Wskazówki

  Fala renowacji z LED i zintegrowanym oświetleniem

  Realizacja koncepcji Europy neutralnej klimatycznie

   

  Budynki są największym indywidualnym konsumentem energii w Europie — odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych, natomiast oświetlenie obszarów zabudowanych odpowiada za około 50% łącznego zużycia energii elektrycznej przez miasta. Podwojenie wskaźnika renowacji budynków z 1,5% do 3% rocznie, wraz z modernizacją oświetlenia poprzez jego wymianę na oświetlenie energooszczędne, to działania niezbędne do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.

  Korzyści jakie zapewnia program Green Switch firmy Signify


  Modernizacja oświetlenia poprzez jego wymianę na oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe to stosunkowo łatwy sposób na osiągnięcie celu w postaci neutralności Europy pod względem emisji dwutlenku węgla. Przejście na zintegrowane oświetlenie LED w budynkach i na ulicach może szybko obniżyć zużycie energii związane z oświetlaniem obszarów zabudowanych nawet o 80%. W sumie operacja ta pomoże UE zaoszczędzić nawet 40 mld EUR oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 100 mln ton rocznie.

  Zintegrowane systemy oświetleniowe pomagają w budowaniu infrastruktury cyfrowej, która ma kluczowe znaczenie dla dostępności, optymalnego działania i efektywnego utrzymania budynków i oświetlenia ulicznego. Dzięki oświetleniu UV-C i zintegrowanym aplikacjom, budynki mogą również stać się bezpieczniejsze i zdrowsze, a także będą w stanie skuteczniej sprostać przyszłym wyzwaniom.

  Oświetlenie: modernizacja na fali renowacji

   

  Dowiedz się, dlaczego oświetlenie LED stanowi magiczny składnik planów renowacji budownictwa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, mających na celu stworzenie Europy bardziej ekologicznej, inteligentniejszej i lepiej prosperującej.

  Inteligentne oświetlenie może wesprzeć powrót UE do dobrej kondycji po pandemii COVID-19

   

  Przejście na oświetlenie LED pomoże UE obniżyć poziomy emisji oraz zapewnić lepszą cyfrową przyszłość.

  Port w Antwerpii coraz szybciej zmierza ku doskonałości operacyjnej

   

  Port w Antwerpii stał się znacznie bardziej bezpieczny i zrównoważony dzięki systemowi Interact City i zintegrowanemu oświetleniu LED, co pozwoliło mu skuteczniej skoncentrować się na realizacji celów strategicznych.

  Oświetlenie LED: błyskotliwa koncepcja

   

  Technologie energooszczędne, takie jak oświetlenie LED, mogą pomóc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

  Inteligentne oświetlenie uliczne pomoże przygotować nasze miasta na wyzwania przyszłości

   

  W jaki sposób zintegrowane systemy oświetlenia ulicznego pomagają w oszczędzaniu energii i udostępnieniu infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług inteligentnego miasta.

  Kluczowe znaczenie światła w tych trudnych czasach

   

  Harry Verhaar wyjaśnia, dlaczego nie można uważać powszechnej dostępności oświetlenia za pewnik i dlaczego branża oświetleniowa odgrywa kluczową rolę w czasach kryzysu.

  Europejski Zielony Ład: punkt zwrotny w dążeniu do zmian na lepsze

   

  Wybór zrównoważonego rozwoju nie oznacza poświęcenia — tak naprawdę stymuluje postęp.

  Zastosowanie oświetlenia LED może pomóc UE w osiągnięciu zerowych emisji, oszczędzić budżet i tworzyć nowe miejsca pracy

   

  Zastąpienie konwencjonalnych źródeł światła oświetleniem LED może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. Dodatkowo pomoże 27 krajom członkowskim w spełnieniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu i wypełnieniu swoich zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego.

  Pobudzanie tworzenia przełomowych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój z wykorzystaniem IoT

   

  Zrównoważony rozwój to kwestia projektowania systemów — jak więc systemy IoT mogą pomóc w tworzeniu warunków niezbędnych do wprowadzania fundamentalnych zmian w sposobie konsumpcji i strukturyzacji naszego życia gospodarczego?

  Pomożemy Ci wdrażać zielone technologie

  Dowiedz się więcej

  • Solarne i hybrydowe oświetlenie uliczne

   Solarne i hybrydowe oświetlenie uliczne

   Wykorzystuj moc światła słonecznego dzięki hybrydowemu i solarnemu oświetleniu ulicznemu. Zminimalizuj poziom emisji dwutlenku węgla, zbuduj infrastrukturę cyfrową w całym mieście i zwiększ skalę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w swojej gminie. Wykorzystuj oszczędności wynikające z niższego zużycia energii do wspierania zintegrowanych inicjatyw, takich jak zasilanie pojazdów elektrycznych.

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym

   Gospodarka o obiegu zamkniętym

   Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązana ze zrównoważoną konsumpcją, ponownym wykorzystywaniem i eliminowaniem odpadów. Oferowane przez Signify oprawy oświetleniowe w technologii druku 3D ograniczają ślad węglowy oświetlenia o połowę. Oświetlenie uliczne dla gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala ograniczyć koszty konserwacji o 60% i nie generuje żadnych odpadów wymagających wyrzucenia na wysypisko. A modele udostępniania oświetlenia jako usługi (Light-as-a-Service) promują zrównoważony rozwój w trakcie całego cyklu życia oświetlenia.

  • Inteligentne oświetlenie uliczne

   Inteligentne oświetlenie uliczne

   Stacje ładowania wbudowane w cyfrowe oświetlenie uliczne wspierają jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest udostępnienie w Europie do 2025 r. miliona punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Energia zaoszczędzona w wyniku przejścia na rozwiązania energooszczędne oraz na oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe może umożliwić zasilanie tysięcy pojazdów elektrycznych bez generowania dodatkowej energii.