Wskazówki

  Raport Cyfrowe Miasta: brak świadomości społecznej na temat korzyści, jakie dają rozwiązania smart city i niewystarczający budżet

  Czerwiec 2018 r.
  Raport Cyfrowe Miasta: brak świadomości społecznej na temat korzyści, jakie dają rozwiązania smart city i niewystarczający budżet - zarówno według mieszkańców polskich miast, jak i samorządowców, to główne bariery w budowaniu miast przyszłości.
     

   

  Warszawa, Polska – Signify (Euronext:LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, prezentuje kolejne wyniki badania na temat inteligentnych miast, zebrane i opracowane w Raporcie Cyfrowe Miasta. W badaniu wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele samorządu z pięciu polskich miast, wskazując jakie rozwiązania są niezbędne by stworzyć miasto inteligentne oraz z jakimi barierami muszą się mierzyć samorządy podczas wprowadzania rozwiązań smart. Wśród reprezentantów administracji publicznej znalazły się osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz specjaliści odpowiedzialni za miejską infrastrukturę i rewitalizację miast.

  Obie grupy respondentów zgodne są co do tego, że ciężko ustalić jest jedno najbardziej istotne narzędzie, będące niezbędnym elementem inteligentnego miasta. Respondenci pytani o tę kwestię mieli do wyboru kilka odpowiedzi, między innymi: system sterowania ruchem miejskim, system informacji parkingowej, platforma do komunikacji z mieszkańcami, system monitoringu miejskiego, system zarządzania gospodarką komunalną, energooszczędne oświetlenie, platforma udostępniania otwartych danych (open data) oraz „inne” - każda z nich dostała zarówno od mieszkańców jak i samorządowców pomiędzy 11 a 16 procent głosów, przy czym w obu grupach przodowała odpowiedź „inne”. Pokazuje to, jak kompleksowym działaniem jest wprowadzanie rozwiązań dla inteligentnych miast.

  Miasta „smart” są jak złożony organizm, którego nerwy to cyfrowe sieci, zmysły: czujniki, a mózg to inteligencja miejskich decydentów, wspierana nowymi technologiami. Takie miasto jest świadome swojego „ciała” i jego funkcjonowania tylko przy założeniu sprawnej infrastruktury i holistycznego, ale i precyzyjnego planowania przestrzennego, inwestycyjnego i finansowego, opartego o twarde, mierzalne dane. Takie miasto jest przyjazne mieszkańcom, słuchając ich oczekiwań i potrzeb oraz tworząc sprzyjające warunki do życia, pracy i wypoczynku.”

   

  Jan Maciej Czajkowski,

  Współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Miast

  W przypadku wskazania barier w budowaniu inteligentnych miast, respondenci również byli zgodni, wskazując przede wszystkim na brak środków na inwestycje (32% odpowiedzi wśród badanych samorządowców i 23% wśród mieszkańców) oraz brak wystarczającej świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z rozwiązań smart city (po 30% głosów w obu grupach). Co piąty mieszkaniec zwraca uwagę na to, że brak wiedzy na temat smart city dotyczy także samorządowców. Niemal równie ważną barierą według wszystkich badanych jest brak jednej, spójnej koncepcji wdrażania smart city w mieście (17% odpowiedzi wśród samorządowców i 15% wśród mieszkańców).

   

  Oprócz prezentowanych wyników badania, Raport Cyfrowe Miasta zawiera szereg dobrych praktyk i rekomendacji ekspertów ze świata nauki, biznesu i administracji. Dzielą się oni między innymi swoim doświadczeniem, w jaki sposób wykorzystać potencjał nowych technologii w rozwoju miasta. Cały materiał można pobrać pod linkiem.
   

  Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o. o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z:


  Rzecznik Prasowy Signify in Poland

  Dorota Sławińska

  Tel: +48 605 342 517

  E-mail: dorota.slawinska@signify.com

  O Signify


  Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, oraz oświetlenia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
  street lighting smart iot

  Więcej informacji prasowych

  • Siginfy na pierwszym miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie

   lipca 04, 2024

   Siginfy na pierwszym miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie

  • Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nawiązują współpracę

   lipca 03, 2024

   Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nawiązują współpracę

  • Signify przedstawia plan redukcji emisji gazów cieplarnianych

   czerwca 18, 2024

   Signify przedstawia plan redukcji emisji gazów cieplarnianych