Предложения

  Уведомление за защита на лични данни

  Last updated: January 2021    See previous versions

  Уведомление за защита на лични данни на клиентите, потребителите и други бизнес лица  Последна актуализация: 
  януари 2021 г.

   ВЪВЕДЕНИЕ

    

   Вашето право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни е важно за Signify.

    

   Ние изготвихме настоящото Уведомление за защита на лични данни (наричано още „Уведомлението“), за да научите по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим с тях. Обърнете внимание, че „лични данни“ (наричани в настоящото Уведомление още „данни“ или „Вашите данни“) означава всяка информация или набор от информация, чрез която можем, пряко или непряко, да установим Вашата самоличност, по-специално като се позоваваме на идентификатор, например собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер и т.н.

    

   Моля, обърнете внимание, че тъй като Signify е международна компания, настоящото Уведомление може да бъде заменено или допълнено, за да отговаря на местните изисквания, както и за да Ви предостави допълнителна информация за това как ние обработваме Вашите данни чрез специфични продукти, услуги, системи и приложения на Signify. За продуктите или услугите (включително функционалности, базирани на интернет или на приложения), които може да включват специфично обработване на Вашите данни, това Уведомление може да се допълва от нашите уведомления, специфични за продуктите, които предоставят допълнителна информация относно обработването на Вашите данни, свързани с продукта или услугата.

    

   За тези специфични уведомления, моля, посетете нашия център за защита на личните данни Signify Privacy Center (вижте раздела „Legal Information“ (Правна информация)).

    

   Силно Ви препоръчваме да отделите време и да прочетете настоящото Уведомление изцяло.

   Ако не сте съгласни с това Уведомление за защита на лични данни, моля не ни предоставяйте Вашите данни.

   КОГА СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

    

   Настоящото Уведомление обхваща въпросите относно това как събираме и използваме Вашите данни, като например:

   • когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения и канали за социални медии;
   • купувате или използвате нашите продукти, услуги, системи и приложения;
   • се абонирате за нашите бюлетини или за други маркетингови съобщения;
   • ни предоставяте Ваши стоки и услуги;
   • се свързвате с нашите отдели за обслужване на клиентите;
   • участвате в наши бизнес събития; или по друг начин си взаимодействате с нас (пряко или косвено) в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго лице в бизнес отношения с нас.

    

   Настоящото Уведомление за защита на личните данни се отнася за Вас само в случай че се считаме за администратор на данни за обработката на лични данни. В случай че действаме като лице, обработващо данни, Уведомлението за защита на личните данни, споделено от администратора на данни, ще управлява Вашите лични данни.

   КОЯ Е Signify?

    

   Signify e глобална организация-лидер на пазара за общо осветление с уникална конкурентна позиция и признат експертен опит в разработването, производството и приложението на новаторски осветителни продукти, системи и услуги.

    

   Когато в настоящото Уведомление се споменава „ние“, „нас“ или „Компанията“, това важи за администратора на Вашите данни по силата на настоящото Уведомление, а именно свързаното лице на Signify, с което сте имали, имате или ще имате бизнес отношения или което решава по друг начин кои Ваши данни ще се събират и как те ще бъдат използвани, както и Signify Netherlands B.V. (регистрационен номер 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Холандия). Моля, обърнете внимание, че свързаните лица на Signify включват дъщерните компании, в които Signify N.V. упражнява контрол чрез пряка или непряка собственост. Вие можете да получите списък на свързаните лица на Signify, като се свържете с Офиса за защита на лични данни на Signify (ще намерите данните за контакт в раздела по-долу „Какви са Вашите опции?“).

   КАКВИ ВИДОВЕ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

    

   В зависимост кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н.) и как взаимодействате с нас (напр. по интернет, не чрез интернет, по телефона и т.н.), ние може да обработваме различни данни за Вас. Може да събираме данни за Вас например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения или канали за социални медии, когато купувате или използвате нашите продукти, услуги, уеб-базирани инструменти, мобилни приложения, системи, абонирате се за нашите бюлетини, инсталирате актуализации на софтуера, предоставяте ни Ваши стоки и услуги, свързвате се с нашите отдели за обслужване на клиентите, когато участвате в наши бизнес събития, участвате в наши състезания, промоции или проучвания или взаимодействате с нас по други начини. Данните, събрани чрез взаимодействието с Вас и използването на нашите услуги и уебсайтове, не могат самостоятелно да разкриват конкретната Ви самоличност или да се отнасят пряко до дадено лице, но могат, когато се комбинират с други данни, да бъдат свързани с Вас.

    

   По-долу представяме общ преглед на категориите данни, които е възможно да събираме:

    

   Информация, която ни предоставяте пряко

   Категории данни
   Примери за видове данни
   Лични данни за идентификация
   Собствено име, фамилно име, обръщение, дата на раждане
   Данни с информация за контакт
   Имейл, телефонен номер, адрес, държава
   Информация за вход в профила
   ID за вход, парола и други кодове за сигурност
   Изображения, цитати и/или видеоклипове, от които може да бъдете идентифицирани
   Снимки, качени в профили на Signify или предоставени ни по друг начин, например в контекста на уебинар или интервю.
   Финансови данни
   Данни за кредитни карти, данни за банкови сметки
   Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите със Signify или нейните свързани лица
   Отзиви, мнения, оценки, коментари, качени файлове, интереси, информация, предоставена за нашата процедура за правен анализ.

   Накрая, ако посетите нашите помещения, от съображения за сигурност ние може също така да записваме Ваши данни чрез видео или друго електронно, дигитално или безжично устройство или система за наблюдение (например система за видеонаблюдение (CCTV)).

    

   Информация, която събираме автоматично

    

   Когато посещавате или използвате нашите уебсайтове или приложения, абонирате се за нашите бюлетини или взаимодействате с нас по други начини чрез дигитални канали, в допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко, ние може да събираме информация, предоставена ни чрез Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Например може да събираме:

   Категории данни
   Примери за видове данни
   Информация за устройството
   Модел на хардуера, IMEI номер и други уникални идентификатори на устройството, MAC адрес, IР адрес, версия на операционната система, настройки на устройството, което се използва за достъп до услугите, и конфигурация на устройството
   Регистрационна информация
   Час, продължителност и начин на използване на нашите продукти и услуги или продукти и услуги, свързани с тях -
   Информация за местоположение
   Вашето местоположение (получено от IР адреса Ви, Bluetooth маяци или идентификатори или чрез други технологии за локализиране на местоположение), които може да се събират, когато активирате базирани на местоположение продукти или функции, като например чрез нашите приложения
   Информация за осветителните тела
   Уникални идентификатори на осветителните тела, информация за осветителните тела, съхранена на устройството.
   Друга информация за използването от Вас на нашите дигитални канали или продукти
   Приложенията, които използвате или уебсайтове, които посещавате, линкове, на които кликвате в нашите рекламни имейл съобщения, данни от датчици за движение

   Информация, която може да събираме от други източници

    

   Доколкото позволява приложимото законодателство, освен от нашите уебсайтове, приложения или други дигитални канали, ние също така може да получаваме информация за Вас и от други източници, като например публични бази данни, съвместни маркетинг партньори, платформи на социални медии и други трети лица.

    

   Информация, която можем да събираме от различни източници към Вашия профил

    

   Ако сте ни посочили, че желаете да получавате персонализирани съобщения за директен маркетинг, ние можем да събираме данни от различни източници (на вътрешно и външно ниво), за да можем по-добре да разберем Вашите предпочитания и интереси, както и да можем да Ви предоставяме по-релевантни съобщения. Вие можете винаги да възразите срещу тези действия чрез изразяване на несъгласие. По-конкретно, винаги можете да изберете да не получавате маркетингови имейли, като следвате инструкциите за прекратяване на абонамента, придружаващи всеки имейл. Ако си създадете профил в Signify, може да Ви бъде дадена възможност да променяте своите предпочитания за комуникация в съответния раздел на нашия уебсайт или приложение. Винаги можете да се свържете с нас (ще намерите данни за контакт в раздела по-долу, озаглавен „какви са Вашите опции?“) за прекратяване на получаването на маркетингови съобщения.

   КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

    

   Когато посещавате или използвате нашите уебсайтове и/или приложения, ние можем да регистрираме Вашия IP адрес, тип браузър, операционна система, препращащ уебсайт, Вашето общо географско местоположение, както е посочено от Вашия IP адрес, поведение при сърфиране в мрежата, поведение на приложението и дали и как взаимодейства със съдържание, достъпно на нашите уебсайтове и в нашите приложения.

   Ние използваме различни методи за събиране на тази информация, включително нашите собствени бисквитки и бисквитки на трети страни.

   За повече информация за това как използваме бисквитки и други технологии за проследяване, прочетете нашето Уведомление за използване на бисквитки Cookie Notice.

   Доколкото сте споделили съгласието си, ние можем да получим Вашите данни за местоположението или да получим достъп до определени данни, съхранявани на Вашия мобилен телефон, като снимки, гласови инструкции и контакти.

   За повече информация как използваме бисквитки и други технологии за проследяване, прочетете нашето Уведомление за използване на бисквитки (което може да бъде намерено на уебсайта на Центъра за защита на личните данни Signify Privacy Center, вижте раздела „Legal Information“ (Правна информация)). Чрез нашата функционалност за предпочитание на бисквитките Вие контролирате Вашите предпочитания,

   КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

    

   Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели.

   По-долу ще намерите общ преглед на целите, за които може да обработваме Вашите данни.

   Цели
   Примери
   Оценка и (нов)преглед на (потенциални) Клиенти, Доставчици и/или Бизнес партньори
   Извършване на правен анализ
   Сключване или изпълнение на договори
   Продажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове, участие в обучения, гаранционен срок, сервизни съобщения, управление на профила
   Оказване на помощ (по Ваша молба)
   Предоставяне на помощ чрез комуникационни канали, като например от центъра за поддръжка или контакти с клиентите
   Директен маркетинг
   Насърчаване на контакт с потребителите и/или бизнес клиентите (само в някои държави), включително евентуални клиенти, имейл и/или електронен маркетинг, проучвания на пазара, персонализиране на Вашия опит чрез представянето на продукти и оферти, пригодени към Вашите предпочитания, интереси или профил (като например на нашите сайтове, приложения или чрез други комуникационни канали)
   Сигурност и защита на нашите интереси/ активи
   Внедряване и поддръжка на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки при проверка за конфликт на интереси
   Спазване на законови задължения
   Разкриване на данни пред държавни институции или надзорни органи, както е приложимо във всички страни, в които работим, като например данъчни удръжки и удръжки за социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, извършване на одити за проверка на спазването на разпоредбите, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни органи или други публични власти, спазване на законови процедури като призовки, спазване на законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции
   Защита при правни искове
   Установяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект
   Разработване на продукти
   Подобряване на услугите, продуктите, онлайн услугите, мобилните приложения и
   комуникациите, които предоставяме на Вас или на трети страни.

   Можете да изберете да участвате в лотарии, състезателни игри или други състезания („Състезание”) чрез нашия уебсайт. Когато участвате в Състезание, ние използваме Вашите данни, за да Ви позволим да участвате, да Ви идентифицираме, да предотвратим/открием измами и да изпълним Вашата награда (ако спечелите) и считаме обработката на тези данни в горния контекст за необходима за изпълнението на договора. Моля, прочетете условията на съответния конкурс за допълнителна информация.

    

   Ако ние поискаме да ни предоставите Ваши данни, но Вие изберете да не го направите, в някои случаи няма да можем да Ви предоставим пълната функционалност на нашите продукти, услуги, системи и приложения. Също така е възможно да не можем да отговорим на евентуални Ваши искания.

    

   Вие носите отговорност за гарантирането, че информацията, която споделяте с нас, не нарушава права на трети страни.

   КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГ?

    

   Възможно е Signify Netherlands B.V. и други съответни свързани лица на Philips Lighting да Ви изпращат промоционални съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции.

    

   Такива промоционални съобщения може да използват марката „PHILIPS“, „HUE“, „SIGNIFY“ и/или „INTERACT“ и може да Ви бъдат изпращани по различни канали, като например: имейл, телефон, есемеси, по пощата, чрез социалните мрежи на трети лица. Настоящите ни списъци с търговски марки ще откриете тук.

    

   Също така можем да се свържем с Вас относно информация, продукти, услуги, събития и промоции от Signify, както и от други трети страни доставчици на продукти и услуги, допълващи нашите продукти и услуги, за които считаме, че могат да имат отношение към Вас поради ползването от Ваша страна на наши продукти или за да се разшири Вашата функционалност; основно когато открием, че тази трета страна има конкретни услуги или решения, отговарящи на Вашите нужди или за да оптимизираме Вашето ползване на нашите продукти и услуги. Няма да споделяме Вашите регистрационни данни с нашия доверен партньор, освен ако нямаме достатъчно основания за това.

    

   Когато това се позволява или изисква от приложимото законодателство, или когато имаме Вашето съгласие, за да можем да приспособим комуникациите според Вашите предпочитания и поведение и да Ви предоставим най-доброто, персонализирано изживяване, ние можем да анализираме и комбинираме цялата информация, свързана с Вашите данни и с данни за Вашето взаимодействие с нас.. Можем също да използваме тази информация, за да създадем сегменти от нашата аудитория, показващи от кои от нашите продукти и/или услуги се интересуват потребителите и да проследим успеха на нашите маркетингови усилия. Можем да съхраняваме записи дали отваряте нашата електронна комуникация, както и връзките, върху които щраквате в нашата електронна комуникация.

   КАКВИ СА ВАШИТЕ ИЗБОРИ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ?

    

   Когато взаимодействате или комуникирате в социални медийни канали/страници/промоции и блогове (например когато щракнете върху „харесвам“ или „споделям“, когато публикувате и споделяте коментари и когато изпращате оценки и рецензии), Вашите данни се обработват от трети страна, която ни предоставя услуги за социално слушане. Това означава, че третата страна, която предоставя услуги за социално слушане, ще запази копие от Вашите онлайн обществено достъпни взаимодействия, до които третата страна ни е предоставила достъп. Вашите данни, които събираме, включват публично достъпни данни, предоставени в контекста на социалните медии от Вас от съответния доставчик на социални медии чрез трета страна, която предоставя услуги за социално слушане. Използваме Вашите данни, за да придобием обща представа за мнението на хората за нас и нашите марки, за разрешаване на проблеми и/или подобряване на нашите продукти и услуги и/или започване на промоционален разговор с Вас. Ако не искате да споделяте тази информация с нас, както е описано по-горе, не взаимодействайте с нас в социалните медийни канали.

    

   От нашите страници и кампании в социалните медии ние получаваме статистика за посетителите. Въпреки че Signify и нашият доставчик на социални медии са отговорни за тези статистически данни за посетителите, съответният доставчик на социални медии е Вашата основна точка за контакт и обработва искания за упражняване на Вашите права и всякакви оплаквания, които може да имате. Когато е необходимо, ние помагаме на съответния доставчик на социални медии да отговори на Вашите искания или оплаквания. За повече информация относно личните данни, които получаваме от доставчиците на социални медии и как да промените настройките си, моля, проверете уебсайтовете и политиките за защита на личните данни на доставчиците на социални медии.

   КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ В ДРУГИ КОМУНИКАЦИИ?

    

   Комуникации с анкети на клиенти: Непрекъснато работим за подобряване на нашите услуги и за да ги направим по-съобразени с това, което клиентите искат. Ето защо можем да използваме Вашите данни (идентификатор на клиента и имейл адрес), за да Ви поканим за кампания за клиент или проучване на пазара. Тези разследвания могат да бъдат извършени и от трети страни. По този начин ни помагате да станем още по-добри. Ние Ви изпращаме тези видове съобщения само с Вашето предварително съгласие, освен ако това не е необходимо съгласно приложимото законодателство.

    

   Искани комуникации: В някои случаи може да искате Signify да Ви информира за конкретен въпрос чрез електронни комуникации, но не искате да давате съгласие за нашите маркетингови комуникации. В тези случаи ние ще комуникираме с Вас по отношение на направеното от Вас искане.

    

   Административни съобщения, съобщения за услуги и транзакции: Винаги ще получавате административни съобщения, съобщения за услуги и транзакции от нас, като технически актуализации и/или актуализации на сигурността на нашите продукти, потвърждения на поръчки, уведомления за дейностите във Вашия акаунт и други важни уведомления. Не можете да се откажете от този тип комуникация.

   НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

    

   За да можем да обработваме Вашите данни, е възможно да се позоваваме на различни правни основания, включително:

   • Вашето съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона). Ако се позоваваме на Вашето съгласие като правно основание да обработваме Вашите данни, Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки момент;
   • необходимост от установяване на договорно отношение с Вас и с цел изпълнение на нашите задължения по силата на договор;
   • необходимостта да спазваме законови задължения и да установим, упражним правата си по, или да се защитим срещу правни искове;
   • необходимостта да следваме законните си интереси, включително:

   o   за осигуряване защитата на нашите мрежи и информация;

   o   за администрация и общо провеждане на дейността в рамките на Signify;

   o   за предотвратяване или разследване на предполагаеми или действителни нарушения на законодателството, нарушения на договори с бизнес клиенти или неспазване на Етичния кодекс на Signify или други политики на Signify;

   o   Да се оптимизира или разшири нашия пазарен дял и релевантността на съобщенията;

   • необходимостта да отговорим на Ваши искания;
   • необходимостта да защитим жизненоважните интереси на всяко лице;
   • всяко друго законово основание, разрешено съгласно местните закони.

   КОГА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

    

   Ние не продаваме Вашите лични данни. Ние също така не споделяме Вашите лични данни, освен в ограничените случаи, описани тук.

   Ако е необходимо за изпълнението на целите описани в това Уведомление, е възможно да разкрием Ваши данни на следните лица:

   • Свързани лица на Signify: поради глобалната ни дейност Вашите данни може да се споделят с определени свързани лица на Signify. Достъп до Вашите данни в рамките на Signify ще бъде даван само при необходимост.
   • Доставчици на услуги: както много други бизнеси, възможно е да възлагаме определени дейности по обработка на определени данни на доверени трети лица-доставчици на услуги, които да извършват функции и да ни предоставят услуги, като например доставчици на ИКТ услуги, консултанти или доставчици на транспортни услуги, доставчици на платежни услуги, електронни платформи за комуникационни услуги, доставчици на услуги, свързани със състезания.
   • Бизнес партньори: възможно е да споделяме Ваши данни с доверени бизнес партньори, така че те да могат да Ви предоставят услугите, които поискате, включително доставчици на услуги, свързани с чатове.
   • Публични и държавни органи: когато се изисква по закон или ако е необходимо, за да защитим своите права, е възможно да споделяме Ваши данни с юридически лица, които регулират или в чиято юрисдикция влиза Signify.
   • Професионални консултанти и други: възможно е да споделяме Ваши данни с други лица, включително професионални консултанти, като например банки, застрахователни компании, одитори, адвокати, счетоводители, други професионални консултанти.
   • Други лица във връзка с корпоративни сделки: понякога е възможно също така периодично да споделяме Ваши данни в хода на корпоративни сделки, като например по време на продажба на бизнес или част от бизнес на друга компания или преструктуриране, сливане, съвместно предприятие или друго разпореждане с наш бизнес, наши активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или подобно производство).
   • По Ваше искане в случай на заявка за преносимост на лични данни.

    

   Можем да разкрием обобщена, анонимизирана информация и анализи и доклади, получени от такава информация, с нашите доставчици на услуги, доставчици, рекламодатели, търговци, компании за потребителски и пазарни проучвания и други организации.

   Тази анонимна, нелична информация може също да бъде споделена с други потребители, за да им помогне да разберат по-добре употребата на осветление в сравнение с другите в нашата общност, да повишат осведомеността относно проблемите на безопасността, да ни помогнат като цяло да подобрим нашата система или други информационни цели.

   Предприемаме стъпки, за да не бъде свързана тази нелична информация с Вас и изискваме от нашите партньори да направят същото.

   КОГА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА?

    

   Поради глобалната ни дейност данните, които ни предоставяте, могат да бъдат предоставени или достъпени от свързани лица на Signify и доверени трети лица от много държави по света. В резултат на това, Вашите данни може да бъдат обработвани извън държавата, в която живеете, ако това е необходимо за постигане на целите, описани в настоящото Уведомление.

   Ако се намирате в държава членка на Европейското икономическо пространство, е възможно да предоставим Ваши данни в държави, намиращи се извън Европейското икономическо пространство. Европейската комисия признава някои от тези държави като осигуряващи адекватно ниво на защита. По отношение на предоставяне от Европейското икономическо пространство до други държави, които не са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита, ние сме внедрили адекватни мерки за защита на Вашите данни, като например организационни и правни мерки (например задължителни корпоративни правила и одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи). Можете да получите екземпляр от тези мерки, като се свържете с Отдела на Signify за защита на лични данни. Информацията за контакт се съдържа в раздела „Какви са Вашите опции?“ по-долу.

   КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

    

   Ние съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани (за подробности относно тези цели вижте раздела „Как използваме Вашите данни?“ по-горе). Моля, обърнете внимание, че в определени случаи по закон може да се изисква или да се разрешава по-продължително съхранение. Използваните критерии за определяне на сроковете за съхранение включват:

   • За колко време са необходими данните Ви, така че да Ви предоставяме продуктите и услугите си или да осъществяваме нашата дейност?
   • Имате ли създаден профил при нас? В такъв случай ние ще съхраняваме данните Ви докато Вашият профил е активен или докато е необходимо, за да Ви предоставяме услугите.
   • Имаме ли законово, договорно или подобно задължение да съхраняваме Вашите данни? Примерите могат да включват закони за задължително съхраняване на данни в съответната юрисдикция, нареждания от държавни органи за запазване на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на съдебни спорове или защита по възможни искове.

   КАК ОБЕЗПЕЧАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ДАННИ?

    

   За да защитим Вашите данни, ние ще вземем необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита на лични данни и сигурност на данните, като в това число ще изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита на личните данни и сигурността на Вашите данни. За съжаление никоя система за предаване или съхранение на данни не гарантира 100% сигурност. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, ние сме внедрили технически и организационни мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешено оповестяване на, или достъп до Вашите данни. Ако имате причина да считате, че Вашите взаимоотношения с нас или Вашите данни вече не се обработват по сигурен начин, моля, свържете се незабавно със Служителя по защита на данните в Signify, в съответствие с раздела „Какви са Вашите опции?“, както е описано по-долу.

   КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

    

   Бихме искали да Ви напомним, че е Ваша отговорност да осигурите, доколкото Ви е известно, точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте. Освен това, в случай че споделяте с нас данни на други лица, Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие с местните законови изисквания. Например е необходимо да уведомите лицата, чиито данни ни предоставяте, относно съдържанието на настоящото Уведомление и да получите тяхното предварително съгласие.

   КАКВИ СА ВАШИТЕ ОПЦИИ?

    

   Ние се стремим да Ви предоставим достъп до Вашите данни. Обикновено можете сами да контролирате Вашите данни (например като влезете във Вашия профил) и да ги актуализирате, променяте или, ако това е възможно по закон, да ги изтривате. В такъв случай силно Ви насърчаваме да поемете контрол над Вашите данни. Възможно е да има ситуации, при които имаме право да откажем или ограничим правата Ви, например, когато е необходимо за защита на правата и свободите на други лица, или да откажем да изтрием личните Ви данни, в случай че обработката на такива данни е необходима за спазване на законовите задължения и/или за установяване, упражняване или защита срещу правни искове

    

   Вие винаги можете да се свържете с нашия Отдел за защита на лични данни, ако желаете да:

   • прегледате, промените или изтриете данните, които сте ни предоставили (освен ако Signify не е получила по друг начин разрешение или изискване да съхранява тези данни);
   • възразите срещу определени операции по обработката на данни, напр. желаете да се откажете от маркетингови съобщения;
   • получите копие от данните си (в популярен машинночетим формат до степента, изисквана съгласно действащото законодателство);
   • ни зададете всякакви други въпроси, свързани със защитата на Вашите данни във Signify

    

   За всички въпроси или основателни запитвания, свързани със защитата на Вашите данни в Signify или относно това Уведомление като цяло, можете да се свържете с Отдела на Signify за защита на личните данни:

   • По пощата: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands; или
   • По интернет: Signify Privacy Center, раздел „Privacy request“ (Искане за защита на лични данни).

    

   Моля, имайте предвид, че комуникациите по електронната поща не винаги са сигурни. Ето защо Ви съветваме да не включвате чувствителна информация в имейлите си до нас.

    

   Ние ще направим всичко възможно да разгледаме Вашето искане навреме и без заплащане, освен в случаите, когато това би изисквало прекомерни усилия. В определени случаи е възможно да поискаме от Вас да удостоверите своята самоличност, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане. Ако не сте удовлетворени от получения отговор, можете да отнесете Вашето оплакване до съответния регулатор във Вашата юрисдикция.

   СЪБИРАМЕ ЛИ ДАННИ ОТ ДЕЦА?

    

   Ние не събираме преднамерено информация от деца под 16 години.

   • пециално съобщение за деца под 16 години: ако сте на възраст под 16 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас.
   • Специално съобщение за родители на деца под 16 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

   КОГА ЩЕ ИМА АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

    

   Настоящото Уведомление може да бъде променяно периодично.

   Използването на Вашите Лични данни ще се извършва в съответствие с най-актуалната версия на настоящото Уведомление, като то се намира в уебсайта на Signify Privacy Center, вижте раздел „Legal Information“ (Правна информация).

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   June 2017
   January 2019
   January 2020