Sugestie

  Fala renowacji z LED i zintegrowanym oświetleniem

  Realizacja koncepcji Europy neutralnej klimatycznie

   

  Budynki są największym indywidualnym konsumentem energii w Europie — odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych, natomiast oświetlenie obszarów zabudowanych odpowiada za około 50% łącznego zużycia energii elektrycznej przez miasta. Podwojenie wskaźnika renowacji budynków z 1,5% do 3% rocznie, wraz z modernizacją oświetlenia poprzez jego wymianę na oświetlenie energooszczędne, to działania niezbędne do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.

  Korzyści jakie zapewnia program Green Switch firmy Signify


  Modernizacja oświetlenia poprzez jego wymianę na oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe to stosunkowo łatwy sposób na osiągnięcie celu w postaci neutralności Europy pod względem emisji dwutlenku węgla. Przejście na zintegrowane oświetlenie LED w budynkach i na ulicach może szybko obniżyć zużycie energii związane z oświetlaniem obszarów zabudowanych nawet o 80%. W sumie operacja ta pomoże UE zaoszczędzić nawet 40 mld EUR oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 100 mln ton rocznie.

  Zintegrowane systemy oświetleniowe pomagają w budowaniu infrastruktury cyfrowej, która ma kluczowe znaczenie dla dostępności, optymalnego działania i efektywnego utrzymania budynków i oświetlenia ulicznego. Dzięki oświetleniu UV-C i zintegrowanym aplikacjom, budynki mogą również stać się bezpieczniejsze i zdrowsze, a także będą w stanie skuteczniej sprostać przyszłym wyzwaniom.

  Oświetlenie: modernizacja na fali renowacji

   

  Dowiedz się, dlaczego oświetlenie LED stanowi magiczny składnik planów renowacji budownictwa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, mających na celu stworzenie Europy bardziej ekologicznej, inteligentniejszej i lepiej prosperującej.

  Inteligentne oświetlenie może wesprzeć powrót UE do dobrej kondycji po pandemii COVID-19

   

  Przejście na oświetlenie LED pomoże UE obniżyć poziomy emisji oraz zapewnić lepszą cyfrową przyszłość.

  Port w Antwerpii coraz szybciej zmierza ku doskonałości operacyjnej

   

  Port w Antwerpii stał się znacznie bardziej bezpieczny i zrównoważony dzięki systemowi Interact City i zintegrowanemu oświetleniu LED, co pozwoliło mu skuteczniej skoncentrować się na realizacji celów strategicznych.

  Oświetlenie LED: błyskotliwa koncepcja

   

  Technologie energooszczędne, takie jak oświetlenie LED, mogą pomóc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

  Inteligentne oświetlenie uliczne pomoże przygotować nasze miasta na wyzwania przyszłości

   

  W jaki sposób zintegrowane systemy oświetlenia ulicznego pomagają w oszczędzaniu energii i udostępnieniu infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług inteligentnego miasta.

  Kluczowe znaczenie światła w tych trudnych czasach

   

  Harry Verhaar wyjaśnia, dlaczego nie można uważać powszechnej dostępności oświetlenia za pewnik i dlaczego branża oświetleniowa odgrywa kluczową rolę w czasach kryzysu.

  Europejski Zielony Ład: punkt zwrotny w dążeniu do zmian na lepsze

   

  Wybór zrównoważonego rozwoju nie oznacza poświęcenia — tak naprawdę stymuluje postęp.

  Dostarczenie nowemu magazynowi firmy Pilkington Automotive czegoś więcej niż tylko oświetlenia

   

  System Interact Industry to inteligentne oświetlenie, które pomoże zoptymalizować obiekt nowego magazynu firmy Pilkington Automotive.

  Pobudzanie tworzenia przełomowych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój z wykorzystaniem IoT

   

  Zrównoważony rozwój to kwestia projektowania systemów — jak więc systemy IoT mogą pomóc w tworzeniu warunków niezbędnych do wprowadzania fundamentalnych zmian w sposobie konsumpcji i strukturyzacji naszego życia gospodarczego?

  Pomożemy Ci wdrażać zielone technologie

  Dowiedz się więcej

  • Czysta energia

   Czysta energia

   Wykorzystuj moc światła słonecznego dzięki hybrydowemu i solarnemu oświetleniu ulicznemu. Zminimalizuj poziom emisji dwutlenku węgla, zbuduj infrastrukturę cyfrową w całym mieście i zwiększ skalę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w swojej gminie. Wykorzystuj oszczędności wynikające z niższego zużycia energii do wspierania zintegrowanych inicjatyw, takich jak zasilanie pojazdów elektrycznych.

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym

   Gospodarka o obiegu zamkniętym

   Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązana ze zrównoważoną konsumpcją, ponownym wykorzystywaniem i eliminowaniem odpadów. Oferowane przez Signify oprawy oświetleniowe w technologii druku 3D ograniczają ślad węglowy oświetlenia o połowę. Oświetlenie uliczne dla gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala ograniczyć koszty konserwacji o 60% i nie generuje żadnych odpadów wymagających wyrzucenia na wysypisko. A modele udostępniania oświetlenia jako usługi (Light-as-a-Service) promują zrównoważony rozwój w trakcie całego cyklu życia oświetlenia.

  • Czysty transport

   Czysty transport

   Stacje ładowania wbudowane w cyfrowe oświetlenie uliczne wspierają jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest udostępnienie w Europie do 2025 r. miliona punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Energia zaoszczędzona w wyniku przejścia na rozwiązania energooszczędne oraz na oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe może umożliwić zasilanie tysięcy pojazdów elektrycznych bez generowania dodatkowej energii.