Návrhy

  Od Zelené dohody k Zelené změně

   

  28.3.2024


  V roce 2020 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu (tzv. Green Deal). Tento ambiciózní plán má z Evropy do roku 2050 učinit první klimaticky neutrální kontinent na světě. Počátečním milníkem dohody je rok 2030 – ve srovnání s rokem 1990 si klade Green Deal za cíl snížit emise CO2 v Evropě o 55 procent.

   

  Od doby vzniku Zelené dohody došlo k řadě událostem, které ovlivnily fungování celého světa. Než se stihlo globální hospodářství vzpamatovat z pandemie covidu-19, vypukla válka na Ukrajině. Ekonomický růst tak nejen v Evropě dostal další citelný zásah.

   

  Navzdory prognóze Komise pro hospodářství EU, která letos předpovídá nižší míru růstu, se hodláme zaměřit na obnovu ekonomik evropské sedmadvacítky. K tomuto účelu byly oprávněně vyčleněny enormní finanční prostředky a bez ohledu na to, zda tyto peníze pocházejí z EU nebo od národních vlád, měli bychom s nimi nakládat obezřetně, moudře a investovat je co možná nejudržitelnějším způsobem. Jen tak dosáhneme úspor energie, snížíme naši uhlíkovou stopu, budeme rozvíjet infrastrukturu a podpoříme růst digitálních inovací a s nimi spojených dovedností.

  City bridge
  „Nikdy nepromarněte příležitost, kterou nese krize,“ prohlásil kdysi Winston Churchill. A jeho slovy bychom se měli řídit. Nabízí se nám tak bezprecedentní možnost udělat ze světa lepší, zdravější a udržitelnější místo.

  Investice do infrastruktury, inovací a oběhového hospodářství

   

  Na oživení místních ekonomik se podílejí především infrastrukturní projekty. Zásadní roli hrají investice do dálnic, tunelů, mostů či do obnovy nemovitostí. Renovace budov směrem k energetické úspornosti je ostatně nedílnou součástí Zelené dohody: na rekonstrukci celkem 35 milionů budov vyčlenila EU celých 275 miliard eur.

  Zejména zateplení a přechod na LED osvětlení lze v projektech zaměřených na úspory energie snadno realizovat, protože nejsou nikterak nedostupné. Nový přístup a instalace inovativního osvětlení na budovách tak můžeme brát jako nejjednodušší a nejrychlejší způsob jejich renovace.

   

  A lze tak učinit prostřednictvím programu společnosti Signify - Zelená změna, který poskytuje celou řadu možností, jak se rychle a snadno zapojit do iniciativ Zelené dohody.

   

  Velkoplošné renovace osvětlení jsou nejen nezbytné, ale dají se také snadno a dobře provést.“

  Velkoplošné renovace osvětlení jsou nejen nezbytné, ale dají se také snadno a dobře provést. Důkazem je fakt, že celých 80 % všech světelných bodů, které se nacházejí v zemích Beneluxu, můžeme nahradit LED osvětlením. Pokud ale chceme skutečně dosáhnout významných úspor elektřiny, musí část odpovědnosti převzít i vlády a vytvořit pro firmy i spotřebitele cílené pobídky. Toho lze například dosáhnout zavedením povinnosti využívat LED osvětlení u veřejně financovaných renovací budov. Takové nařízení by mělo být samozřejmě zavazující a provázané s evropskou klimatickou legislativou.

   

  Osvětlení jako služba

   

  Společnost Signify se dlouhodobě snaží přicházet s řešením, jak na trzích zavádět úsporné, udržitelné a cirkulární přístupy k osvětlení. Proto máme v nabídce osvětlení jako služby: organizace si mohou naším prostřednictvím objednat nejen fyzická svítidla, ale rovnou ucelený světelný koncept. Za „pronájem“ energeticky úsporného a kvalitního osvětlení zákazník zaplatí každý měsíc určitou částku, která je však nižší, než kolik platí za elektřinu. Signify přitom nese veškeré investiční náklady, dodává nejmodernější osvětlení, zajišťuje jeho údržbu a zodpovídá za veškerý osvětlovací hardware. Po vypršení smlouvy pak zařídíme buď recyklaci osvětlení, nebo jeho opětovné použití.

  Greener smarter Europe
  Inovace, které uplatníme při úsilí o obnovu hospodářství EU, bychom proto rozhodně neměli podceňovat. Město Eindhoven, kde sídlí společnost Signify, včetně většiny našich evropských pracovníků v oblasti designu a výzkumu, patří mezi evropská inovační centra. Nachází se zde totiž BrainPort – líheň firem, které se zabývají průkopnickými technologiemi a praktickými inovacemi. Regiony jako tento (a zejména společnosti v nich) budou hrát při vývoji inovací potřebných k oživení ekonomik a bezuhlíkové budoucnosti zásadní roli.

  Na cestě za snížením uhlíkové stopy

   

  Signify celé roky dokazuje, že inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce. K razantnímu snížení uhlíkových emisí jsme použili především naše osvětlovací technologie. Ty samozřejmě nabízíme i ostatním podnikům, jež díky nám nemusejí vynalézat zázračné technologie, aby výrazně snížili spotřebu elektřiny. Naše technologie je k dispozici tady a teď – stačí ji jen začít využívat.
   

  V boji proti klimatickým změnám je přechod na LED a systém propojeného osvětlení logický. Pokud by na LED osvětlení přešla celá Evropa, pak bychom podle našich odhadů ušetřili asi 40 miliard eur a bezmála 100 milionů tun emisí CO2. To odpovídá spotřebě elektřiny 60 milionů domácností či ekologickému ekvivalentu množství uhlíku, který je uložený v lese o velikosti Francie (přibližně 53 milionů hektarů).

   

  Chceme-li oživit evropské hospodářství, musíme využívat osvědčené technologie, jež skutečně dokážou přinést změnu. Osvětlení, které většina z nás považuje za samozřejmost, nevyjímaje. Už nyní ostatně patří k silným zbraním v boji s klimatickými změnami. Pojďme tedy jeho potenciál využít při ekologické obnově Evropy.

  O autorovi:

  Thomas Leenders

  Thomas Leenders

  Manager Government Affairs Signify Benelux

  O společnosti Signify

   

  Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již sedm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, čtyři roky po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

  Meydan Bridge