Návrhy

  Vlna modernizace s pomocí LED a propojeného osvětlení

  Cesta ke klimatické neutralitě v Evropě

   

  Budovy jsou největším samostatným spotřebitelem energie v Evropě. Podílejí se ze 40 % na spotřebě energie a z 36 % na emisích skleníkových plynů. Osvětlení v zastavěném prostředí přitom odpovídá přibližně za 50 % celkové spotřeby elektrické energie ve městech. Zdvojnásobení míry renovací budov z 1,5 % na 3 % ročně spolu s nahrazováním stávajících světelných zdrojů novým, energeticky účinným osvětlením hraje nepostradatelnou roli pro dosažení cílů iniciativy Zelená dohoda v oblasti uhlíkové neutrality, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

  Přínosy programu Zelená změna společnosti Signify


  Nahrazování stávajících zdrojů LED a propojeným osvětlením je snadno proveditelným krokem k dosažení uhlíkové neutrality v Evropě. Přechod na propojené a LED osvětlení v budovách a ulicích může rychle snížit spotřebu energie v zastavěném prostředí až o 80 %. Přechod na LED a propojené osvětlení může v EU celkově ušetřit až 40 miliard eur a snížit emise uhlíku přibližně o 100 milionů tun ročně.

  Propojené osvětlení pomáhá vybudovat digitální infrastrukturu, která je tak zásadní pro přizpůsobitelnost, optimální provoz a účinnou údržbu budov a uličního osvětlení. Když se zkombinují se světelnými zdroji UV-C záření a propojenými aplikacemi, mohou být budovy bezpečnější a zdravější a získat schopnost lépe reagovat na budoucí výzvy, až se před námi objeví.

  Osvětlení: na vlně modernizace

   

  Zjistěte, proč v iniciativě EU Zelená dohoda tvoří LED osvětlení zázračnou složku plánů na renovaci budov, které umožní vytvořit ekologičtější, inteligentnější a úspěšnější Evropu.

  Chytré osvětlení může podpořit zotavení EU z pandemie onemocnění COVID-19

   

  Přechod na LED osvětlení pomůže EU omezit emise a vytvořit příznivější digitální budoucnost.

  Antverpský přístav rychleji směřuje k provozní dokonalosti

   

  Díky systému Interact City a propojenému LED osvětlení zvýšil antverpský přístav výrazně bezpečnost a udržitelnost, což mu umožňuje více se zaměřit na uskutečňování strategických cílů.

  LED: cesta k světlé budoucnosti

   

  LED osvětlení patří mezi technologie přinášející úspory energie, které mohou pomoci odstranit rovnítko mezi ekonomickým růstem a emisemi uhlíku.

  Chytré uliční osvětlení pomůže připravit naše města na budoucnost

   

  Zjistěte, jak chytré uliční osvětlení šetří energii a může poskytnout infrastrukturu pro poskytování služeb chytrého města.

  Zásadní význam světla v těchto náročných časech

   

  Harry Verhaar vysvětluje, proč by osvětlení nemělo být považováno za samozřejmost a proč je v dobách krize nepostradatelným odvětvím.

  Zelená dohoda pro Evropu: bod obratu k lepšímu

   

  Udržitelnost nemusí současně vyžadovat oběti: ve skutečnosti je hnacím motorem pokroku.

  Nový sklad společnosti Pilkington Automotive získal mnohem víc než jen světlo

   

  Systém Interact Industry poskytuje chytré osvětlení a pomáhá optimalizovat nový skladový areál společnosti Pilkington Automotive.

  Internet věcí přináší průlom v oblasti trvalé udržitelnosti

   

  Jestliže je udržitelnost otázkou designu systému, jak mohou systémy IoT vytvářet potřebné podmínky pro provádění zásadních změn ve spotřebě a struktuře našeho ekonomického života?

  Rádi Vám pomůžeme přepnout na Zelenou změnu

  Další informace

  • Čistá energie

   Čistá energie

   Využívá síly slunečního svitu s hybridním a solárním uličním osvětlením. Minimalizuje emise, buduje celoměstskou digitální infrastrukturu a zvyšuje využívání obnovitelných zdrojů v obci. Využívá úspory energie na podporu integrovaných iniciativ, jako je například pohon elektrických vozidel.

  • Cirkulární ekonomika

   Cirkulární ekonomika

   Cirkulární ekonomika má vše společného s udržitelnou spotřebou, opětovným použitím a eliminací odpadu. Recyklovatelná 3D svítidla Signify snižují uhlíkovou stopu pro osvětlení na polovinu. Kruhové uliční osvětlení snižuje náklady na údržbu o 60 %, s nulovým odpadem na skládkách. A přístupy Light-as-a-Service podporují udržitelnost po celý životní cyklus osvětlení.

  • Čistá mobilita

   Čistá mobilita

   Nabíjecí stanice zabudované do digitálních uličních svítidel podporují cíl Green Deal, kterým je do roku 2025 v Evropě dobíjet nabíjecí stanice pro elektromobily. Úspory z renovace energetické účinnosti, z LED technologií a solárního veřejného osvětlení mohou napájet desítky tisíc elektromobilů bez další výroby energie.