คำแนะนำ

  ฟิลิปส์ประกาศ 3 แนวคิดชนะเลิศ แคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ เดินหน้าจับมือพันธมิตรผลักดันแนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นสู่ความเป็นจริง

  มีนาคม 13, 2014

   

   

  คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลแนวคิดชนะเลิศ 3 แนวคิด และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ของแคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ

   

  กรุงเทพฯ – บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลแนวคิดชนะเลิศ 3 แนวคิด ของแคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ โครงการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม ที่เปิดโอกาสให้คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยการร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือกับพันธมิตรในสังคมในการเข้าถึงปัญหาและความท้าทายที่คนในสังคมไทยต้องเผชิญ เพื่อการหยิบยื่นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

   

  ด้วยความมุ่งมั่นในบทบาทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม ฟิลิปส์ ได้เปิดตัว แคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2013 ที่ผ่านมา โดยในขั้นตอนแรกของแคมเปญ ฟิลิปส์ร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนในการคัดกรองแนวคิดจากความท้าทายและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากทั้งหมด 15 แนวคิด เหลือ 9 แนวคิด ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรมส่องสว่างเพื่อเมืองไทยน่าอยู่ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีๆ มีได้ทุกคน และนวัตกรรมเพื่อชีวิตล้ำๆ ของผู้หญิงวันนี้ เพื่อนำมาสู่ขั้นตอนการโหวตและแชร์ไอเดียโดยประชาชน

   

  ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการโหวต 6 สัปดาห์นับตั้งแต่การเปิดตัว พบว่าแคมเปญได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี โดยฟิลิปส์ได้รับผลโหวตและการร่วมเสนอแนวคิดทั้งสิ้น จำนวน 21,344 ผลโหวต และ1,900 แนวคิด ผ่านเวปไซท์ www.meaningfulinnovation.asia/thailand โดยแนวคิดชนะเลิศ ที่จะได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงในปีนี้ ได้แก่ “ส่องสว่างความเป็นไทยสู่ชาวโลก”, “ โรคหัวใจในเด็ก ตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ” และ “ชีวิตสะดวกสบาย สไตล์คนสุขภาพดี”

  คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฟิลิปส์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่แคมเปญนวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนชาวไทย เห็นได้ชัดว่าการใช้ช่องทางการโหวตและแชร์ไอเดียออนไลน์เป็นกลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในสังคม เพื่อการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนี้ฟิลิปส์อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับพันธมิตรในสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าสร้างสรรค์ไอเดียที่ได้รับเลือกให้เป็นจริง โดยจะมีการประกาศต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการต่อไป เมื่อการดำเนินการสำหรับแต่ละไอเดียมีความสมบูรณ์เรียบร้อย”

   

  แนวคิดและรายชื่อผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของฟิลิปส์ ได้แก่

   

  • แนวคิด “ส่องสว่างความเป็นไทยสู่ชาวโลก” ในหัวข้อ นวัตกรรมส่องสว่างเพื่อเมืองไทยน่าอยู่ ผู้ชนะเลิศได้แก่ คุณนนทกร เครือสาย ซึ่งเสนอให้ฟิลิปส์นำนวัตกรรมหลอดไฟแอลอีดี ไปประดับพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย
  • แนวคิด “ส่องสว่างความเป็นไทยสู่ชาวโลก” ในหัวข้อ นวัตกรรมส่องสว่างเพื่อเมืองไทยน่าอยู่ ผู้ชนะเลิศได้แก่ คุณนนทกร เครือสาย ซึ่งเสนอให้ฟิลิปส์นำนวัตกรรมหลอดไฟแอลอีดี ไปประดับพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย
   แนวคิด “โรคหัวใจในเด็ก ตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ” ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีๆ มีได้ทุกคน ผู้ชนะเลิศได้แก่ คุณจุฑารัตน์ อติชาติ ซึ่งเสนอให้ฟิลิปส์บริจาคนวัตกรรมเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความเสี่ยงสูง (CX50) แก่ศูนย์การแพทย์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่อาจนำมาสู่การเสียชีวิตในเด็ก
  • แนวคิด “ชีวิตสะดวกสบาย สไตล์คนสุขภาพดี” ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อชีวิตล้ำๆ ของผู้หญิงวันนี้ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณ วทัญญู ทายะสุโข ซึ่งเสนอให้ฟิลิปส์หยิบยื่นนวัตกรรมและเคล็ดลับเพื่อการบริหารจัดการงานบ้านของผู้หญิง โดยเฉพาะกิจกรรมการซักผ้าและรีดผ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดี

   

  ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ท่าน ได้รับของรางวัลจากฟิลิปส์ มูลค่ารวมกว่า 3 แสนบาท อาทิ หม้อทอดฟิลิปส์ Philips AirFryer เตารีด Philips PerfectCare ‘Aqua’ โคมไฟประหยัดพลังงาน Philips LED ‘Spoon’ เครื่องเป่าผม Philips ActiveCare และเครื่องโกนหนวด Philips shaver ‘AquaTouch’ นอกจากนี้ฟิลิปส์ยังมอบรางวัลให้แก่ประชาชนผู้ร่วมโหวตและนำเสนอแนวคิดที่มีคุณค่าอีก 43 ท่าน โดยสามารถดูข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดของรางวัล ได้ที่
   

  แบรนด์แคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ เป็นแคมเปญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยนอกเหนือจากประเทศไทย แคมเปญดังกล่าวยังมีขึ้นใน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และปากีสถาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดแบรนด์แคมเปญของฟิลิปส์ได้ที่

  สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

  คุณนรานาฏ พวงกนก
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  โทร: +66 2614 3333 # 3486
  อีเมล: Naranart.Phuangkanok@signify.com

   

  คุณสัณหพะงา พานิช
  บริษัท เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย
  โทร. +66 2256 9890 -2  # 224
  อีเมล: Sanhapanga.Panich@fleishman.com

  หรือ:

   

  ร่วมติดตาม และสนับสนุนแคมเปญของฟิลิปส์ด้วย #innovationandyou ทางทวิตเตอร์ www.twitter.com/Philips_TH เฟสบุ๊ค www.facebook.com/PhilipsThailand และ อินสตาแกรม @PhilipsThailand

   

  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ ได้ที

   

  เกี่ยวกับรอยัลฟิลิปส์

  รอยัลฟิลิปส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เป็นบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being) มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2556 ฟิลิปส์มียอดขาย 23.3 พันล้านยูโร มีพนักงานประมาณ 115,000 คน และดำเนินธุรกิจในมากกว่า  100 ประเทศทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคหัวใจ ธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพได้ที่บ้าน โซลูชั่นเพื่อการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นเพื่อเทคโนโลยีแสงสว่างใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และฟิลิปส์เป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวฟิลิปส์ได้ที่  www.philips.com/newscenter

  เกี่ยวกับ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ
  ฟิลิปส์จัดทำแบรนด์แคมเปญนวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งสร้างเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และช่วยให้คนไทยเข้าถึงการบริหารด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวฟิลิปส์รับฟังเสียงของประชาชนทั่วภูมิภาคและจับมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้ได้ซึ่งการหยิบยื่นนวัตกรรมที่มีคุณค่าได้อย่างแท้จริง แคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ เกิดจากการผสมผสานความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ความชำนาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำสมัย และความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้อยู่อาศัยทั่วทั้งภูมิภาค แบรนด์แคมเปญของฟิลิปส์ได้รับการจัดทำทั่วทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐเกาหลี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์แคมเปญของฟิลิปส์ได้ที่