Návrhy

  Cirkulární ekonomika s cirkulárním osvětlením

  Podpora trvalé udržitelnosti přechodem z modelu vzít – vyrobit – zahodit na model použít–znovu využít–obnovit

   

  Pokud bychom takto dál pokračovali, ekonomika založená na principu vzít – vyrobit – zahodit by do roku 2050 spotřebovala trojnásobek zdrojů, než může planeta Země poskytnout. S výrobou a používáním nově vyráběných materiálů se navíc pojí více než polovina všech emisí skleníkových plynů a je z 90 % příčinou úbytku biodiverzity. Proto má pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost tak obrovský význam přechod na cirkulární ekonomiku, která se zakládá na principu použít – znovu využít – obnovit.

  Přínosy programu Zelená změna společnosti Signify


  S pomocí cirkulárního a propojeného LED osvětlení ve firmách, obcích a domácnostech může Evropa dosáhnout obrovských úspor elektrické energie – a potenciálně dokonce eliminovat potřebu výstavby nových elektráren.

  Naše svítidla vyráběná s pomocí 3D tisku mají o 47 % nižší uhlíkovou stopu než tradiční kovová svítidla a na konci jejich životnosti je lze recyklovat a znovu použít při tisku. Naše nabídky Osvětlení jako služba, v rámci kterých zákazníci platí pouze za využité světlo a naše společnost přitom zajišťuje správu, opětovné používání a recyklaci svítidel, podporují trvalou udržitelnost v celém životním cyklu osvětlení. Náš přístup cirkulárního osvětlení navíc snižuje náklady na údržbu o 60 % a neprodukuje žádný skládkovaný odpad.

  Oběhovost– řešení osvětlení

   

  Náš cirkulární model se zaměřuje na snižování odpadu a zvyšování flexibility, soulad s cíli našich zákazníků, růst našeho podnikání a zachování zdrojů naší planety do budoucna.

  Nový převratný trend v oblasti osvětlení – příběh společnosti Signify

   

  Coen Liedenbaum vysvětluje, jak společnost Signify převratným způsobem mění odvětví osvětlení prostřednictvím dvou velkých vln inovací: LED a 3D tisk.

  Důraz na udržitelnost

   

  V rámci Průmyslu 4.0 nahradí „cirkulární výroba“ lineární modely výroby a postará se o to, aby náš vztah k životnímu prostředí byl harmoničtější a ne tolik poškozující.

  Společnost Signify přináší oběhovost do ulic

   

  Uvádíme na trh dvě uliční svítidla splňující požadavky cirkulární ekonomiky, která se vyznačují snadnou instalací a údržbou a která je možné propojit se systémy správy města, jako je systém Interact City.

  Oběhovost přerušuje začarovaný kruh

   

  Eric Rondolat, generální ředitel společnosti Signify, prosazuje model oběhové ekonomiky, který pomáhá eliminovat odpad, podněcuje růst HDP a umožňuje vytvářet efektivní osvětlovací řešení.

  Chytrá města potřebují více řešení

   

  Pokud máte pocit, že složitost chytrého města je na vás příliš, máme pro vás dobrou zprávu: integrace různých technologií může přinášet mnoho výhod, kterých žádným jiným způsobem nelze dosáhnout.

  Signify uvedla na trh svítidla pro oběhovou ekonomiku a oznámila úspěch u společnosti M&S

   

  Společnost Signify dnes představila své provozy v Nizozemsku pro výrobu stínidel a osvětlovacích těles s pomocí 3D tisku a také své plány na vybudování závodů využívajících 3D tisk v USA, Indii a Indonésii.

  Internet věcí přináší průlom v oblasti trvalé udržitelnosti

   

  Jestliže je udržitelnost otázkou designu systému, jak mohou systémy IoT vytvářet potřebné podmínky pro provádění zásadních změn ve spotřebě a struktuře našeho ekonomického života?

  Rádi Vám pomůžeme přepnout na Zelenou změnu

  Další informace

  • Čistá mobilita

   Čistá mobilita

   Nabíjecí stanice zabudované do digitálních uličních svítidel podporují cíl Green Deal, kterým je do roku 2025 v Evropě dobíjet nabíjecí stanice pro elektromobily. Úspory z renovace energetické účinnosti, z LED technologií a solárního veřejného osvětlení mohou napájet desítky tisíc elektromobilů bez další výroby energie.

  • Biodiverzita

   Biodiverzita

   Přístup „od zemědělce ke spotřebiteli“ pomáhá chránit světové dodávky potravin. LED svítidla podporují kvalitu a plodnost potravin s poloviční spotřebou energie. Osvětlení určené pro vertikální zemědělství v blízkosti měst snižuje emise a obnovuje biodiverzitu, protože vyžaduje menší plochu obdělávané půdy a šetří přírodní zdroje

  • Vlna modernizace

   Vlna modernizace

   S úsporou energie až 80% a potenciálem ušetřit 100 megatun emisí skleníkových plynů ročně je LED propojené osvětlení rychlou a snadnou výhrou pro udržitelnou renovaci, inteligentní města a budování digitální infrastruktury, kterou vyžaduje uhlíkově neutrální ekonomika.