

    

   Amikor Ön felkeresi internetes oldalainkat vagy használja alkalmazásainkat, feliratkozik hírleveleinkre vagy más formában kapcsolatba lép velünk valamelyik digitális csatornánkon keresztül, akkor előfordulhat, hogy a közvetlenül Ön által rendelkezésre bocsátott információkon kívül az Ön számítógépe, mobiltelefonja vagy a hozzáféréshez használt más eszköze által nekünk elküldött információkat is összegyűjtjük. Összegyűjthetjük például az alábbi információkat:

   Adat kategóriák
   Adatok típusára vonatkozó példák
   Az eszközre vonatkozó információk
   Hardver modell, IMEI-szám és az eszköz más egyedi azonosító kódjai, MAC-cím, IP-cím, operációs rendszer verziószáma és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez Ön által használt eszköz beállításai
   Naplózási adatok
   Annak időpontja és időtartama, mikor Ön a digitális csatornánkat vagy termékünket használta
   Helymeghatározási adatok
   Az Ön pillanatnyi földrajzi helyzete (az Ön IP-címe vagy más helymeghatározó technológia alapján), amely adat akkor kerül felvételre, ha Ön engedélyezi a helymeghatározást az Ön által használt termék vagy szolgáltatás, így valamely alkalmazás útján
   Egyéb információk digitális csatornáink vagy termékeink Ön által történő használatával kapcsolatosan
   Az Ön által használt alkalmazások vagy az Ön által felkeresett internetes oldalak, elektronikus reklám-üzeneteinkben kattintott hivatkozások, mozgásérzékelési adatok

   Más forrásokból származó információk

    

   Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben az internetes oldalainkat, alkalmazásainkat és más digitális csatornáinkat meghaladóan egyéb forrásokból, így nyilvános adatbázisokból, közös marketing partnereinktől, közösségi médiaplatformokról és egyéb harmadik személyektől származó információkhoz is hozzájuthatunk Önnel kapcsolatban. Ha például – a saját közösségi média beállításaitól függően – Ön úgy dönt, hogy közösségi médiafiókját összekapcsolja a Philips Lighting felhasználói fiókjával, akkor a közösségi médiafiókjában található bizonyos adatokat is megosztja velünk; ezek az információk pedig saját profiljához tartozó adatokat is tartalmazhatnak.

   HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

    

   Az Ön adatait különféle jogszerű okokból és üzleti célokra használhatjuk fel.

   Az alábbi táblázat áttekintést nyújt arról, hogy milyen célokra kezelhetjük az Ön adatait:

   Célok
   Példák
   (Potenciális) Vásárlók, Szállítók és/vagy Üzleti partnerek értékelése és (ismételt) átvilágítása
   Átvilágítás végzése
   Megállapodások megkötése és végrehajtása
   Értékesítés, számlázás, termékek vagy szolgáltatások szállítása, mobil alkalmazásokba vagy webhelyekre történő regisztráció, szavatosság, szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, ügyfélkezelés
   Támogatás nyújtása (az Ön igénye esetén)
   Támogatás nyújtása kommunikációs csatornákon keresztül, így ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati támogatás
   Közvetlen üzletszerzés
   Kapcsolattartás a fogyasztókkal és/vagy üzletfelekkel (kizárólag egyes országokban), e-mail marketing, piackutatások, szolgáltatásaink személyre szabása az Ön igényeinek megfelelő termékek és ajánlatok bemutatása révén (pl. honlapjainkon, alkalmazásainkon vagy egyéb kommunikációs csatornákon keresztül)
   Érdekeltségeink/vagyontárgyaink biztonsága és védelme
   Műszaki és szervezeti intézkedések bevezetése és alkalmazása, belső ellenőrzések és vizsgálatok, összeférhetetlenség ellenőrzésére indított vizsgálatok végzése
   Jogszabályi előírásoknak való megfelelés
   Kötelező adatszolgáltatás állami intézmények vagy felügyeleti hatóságok részére az azon ország jogszabályainak megfelelően, ahol működünk, így adó- és társadalombiztosítási járulék, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségek, megfelelőségi ellenőrzések, állami ellenőrzéseknek és kormányzati vagy más állami hatóságok felszólításainak való megfelelés, jogi eljárásoknak, így kötelezéseknek való megfelelés, jogaink és jogorvoslati lehetőségeink gyakorlása és bármely belső panasz vagy követelés kezelése
   Jogi igények védelme
   Olyan jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, melyekkel kapcsolatosan érintettek vagyunk, vagy azok lehetünk
   Ha arra kérjük, hogy osszon meg velünk bizonyos adatokat, ám Ön ennek a kérésnek nem tesz eleget, úgy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön számára termékeink, szolgáltatásaink, rendszereink vagy alkalmazásaink teljes funkcionalitását. Előfordulhat továbbá, hogy nem tudunk válaszolni az Ön esetleges megkereséseire sem.

   HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT MARKETING CÉLOKRA?

    

   Előfordulhat, hogy a Philips Lighting B.V. és a Philips Lighting más társult vállalatai rendszeres promóciós anyagokat küldenek Önnek termékeikkel, szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel és akcióikkal kapcsolatban.

   Ezekben a promóciós anyagokban szerepelhet a „PHILIPS” márkanév, és azokat különféle csatornákon keresztül juttathatják el az Ön részére, pl.: e-mailben, telefonon, SMS-ben, postai küldeményben vagy külső közösségi hálózaton keresztül.

   Ahhoz, hogy a legjobb személyre szabott ajánlatot juttassuk el Önhöz, előfordulhat, hogy ezeket az üzeneteket az Ön igényeihez igazítjuk (például az Ön által jelzett információk, az internetes oldalak használata során általunk gyűjtött adatok alapján vagy annak megfelelően, hogy milyen hivatkozásokra kattint rá az e-mailekben).

   Ha az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, az Ön hozzájárulását kérjük a fenti tevékenységek megkezdése előtt. Ezen felül biztosítjuk Ön számára azt a lehetőséget, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja (leiratkozás).

   Így Ön bármikor dönthet úgy, hogy leiratkozik a marketing célú e-mailek fogadásáról, mely esetben az-e-mail üzenetben található leiratkozási útmutatót kövesse. Ha be tud jelentkezni valamilyen Philips Lighting felhasználói fiókba, előfordulhat, a rendszer felkínálja Önnek, hogy a weboldal vagy az alkalmazás megfelelő pontja alatt módosíthatja a kommunikációs preferenciáit. Minden esetben értesíteni tud minket (az elérhetőséggel kapcsolatos adatok a „Milyen lehetőségek közül választhat?” című szakaszban találhatók), amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván több marketing jellegű üzenetet fogadni.

   Tájékoztatjuk, hogy ha leiratkozott a marketing jellegű üzenetek fogadásáról, előfordulhat, hogy ügyviteli értesítéseket kap tőlünk, például a termékeinkkel kapcsolatos műszaki információkat, megrendeléseink visszaigazolását, a felhasználói fiókjával kapcsolatos tevékenységekről szóló értesítést, illetve más fontos értesítéseket.

   MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

    

   Az Ön adatai kezelése céljából különféle jogalapokra támaszkodhatunk, így:

   • Az Ön hozzájárulására (ha ezt jogszabály írja elő vagy engedi meg). Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Ön e hozzájárulását bármikor visszavonhatja;
   • Amennyiben szükséges, hogy szerződéses jogviszonyt létesítsünk Önnel és eleget tegyünk a szerződésben vállalt kötelezettségeinknek;
   • Amennyiben szükséges, hogy eleget tegyünk jogszabályban előírt kötelezettségeinknek, vagy jogi igényeket terjesszünk elő, érvényesítsünk, illetve a velünk szemben támasztott jogi igényekkel szemben megvédhessük magunkat;
   • Amennyiben szükséges, hogy jogos érdekeinket érvényesítsük, beleértve az alábbiakat:

   o    Biztosítsuk hálózataink és információink biztonságát;

   o    Irányítsuk és általában bonyolítsuk üzleti tevékenységünket a Társaságon belül; valamint hogy

   o    Megelőzzük vagy kivizsgáljuk a jogszabályok, üzletféllel megkötött szerződési rendelkezések vagy a Philips Lighting Általános Üzleti Alapelvei vagy a Philips Lighting egyéb szabályzataiban foglalt előírások feltételezett vagy tényleges megsértését;

   • Amennyiben szükséges, hogy válaszolni tudjunk az Ön kéréseire;
   • Amennyiben bármely személy létfontosságú érdekei védelme miatt szükséges; vagy
   • A helyi jogszabályok által engedélyezett bármely további jogalap szerint.

   MILYEN ESETEKBEN TEHETJÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ MÁSOKNAK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

    

   Az Ön személyes adatait másoknak nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve az alább leírt korlátozott esetek körét:

   Amennyiben az a jelen Tájékoztatóban ismertetett célok elérése érdekében szükséges, az Ön adatait az alábbi személyekkel vagy szervezetekkel oszthatjuk meg:

   • A Philips Lighting társult vállalatai: Mivel a Philips Lighting egy multinacionális vállalat, előfordulhat, hogy az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük Philips Lighting egyes társult vállalatai részére Az Ön adataihoz a Philips Lighting vállalaton belül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek az információkra a szükséges ismeret elve alapján van szükségük;
   • Szolgáltatók: más vállalkozásokhoz hasonlóan, bizonyos adatok kezelését kiszervezhetjük megbízható külső szolgáltatókhoz, amelyek különféle feladatokat végeznek, illetve szolgáltatásokat nyújtanak számunkra; például IKT szolgáltatók, külső tanácsadók, szállítmányozók;
   • Üzleti partnerek: előfordulhat, hogy az Ön adatait megosztjuk megbízható üzleti partnereinkkel annak érdekében, hogy azok biztosítani tudják az Ön által igényelt szolgáltatásokat;
   • Állami hatóságok és kormányzati szervek: A jogszabályban előírt esetekben, illetve ha erre jogaink védelmében szükség van, az Ön adatait kiadhatjuk a Philips Lighting tevékenysége szerint területileg illetékes hatóságok részére.
   • Szakmai tanácsadók és más szakemberek: az Ön adatait más személyekkel, többek között külső tanácsadókkal, pl. bankokkal, biztosító társaságokkal, könyvvizsgálókkal, jogászokkal, könyvelőkkel és egyéb szakmai tanácsadókkal is megoszthatjuk.
   • A vállalati ügyletekkel kapcsolatba kerülő más személyek: időnként előfordulhat, hogy az Ön adatai megosztásra kerülnek egyes vállalati tranzakciók, pl. valamely vállalkozás vagy üzletrész más vállalat részére történő eladása, illetve bármely átszervezés, fúzió, közös vállalat létrehozása vagy vállalkozásaink, eszközeink vagy részvényeink értékesítése során (csőd- vagy hasonló eljárással kapcsolatban is).

   MILYEN ESETEKBEN TOVÁBBÍTJUK KÜLFÖLDRE AZ ÖN ADATAIT?

    

   Mivel a Philips Lighting egy multinacionális vállalat, előfordulhat, hogy az Ön által megadott adatokat a Philips Lighting más országokban működő társult vállalata vagy megbízható harmadik fél részére továbbítjuk, illetve azok hozzáférhetnek az Ön adataihoz. Ennek következtében előfordulhat, hogy az Ön adatait nem abban az országban kezelik, ahol Ön él, amennyiben erre a jelen Tájékoztatóban megjelölt célok végrehajtása érdekében szükség van.

   Amennyiben Ön tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, előfordulhat, hogy az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országba továbbítjuk. Néhány ilyen országban az Európai Bizottság által elismerten megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Az Európai Gazdasági Térségből az olyan más országokba történő adattovábbítást illetően, amelyeket az Európai Bizottság adatvédelmi szempontból nem ismert el megfelelő szintű védelmet nyújtó országként, megfelelő intézkedéseket, többek között szervezeti és jogi intézkedéseket (pl. kötelező erejű vállalati szabályokat és az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételeket) vezettünk be az Ön adatainak védelme érdekében. A szóban forgó intézkedésekről a Philips Lighting Adatvédelmi Irodája kérésre tájékoztatót küld. (Az Adatvédelmi Iroda elérhetősége a „Milyen lehetőségek közül választhat?” című szakaszban található).

   MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

    

   Az Ön adatait addig őrizzük meg, ameddig erre szükség van azoknak a céloknak az eléréséhez, amely célokra a szóban forgó adatokat összegyűjtötték (az említett célokkal kapcsolatos információk a „Hogyan használjuk fel az Ön adatait” című szakaszban találhatók). Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos esetekben a jogszabályok az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését is előírhatják vagy engedélyezhetik. Azt, hogy mennyi ideig őrizzük meg az adatokat, az alábbi szempontok alapján határozzuk meg:

   • Mennyi ideig van szükség az adatokra annak érdekében, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk Önnek, vagy üzleti tevékenységünket folytathassuk?
   • Van-e Önnek felhasználói fiókja nálunk? Ebben az esetben az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Ön felhasználói fiókjának a státusza aktív, illetve ameddig erre az Ön részére nyújtott szolgáltatások érdekében szükség van.
   • Terhel-e minket jogi, szerződéses vagy hasonló kötelezettség az Ön adatai megőrzését illetően? Ez például olyan esetben fordulhat elő, ha az adott országban a vonatkozó jogszabály az adatok kötelező megőrzését írja elő, egy hatóság valamely vizsgálattal kapcsolatban a vonatkozó adatok megőrzéséről rendelkezik, vagy peres üggyel kapcsolatban van szükség bizonyos adatok megőrzésére.

   HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ÖN ADATAI BIZTONSÁGÁRÓL?

    

   A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő intézkedéseket teszünk az Ön adatai védelmére, így többek között kötelezzük saját szolgáltatóinkat, hogy megfelelő intézkedéseket vezessenek be az Ön személyes adatai bizalmas jellegének és biztonságának védelme érdekében. A rendelkezésre álló technológiától, az intézkedések bevezetésének költségeitől és a megvédeni kívánt adatok jellegétől függően technikai és szervezési intézkedéseket hajunk végre az Ön adatai megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő kockázatok elkerülése érdekében.

   MELYEK AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI?

    

   Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége legjobb tudása szerint biztosítani azt, hogy az Ön által részünkre átadott adatok pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. A fentieken túl, amennyiben Ön más személyek adatait is megosztja velünk, az Ön kötelezettsége, hogy ezekhez az adatokhoz a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően jusson hozzá. Tájékoztatnia kell például az érintett személyeket a jelen Tájékoztatóban foglaltakról, és az adatok továbbításához meg kell szereznie azok hozzájárulását.

   MILYEN LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT?

    

   Törekszünk rá, hogy saját adataihoz hozzáférést biztosítsunk az Ön számára. Saját adatait többnyire önállóan kezelheti (pl. a felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően), és azokat frissíteni, módosítani, illetve – ha ez jogilag lehetséges – törölni tudja. Ilyen esetekben nyomatékosan felhívjuk a figyelmét a saját adatai feletti rendelkezés fontosságára.

    

   Adatvédelmi Irodánkhoz fordulhat minden olyan esetben, amikor:

   • az Ön által megadott adatokat meg kívánja tekinteni, vagy azokat módosítani vagy törölni kívánja (amennyiben a Philips Lighting számára egyébként nem engedélyezett vagy nem kötelező a szóban forgó adatok megőrzése);
   • tiltakozni kíván tenni bizonyos adatkezelési műveleteket illetően (pl. leiratkozás marketing jellegű üzenetekről);
   • másolatot igényel saját adatairól (széles körben használt, géppel olvasható formátumban, amennyiben ennek biztosítása az alkalmazandó jog értelmében kötelező);
   • bármely kérdést kíván feltenni az Ön adatai Philips Lighting-n belüli védelmével kapcsolatban

    

   Az Adatvédelmi Iroda elérhetőségei:

   • Levélben: Philips Lighting – Adatvédelmi Iroda részére – Herikerbergweg, 102 (1101) - CMAmsterdam Zuid Oost, The Netherlands; vagy
   • Online: Philips Lighting Adatvédelmi Központ, „Adatvédelmi kérelem” szakasz.

    

   Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kérésére időben és díjmentesen válaszoljunk, kivéve azokat az eseteket, ha ez aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy igazolnia kell személyazonosságát, mielőtt a kérését feldolgoznánk. Ha a kapott válasz az Ön számára nem kielégítő, panasszal fordulhat az illetékes helyi szabályozó hatóság felé.

   HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT?

    

   Ha bővebb információra van szüksége a sütik és más nyomkövető technológiák használatával kapcsolatban, olvassa el a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat, amely a Philips Lighting Adatvédelmi Központ honlapján található; lásd a „Jogi tudnivalók” című szakaszt.

   GYŰJTÜNK-E GYERMEKEKTŐL SZÁRMAZÓ ADATOKAT?

    

   16 éven aluli gyermekektől nem áll szándékunkban információkat gyűjteni.

   • Figyelmeztetés 16 évnél fiatalabb gyermekek számára: ha még nem múltál el 16 éves, javasoljuk, hogy, kérd szüleid vagy gondviselőd tanácsát és hozzájárulását mielőtt bármilyen adatot megosztasz velünk;
   • Figyelmeztetés 16 évnél fiatalabb gyermekek szülei számára: javasoljuk, hogy ellenőrizze, illetve kísérje figyelemmel, hogyan használja gyermeke a termékeinket, rendszereinket, szolgáltatásainkat és alkalmazásainkat (a honlapjainkat és más digitális csatornáinkat is beleértve) annak érdekében, hogy gyermeke az Ön engedélye nélkül ne oszthasson meg velünk személyes adatokat.

   MILYEN IDŐKÖZÖNKÉNT FRISSÜL EZ AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ?

    

   A jelen Adatkezelési Tájékoztató bizonyos időközönként módosulhat.

   Az Ön adatainak felhasználását illetően mindig a Tájékoztató legfrissebb változata az irányadó, amely a Philips Lighting Adatvédelmi Központ honlapján található; lásd a „Jogi tudnivalók” című szakaszt.