Suggesties

   Een groene gemeente:

   
  4 tips voor het realiseren van jouw energietransitie


  Het klimaatakkoord van de Europese Unie is erdoor. Nu is het aan lokale besturen om ook hun steentje bij te dragen. Thomas van Houten, Adviseur Duurzaam Bouwen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO), gaf in onze webinar  een globaal overzicht van alle verschillende aspecten waar je mee te maken krijgt als je start met verduurzamen. Leer welke wetgevingen er zijn én hoe jij je hierop kunt voorbereiden!

   

  We weten allemaal hoe belangrijk het is om te verduurzamen. Als gemeente moet je vandaag al beginnen met de energietransitie van maatschappelijk vastgoed. Maar hoe pak je dat (het beste) aan? Daarvoor heb je wel kennis, een goed netwerk en (waarschijnlijk) subsidies nodig. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Van het Europese klimaatakkoord naar de verduurzaming van de sportvereniging om de hoek: Van Houten geeft je praktische tips voor iedere stap van het proces

  Beginnen bij het begin

   

  Het klimaatakkoord van de Europese Unie staat vol met strenge eisen. Dat is ook broodnodig. Zo moet er een stuk meer aandacht komen voor energiebesparende maatregelen en moet onze CO2-uitstoot in 2030 (bijna) zijn gehalveerd. Dat is sneller dan je denkt. Maar hoe draag je als lokale gemeente bij aan de doelen die Europa en Nederland hebben vastgesteld?

  Van Europa naar jouw regio

   

  Als je het hebt over maatschappelijk vastgoed, praat je over onder andere kantoren, scholen, zorg en sportverenigingen. Verduurzaming op regionaal niveau begint hier. Het idee: gemeentelijk vastgoed als deze, maken in eerste instantie veel impact - en geven bovendien het goede voorbeeld aan de inwoners. Het verduurzamen van deze gebouwen hoeft niet moeilijk te zijn. Denk bijvoorbeeld aan LED verlichting, een zonneboiler of warm waterbesparing. Met de 4 tips van Van Houten bewaar je overzicht én leer je welke experts je kunnen helpen.

  Tip 1: Sector voor sector

   

  In iedere sector wordt een andere invulling gegeven aan de energietransitie. De klimaatdoelen in de zorg gaan bijvoorbeeld over de elektriciteit die in ziekenhuizen gebruikt wordt, terwijl die in de sportsector betrekking hebben op LED-verlichting bij buitensportvelden. Zo hebben de verschillende sectoren ook andere randvoorwaarden en knelpunten. Van Houten vertelt dat het daarom belangrijk is om voor iedere sector een andere route voor de energietransitie te bepalen. Hoe je dat doet? Met speciale tools, een routekaart én de hulp van uitvoerende partijen.

  Tip 2: De juiste transitietools

   

  Of het nu gaat om kantoren, zorg, sport of onderwijs: de energietransitie begint altijd met de juiste kennis. Iedere sector heeft daarom een eigen ‘kennis- en innovatieplatform’ - een website waar je allerlei informatie kunt vinden over de randvoorwaarden en knelpunten rondom verduurzaming in de branche. En dat is niet het enige. De meeste platformen, bijvoorbeeld die van de RVO, bieden ook speciaal ontwikkelde tools aan waarmee jij het proces in gang kunt zetten. Hierdoor kom je er bijvoorbeeld achter welke gebouwen je prioriteit moet geven. Bovendien laten ze vaak cases zien van energietransities die al gedaan zijn in de sector. Lees deze niet alleen door, maar neem ook eens contact op met deze partijen. Hoe zijn zij begonnen? Waar zijn ze tegenaan gelopen? En welke producten en services raden ze aan?

  Tip 3: Een duidelijke route uitstippelen

   

  Een energietransitie hoef je niet alleen te realiseren. De overheid biedt je verschillende subsidies aan. Dat kan natuurlijk in de vorm van geld - er is bijvoorbeeld een speciale regeling voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed: de DuMaVa - maar ook in de vorm van hulp. Schakel een duurzaamheidscoach of projectfacilitator in. Die adviseert je over de verduurzaming per sector, en helpt je zelfs een specifieke routekaart te maken. Je stelt dan samen een plan van aanpak en een business case op. Zo’n coach of facilitator helpt je ook met het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Zo worden de verschillende stappen die je moet nemen in één keer inzichtelijk.

  Tip 4: Samenwerken met uitvoerende partijen

   

  Heb je, samen met een duurzaamheidscoach of projectfacilitator, een routekaart opgesteld? Dan is het tijd om de juiste uitvoerende partij(en) te vinden. Ook daar word je gewoon weer bij geholpen door je coach of facilitator. Het is belangrijk om te beginnen binnen je eigen organisatie. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je weet wie zich bezighouden met de wijkaanpak en financiën - en betrek hen overal bij. Houd ook de mensen die in de omgeving wonen op de hoogte: zij gaan tenslotte een hoop verandering meemaken. Andere belangrijke spelers zijn de netbeheerders en handhaving. Het proces verloopt pas soepel als alle neuzen dezelfde kant op staan.

  Zet de knop om

   

  Tot slot wil Van Houten je nog iets meegeven: zet de knop om! Daar begint verduurzaming mee. Letterlijk. Of het nu om een energiebesparende verlichting gaat of om het lager zetten van de thermostaat, start vandaag nog met de gemeentelijke én je eigen energietransitie.

  Ben je benieuwd naar de andere tips van Van Houten? Bekijk de webinar voor een volledige uitleg!