Предложения

    Устойчиво развитие

    Brighter lives, better world


    Устойчивото развитие е част от ДНК на Signify. Целта ни е да разкрием изключителния потенциал на светлината за по-щастлив живот и по-добър свят. Като променим начина, по който създаваме и използваме светлината, можем да подобрим живота си и да окажем положително въздействие върху планетата. През последните 125 години Signify създаде много важни постижения в устойчивото осветление, като стимулира някои водещи технологични иновации, включително светодиодната технология.
     

    Посетете глобалния ни уебсайт (на английски език)