Προτάσεις

  Καθαρή κινητικότητα με συνδεδεμένα συστήματα οδοφωτισμού

  Αποδέσμευση του τομέα μεταφορών από τον άνθρακα

   

  Για να επιτευχθεί ο στόχος της Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, απαιτείται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών κατά 90%. Ωστόσο, όλα τα μέσα μεταφοράς δεν ευθύνονται εξίσου: τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί εκπομπών (72% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στον τομέα των μεταφορών), ενώ ο σιδηρόδρομος (0,5%) δεν είναι. Κατά συνέπεια, η ριζική αποδέσμευση των οδικών μεταφορών από τον άνθρακα αποτελεί μείζονα στόχο της Πράσινης Συμφωνίας.

  Τι μπορεί να επιτευχθεί με το Green Switch της Signify


  Φανταστείτε μια Ευρώπη με ένα εκατομμύριο σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα (EV): αυτό είναι το όραμα της Πράσινης Συμφωνίας προς υλοποίηση έως τις αρχές του 2025. Ο συνδεδεμένος οδικός φωτισμός LED μπορεί να συμβάλλει με την ενσωμάτωση σημείων φόρτισης απευθείας στους στύλους φωτισμού. Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από τον οδικό φωτισμό LED και τα έξυπνα κτίρια μπορεί να εξισορροπήσει το αυξημένο ηλεκτρικό φορτίο, δεδομένου ότι το κόστος παραμένει χαμηλό και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για επιπλέον παραγωγή ενέργειας.

  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: σημείο καμπής για πάντα

   

  Η επιλογή της αειφορίας δεν σημαίνει θυσία, όντως οδηγεί στην επίτευξη προόδου.

  Η ανακαίνιση και η ηλεκτροδότηση των μέσων μεταφοράς διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του Παρισιού

   

  Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν καθοριστική παράµετρο, ώστε η ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

  Η ανακαίνιση των κτιρίων επιταχύνει την επανάσταση στον τομέα ηλεκτρικών οχημάτων (EV)

   

  Πώς μπορεί η ανακαίνιση κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ να συμβάλλει στην επιτάχυνση της επανάστασης στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων;

  Τα κτίρια μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την επανάσταση στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων

   

  Η εγκατάσταση ενός εκατομμυρίου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο πράσινης ΕΕ.

  Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch

  Ανακαλύψτε περισσότερα

  • Βιοποικιλότητα

   Βιοποικιλότητα

   Η προσέγγιση «από το χωράφι ως το πιρούνι» συμβάλλει στη διαφύλαξη τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα, παγκοσμίως. Τα συστήματα φωτισμού LED καλλιέργειας αυξάνουν την ποιότητα και την παραγωγή σοδειάς με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και κατά το ήμισυ. Τα συστήματα φωτισμού που έχουν σχεδιαστεί για κάθετη καλλιέργεια κοντά σε πόλεις μειώνουν τη χρήση άνθρακα και νερού, όπως και τα χιλιόμετρα μεταφοράς τροφίμων.

  • Κύμα ανακαίνισης

   Κύμα ανακαίνισης

   Με εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% και τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκλυση 100 μεγατόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κάθε χρόνο, τα συστήματα LED και συνδεδεμένου φωτισμού αποφέρουν γρήγορο και εύκολο κέρδος ως προς τη δημιουργία αειφόρου ανακαίνισης, έξυπνων πόλεων και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που είναι απαραίτητες για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

  • Καθαρή ενέργεια

   Καθαρή ενέργεια

   Αξιοποιήστε την ενέργεια του ηλιακού φωτός με υβριδικά και ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού. Ελαχιστοποιήστε τις εκπομπές, δημιουργήστε ψηφιακές υποδομές σε επίπεδο πόλης και αυξήστε σταδιακά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δήμο σας. Χρησιμοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας για να στηρίξετε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες, όπως την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων.