Wskazówki

  Czysta energia dzięki hybrydowemu i solarnemu oświetleniu ulicznemu

  Nie tylko mniejsze zużycie energii, ale także mniejsza emisja gazów cieplarnianych

   

  Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystywania energii, jasne jest więc, dlaczego UE musi zdekarbonizować swój system energetyczny, aby móc osiągnąć cele związane z klimatem sformułowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatywa ta wzywa do podjęcia szeregu działań, w tym do podłączania odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej, promowania zintegrowanych technologii oraz zwiększania energooszczędności produktów i urządzeń elektrycznych. Solarne i hybrydowo solarne oświetlenie uliczne pozwala realizować ten program.

  Korzyści zapewniane przez program Green Switch firmy Signify


  Energooszczędność pozwala zwalczać zmiany klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii. Natomiast czysta energia pozwala eliminować te zmiany poprzez dekarbonizację zużywanej energii. Solarne i hybrydowo-solarne oświetlenie uliczne firmy Signify obniża emisję dwutlenku węgla, wykorzystując przy tym najbardziej ekonomiczne z dostępnych źródeł energii, czyli słońce. Projekty infrastrukturalne, takie jak modernizacyjny montaż zintegrowanego oświetlenia ulicznego, pozwalają utworzyć średnio 19 lokalnych miejsc pracy na każdy wydatkowany 1 mln EUR. Projekty te są korzystne dla środowiska i gospodarki oraz prowadzą do zbudowania platform cyfrowych niezbędnych do zapewnienia ekologicznej przyszłości.

  Oświetlenie solarne zwiększa energooszczędność i bezpieczeństwo na jednej z wysp greckich

   

  Firma Signify zainstalowała solarne oprawy oświetleniowe, aby chronić środowisko wyspy, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa w miejscach, które były wcześniej niewystarczająco oświetlone.

  Oświetlenie solarne jako sposób na zapewnienie zrównoważonego rozwoju

   

  Wzrost produkcji energii solarnej prowadzi do zmiany sposobu zasilania oświetlenia na świecie.

  Produkty Signify spełniają wymagania rozporządzeń UE w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego.

   

  Firma Signify potwierdza, że jej czołowa oferta oświetlenia będzie spełniać wymagania nowych rozporządzeń UE w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego, które poczynając od września 2021 r., wywrą wpływ na wszystkie produkty oświetleniowe oferowane w państwach członkowskich UE.

  Tworzenie przełomowych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój z wykorzystaniem IoT

   

  Zrównoważony rozwój to kwestia projektowania systemów — jak więc systemy IoT mogą pomóc w tworzeniu warunków niezbędnych do wprowadzania fundamentalnych zmian w sposobie konsumpcji i strukturyzacji naszego życia gospodarczego?

  Sewilla podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, instalując solarne oświetlenie uliczne od Signify

   

  Oświetlenie solarne zwiększy bezpieczeństwo osób odwiedzających park Infanta Elena Park w hiszpańskiej Sewilli. W ramach projektu pilotażowego w parku tym zostanie zainstalowanych 20 solarnych lamp ulicznych Philips SunStay, co podkreśli zaangażowanie zarówno Sewilli, jak i firmy Signify, w dążenie do zrównoważonego rozwoju.

  Pomożemy Ci wdrażać zielone technologie

  Dowiedz się więcej

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym

   Gospodarka o obiegu zamkniętym

   Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązana ze zrównoważoną konsumpcją, ponownym wykorzystywaniem i eliminowaniem odpadów. Oferowane przez Signify oprawy oświetleniowe w technologii druku 3D ograniczają ślad węglowy oświetlenia o połowę. Oświetlenie uliczne dla gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala ograniczyć koszty konserwacji o 60% i nie generuje żadnych odpadów wymagających wyrzucenia na wysypisko. A modele udostępniania oświetlenia jako usługi (Light-as-a-Service) promują zrównoważony rozwój w trakcie całego cyklu życia oświetlenia.

  • Inteligentne oświetlenie uliczne

   Inteligentne oświetlenie uliczne

   Stacje ładowania wbudowane w cyfrowe oświetlenie uliczne wspierają jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest udostępnienie w Europie do 2025 r. miliona punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Energia zaoszczędzona w wyniku przejścia na rozwiązania energooszczędne oraz na oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe może umożliwić zasilanie tysięcy pojazdów elektrycznych bez generowania dodatkowej energii.

  • Oświetlenie dla producentów żywności wspierające bioróżnorodność

   Oświetlenie dla producentów żywności wspierające bioróżnorodność

   Podejście „od gospodarstwa na talerz” pomaga chronić światowe zasoby żywności. Oświetlenie LED wspomaga wzrost roślin i zwiększa plony, zużywając przy tym o połowę mniej energii. Oświetlenie dla farm wertykalnych w pobliżu miast pozwala obniżyć zużycie energii i wody oraz skraca trasy dostaw żywności. A oświetlenie na potrzeby hodowli ryb, zapewnia wzrost wydajności, zwiększa wykorzystanie paszy oraz poprawia dobrostan zwierząt.