Suggesties

  Maak je bedrijf klaar voor de circulaire economie


  August 20, 2022

   

  In 2020 beleefde het Global Footprint Network een bijzonder moment: voor het eerst in jaren vond de Earth Overshoot Day, de dag waarop het jaarlijks menselijk verbruik van grondstoffen de jaarlijkse productiecapaciteit van de aarde overschrijdt, later in het jaar plaats in plaats van eerder, met wel drie weken verschil. Dit dankzij de economische crisis, die de wereldwijde grondstoffenconsumptie even tot het niveau van 2005 terugbracht. Maar helaas zette de negatieve trend zich gewoon voort in 2021 en 2022, nu economieën weer op gang komen.

  Dit maakt twee dingen duidelijk: er moet nog steeds veel veranderen in de wereldeconomie om echt duurzaam te worden, maar wat hier vooral uit blijkt is dat verandering echt mogelijk is. We kunnen de trend keren. Om dit te doen heeft de EU, op basis van het klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal opgesteld. Deze deal heeft als hoofddoelen een CO2-neutrale wereld in 2050, en economische groei zonder uitputting van grondstoffen. Voor dit laatste doel is het belangrijk dat we duurzamere producten maken die langer meegaan, gerepareerd, gerecycled en hergebruikt kunnen worden, idealiter zonder enig afval. Dit noemen we de circulaire economie.

  Europa, en dus ook Nederland, wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Om dat te bereiken zullen er nog grote stappen gemaakt moeten worden, zoals minder gebruik van grondstoffen en het maken van duurzamere producten die langer meegaan en gerecycled en hergebruikt kunnen worden, idealiter zonder enig afval. Verkopers en producenten moeten ook in staat zijn om kapotte producten te repareren en componenten te hergebruiken. Dit kan worden samengevat in de “Reduce, Reuse, Recycle” mantra.

  Deze blog gaat over circulariteit en hoe dat is toe te passen in de verlichtingsindustrie. Het is de eerste in een serie van vier blogs over circulariteit in de verlichtingsindustrie. In deze blog bespreek ik de theorie achter circulariteit, en in de volgende drie ga ik dieper in op circulariteit in Signify’s producten, services en systemen, en wat de voordelen daarvan zijn voor de gebruikers.

  Wat is de circulaire economie?

   

  De circulaire economie is de transformatie van de traditionele lineaire economie naar een volledig circulaire economie. In het oude model werden producten ontworpen om gebruikt en vervolgens weggegooid te worden, met enorme afvalbergen tot gevolg. In een tussenvorm werden sommige onderdelen en materialen gerecycled, maar producten werden nog steeds ontworpen voor ingecalculeerde veroudering, en er belandde nog steeds veel op de vuilnisbelt. Deze bedrijfsmodellen waren nog hoofdzakelijk gericht op verkoop van producten, maar in de volledig circulaire economie is het bedrijfsmodel gericht op service en upgrades van producten. Producten worden hierbij ontworpen voor een lange levensduur en gemakkelijk onderhoud.

  Bij deze vorm van productie komen vier cycli te pas wanneer de eindgebruiker een product heeft gekocht. De eerste loop is onderhoud, waardoor de levensduur wordt verlengd. Producten worden zo ontworpen dat de gebruiker zelf zoveel mogelijk onderhoud kan plegen, of dat dit door een specialist kan worden gedaan. De tweede loop treedt in werking als de gebruiker het product niet meer nodig heeft. De gebruiker of leverancier heeft dan de mogelijkheid het product tweedehands door te verkopen, waardoor de levensduur volledig wordt benut en verspilling wordt voorkomen. Als het product uiteindelijk niet meer verkoopbaar is door slijtage of veroudering, kan het door de fabrikant gerefurbisht of geüpgraded worden en opnieuw worden verkocht, of uiteindelijk worden nog bruikbare onderdelen in nieuwe producten verwerkt. De latste loop is het klassieke recyclen van grondstoffen zoals metalen, kunststoffen en glas. Bij dit model wordt afval geminimaliseerd en energieverspilling teruggedrongen (producten die in de loop blijven hoeven immers niet nieuw te worden gemaakt).

  Wat betekent de circulaire economie voor de verlichting?

   

  Circulaire verlichtingsproducten

  Inkoop criteria circulaire producten
  Als we dit model toepassen op verlichtingsproducten, dan zijn er 5 belangrijke producteisen om aan het model te kunnen voldoen:
   
  • Serviceable, waarbij onderdelen van het product eenvoudig vervangbaar moeten zijn
  • Energie-efficiency en levensduur, waarbij producten zo energiezuinig mogelijk moeten werken en een zo lang mogelijke levensduur moeten hebben
  • Upgradeable, waarbij de levensduur of performance van het produten door aanpassingen verlengd kan worden
  • Connectable, waardoor het product ‘slim’ wordt en relevante data over het product beschikbaar is en daarnaast extra energie bespaard kan worden.

  Hergebruik en recycling, waarbij materialen en onderdelen zoveel mogelijk herwinbaar moeten zijn.

  Op dit model, en hoe de vijf eisen daarbij passen, kom ik in een volgende blog nog uitgebreid op terug.

  Naast circulaire verlichtingsproducten is er het circulaire businessmodel Product as a Service, oftewel voor verlichting Light as a Service (LaaS). Met LAAS verschuift de focus naar een circulaire economie, waarin ‘bezit’ vervangen wordt door ‘gebruik’. De producent blijft eigenaar van de verlichting tot het einde van het contract en zorgt ervoor dat de verlichting tijdig wordt gerepareerd of vervangen. LAAS is gericht op het verlengen van de levensduur en biedt tevens opties voor het einde van het contract.

  Dit model heeft de volgende voordelen:

  • Besparingen op energiekosten
  • Geen investering nodig, alleen maandelijkse of jaarlijkse vergoeding
  • Altijd de nieuwste verlichtingstechnologie
  • Gegarandeerde verlichtingsprestaties
  • Bij einde contract zorgt producent dat alle producten worden opgehaald en verwerkt


  Ook op dit onderwerp kom ik in een volgende blog nog uitgebreid terug.

  Circulaire systemen (slimme verlichting en IoT)
  Inkoop criteria circulaire producten
  Door verlichtingsproducten connectable te maken (een van de vijf circulaire eisen aan het producten) worden ze ‘slim’. Dat betekent dat ze aan een systeem gekoppeld kunnen worden die de verlichting monitort en het onderhoud verbetert. Daardoor zijn er vele voordelen die ook bijdragen aan een circulaire economie, zoals het verlengen van de levensduur dankzij de al genoemde betere monitoring en (predictive) onderhoud. Ook wordt het mogelijk om relevante data over het product koppelen, zoals LCA, materiaalpaspoort en het loggen van onderhoud of upgrades. Bovendien kan er ook nog extra energie bespaard worden door de verlichting alleen te gebruiken als het nodig is.

  Ook op dit onderwerp kom ik in een volgende blog nog uitgebreid terug.

  What’s next?

   

  Onze commitment is om deze te verdubblen van 16% in 2020 naar 32% in 2025. Als verlichtingsbedrijf richten we ons op duurzame verlichting die aan deze doelstellingen bijdraagt. Onze circulaire oplossing bestaat uit drie categorieën: circulaire producten, services (Light as a Service) en systemen (slimme verlichting en IoT).

  In de volgende drie blogs ga ik dieper in op die producten, services en systemen waarmee je je eigen onderneming duurzamer maakt en je klanten van duurzame producten voorziet.

  Wil je nu al met onze producten, services en systemen aan de slag, of wil je meer advies over hoe je je bedrijf klaar kan maken voor circulaire verlichting? Neem dan contact op!

  Over de auteur:

  Elco van Groningen


  Wouter de Wolf

  Marketing Manager Retail & Hospitality

  • Voor meer informatie over deze blog, neem contact op met:

  Signify Benelux
  Wouter de Wolf
  Email: wouter.de.wolf_1@signify.com

  Over Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet der Dingen. Onze Philips-producten, Interact geconnecteerde verlichtingssystemen en datagestuurde diensten zorgen voor bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimten. In 2020 realiseerden we een omzet van EUR 6,5 miljard met ongeveer 39.000 medewerkers in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een beter leven en een betere wereld. We hebben in 2020 CO2-neutraliteit weten te bereikenbereiken en behoren sinds onze beursgang in 2016 tot de Dow Jones Sustainability Index - in 2017, 2018 en 2019 werden we uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws van Signify is te vinden in de Newsroom, op Twitter, op LinkedIn en op Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

  Meydan Bridge

  Meer artikelen

  • Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

   juni 28, 2023

   Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

  • Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

   juni 01, 2022

   Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

  • UV-C bij GGD Nederland

   januari 20, 2022

   UV-C bij GGD Nederland