Προτάσεις

  Γυρίζοντας τον Green Switch στην Πράσινη Συμφωνία

  Ο φωτισμός είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για την επίτευξη μιας πιο πράσινης, πιο έξυπνης και πιο εύπορης ΕΕ


  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η πλέον ολοκληρωμένη πρωτοβουλία με στόχο την ανάληψη δράσης για το κλίμα, αποκαλείται «Ο φιλόδοξος στόχος της Ευρώπης». Οι στόχοι του προγράμματος δε θα μπορούσαμε να είναι περισσότερο φιλόδοξοι, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη μια ήπειρος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050, συγκεράζοντας την οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε τους πόρους με τον πλανήτη και διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραμεληθεί κανείς.

   

  Η Πράσινη Συμφωνία καθορίζει έναν εκτενή οδικό χάρτη για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά πώς μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, δήμος, κατασκευαστής, γεωπόνος, υπηρεσία κοινής ωφέλειας ή πάροχος υπηρεσιών; Ποια πρακτικά μέτρα μπορείτε να λάβετε για να αρχίσετε να συμμετέχετε, τώρα, στη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της καινοτομίας;

   

  Η Signify, η παγκόσμια ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του φωτισμού, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Green Switch ώστε να μπορείτε να αναλάβετε δράση χωρίς καθυστέρηση. Τα συστήματα φωτισμού LED και τα έξυπνα συστήματα φωτισμού φωτισμού υποδεικνύουν μια από τις απλούστερες και τις συχνότερα αγνοούμενες οδούς προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) οι οποίες ενσωματώνονται στις υποδομές των έξυπνων συστημάτων φωτισμού μπορούν να συμβάλλουν ώστε το έξυπνο μέλλον να γίνει πραγματικότητα σήμερα, προάγοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προωθώντας την ευημερία.

   

  Απαιτείται η ανάληψη τολμηρής δράση για το κλίμα και απαιτείται αμέσως τώρα. Το πρόγραμμα Green Switch της Signify παρέχει πολλούς τρόπους για τη συμμετοχή γρήγορα και εύκολα στις πέντε εμβληματικές πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας.

   

  Αναμμένα φώτα. Μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

  Η Πράσινη Συμφωνία ( Green Deal ) της ΕΕ έχει διαθέσει δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση για την ανάληψη άμεσης και επιθετικής δράσης για το κλίμα. H δράση Green Switch της Signify σάς επιτρέπει να αναλάβετε δράση τώρα, χρησιμοποιώντας την απλούστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο μείωσης των εκπομπών και των δαπανών: αλλάζοντας τον φωτισμό σε έξυπνο (connected) φωτισμό LED.

   

  Λάβετε μέτρα τώρα

  Κύμα ανακαίνισης


  Με εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% και τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκλυση 100 μεγατόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κάθε χρόνο, τα συστήματα LED και έξυπνου φωτισμού αποφέρουν γρήγορο και εύκολο κέρδος ως προς τη δημιουργία αειφόρου ανακαίνισης, έξυπνων πόλεων και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που είναι απαραίτητες για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

   

  Μάθετε περισσότερα για το κύμα ανακαίνισης

  Καθαρή ενέργεια


  Αξιοποιήστε την ενέργεια του ηλιακού φωτός με υβριδικά και ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού. Ελαχιστοποιήστε τις εκπομπές, δημιουργήστε ψηφιακές υποδομές σε επίπεδο πόλης και αυξήστε σταδιακά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δήμο σας. Χρησιμοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας για να στηρίξετε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες, όπως την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων.

   

  Ανακαλύψτε περισσότερα για την καθαρή ενέργεια

  Κυκλική οικονομία


  Η κυκλική οικονομία σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την εξάλειψη των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα 3D φωτιστικά μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα του φωτισμού κατά το ήμισυ. Τα αειφόρα συστήματα οδικού φωτισμού μειώνουν το κόστος συντήρησης κατά 60% με μηδενικό όγκο αποβλήτων που απορρίπτονται στις χωματερές.

   

  Αναζητήστε περισσότερα για την αειφόρο οικονομία

  Καθαρή κινητικότητα


  Οι σταθμοί φόρτισης που ενσωματώνονται σε ψηφιακά συστήματα οδικού φωτισμού υποστηρίζουν τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για ένα εκατομμύριο σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη έως το 2025. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις αποδοτικές ανακαινίσεις με συστήματα LED και ο ηλιακός οδοφωτισμός μπορεί να τροφοδοτήσει δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα (EV), χωρίς επιπλέον παραγωγή ενέργειας.

   

  Μάθετε περισσότερα για την καθαρή κινητικότητα

  Βιοποικιλότητα


  Η προσέγγιση «από το χωράφι ως το πιρούνι» συμβάλλει στη διαφύλαξη τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα, παγκοσμίως. Τα συστήματα φωτισμού LED καλλιέργειας αυξάνουν την ποιότητα και την παραγωγή σοδειάς με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και κατά το ήμισυ. Τα συστήματα φωτισμού που έχουν σχεδιαστεί για κάθετη καλλιέργεια κοντά σε πόλεις μειώνουν τη χρήση άνθρακα και νερού, όπως και τα χιλιόμετρα μεταφοράς τροφίμων.

   

  Μάθετε περισσότερα για τη βιοποικιλότητα

  Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch