Suggesties

  Smart city

  Smart city: zo maak je een stad veiliger, duurzamer en leefbaarder

  In een smart city zet je data en technologie in om de stad slimmer te besturen en beheren. Het openbare verlichtingsnetwerk is de ideale basis voor een slimme stad. Met behulp van sensoren en 5G-hotspots in de lichtmasten verzamel je de benodigde data. In 3 stappen werk je toe naar een smart city die leefbaarder, veiliger, bereikbaarder, duurzamer en (klimaat)adaptiever is.

  Smart city in het kort:

   

  • Een smart city gebruikt 5G-internet en sensoren om data te verzamelen
  • De verzamelde data kun je gebruiken om de stad leefbaarder, veiliger, bereikbaarder, duurzamer en (klimaat)adaptiever te maken
  • Slimme straatverlichting geeft je de beschikking over duizenden datacollectiepunten en 5G-hotspots
  • In 3 stappen ga je naar een slimme stad: Smart Lighting, Smart Public Nodes en Smart City

  Smart city: data inzetten voor een leefbare stad

  Een ‘smart city’ of ‘slimme stad’ is een stad die data en internet gebruikt om de stad te besturen en beheren. In een smart city wordt niet alleen data verzameld, maar ook toegepast om de stad leefbaarder, veiliger, bereikbaarder, duurzamer en (klimaat) adaptiever te maken

  De slimme stad: meetbaar en connectief

   

  De belangrijkste elementen in een smart city zijn meetbaarheid en connectiviteit. In een slimme stad zijn bijvoorbeeld verkeerslichten, gebouwen en straatverlichting voorzien van 5G-internet en sensoren. Hierdoor kun je als gemeente monitoren hoe het bijvoorbeeld staat met personen- en goederenstromen, klimaat (luchtkwaliteit, droogte, hitte, regenval), energieverbruik en afvalbeheer. Dit maakt datagedreven beleid mogelijk. Doordat diverse onderdelen in een smart city via het internet of things (IoT) met elkaar verbonden zijn, is het bovendien makkelijker om die onderdelen op elkaar af te stemmen.

  Smart city: de toepassingsgebieden

   

  De toepassingsgebieden van de slimme stad zijn haast eindeloos. Zo kunnen smart cities bijdragen aan:

   

  1. Leefbaarheid – een smart city kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of geluidsoverlast monitoren. Zo breng je lokale verschillen in kaart en kun je daar je beleid op aanpassen.
  2. Veiligheid – connected geautomatiseerd vervoer communiceert met elkaar en met slimme wegkantsystemen. Dat verkleint de kans op een ongeval.
  3. Bereikbaarheid – een slimme stad weet waar filevorming dreigt en past de verkeersstromen erop aan. Ook is het parkeerbeleid simpeler te sturen.
  4. Duurzaamheid – Connected LED-straatverlichting voorzien van lichtbesturing en bewegingsdetectie detecteert voorbijgangers en past de hoeveelheid licht erop aan. Slimme openbare LED-verlichting is zo tot 80% energiezuiniger dan reguliere straatverlichting.
  5. Klimaatadaptatie – een slimme stad is ‘resillient’: dat betekent dat het veerkrachtig is tegen de (klimaat)uitdagingen die een stad moet trotseren. Van hittestress tot wateroverlast: de slimme stad meet het voortdurend en maakt passend regionaal beleid mogelijk. Door gebouwen ook fysiek met elkaar te verbinden voorziet de restwarmte of (regen)wateroverschot van de een in de behoefte van een ander.

  Stap 1

  Start met Smart Lighting

   

  Er zijn twee manieren om uw huidige openbare verlichtingsnetwerk aan te passen:

   

  • Stapsgewijs. Op het moment dat een reguliere armatuur aan het eind van zijn levenscyclus zit, vervang je het door een energiezuinige LED-lamp.
  • Versneld ‘verledden’. In één keer vervang je alle reguliere lampen door LED-lampen, waarbij je de investering snel terugverdient doordat LED-lampen de helft minder energieverbruiken. De armaturen van de LED-verlichting kun je ‘smart ready’ of ‘connected ready’ laten uitvoeren. Ze zijn dan klaar voor slimme toepassingen, zoals het connecteren van een sensor of het slim maken van het armatuur zodat deze op afstand gemonitord kan worden.

  Stap 2

  Klaar voor 5G met Smart Public Nodes

   

  Je kunt de LED-armaturen ook al laten voorzien van microchips die 5G mogelijk maken. Deze zogenaamde ‘Smart Public Nodes’ maken van elke lichtmast een pion in een wijdvertakt razendsnel 5G-netwerk. Dit vormt de essentiële digitale infrastructuur waar de slimme stad op draait. Groot voordeel: doordat je kiest voor een draadloos netwerk, bespaar je veel tijd en geld met het aanleggen van bekabeling.

  Stap 3

  Sluit de stad aan op het slimme netwerk

   

  Op het moment dat het slimme lichtnetwerk er ligt, kun je de rest van de stad aansluiten. Intelligente verkeerslichten, smart buildings, connectieve zelfrijdende auto’s en slimme verlichting vormen samen één slimme stad, waarin je via het internet of things alles meet en regelt.

  De overstap naar een smart city: zoek de samenwerking

   

  Het realiseren van een smart city kun je niet alleen. Als gemeente met een smart city-ambitie heb je draagvlak en kennispartners nodig. Ga met leveranciers, adviseurs en kennisplatforms om tafel. Het is een interactief proces waarbij ‘learning by doing’ voorop staat.

   

  De transitie naar een smart city gaat gefaseerd en start met een lichtvisie. Dat is een plan hoe je het lichtnetwerk zo inricht zodat het straks het grid vormt voor je slimme stad. Signify helpt je graag bij het opstellen van uw lichtvisie

  Voorbeelden van Smart cities

  Eindhoven: smart city in de dop

   

  Geboren als Philips heeft Signify een onlosmakelijke band met de lichtstad Eindhoven. Signify is dan ook een belangrijke kennispartner en adviseur van de gemeente als het om verlichting gaat. Eindhoven is vooral geïnteresseerd in de mogelijke data die een slim verlichtingsnetwerk haar kan opleveren en hoe die data kan bijdragen aan de vorming van ‘smart society’. Niet zo gek, want Eindhoven heeft alles in zich om een van de eerste smart cities van het land te worden. De lichtstad huisvest immers met de Brainport-regio een belangrijke kennisregio. Daarnaast geeft de stad onderdak aan nog een belangrijke kennisinstelling: de TU Eindhoven.

  Rotterdam: vernieuwing zit in het dna

   

  Niet alleen op het gebied van moderne architectuur pakt Rotterdam uit. Ook op het gebied van klimaatneutrale techniek is het voorloper. De Maasstad zorgt via versnelde verledding dat haar openbare verlichtingsnetwerk uit 108.000 lichtpunten bestaat die zowel duurzaam als connected zijn. De eerste stap naar de slimme stad is voor ‘early adopter’ Rotterdam dus al gezet. Rotterdam is één van de 7 Nederlandse gemeenten in de Europese top-100 ‘Klimaatneutrale en Slimme steden in 2030'.

  Advies bij smart city-ambities

   
  Met meer dan 130 jaar ervaring in verlichting is Signify is wereldleider in connected verlichting, innovatieleider én industrieleider in duurzaamheid. Kortom: dé adviseur om samen de toekomst mee in te gaan. Met haar kennis en producten helpt Signify je de volgende stappen richting een smart city te zetten.
   
  Wil je weten wat er komt kijken bij een smart city? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerlinde Haberl, Enduser marketeer, systems en services, publieke verlichting Benelux bij Signify