Gợi ý
  vi_VN

  Tính toán những gì bạn có thể tiết kiệm với chương trình
  Chuyển đổi Xanh| Green Switch

  Chọn lĩnh vực mà bạn quan tâm.

  Dựa trên lĩnh vực bạn chọn, chúng tôi có thể ước tính các ứng dụng chiếu sáng phù hợp nhất.

  Thành phố
  Doanh nghiệp
  Khu dân cư
  1 2 3 4

  Chọn khu vực ứng dụng

  Dựa trên khu vực ứng dụng bạn đã chọn, chúng tôi sẽ ước lượng các điểm đèn mà bạn cần hiệu quả hơn.

  Hệ thống chiếu sáng hiện tại bạn cần thay mới

  Chúng tôi điền trước dữ liệu dựa trên thông tin có sẵn nhưng bạn có thể thoải mái điều chỉnh dữ liệu cho phù hợp với bạn

  đơn vị

  Giá trị nhập vào quá thấp hoặc quá cao đối với mục đích ước tính tiết kiệm.

  Vui lòng điền thông tin cần thiết

  giờ

  Giá trị nhập vào quá thấp hoặc quá cao đối với mục đích ước tính tiết kiệm.

  Vui lòng điền thông tin cần thiết

  W

  Giá trị nhập vào quá thấp hoặc quá cao đối với mục đích ước tính tiết kiệm.

  Vui lòng điền thông tin cần thiết

  /kWh

  Giá trị nhập vào quá thấp hoặc quá cao đối với mục đích ước tính tiết kiệm.

  Vui lòng điền thông tin cần thiết

  kgCO2/kWh

  Giá trị nhập vào quá thấp hoặc quá cao đối với mục đích ước tính tiết kiệm.

  Vui lòng điền thông tin cần thiết

  Dưới đây là những gì bạn có thể tiết kiệm được khi chuyển sang hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

  Đọc thêm về các giả định chúng tôi đã đưa ra để tính toán ước lượng này

  Mức tiêu thụ mới là xuống từ

  chi phí mới là xuống từ

  phát thải mới là xuống từ

  Chiếu sáng kết nối

  Khi chọn "Có", ước tính sẽ xem xét khoản tiết kiệm được tạo ra bởi giải pháp chiếu sáng kết nối, là một hệ thống sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) để kết nối các thiết bị chiếu sáng LED vào một mạng lưới: đèn có thể được điều khiển, giám sát và tối ưu hóa từ xa thông qua hệ thống quản lý. Các giải pháp chiếu sáng kết nối được thiết kế để cung cấp một loạt các lợi ích, như tiết kiệm năng lượng, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường an ninh.

  Nếu không, khi chọn "Không", ước tính sẽ xem xét khoản tiết kiệm được tạo ra bởi giải pháp chiếu sáng LED tiêu chuẩn.

  Trao đổi với một trong những chuyên gia của chúng tôi để lên kế hoạch chi tiết hơn

  Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

  Tìm hiểu thêm
  www.signify.com
  QR code

  báo cáo vè ước tính tiết kiệm | Jul 15 2024

  Dưới đây là những gì bạn có thể tiết kiệm được khi chuyển sang hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

  Việc chuyển sang sử dụng đèn LED và công nghệ chiếu sáng kết nối là một trong những con đường nhanh nhất giúp các thành phố, doanh nghiệp và cá nhân đạt được tính bền vững cao hơn. Để giúp mọi người bắt đầu thực hiện, Signify đã triển khai Chương trình Chuyển đổi Xanh trong chiếu sáng| Green Switch.

  tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  thông tin trong bảng ước tính này chỉ nằm mục đích minh họa, và kết quả các giá trị từ việc tính toán chỉ là giá trị gần đúng. Ước tính này dựa trên thông tin đầu vào được cung cấp cũng như một số giả định đã nêu. Signify nỗ lực hết sức để cung cấp cập nhật và chính xác dữ liệu, tuy nhiên, do tính chất thông tin của các tính toán Signify, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, loại trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với các kết quả được trình bày trong báo cáo này xét về tính chính xác và đầy đủ của chúng. Signify bảo lưu rằng các giá trị làm cơ sở tính toán có thể không chính xác do sửa đổi sản phẩm và cũng có thể phụ thuộc vào điều kiện sử dụng các sản phẩm này hoặc các yếu tố bên ngoài khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng.

  Ước tính tiết kiệm hàng năm

  Mức tiêu thụ mới là xuống từ

  chi phí mới là xuống từ

  phát thải mới là xuống từ

  so sánh điều này với

  Ước tính này dựa trên các dữ liệu được cung cấp:

  Lĩnh vực quan tâm

  Khu vực ứng dụng

  Giờ làm việc (Giờ)

  Công suất trung bình (Oát)

  Chiếu sáng kết nối

  Lựa chọn quốc gia

  Số đèn thông thường (đơn vị)

  Chi phí điện ( /kWh)

  Nồng độ Carbon (kgCO2/kWh)